Om Lemshaga

En trygg mötesplats för ett kreativt lärande som förändrar världen!

Lemshaga Akademi är en stiftelseägd icke vinstdrivande friskola för barn och ungdomar mellan 6 och 16 år, där allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Den ligger vackert belägen i en lantlig miljö och präglas av välkomnandets etik såväl i miljön som mellan elever, pedagoger och föräldrar.

Skolan har en ambition att värna vårt svenska kulturarv, samtidigt som vi vill ligga i fronten vad gäller modern pedagogisk forskning och användandet av informationsteknik. Som pedagog på Lemshaga Akademi förväntas man vara en medforskande och delaktig vuxen som ser potentialen i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Hösten 2010 är skolan helt utbyggd med två parallella klasser i varje årskurs. Det totala antalet elever är 448 och skolan har ca 60 personer anställda varav ca 50 arbetar pedagogiskt i lärandet med eleverna.

Pedagogik

Vår pedagogiska profil utrycker våra strävanden – vad vi vill vara. Dessa kan sammanfattas under tre områden:

  • Kunskapssyn och lärande – Det livslånga lärandet
  • Värdegrund – Det livsdjupa lärandet
  • Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

Organisation

Lemshagas Histora

Skolan startade 1995 med en ståtlig invigning av Helena Wallenberg, grundare och självaste Astrid Lindgren var med. Det var en liten skara elever och lärare som entusiastiskt tog sig an den svåra utmaningen att skapa ”världens bästa skola”. Lärarna fortbildades i ”Visionen”. Visionen är en dröm med en plan, sa Helena Wallenberg. Hon var övertygad om att skolan skulle kunna byggas och fortleva med de goda krafter som fanns här.

De tre starka grundpelarna för skolan var de pedagogiska arbetssätten som var grundade i forskning kring hur barn bäst lär sig, en värdegrund som alla lever upp till och samhället omkring oss där bland annat föräldrarnas engagemang är en viktig faktor. Vi ser att hela Helenas vision och hela Lemshagas miljö bidrar till att eleverna känner sig trygga och kan utvecklas i lugn och ro till bra medmänniskor.

Hur har klasserna på Lemshaga fått sina planetnamn?

Från början när Lemshaga var en liten skola jobbade vi mycket integrerat mellan årskurserna. Det var ett sätt att individanpassa undervisningen. Då ville vi inte använda de vanliga årsbenämningarna utan en idé föddes att man hade klassnamn, som förskolan ofta har. Eftersom solsystemet då innehöll 10 planeter passade det bra att nämna klasserna efter avståndet till Solen. Att Solen är en stjärna var ju extra bra, eftersom våra elever ska vara stjärnor när de lämnar oss!

Den som vill ha en överblick kan leta på ”solsystemet” i olika sökmotorer på nätet.

F-klass Pluto
Åk 1 Neptunus
Åk 2 Uranus
Åk 3 Saturnus
Åk 4 Jupiter
Åk 5 Mars
Åk 6 Tellus
Åk 7 Venus
Åk 8 Merkurius
Åk 9 Solen