Svenska – åk 3 – Författarporträtt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg

När, under vilka veckor? V.4-7

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka böcker tycker vi om? Vem eller vilka har skrivit dem? Vilka författare känner vi till?
Vad vet vi om dessa författare? Kan vi inspirera varandra genom att berätta om böcker vi tycker om?

Övergripande mål från LGR11 2.2:Förankring i kursplanens syfte:Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Du ska känna till några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Du ska kunna söka information i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Du ska utveckla förmågan att skriva på dator.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och

mottagare.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat

urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar,egna formuleringar och viss användning av ämnes specifika ord och begrepp.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi samlar fakta om vår författare. Vi väljer en författare som skriver böcker som vi gillar. Vi lär oss använda keynote som redovisningsform. Vi samlar fakta, bilder och skapar en keynote som vi använder när vi redovisar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna gör en keynote som de ska använda när de redovisar sitt författarporträtt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

V.4

Vi bestämmer vilken författare vi vill berätta om. Vi tar reda på fakta om författaren, vi letar bild. Vi öppnar en keynote där vi skapar en mall för presentationen. Vi bestämmer vad som ska finnas med.
Vi undersöker vilka effekter som finns i keynote.


V.5
Vi fortsätter fylla på fakta och bilder.


V.6-7
Vi avslutar projektet med att träna inför en kompis. Träna på hur du ska lägga upp din presentation, hur du ska stå och vad du ska säga.
Vi går igenom vad man behöver tänka på när man redovisar. Skapar en gemensam matris.
Vi repeterar hur man är en god lyssnare. Ska finnas med i matrisen.


Vi redovisar i helgrupp.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Vi tar tillvara varandras erfarenheter, inspiration och delar med oss till varandra. Vi synliggör vilka författare och böcker eleverna är intresserade av i den här åldern.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom olika ingångar och genom att använda oss av många olika uttrycksformer ger vi alla barn möjlighet att utveckla sin läs- och skrivutveckling. Vi är nyfikna på språket och engagerar oss i att hitta texter som lockar. Vi ser gruppen som en viktig del i vår utveckling och arbetar med den i olika konstellationer och genom olika arbetsformer. Vi samtalar och tar in elevernas egen verklighet och vardag i det vi gör.


Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: