Fritids (Fsk – åk 3)

FRITIDS

Utifrån nyckelorden trygghet, frihet, gemenskap planerar vi verksamheten för att ge barnen:

  • omsorg, stimulans och ett gott pedagogiskt stöd under den skolfria delen av dagen samt under lovdagar.
  • möjlighet att disponera sin fria tid mellan lek – aktivitet – vila.
  • trivsel och gemenskap tillsammans med kamrater och vuxna.


Under veckan erbjuder vi barnen olika aktiviteter där de kan välja att delta efter intresse. Det kan t.ex. vara aktiviteter som rörelse i gymnastiksalen, skapande i olika material eller uteaktiviteter.


Rutiner för fritids på Lemshaga Akademi

Öppettider
Måndag – Fredag

På morgonen: 07.30-08.20. Efter skoldagens slut till kl. 17.00
Dag före röd dag och afton stänger vi 15.00
Mellan jul och nyår samt fyra veckor under sommarlovet är fritids/fritidsklubben stängd.

Har du önskemål om utökad tid på morgonen (07.00-07.30) för ditt barn som är inskriven i skolbarnomsorgen, ska detta anmälas till skolans ledning. Dina önskemål måste styrkas med ett intyg från båda vårdnadshavares arbetsgivare att ni har behov av att lämna ert barn på morgonen kl. 07.00. Blankett finns under praktisk info/blanketter.


Hämtning av barn på fritids
Föräldrarna ansvarar för att hämtning sker senast kl. 17.00.

Om ditt barn hämtas av någon annan måste ni föräldrar meddela oss genom att använda kommentarsfunktionen som ligger under ”Mina tider” i Schoolsoft, alternativt maila till fritids@lemshaga.se 
Vill ditt barn ta med en kompis hem önskar vi att detta bestäms i förväg.

Lovdagar
Information om lovdagar finns i kalendariet på Schoolsoft
Anmälan till loven görs via schoolsoft, information ges via veckobreven. Observera att anmälan ska göras inom ett visst datum för att garantera rätt bemanning och omsorg.

Självständighetsträning
Vi vet att en del barn så småningom vill börja åka hem själva. När barnet är moget att hålla reda på tiden kan det vara aktuellt att ta ansvar för sin hemgång. Då gör förälder och ansvarspedagog upp lämpliga dagar och tider. Vi har en blankett som heter ”självständig hemgång”, stäm av med ditt barns ansvarspedagog.

En bra början kan vara att bestämma tid och plats vid Lemshagaeken, om det fungerar kan det vara aktuellt att gå ner till rondellen för att sedan kunna själv börja åka bussen hem. Observera att klocka är en nyckel till att kunna passa tiden och att barnen själv har detta ansvaret. Till parkeringen låter vi aldrig några barn gå själva!

Fritids har formellt ansvar för barnet tills hämtning skett. Därför är endast rondellen den plats barnen ska stå och vänta. Detta för säkrast möjliga trafikmiljö för alla.

Kläder & Kapprum
Barnen vistas mycket utomhus under dagen och det är därför viktigt att ditt barn har ”kläder efter väder”. Extrakläder, regnkläder och stövlar, ska finnas i barnens kapprum. Barn och föräldrar ansvarar tillsammans för ordningen i kapprummet. Rensa gärna med jämna mellanrum. Leksaker lämnas hemma!Kontakta oss på
Telefon: 08-586 313 27
fritids@lemshaga.se