Samordningsgruppen

Samordningsgruppen (SAM) består av pedagoger inom verksamhetens olika delar (Mellangården, Fritidsverksamheten, Storgården och Ladan) och dessa personer har till uppgift att:

  • Samordna aktiviteterna på Lemshaga utifrån ett pedagogiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv
  • Samordna bemanningen vid behov
  • Leda arbetslagens möten