Vi tänker, berättar och utväderar PRAO

Ansvarig: Caroline Bergengren

När: Vecka 5-8

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad innebär PRAO?
Vad har du för rättigheter och skyldigheter under tiden?
Hur kan du påverka din prao?
Vilka olika arbetsuppgifter får du syn på?
Hur kan man se på de olika arbetsuppgifterna (delarna) i verksamheten?
Hur kan man koppla sin prao till gymnasievalet?

Övergripande mål från LGR11 2.2:Förankring i kursplanens syfte:Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi reflekterar kring Prao-platsen innan vecka 6

– Hur kan man ha en dialog, ett samtal med sin “arbetsgivare” under prao-perioden?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du redovisar din prao-period muntligt med hjälp av bilder du tagit under veckan. Du använder max 3 sidor med fotografier i din presentation och det är bilderna/fotona som talar.

Du skriver också en kort beskrivning över din prao-plats. Max en A4 sida. Se exempel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 5: Vi går igenom dokumentet som skolan ger ut i samband med praoperioden.

Vi skriver ner funderingarna vi har eller frågor vi vill ha svar på kring prao-platsen.
Vi går igenom frågeställningarna nedan som ligger till grund för reflektioner och fotograferingen under prao-perioden samt som grund för din muntliga redovisning i halvklass:
Var har du gjort din prao?

Vilka arbetsuppgifter har du provat på?
På vilket sätt var de arbetsuppgifterna viktiga och en del av kedjan av saker som måste göras?

Fick du prova på de arbete du önskade?
Vilka frågor eller vad undrade du över innan du gick till din prao? Fick du svar på dina frågor under veckan?
Vad har du lärt dig under din prao? Tänk på alla olika delar du kan komma på.
Var det som du trodde – motivera?
Vilka var fördelarna och vilka var nackdelarna med “jobbet”?
Hade de något hållbarhetstänk?
Kunde du ha en dialog med din “arbetsgivare” under veckan om saker du tyckte var viktiga, ville lära dig mm?
Rekommenderar du stället? Varför eller varför inte?
 
Under hösten i 9:an har ni återigen prao. Perioden ligger i anslutning till höstlovet v44. Fråga om du får komma tillbaka i 9:an, om du vill det?
 
Obs! Tänk på att ni tar med er närvaropappret ifyllt tillbaka till skolan. 
 
Vi går igenom förberedelserna inför redovisningen.
Vecka 6: Prao och fotografering
Vecka 7:
– Vi utvärderar prao-perioden och redovisar våra erfarenheter av praoen genom att muntligt tala kring och visa våra bilder.
– Ni skriver också ett A4-dokument om er prao som innehåller följande:
Företagslogga, namn på företaget, kontaktperson, mailadress / telefonnummer.
Berätta vad ni har har fått göra och vad ni har lärt er.
Berätta vad som var roligast.
Berätta vad som var den tuffaste utmaningen.