FN-dagen

Genom olika aktiviteter uppmärksammar vi FN-dagen och mänskliga rättigheter.

Syfte

  • 49893Vi vill att våra klasser/grupper på Storgården ska få möjlighet att tillsammans skapa plattformar för kreativa och positiva möten.
  • Vi vill uppmärksamma FN-dagen, olika organisationers arbete för mänskliga rättigheter. Vår rätt till att vara olika, rättigheter, skyldigheter och demokrati. Förståelse för människor och barns olika förutsättningar till att få ett bra liv.

Mål

Skapa ett respektfullt klimat mellan eleverna. Förståelsen för att vi är olika och se styrkan i det.