v. 34 – 39. – ”Make a movie”

 

När, under vilka veckor? 34-39

Ansvarig lärare: Andreas Backvall

 

What? 

Make a movie that explains why English is the World Language.

 

Why?

Practice reading and speaking English.

Learn more about why English is the World Language.

 

How?

Work together as a group.

Plan your movie before you start filming.

Read and watch videos on NE:

https://laromedel.ne.se/reader/145949/16171

 

About your movie

It needs to be between 3 and 6 minutes long.

All group members must say something in English.

Your movie needs to have English subtitles.

 

When? 

Two lessons per week during four weeks (35-38).

 

 

Links to the Swedish Curriculum (LGR11):

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer