Skolans dag

På skolans dag hålls öppna lektioner, där alla är välkomna att delta. De yngre eleverna besöker de äldre för att se deras

verksamhet och årskurs 5 håller i marknadsstånd där de säljer fika och har lotterier för insamling till sin klassresa i årskurs 6.