PRAO – information

PRAO betyder praktisk arbetslivsorientering. Du kommer att ”jobba” på en arbetsplats under en vecka i åk 8 och en vecka i åk 9. Den praktiska arbetslivsorienteringen förbereds och följs upp i undervisningen. Det finns två sätt att få sin PRAO-plats, antingen genom skolan eller genom att ordna egen plats.

Du ordnar din egen plats själv
Följande gäller:

 • Arbetsplatsen skall erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter
 • Arbetsplatsen skall erbjuda en handledare som introducerar eleven i arbetsuppgifterna och som finns som elevens
 • kontaktperson
 • Det skall inte vara en arbetsplats där eleven normalt har extra arbete
 • Platsen skall ej vara föräldrars arbetsplats

PRAO-platsen ska vara inlämnad till mentor innan PRAO:n börjar. Blanketten finns på hemsidan.

Inför PRAO
Nedan följer information som du bör känna till innan du börjar din PRAO. Har du ytterligare frågor får du prata med din mentor.

Innan PRAO skall du ta kontakt med ditt PRAO-företag och presentera dig själv och höra efter om det är några specifika saker som du bör känna till innan du börjar
Kolla upp färdväg, lunchmöjligheter och arbetstider
Lunchersättning betalas ut i efterskott av skolan till föräldrar/vårdnadshavare
Redovisning görs till Expeditionen senast 2 veckor efter avslutad PRAO. Kvitton skall styrka måltiden.

Övrigt

 • Om du är sjuk under PRAO-tiden ringer du och anmäler det till PRAO-platsen.
 • Respektera verksamheten på arbetsplatsen och inga kompisbesök ska förekomma.
 • Du får inte delta i övertidsarbete och inte börja arbeta före kl.07.00 eller efter kl.19.00, inte hantera alkohol eller pengar.
 • Du är försäkrad genom Värmdö kommun eller den kommun du bor i.
 • Du får ingen lön eller annan ersättning för det arbete du gör.
 • När du går ut på arbetsplatsen får du med dig ett frågehäfte som du skall besvara med hjälp av handledaren och arbetskamrater på arbetsplatsenEfter PRAO ska du muntligt eller skriftligt redovisa vad du varit med om.