Veckans ord

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor?

v.16-21

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Vad betyder orden och hur stavas det?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Varje vecka får eleverna möta både nya och sen tidigare kända ord där vi diskuterar stavning, böjningsformer, betydelse och användning.

Orden ska eleverna lära sig att stava och använda i ett sammanhang som kan vara fritt eller styrt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Under lektionstid kommer eleverna möta veckans ord i olika sammanhang för att skapa en bredare förståelse och arbeta med orden både enskilt i par och i grupp både muntligt och skriftligt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Teman:

v.16 Ord på våren

v.17 Läskiga ord

v.18Vikingarnas ord

v.19 Teknik, kemi och fysik-ord

v.20 Matematik ord

v.21 Svåra ord

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Målet är att öka eleverna ordförråd så att de får en bättre förståelse för det som finns och händer runt omkring dem samt att det ger dem större möjlighet att vara med och påverka och ha en åsikt när de förstår mer.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: