Teknik och no

Ansvarig/Ansvariga lärare: Eva Lorne och Ann-Sophie Petersen

När? Halva klassen har teknik under höstterminen och andra halvan av klassen under vårterminen.

Vad? Teknik och no

Frågeställning och följdfrågor

Vad är teknik? Vad har människan skapat utifrån olika behov?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2, Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll från kursplanen i Teknik

Utvalda delar åk 2 Uranus

Tekniska lösningar

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  • Dokumentation i form av enkla skisser och bilder.

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi diskuterar, ställer hypoteser, undersöker, drar slutsatser, skriver och gör skisser.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom delaktighet i de olika momenten på lektionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35

Vad är teknik? Vi pratar om vad teknik är och vad det är bra för. Dagens uppgift är att utforska hävstången. Klassen delas i två grupper för att materialet ska räcka. Ena gruppen ska slå i en spik och sedan få loss den igen (med hand, sten, hammare och kofot). Andra gruppen byggde balansbräda med hjälp av pennor och träplattor och skulle balansera kapsyler. *1

v.36

Vad har människan skapat utifrån olika behov?

Teknik är att skapa användbara föremål, system och miljöer för att tillfredsställa behov, t.ex.”Vi vill kunna gå över en å utan att bli blöta. = Vi bygger en bro. Vi vill inte frysa. = Vi syr kläder. Vi vill inte att maten ruttnar.= Vi konserverar. Vi vill leka. = Vi tillverkar leksaker. Vi vill kommunicera. = Vi utvecklar runskrift, boktryck, telegraf, telefon, radio, tv, internet.

Eva skriver behoven på tavlan, barnen kommer på vad som uppfunnits.

Alla skriver och ritar i sin no-bok om förra veckans experiment, vad som hände, hur det gick och varför. Grupperna får sedan göra det experiment de inte hann förra veckan.

V.37-38 Gjorde klart tidigare uppgifter och klistrade in uppgifter.

Barnen får i läxa att välja, rita av och skriva om en uppfinning hemma. *2

V.39

Barnen får läsa upp sin beskrivning av en uppfinning en och en och de andra får gissa.

v.40 – 43 Vi gör enkla experiment med hjul, lutande planet och kilen. Klistra in uppgifterna i no-boken, svara på frågorna och rita.

Läsa ”Gubben i lådan” ur Teknik s.24-26. Vad är mekaniska leksaker? Barnen får rita ” Göra en skiss” och beskriva hur en eller fler leksaker fungerar. Vi använder pilar och andra symboler för att visa hur det fungerar.

Vi tillverkar en gubbe med rörliga ögon s.31-32 i Teknik. eller

Tillverka en sprattelgubbe (för att använda hävstång och mekanik). *3

V.45

Vi gör klart Sprattelgubbar mm .

NO

V.46

Luft – vad är luft?

Kan vi se eller känna luft?

Vi gör olika luftexperiment. Vad händer när vi blåser mellan två ballonger?Kan man flytta luft under vatten? Vad händer när luft trycks ihop?

V.47-50

Ämnens egenskaper. Vi prövar olika material i en skål med vatten, vad kommer flyta / sjunka. Vi dokumenterar, ställer en hypotes om vad som ska hända och varför, prövar och skriver om vad som hände och varför.

Vi tittar på filmerna ”Mitt liv som grej” och diskuterar olika uppfinningar.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.