Takt och rytm på olika sätt!!

Ansvarig: Teacher Forselius
När, under vilka veckor? 48-50 + 3-7

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Varför dansa?
Hur kan dansen vara ett redskap för motion?
Hur kan dansen påverka vår självkänsla?
Vad menas med att vara i takt till musiken?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.Förklaring till kunskapskravet ovan med bedömningsaspekter.

E C A
Eleven kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken Eleven kan anpassa rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken Eleven kan anpassa rörelserna väl i relation till den valda musiken
Eleven kan till viss del röra sig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar Eleven kan röra sig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar Eleven kan röra sig väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Eleven kan till viss del anpassa rörelsen till syfte och sammanhang. Eleven kan anpassa rörelsen relativt väl till syfte och sammanhang och välja strategi för detta. Eleven kan anpassa rörelsen väl till syfte och sammanhang och även välja en väl fungerande strategi för detta

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Praktiskt deltagande under lektionerna samt ensam eller i par skapa en del av ett motionsprogram.

Motionsprogram år 8

Hur gör man en musikanalys

Tips på olika rörelser

Friskis och svettis – medelpass

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker kontinuerligt under våra gemensamma pass där varje lektion skall ses som ett tillfälle att visa sin förmåga. En slutlig bedömning görs när du/ni leder klassen i en låt som en del av ett motionsprogram samt när du själv deltar under de andra klasskompisarnas låtar.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 48

Fredag (röd+grön): Idag startar vi upp takt och rytm delen. Du kommer idag att jobba med en uppgift där vi går från att vara ensam och hitta på ett steg till att på slutet vara 4-5 stycken och sätta ihop och visa upp en kortare dans.

Vecka 49

Fredag (röd+grön): Idag testar vi på lite olika danser. En gruppdans som vi gör hela klassen samt att vi även kommer testa på bugg med grundsteg och någon tur.

Vecka 50

Fredag (röd+grön): Efter en kort uppvärmningsdans tar vi sedan paus från takt och rytm och ägnar lektionen åt tre planer samtidigt som jag finns tillgänglig för betygsamtal.

Vecka 3

Onsdag (Grön): Intro och jobb med motionsprogrammen. Vi går igenom uppgiften, parar ihop oss, väljer moment samt börjar göra en förenklad musikanalys.

Fredag (röd): Intro och jobb med motionsprogrammen. Vi går igenom uppgiften, parar ihop oss, väljer moment samt börjar göra en förenklad musikanalys.

Fredag (grön): Eget jobb med att sätta rörelser till låtarna.

Vecka 4

Onsdag (Röd): Eget jobb med att sätta rörelser till låtarna.

Fredag (röd+grön): Eget jobb med att sätta rörelser till låtarna. Idag skall musikanalyserna samt rörelsebeskrivningarna lämnas in!!

Vecka 5

Fredag (röd+grön): Sista lektionen att träna på sina låtar samt att välja ut vilken låt man helst vill ha.

Vecka 6

Onsdag (röd):

Fredag (röd+grön): Motionsprogram. Idag gäller det. Cirka 10 ”grupper” kommer hinna hålla sin del idag.

Vecka 7

Onsdag (grön):

Fredag (röd+grön): Idag kör de grupperna som inte hann göra förra lektionen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik