Elevhälsan

Elevhälsan, tidigare kallad skolhälsovården, arbetar förebyggande och hälsofrämjande, omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven.

Den består av:

Läs mer om Elevhälsan (pdf)