Stjärnlösa nätter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v.12-23

Vad är läsning?

Kom och låna en bok i skolan. Skriv upp numret på listan. Eller få tag på en bok på ett annat sätt om du har tillgång till exempel Storytel eller liknande. 

De första sidorna ligger på Schoolsoft under lektionsplanering v.12 och 13.

Frågeställning och följdfrågor

Hur är det att växa upp i Sverige om du kommer från en annan kultur?
Hur är den svenska kulturen jämfört med andra länder?
Vilken syn har vi i Sverige på familjen jämfört med andra?
På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?

Hur skriver du brev (texttyp brev)?
Hur skriver du en resonerande text?

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris, Stjärnlösa nätter

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att skriva om boken i ett dokument som du delar med mig. I dokumentet kommer du under läsningens gång få skriva och tänka kring olika uppgifter och frågor.
Du kommer få träna på att reflektera kring givna frågor och citat från boken.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 12 Vi börjar läsa och läser kapitel 1 och 2. Vi svarar på frågor till boken. Starta ett dokument som du döper till ”Stjärnlösa nätter”. Dela dokumentet med mig!

Läsning 1, s 8-14 (Material i Schoolsoft, lektioner v.12)

All stryk jag och syrran fick gjorde oss bara starkare. Vi visste redan från barnsben att det inte var normalt att få stryk hemma, så vi snackade aldrig om det med våra kompisar. Det var bara något hon och jag delade. s. 8.

Fråga 1. Vad tänker du om det Amar tänker ovan?

Fråga 2. Amar trodde att det skulle vara lätt att arbeta som lägerledare, vad fick honom att tro det? Ge exempel från texten.

Fråga 3. Under tiden i USA förändrades Amar, på vilket sätt? Ge exempel.

Fråga 4. Hur fungerade det i Amars familj när han växte upp?

Fråga 5. Hur skulle du beskriva Amars känslor för sin pappa?

Fråga 6. Hur vill du vara som förälder den dag du får egna barn?

Läsning 2, s 15-37 (Material i Schoolsoft, lektioner v.12)

I berättelsen återkommer Amár flera gånger till skillnaderna mellan Sverige och Irak.

Fråga 1. Ge några exempel på skillnaderna som Amár nämner.

Fråga 2. Jämför ungdomars livstil i Sverige respektive Irak. Vad är postitivt? Vad är negativt? För varje positiv sak du skriver måste du även skriva en negativ. Till exempel. Amár berättar om att om han hade varit hemma i Sverige hade han varit ute och festat med kompisarna. Detta är positivt då han skapar sig ett socialt umgänge med jämnåriga, å andra sidan kan det leda till att man inte umgås med sin familj och avskärmar sig från sina närmaste familjemedlemmar. 

v.13 Läsning 3, s 38-51 

 1. Vilken genre tillhör texten?
 2. Vem berättar?
 3. Vem vänder sig texten till?
 4. Vilket är textens tema, budskap och motiv?
 5. Berättas handlingen kronologiskt? Finns det parallellhandlingar?
 6. Under tiden du läser det här kapitlet vill jag att du väljer ut en eller flera meningar som får dig att reagera på ett eller annat sätt. Använd citattecken, kursivstil och sidhänvisning (ej kursiv stil). Skriv och berätta varför du valde just dessa meningar. Gör 2-4st.

Exempel på en stark mening:

”Din drömmare, vakna upp. Ditt liv spolas ner i toaletten. Folk som har ingenting har mer än du!” (s 17)

Mina tankar om citatet/meningen:

Jag valde det här citatet för att jag tror att många föräldrar känner så här när de ser sina tonårsbarn. Kanske har föräldrarna glömt bort att det finns saker som är viktiga för en tonåring, saker som inte alls känns viktiga för föräldrarna. Den här pappan pratar så nedlåtande till sin son och jag undrar vad syftet är med att säga att han har mindre än ingenting. Vilket resultat vill pappan ha? Skuldkänslor? Lydnad? Jag tycker pappan är dålig på att se sin son och uppmuntra honom att växa upp och bli en vuxen man, med allt vad det innebär. Sonen har ju faktiskt klarat av att arbeta ett helt år i USA och han ligger ju inte bara i sängen och drömmer, han sportar ju också.

v. 13 Läsning 4, s 52-64

I det här kapitlet säker pappan upp Amár och börjar prata om att sonen ska växa upp, bli en man och gifta sig. Amár märker att allt är annorlunda nu bland släktingarna, han känner inte igen pappans tankegångar. Isoleringen och utfrysningen av Amár tar fart.

 1. Vad kan Amár göra när han förstår att de inte vill att han ska gifta sig och att de tänker frysa ut honom från gemenskapen om han vägrar?

v.14 Läsning 5, s 65-78 

Jag trodde inte att världen kunde vara så mörk. Min släkt låtsades vara mina vänner men har tagit min frihet ifrån mig. Hade de sagt vad de hade planerat hade jag varit förberedd, men nu är jag förd bakom ljuset. sid 66.

 1. Vet Samir om att hans familj vill att Amar ska gifta sig med Amira?
 2. Om Samir känner till planerna på giftermål, vem/vilka kommer han då ge sitt stöd åt, tror du? Familjen som vill att de ska gifta sig eller Amar som inte vill?
 3. Vad är viktigt för pappan?
 4. Vad är viktigt för Amár?
 5. Vilka ord kan användas för att beskriva hur Amar känner sig?

v. 14 Läsning 6, s 79-95

Dagen efter bråket mellan Amar och pappan får pappan hjärtproblem och åker in på sjukhus. En ny situation uppstår i huset då oron sprider sig för pappans hälsa. Amars känslor för pappan beskrivs. Amar får skulden för pappans ohälsa. Impulsivt tar han med sig Amina in i ett rum för att ställa henne mot väggen, en handling som resulterar i att han kapitulerar: de ska gifta sig.

 1. Hur reagerar Amar när pappan blir sjuk?
 2. Hur tänker Amina om bröllopet?
 3. Om hon hade växt upp i Sverige, hur tror du hon hade tänkt då?
 4. Amar upplever att kroppen reagerar på olika sätt på grund av allt som händer runt honom. Vilka fysiska reaktioner kan du hitta och vilken känsla beskriver reaktionen bäst? Exempel: ”Det kokade i min kropp när jag hörde vad de sa om min mamma”- detta beskriver ilska, s 66.

v.15  Läsning 7, s 96-113 (ja, jag vet att det är påsklov, men läsa bör man, annars ..)

Amar och Amina blir gifta och han avger löften och att ta hand om Amina till Aminas pappa på arabiska som han inte förstår. Han lämnar bröllopet och ingen reagerar på att hans stol står tom. Din uppgift är nu att tänka dig att du är Amar på bröllopskvällen. Skriv ett brev till Amina och förklara varför du lämnade bröllopet. Det ska vara max en halv A4 sida. Tänk på hur ett brev börjar och slutar. Skriv i ditt vanliga dokument. Rubriken är Brev från Amar till Amina.

v.16 Ingen läsning

v.17  Till fredag 24 april 114-144

Amár och Amina har nu gift sig. Amina är glad medan Amár skäms för att berätta för sina kompisar att han blivit bortgift. Han börjar förlora sina kompisar. Din uppgift under den här läsningen är att hitta argument för och emot Amárs giftermål. Dina argument kommer du sedan att få diskutera tillsammans med dina kamrater i klassen under lektionen. Gör en lista med för och emot.

Det finns ett frågeformulär på Migrationsverkets hemsida som ska fyllas i när man söker uppehållstillstånd för sin maka eller make. Det är många frågor som ska besvaras och det är lätt att förstå att det var jobbigt för Amár att fylla i sina papper, speciellt eftersom han behövde ljuga. Formuläret avslutas med en försäkran som ska skrivas under: ”Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna som jag lämnat är sanna och att jag inte har utelämnat något som kan vara av betydelse vid prövningen av ärendet. OBS! Utan underskrift är detta formulär ogiltig.”

Skriv vad du tror skulle hända om Amár sa till pappan: ”Jag vill inte skriva under blanketter på heder och samvete när det som står inte är sant. Om Migrationsverket förstår att jag inte vill gifta mig kommer Amina aldrig få uppehållstillstånd.”

Skriv ett resonerande svar!

Läsläxa v. 18-19 s. 145-170 till fredag 8 maj, diskussion i grupp som spelas in.

Amina undrar varför inte Amár vill kyssa henne – de har ju varit gifta i 1.5 år. Han förklarar för henne att de ska ta en sak i taget, att hon först ska få uppehållstillstånd. Amina känner att det är något som är fel och Amár blir bara irriterad på henne när hon behandlar honom så väl.

 1. Vi har nu kommit en bit in i boken och jag vill att du fritt reflekterar över bokens handling och karaktärernas agerande. Skriv ner ett 2-3 frågor som du skulle vilja ställa, till 3 olika karaktärer i boken (totalt cirka 6-9 frågor).
 2. Vad betyder ”heder” och ”hederskultur”? (slå upp orden och skriv en förklaring. Kan det betyda flera saker?
 3. Vad är ett ”uppehållstillstånd”? (vad betyder det? Hur länge har man det? Hur/när kan man få det? googla och hänvisa till en källa)
 4. Vad betyder ”reflekterar/reflektera”? (förklara ordet och skriv en mening där ordet används i sitt rätta sammanhang)

Läsläxa v.19-20 s. 171-179 till fredag 15 maj, diskussion i grupp som spelas in.

När jag kikade ut genom fönstret såg jag en örn högt däruppe. Den tjöt till flera gånger och gled över himlen med mäktiga vingslag. Det var en otrolig himmelsdans som pågick i flera minuter och jag satt förundrad över den magiska känslan.

 1. Hur skulle det kännas att vara som den fågeln, som kunde lämna alla problem på jorden och flyga sin väg? (skriv 4-10 meningar)
 2. Vad betyder ordet ”förundrad”? (skriv en förklaring och skriv en mening där du använder ordet.)

Amár blir förtvivlad när han får veta Migrationsverkets beslut och är väl medveten om hur hans och Aminas familj kommer att reagera när de får beslutet. Han menar att han kan lika gärna ta livet av sig direkt istället för att gå och vänta på hans far eller att Aminas familj ska söka upp honom.

3. Förklara orden ”reagera”, ”medveten” och ”förtvivlad”. Skriv först en förklaring till varje ord, sätt sedan in orden i en mening. Alltså, en förklaring per ord, och en mening per ord.

Genom giftermålet har Amár blivit berövad på sin frihet och rätten att bestämma över sitt eget liv. Jag vill att du reflekterar över vad du tycker är frihet. Är frihet rätten att ha mat på bordet och kunna äta sig mätt varje dag? Eller är frihet att alltid ha de nyaste mobiltelefonerna, den bästa datorn och de trendigaste kläderna? Eller är frihet rätten att bestämma över sitt eget liv – hur man vill leva, vem man vill vara?

4. Förklara ordet ”berövad” och skriv en mening med ordet.

5. Vad är frihet för dig? Skriv 5-10 meningar där du ger exempel och förklarar med egna ord.

Läsläxa v.20-23 s 180- 236, till fredag 29 maj, diskussion i grupp som spelas in. (obs, du har två veckor på dig!)

När Shilan förstår att Amár ska träffa Amina säger hon att han måste berätta för Amina om henne, men Amár tycker inte att det är rätt tillfälle.

 1. Shilan hotar att lämna Amár, vad tycker du om det? Varför tror du att hon hotar med det?
 2. Varför ber pappan Amár att inte berätta för Amina om att hennes bror är död?
 3. Hur ser du på att Amar håller sitt löfte och inte berättar om Samirs död för Amina?

Framme i Syrien möttes jag av min kusin Evan, som också var min nygifta systers man. Thalia hade gift sig av ”fri vilja” tidigare samma år.

4. Varför tror du Arkan har använt citattecken kring ”fri vilja”?

Amár och Amina har inte träffats på ett år och Amina har skrivit en lista på saker hon vill göra nu när han är hos henne. Amár åker till Syrien med tre syften: att transportera Samirs kista, att på pappans begäran ta fler fotografier på sig själv och Amina för att övertyga Migrationsverket om att han älskar sin ”fru” samt att på Shilans begäran berätta för Amina om Shilan för att på så sätt behålla den sistnämnda (Shilan).

5. Vad betyder ”begäran”? Förklara ordet och skriv den mening med ordet.

6. Amina har väntat i tre år och kan tänka sig att vänta i tre år till. Hur orkar hon tror du?

Amárs pappa tycker att Shilan är en hora och en hemförstörare. Han tycker att Shilan bär skulden för att Amár inte vill vara gift med Amina. Shilan visste inte om att Amár var gift eftersom Amár inte berättade något för henne.

7. Hur ser du på Shilans ansvar för det som händer? (Vad borde hon göra och vad borde hon inte göra?)

8. Vad betyder ordet ”välsignelse”?

9. Om det innebär otur för ett par om familjen inte tycker om deras kärlek, betyder det att det innebär tur om familjen tycker att deras kärlek är bra? Vad tror du?

10. Hur skulle du göra om du behövde välja mellan din stora kärlek och din familj?

Vecka 23 läser vi klart boken i skolan. Ta med boken!

 

v. 22

v. 23

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Målet för detta arbete är att
-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa
-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser
-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken
-Motivera sina åsikter
Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.