Svenska – åk 9 – Skolbio

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När, under vilka veckor? vecka 14 + 15
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är en dokumentär?
Vad är det för skillnad mellan en dokumentär och fiktion?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
* kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
* kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
* kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

* kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte:
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Centralt innehåll från kursplanen:
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi förbereder skolbion genom att diskutera vad en dokumentär är kontra en fiktiv film.
Gruppvis analyserar vi filmens affisch.
Efter bion diskuterar vi…
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Genom diskussioner i helklass och i grupp.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 14: Onsdag (Solen röd) resp torsdag (Solen grön) förbereder vi oss inför filmen.
Fredag 8/4 ser vi filmen “Light Fly, Fly High”.
vecka 15: Tisdag (Solen röd) resp. onsdag (Solen grön) efterarbetar vi filmen.
Varför?
Sammanhang och aktualitet. 
Den här filmen behandlar ett aktuellt och intressant ämne som vi kan jämföra med boken vi just nu läser (Möss och människor).
Den indiska flickan Thulasi är kastlös. Hon vill inte bära sari, har inget matlagningsintresse och hon vill aldrig bli någons fru. Hon vill bli någon av egen kraft. En boxare. Hon har ett år på sig att uppfylla sin dröm – att vinna en boxningsturnering och därmed få ett jobb och bli oberoende. Hon beskriver sig som en “one woman army” som vågar gå sin egen väg. men den manlige ordföranden i boxnigsförbundet bestämmer vem som ska få tävla och han vill ha betalt för att utfärda diplom till vinnaren – men Thulasi vägrar att låta sig utnyttjas!