Neptunus v7

Hej alla Neptunusar!

 

I veckan är vi många som halkat omkring på isbanan på skolgården. Vi har fått träna motorik både genom att inte halka och att balansera på mindre hala delar.  Under veckan har vi också fått pussla med oss pedagoger som varit friska. Vi hoppas att nästa vecka blir lite mer normal. All-aktiviteten blev som sagt framflyttad till onsdag nästa vecka och då kör vi på samma upplägg som planerat.

 

 

 

Kunskaper

 

I måndags hade vi som vanligt dans med Kristel. Vi övade på takt och att kunna olika rörelser i en viss ordning. Vi gjorde bilövningen där föraren styr bilen som blundar. Frågan var sedan om vi kunde lista ut vem som körde bilen? Vi gjorde ett konstverk med och själva där alla utan att tala med varandra tränade på turtagning och kommunikation. Kristel hälsar att det verkligen syns vilken utveckling alla gör.

 

 

 

Under veckans matematiklektioner har vi fortsatt att arbeta med subtraktion och skillnad.

Tex.

# # # # # # # # # # # # # #  14

# # # # # # # #  8

14-6=8

Skillnaden mellan 14 och 6 är 8.

 

Vi har också arbetat med problemlösning del – helhet. Om vi ska räkna ut delen ska vi använda subtraktion eller addition? Viktiga begrepp under veckan har varit totalt, sammanlagt, fler, färre och jämföra.

I röd grupp har vi börjat med att gå igenom de färdiga sidorna i smågrupper för att repetera det vi nyss arbetat med och för att se om något svar skiljer sig åt. Hittar eleverna ett svar som inte är lika blir det gruppens uppgift att ta reda på vilket av svaren som stämmer och varför.

 

Under svenskalektionerna har Grön grupp arbetat med bokstaven Gg och Röd grupp med bokstaven Bb. I bokstavspåsen gömde sig ord som björn, boll, batteri och bok. Vi har skrivit en faktatext om jättar som vi lärt oss mer om på veckans SO-lektioner. Förr trodde man att det fanns jättar och jättarna i Sverige var dumma, elaka och lättlurade. De ville gärna äta upp små goda människor. De tål inte ljudet av kyrkklockor så när de hörde dess ljud så lyfte jättarna upp stora stenar som de kastade mot kyrkorna. Runt om i Sverige ligger det stora stenblock lite var som helst och de kallas just jättekast. Men numera vet vi att det inte var några jättar som kastade ut stenarna utan något helt annat.

 

 

NO-lektionen har vi fortsatt att lära oss om hur vår planet rör sig och att dess rörelse ger oss årstider men också dag och natt. Vi säger ju att solen går upp…men det gör den ju faktiskt inte.

 

Engelskalektionen fortsatte vi att arbeta med olika husdjur.

 

idrotten hade Gottis förberett ett vinter-OS alà Lemshaga inne i idrottshallen. Varje lag fick välja vilket land de tillhörde och det var allt i från Sverige till Mexiko och Godisland. Det fanns fyra grenar och det var rodel, backhoppning, curling och slalom. På slutet gjorde vi en liten extragren som var skidskytte fast med ärtpåsar. Missade man att pricka i en påse fick man springa ett varv. Det var härligt att se så mycket aktivitet och engagemang hos eleverna.

 

  

 

 

Hem och skola

 

Föräldrakoordinatormöte
Den 6 mars är det föräldrakoordinatormöte igen och alla föräldrar i Neptunus är välkomna att höra av sig till oss koordinatorer (Linda och Helena) om någon vill att vi tar upp en fråga. Bifogar länk till info om Föräldrakoordinatorgruppen, inkl kontaktuppgifter och protokoll.
https://lemshaga.se/praktisk-info/foraldrakoordinatorgruppen/

 

Läxa:

  • Den magiska kulan – Läs kapitel 22 i läseboken med tillhörande sidor i läxboken.

 

Nästa vecka:

 

Måndag:
Tisdag: Friluftsliv: Ta med vatten, extra frukt och ett sittunderlag.
Onsdag: Allaktivitetsdag
Torsdag: Lämna in läxan.
Fredag: Läxa lämnas ut.

 

Kommande händelser:

  • 20/2 Allaktivitetsdag
  • Vecka 9 Sportlov

 

Trevlig helg!

 

Ann-Sophie, Lisa och Agnes

Klasstelefon: 08-586 313 01

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

lisa.webering@lemshaga.se

agnes.jansson@lemshaga.se

 

8 kommentarer

Kommenteringen är stängd.