Prao – åk 8 och 9

Eleverna i åk 8 och 9 har en veckas praktik på en arbetsplats. Eleverna ordnar själva en praktikplats eller samarbetar med skolans studie- och yrkesvägledare. Mentorerna gör arbetsplatsbesök.

Syftet med PRAO är att den skall ge eleverna

  • Kunskaper om arbetslivet genom egna upplevelser.
  • Erfarenhet från olika yrkesområden och arbetsmiljöer.
  • Kännedom om de krav som samhälle och arbetsliv ställer på arbetsgivare och arbetstagare.
  • Kunskap om fackliga frågor.
  • Tankar inför kommande studie- och yrkesval.

För mer information, se sidan “PRAO -information”.