Föräldrakoordinatorgruppen

En föräldrakoordinator utses på det första föräldramötet på hösten. Mötena ligger på onsdagarna och skolledningen skickar ut kallelse samt lägger ut mötestiderna på Schoolsoft. Föräldrakoordinatorsgruppen leds av rektorerna på Lemshaga Akademi.

Föräldrakoordinatorer har till uppgift att:
  • samordna föräldrars intressen och arbeta för utveckling av Lemshagas värdegrund.
  • vara länken mellan skola och hemmet
  • ha en god kontakt med mentorerna för sin klass
  • vara ”bollplank” till föräldrarna
  • samla idéer och synpunkter och föra fram dem på mötet/till rektorerna.
  • vara beredd att efter val sitta i styrelsen för Lemshaga Akademi
  • mål för året sätts upp efter första mötet på hösten.
  • vara delaktig i framtagandet av våra styrdokument, tex Likabehandlingsplanen.
Hur jobbar en föräldrakoordinator med sin klass?
– Information om uppdraget ges på höstterminens föräldramöte.
– Eventuellt byter klassen föräldrakoordinator. Mentor meddelar skolledningen vem som blir den nya mentorn. Vi ser helst att en föräldrakoordinator sitter minst två år.
– Möten en gång/månad. Vi ses alltid första onsdagen i månaden i matsalen, om inte annat meddelas. Undantag är september, under loven, januari och juni. Det blir ca 6 ggr/år.
– Inför mötena tar föräldrakoordinatorn in synpunkter från alla föräldrar senast fredagen innan mötet.
– Efter mötet ger föräldrakoordinatorn övriga föräldrar i klassen information, gärna via veckobreven eller via forum på Schoolsoft.

– Protokollet läggs ut på hemsidan när alla har godkänt innehållet.

Tips om klassinsamling

Under läsåret 2018-2019 har Föräldrakoordinatorerna rådgivit och tipsat varandra om lyckade koncept vad gäller insamlingar till klasskassan och vad som gäller juridiskt. Det här är vad de kom fram till. Om man har frågor kan man kontakta sin klass föräldrakoordinator.