Jupiter vecka 45

Tack för en bra utflykt i tisdags! Som vanligt är det väldigt trevligt att vara ute tillsammans med er. Förutom att ha det bra tillsammans i parken lånade vi ju massor av spännande böcker på biblioteket och det är så roligt att se er läslust, både under lektionstid och raster. 

 

Ny morgonrutin

 

Från och med nästa vecka kommer vi öppna klassrummen från kl 9.20 på måndagar och 8.00 övriga dagar. Du är då välkommen in i klassrummet för att läsa tyst alternativt arbeta med Vektor på iPaden en stund innan första lektionen börjar.

 

Läsläxa

 

Från och med idag kommer vi ha läsläxa varje vecka. Läxan finns i en läxbok som delas ut varje fredag och tas tillbaka till skolan varje torsdag.

 

Läxan är att läsa i 20 minuter minst tre gånger per vecka. Gärna mer! Varje vecka ska du även läsa minst en sida högt för en vuxen. Din läsning dokumenterar du i läsprotokollet som du klistrat in i läxboken. Under läsprotokollet finns det dessutom varje vecka ett läsuppdrag. Du svarar på frågorna i läsuppdraget på den tomma sidan bredvid. Den här veckan består läsuppdraget av att undersöka en karaktär på liknande sätt som vi gjort i bokanalyserna.

 

 

 

Svenska

I början av veckan arbetade vi med att bearbeta våra sammanfattningar av Sejtes skatt. Fokus låg på verb i preteritum, tidsangivande sambandsord, meningsbyggnad samt på att använda skriftspråk istället för talspråk.  

 

I slutet av veckan har vi arbetat med att skriva bokanalyser av Sejtes skatt. Efter biblioteksbesöket i tisdags läser vi också en stund varje lektion vilket varit väldigt uppskattat. Der är knappnålstyst i klassrummet när ni alla läser fokuserat och många av er protesterar när det är dags att slå ihop böckerna vilket värmer ett svensklärarhjärta.

 

 

 

Engelska

Just nu hjälps vi lärare åt med att se till så att ni får en bra undervisning medan vi väntar på ny ordinarie lärare i engelska. Den här veckan arbetade vi med kapitlet ”What’s that in your basket?” där vi övade på att tala, läsa och skriva ord och fraser kopplade till att köpa nya skolsaker. Särskilt fokus låg på att upptäcka att verb i presens får ett s på slutet i tredje person singular (han, hon, det).    

 

 

Mer ansvar och roligare raster

 

Många av er har uttryckt att ni skulle vilja ha mer att göra under rasterna. Med anledning av detta har vi köpt in nytt material och startar under nästa vecka upp ett utlåningssystem för hela Storgården.

 

Systemet innebär att två elever från varje klass varje vecka är värdar. Kamratstödjarna är först ut och med andra ord våra värdar nästa vecka. Värdarna har gröna västar som de bär hela rasten. Västen fås vid mentorstimmen och eleven ansvarar för denna under hela veckan fram till nästa mentorstimme. Nyckel till materiallådan kommer finnas på västen och denna ansvarar värdarna för under rasttiden.

 

Som värd går du först i klassen ut på rasten för att se till att lådan är öppen. Värdarna påminner alla om att lämna in i lådan när man är klar. Sedan går värdarna sist in och ser till att lådan låses eller att annan värd finns kvar ute som kan låsa.

 

Fredag lunch räknar värdarna i åk 6 alla prylar i lådan och rapporterar till mentorerna. Varje pryl som finns kvar i lådan ger Storgården 5 p. När saker är borta eller trasiga utan förklaring innebär detta att poängen inte kommer räknas för den/de prylarna. De ersätts inte heller med nya. Poängen används för att nå olika nivåer där varje nivå innebär nya prylar till ”Lådan”.

 

Prylarna ska alltid ligga i lådan när de inte används och när det inte är rast. Trasiga prylar lämnas in till Andreas (mentor Tellus) och om detta sker försvinner inte poängen. Men vid skadegörelse betalar ansvarig elev.

 

Vi sätter igång på måndag efter mentorstiden. Då samlas hela Storgården i amfiteatern för att tillsammans lägga de första sakerna i lådan. 

 

Jullov på Klubben

Nu är det dags att göra er anmälan inför Jullovet.

 

Vi önskar att ni skriver Närvaro i kommentarsfältet samt skriver in aktuella tider om ni är i behov av Fritidsomsorg alt. att ni tar bort tider samt skriver Ledig i kommentarsfältet om ni är lediga.

 

Dessa datum är fritids/klubben ÖPPET kring jul, och då önskar vi att ni fyller i en korrekt anmälan:

20 December

23 December (Stänger 15.00 pga dag före Julafton)

2 Januari

3 Januari

 

Dessa datum är fritids/klubben STÄNGT: (samt alla röda dagar och aftonar)

27 December

30 December

7 Januari (pga. planeringsdag)

 

Vi vill ha din anmälan senast 24/11 för att kunna bemanna korrekt.

 

Hälsningar Fritids och Klubben

 

 

Skolinspektionens skolenkät

 

Vi önskar att ni alla går in och fyller i en skolenkät från Skolinspektionen. Du hittar den här:

Lemshaga-Akademi-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

 

 

Blänkare

 

14/11 Ta med läsläxan

28/11 Fatimas resa – En interaktiv föreställning där publiken styr utgången.

 

Trevlig helg!

/Anna, Camilla, Catrin och Johanna

5 kommentarer

Kommenteringen är stängd.