Svenska språkets historia och dess grannspråk

Svenska språkets historia och dess grannspråk

 

Syftesbeskrivning

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling.

 

Centralt innehåll

  • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

 

Kunskapskrav

                                  E                                                                      C                                                                           A

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Planering

V. 18: Vi ser del av De första svenskarna och pratar om språks släktskap, svenskans ”syskon” och kusiner”, om stora språk i världen och om språktrender. 

v.19: Vi läser gemensamt ur häftet och stryker tillsammans under det viktigaste gällande det svenska språkets historia och lär oss studieteknik (att ta ut det viktigaste i en text) samtidigt som vi lär oss om det svenska språkets historia.

v. 20: Denna vecka läser vi om danskan och norskan och lär oss om likheter och skillnader mellan svenskan och dessa två språk gällande uttal och stavning. Vi pratar också om ”falska vänner”. 

v. 23: Prov. Ni ska kunna besvara frågorna: ”Hur har det svenska språket utvecklats över tid?” samt  ”Vilka tydliga likheter och skillnader finns det mellan svenskan, norskan och danskan?”.  

 

Material

Häfte om det svenska språkets historia

Lektionsgenomgång om tydliga likheter mellan svenskan, norskan och danskan.