Orientering

Orientering för Åk 6-9. Vi orienterar i okänd terräng i vår närmiljö. Exempel på orienteringsplatser är Björnö, Tjustvik, Hellasgården, Ekedal. Nyckelviken. Idrottslärarna ansvariga.

Syfte

Se värdet av att vistas i skog och mark i våra skogar som vi har i Värmdö, Ingarö, Nacka och Stockholm.

Mål

Kunna orientera i okända marker.