Språken i språken

Ansvarig lärare:

Catrin Colliander

 

När?

Vecka 13-17

 

Frågeställningar:

Hur kan ditt språk kan påverka dig själv och din omgivning, både positivt och negativt?
Vilka rättigheter och skyldigheter som hör ihop med språket?
Hur kommunicerar  vi beroende på vem vi pratar med?
Vad är dialekt, slang och sociolekt?
Vad fyller svordomar för funktion i språket och varför svär vi?
Vad är typiskt för kommunikation via nätet?

Hur ska vi arbeta?

Alla uppgifter finns under Klassuppgifter i Svenska-klassrummet på Google Classroom. Uppgifterna är märkta med dagens datum och innehåll.

Arbetsgång

Vecka 13
Lektion 1: Förförståelse
Lektion 2: Språket talar om vem du är.

 

Vecka 14
Lektion 3: Språk och lagar
Lektion 4: Dialekter
Lektion 5: Sociolekter

 

Vecka 16
Lektion 6: Kvinnligt och manligt språk
Lektion 7: Svordomar och slang
Lektion 8: Digital svenska

Vecka 17
Lektion 9-11: Bedömningsuppgift

 

 

Hur ska dina kunskaper bedömas?

 

I din bedömningsuppgift ska du visa att du kan resonera kring en eller flera språkliga varianter inom svenskan. Den här gången väljer du själv i vilken form du vill redovisa dina kunskaper. Det betyder att du har möjlighet att styra över vilka kunskaper du vill visa, utöver det redan angivna.

 

Du skulle till exempel kunna skriva en resonerande text eller krönika, spela in en pod, hålla ett tal eller muntlig redovisning, göra en film eller en plansch. 

 

Här nedan finns några ämnesförslag. Du behöver inte använda rubrikerna om du inte vill!

 

  1. Förortssvenska – kreativ språklek eller dålig svenska?
  2. Lugn föräldrar! Vårt chattande förstör inte språket!
  3. Varför svär de så mycket i tv?
  4. Låt mig svära om jag vill!
  5. Var en språklig förebild!
  6. Leva i en tid utan emojier? Det skulle inte gå!
  7. Jag blandar mina språk och det blir så himla bra! (Om hur tvåspråkiga använder båda språken samtidigt).
  8. Usch, så trött jag är på härskartekniker!
  9. Språket är vem du är – så tänk på hur du använder det!
  10. Kvinnor och män pratar olika språk – och vi kommer aldrig att förstå varandra!

 

 

Kunskapskrav

Förutom att visa att du kan resonera kring en eller flera språkliga varianter inom svenskan har du, beroende på val av redovisningsmetod, chans att visa kunskaper inom ett eller flera andra kunskapskrav.

Om du skriver en text har du möjlighet att visa följande kunskapskrav:

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Om du väljer att referera till andra texter har du möjlighet att visa följande kunskapskrav:

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Om du väljer någon form av muntlig redovisning kan du visa följande kunskapskrav:

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

Om du t ex håller en presentation utifrån keynote, spelar in en film eller kombinerar text och bild kan du visa följande kunskapskrav:

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

 

Svårt att välja?

 

Om du har svårt att välja själv skriver du en krönika. Du hittar allt du behöver för att skriva en krönika i det bifogade dokumentet Skriv en krönika på Classroom-uppgiften Bedömningsuppgift.