Lemshagaforum

d5d71Pedagogerna på Lemshaga Akademi möts i gemensamma studiedagar då vi presenterar och diskuterar Lemshagas vision, pedagogiska riktlinjer och olika pedagogiska arbetssätt.
PUG ansvarar för det pedagogiska innehållet av Lemshaga Forum.

Syfte

Att förankra och vidareutveckla vår pedagogiska profil.

Mål

Att kvalitetssäkra och utveckla den pedagogiska kvalitén.