Vi tar över genomgången!

Ansvarig lärare: Teacher Forselius

När, under vilka veckor? v.11-14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Hur kan vi få användning i vardagen av vår nyvunna kunskap?
  • När och hur använder vi de geometriska satserna?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupper om två-tre kommer ni få möjligheten att välja ett område att fördjupa er i. Ni kommer få fyra lektioner på er till ert jobb. Därefter kommer ni att hålla en genomgång för övriga klasskompisar.
Vi avslutar perioden med någon form av diagnos för att du själv skall kunna stämma av om du har koll på området.

”The teacher step back”

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna och genom att ni gruppvis håller i en genomgång.
Jag kommer under det här projektet inte att bedöma er i någon specifik förmåga utan all lektionstid skall ses som en möjlighet att visa upp kvaliteter inom de olika förmågorna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 11:

Onsdag (röd+grön): Genomgång av projekt och uppdelning av grupper

Torsdag (grön): Arbete med gruppuppgiften.

Fredag (grön): Arbete med gruppuppgiften.

Vecka 12:

Mån (röd): Arbete med gruppuppgift.

Ons (grön+röd): Arbete med gruppuppgift.

Tors (röd): Arbete med gruppuppgift.

Fre (grön): Arbete med gruppuppgift.

Vecka 13:

Mån (röd): Arbete med gruppuppgift.

Ons (röd): Genomgångar av; likformighet, symmetri, skala (längd/area,volym)
Ons (grön): Genomgångar av; likformighet, symmetri

Tors (röd): Genomgångar av; pythagoras sats, topptriangel
Tors (grön): Genomgångar av; pythagoras sats, topptriangel

Fre (grön): Genomgång av; Skala (längd och area/volym)

Vecka 14

Mån (röd): Träning med hjälp av era egna uppgifter.

Elevuppgifter

Elevuppgifter 2

Ons (röd): Eget test på kunskapsmatrisen
Ons (grön): Träning med hjälp av era egna uppgifter.

Elevuppgifter

Tors (grön): Eget test på kunskapsmatrisen
Tors (röd): Vad det något jag inte kunde?? Egen träning utifrån resultat på diagnosen.

Fre (grön): Vad det något jag inte kunde?? Egen träning utifrån resultat på diagnosen.