Lägerskola

Mål

71d8cGenom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelse, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Lägerverksamheten bidrar på så sätt att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. Genom att förlägga lägerdagarna i början av terminen bidrar det till ett positivt samarbetsklimat i klassen inför årets arbete.

Lemshaga kan ge två-tre dagar ledigt för klassresa som har ett tydligt syfte och mål.Skriftlig ansökan ska vara skolan tillhanda senast tre veckor innan beräknad klassresa starta
Syfte
b1504Skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap ochsamarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.

Planering av Lägerverksamheten sker på våren innan nästa verksamhetsår. Lägerskolorna genomförs av alla årskurser under hösten för att kunna dra nytta av de fördelar en lägervistelse för med sig, under hela året. Klassresa ligger utöver de dagar som skolan planerar över alla årskurser och planeras av föräldrarna.

Skolans policy gällande lägerskola, läger och klassresa samt broschyr för Ängsholmen hittar ni under ”Praktisk information”.