Klubben (åk 4 – 6)

29ed7

Välkommen till Klubben.

Klubben är åldersblandad och vänder sig till barn i åldrarna 9-13 år (gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år). Hela verksamheten bygger på att eleven kan ta ett eget ansvar både att anmäla om man ska närvara på Klubben och när man ska hem.

Vi erbjuder en meningsfull fritid med frivillighet, trygghet och gemenskap som nyckelord. Barnen skall i samspel med kamrater och pedagoger kunna utveckla:

  • sin sociala kommunikativa förmåga
  • lek och rörelse
  • skapande
  • förståelse för regler och normer

 

Möjlighet skall även finnas för vila och avkoppling. Klubbens lokaler finns i Storgården på mellanplanet. 

Verksamheten är öppen måndag-fredag, efter skoldagens slut till kl. 16.30
Vid behov av morgonomsorg 07.30 – 08.20 görs en anmälan om detta till Klubbens personal. Morgonomsorgen är på Mellangårdens Fritids. Mellanmål serveras kl.14.30.

Under skolans lovdagar är Klubben öppen. Önskas skolbarnsomsorg under skolans lovdagar anmäls detta i förväg till Klubbens personal via Schoolsoft. Information om detta meddelas inför varje lov på Schoolsoft. Observera att anmälan skall göras inom ett visst datum.

Vad är skillnaden på Fritids och Klubben?

Nu när eleverna har blivit äldre finns det skillnader mellan Fritids och Klubben som är värt att uppmärksamma: – Klubben är till för våra mellanstadieelever som vill stanna för att ”vara med kompisar” och andra som vill ta ett mellis och sedan åka hem.

  • Personalen på Klubben måste veta om eleven är kvar eller har åkt hem och anmälan måste alltid göras av eleven när man kommer och när man går hem.
  • Klubben stänger kl.16.30 och därefter får eleven följa med en pedagog till Mellangården för överlämning. Mellangårdens fritids stänger 17:15.

Viktigt info!

På måndagar, då Lemshaga har sen skolstart, erbjuds morgonfritids på Klubben från 08.00. Vid behov före 08.00 finns omsorg att tillgå på Pluto.
Övriga dagar är det ingen morgonomsorg på Klubben. Önskar man ha det är det viktigt att påminna barnet att gå till Pluto och checka in sig och vara med pedagogerna där innan de släpps upp mot Storgården inför lektionsstart. Entrédörren vid Storgården låses upp automatiskt kl. 08:15.
Plats som står outnyttjad utan föregående anmälan i en månad kan sägas upp av Värmdö kommuns kundvals- och finansieringsavdelning. Uppsägningen sker skriftligt från kommunen med omedelbar verkan.
Mellan åk 3 och 4 sägs fritids upp automatiskt , ni måste söka om klubben till åk 4 och det gör ni via kommunens hemsida /e-tjänst .
Klicka här för att ta dig till kommunens hemsida.

Välkommen!