Att läsa, analysera och skriva novell

Ansvarig: Maria Niläng
När, under vilka veckor? v. 1-8 vt-16
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är en novell?
Vilka ”delar” innehåller en novell?
Hur analyserar jag en novell?
Hur skriver jag en novell? Vad ska finnas med?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen:
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
Kunskapskrav
Se matrisen
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Gemensamt läser vi och jobbar med olika noveller. När vi har fått en ”bank” att ösa ur gör varje elev en skild novellanalys. Arbetsområdet avslutas med att varje elev enskilt skriver en novell, och bearbetar den m.h.a. kamratrespons.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Parvisa, gruppvis och gemensamma diskussioner.
Enskild novellanalys som bedöms.
Enskild novell, som efter kamratrespons, lämnas in och bedöms.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 1: Jag läser novellen ”Att döda ett barn”. Vi diskuterar innehåll och form. Vi ser filmatiseringen av novellen
Att döda ett barn
Uppgifter till Att döda ett barn
vecka 2: Enskilt läsa och analysera ”Den svarta katten”. Jobba med spänningskurva.
Analysfrågor till Den svarta katten
Påbörja en berättelse utifrån ord från känd novell.
vecka 3: Läsa berättelserna i grupp – välja en/grupp. Jämföra med originalet.
Jobba med frågor till originalet, ”Ett halvt ark papper”.
vecka 4: Läsa novellen ”Pälsen”. Jobba med uppgifter till novellen. Se filmatisering av novellen.
Stafettläsa och påbörja arbete med novellen ”Smycket”.
vecka 5: Avsluta uppgifterna till ”Smycket”.
Göra VT-rutinen ”Griffeltavlan” kring noveller.
Påbörja enskild novellanalys.
vecka 6: Jobba med novellanalysen.
vecka 7: Lämna in novellanalysen.
Påbörja novellskrivandet.
vecka 8: Skriva novell
vecka 10: Lämna in novellen.