18 Nationella program

e93b6
Dessa program är likvärdiga över hela landet. De flesta program delar sig senare i olika inriktningar.
Läs om de olika programmen, inriktningar och ämnen på skolverkets sidor. (Länkarna nedan öppnas i ett nytt fönster).

Barn- och fritidsprogrammet

 • Pedagogisk och social verksamhet
 • Fritid

Bygg- och anläggningsprogrammetb69e2

 • Husbyggnad
 • Anläggning
 • Plåtslageri
 • Måleri

El- och energiprogrammet

 • Automation
 • Elektronik
 • Elteknik
 • Datorteknik

Industriprogrammet

 • Drift- och underhållsteknik
 • Processteknik
 • Produkt- och maskinteknik
 • Svetsteknik

Estetiska programmet

 • Dans
 • Musik
 • Bild och formgivning
 • Teater

b69e2Fordons- och transportprogrammet

 • Personbilsteknik
 • Maskin- och lastbilsteknik
 • Transport
 • Karosseri
 • Flygteknik

Handels- och administrationsprogrammet

 • Handel och service
 • Turism och resor

Hantverksprogrammet

 • Inga nationella inriktingar utan indelat i yrkesområden

Hotell- och turismprogrammet

 • Hotell Restaurang – måltidsservice

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 • Riksrekryterande lokala inriktningar

VVS- och fastighetsprogrammet

 • Medieteknik
 • Tryckteknik

Naturbruksprogrammet

 • Lokala inriktningar.

b69e2Vård- och omsorgsprogrammet

 • Kurser inom social omsorg och vård

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Kultur
 • Samhällsvetenskap
 • Språk
 • Media
 • Entreprenörskap

Ekonomiprogrammet

Humanistiskaprogrammet

Naturvetenskapligaprogrammet

Teknikprogrammet