Årets Lemshagaforum HT20

Vi genomför sedan många år kollegial fortbildning för all personal vecka 44 i form av LemshagaForum. Tanken är att dela med sig och inspirera varandra. I år fick formen anpassas pga den rådande pandemin.
Temat för varje LemshagaForum knyter alltid an till vårt treårsmål och utifrån en gemensam frågeställning presenterar alla pedagoger ett projekt som de arbetar med tillsammans med sina elever.
Årets frågeställning löd: Hur använder vi miljön för att främja elevernas lärande och trygghet i ett projekt?
Efter presentationerna reflekterade vi gruppvis kring det vi sett och tagit del av under dagen(reflektionspromenad). Dessa reflektioner illustrerades sedan på valfritt kreativt sätt vilket ni kan se en del av här.