Saturnus veckobrev v 35

Hej alla fina barn och föräldrar i Saturnus!

Tack för en jättefin skolstart. Det är så roligt att få komma igång med alla spännande projekt. Tänk att vi hittade rätt till fornborgen till slut i fredags. Fyra timmar på vandring en av de varmaste dagarna. Plötslig är vi där och jag darrar lite inombords. Tänk om denna fornborg har funnits här lika länge som bronsåldersgravarna, alltså ca 3000 år…
Vi tror att det var härifrån man spanade på skepp eller annan fara. Där finns låga stenmurar, en brant bergsvägg ner mot vattnet och en stor stenbumling mitt på stigen där man ska ta sig upp.

Jag är övertygad om att vi lär oss genom våra gemensamma upplevelser. När man blir känslomässigt berörd är det lättare att ta in fakta. Låt oss ha alla sinnen öppna i vårt gemensamma historieprojekt! Jag vill naturligtvis berätta mer i kommande veckobrev samt på föräldramötet den 28 september.
Jag vill också tacka än en gång för alla fantastiska gamla saker!

IMG_1317

Övrigt
Alla som vill ha en belöning för sin sommarlovsläsning (sommarlovsbingo) kan lämna in lappen, eller låta sin föräldrar mejla och bekräfta sitt barns läsning.

Om någon behöver ha med sig mobiltelefon till skolan så låser vi in dem i ett skåp på morgonen och eleven hämtar ut den vid hemgång.

Idrottshälsning från Gottis och Krister (klicka på länken).

Nästa vecka:
Måndag: Utvecklingssamtalsdag, OBS! Det är mycket viktigt att ni fyller i de obligatoriska frågorna på “Inför utvecklingssamtal” på School soft. Klicka på “V” (vuxen). De som ska ha samtal med Sandra för första gången, fyll gärna i alla frågor.
Kom tillsammans med ditt barn. Fritids är öppet i Villan.
Samtalen sker på övervåningen i Villan.

Tisdag: Läsläxan delas ut (Kap 1 i läsebok och arbetsbok) och lämna in på måndag 12 sept. Läseboken finns i två nivåer och de flesta får börja med a-boken, för att sedan byta till b-boken.
Idrott för båda grupperna. Se info ovan.

Onsdag: Rytmik för båda grupperna. Musik varannan vecka/bild v v.
Röd: Bild, Grön: Musik
Torsdag: engelska
Fredag: Idrott för båda grupperna.
Cissi är föräldraledig och Lena Engström vikarierar.

Trevlig helg!
Cissi, Sandra, Hanan och Urban

 

 

Välkomstbrev Saturnus

Hej alla elever och föräldrar i Saturnus!

Välkomna tillbaka efter ett långt skönt sommarlov!
Vi ser fram emot ett nytt spännande läsår tillsammans med er.

På måndag den 22 augusti ses vi kl 9.00 i Amfiteatern. Där sitter vi klassvis.
Efter samlingen går vi till Villan för att fortsätta dagen tillsammans.
Första skoldagen slutar kl 13.00 och därefter är det fritids som vanligt.

Första skolveckan
Från och med tisdag v. 34, börjar vi skoldagen kl 8.20 och slutar kl 14.00.
Den första veckan gör oss hemmastadda i Villan och samtalar om förhållningssätt utifrån Lemshagas trivselregler. Det är viktigt att vi skapar goda rutiner för att alla ska trivas.

Vi förväntar oss att alla tar med sig sina sommaruppgifter under uppstartsveckan. Detta för att vi ska kunna börja berätta om våra “gamla ting” och samtala om vilda djur i vår närmiljö.

Vi kommer bland annat att ägna oss åt gruppstärkande aktiviteter och sammarbetsövningar den första tiden. Detta för att stärka grupperna och skapa sammanhållning och trivsel.

Lägerdagar:
Torsdagen den 25/8
Vi har en klassens dag på Lemshaga och arbetar i mindre grupper.
Vi äter lunch på skolan.

Fredagen den 26/8
Vi fortsätter att söka efter “Lemshagaskatten”. Vår vandring går till Fornborgen nära Lemshaga. Tag med matsäck!

Övrig information:
Under detta läsår kommer skoldagen att börja kl 8.20 som vanligt och avslutas kl 14.00.
De som kommer till skolan före kl 8.00 på morgonen går till Mellangården. Från kl 8.00 går det bra att komma direkt till Villan där vi börjar dagen med tyst läsning. Tag gärna med en bra bok som du gillar. Naturligtvis finns det även böcker där som du kan låna.

När schemat är klart kommer det att läggas ut på hemsidan.
Första skolveckan kommer inte att följa ordinarie schema.

Vi återkommer om tid för föräldramöte.
Detta läsår kommer det vara utvecklingssamtal under en hel skoldag den 5/9 och under eftermiddagen den 7/9.

Denna heldag 5/9 kommer att vara en kombinerad utvecklingssamtalsdag och studiedag där ni som förälder och elev behöver närvara för samtal.

Tider för utvecklingssamtal kommer att finnas på väggen i hallen i Villan. Kom gärna in och skriv upp en tid på måndag. Först till kvarn…

Fritids har öppet kl. 7.30-17.00 För att kunna planera verksamheten på fritids vill vi veta vilket behov ni har av omsorg. Fyll i enkäten nedan. Tryck sedan spara efter ifylld enkät.

https://goo.gl/forms/K8WrHnvjpB6aTTzy2

Om ni undrar över något, tveka inte att höra av er.
Det är alltid säkrast på mejl, men i brådskande ärende telefon nummer: 08-58631303

Bilagor:
Specialkost; Listorna i köket är inaktuella. Elever som behöver ha specialkost ska fylla i och skriva ut denna blankett.
Komunikationspolicy; Läs och begrunda
Namn och bildpublicering (datoravtalet); Det är mycket viktigt att ni fyller i denna bilaga och lämnar in till oss mentorer.

Hälsningar Cissi, Sandra, Hanan och Urban

Specialkost

kommunikationspolicy

Datoravtal-fsk-3

Skolavslutning 2016, fredagen den 10 juni

bdd17

Alla familjer välkomnas till sommaravslutning på Lemshaga Akademi

Fredagen den 10 juni.

Avslutningen beräknas starta kl. 9.00 i Amfiteatern. Efter ceremonin bjuds alla elever på saft och tårta och alla vuxna får köpa kaffe, tårta och kaffebröd till självkostnadspris.

Hela avslutningen beräknas vara klar senast kl. 11.00.

Med vänlig hälsning

Jill Sterner & Anna-Lena Bengtsson med personal

Idrott och hälsa – åk 7 – Orientering och friluftsliv

Ansvarig/Ansvariga lärare: Henrik och Gottis
När, under vilka veckor? v.37-42

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering? Bara lika med skog?
 • Varför är det bra att kunna läsa kartor?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftsliv

Orientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaringar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion.

Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att inleda perioden med att ha en teoritimme där vi repeterar orienteringens grunder( karttecken, kartans färger, skala, passa kartan, ledstång mm.). Vi kommer praktiskt att träna på att orientera både i känd och okänd miljö med hjälp av karta och annat hjälpmedel. Vi avslutar perioden med en hel dag ( v.42 torsdagen den 15:e oktober) ute med orientering i okänd miljö. Under den här dagen kommer du även att få skriva ett prov som testar dina orienteringskunskaper.

Orienteringsteori

Orienteringsteori – bildspel

 • aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.
 • Prov på orienteringskunskaper torsdag v.42

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Tisdag (dubbelltimma) Onsdag (Röd) Onsdag (Grön)
37 Röd: Orienteringsteori samt 
praktisk träning i närmiljö
Friiidrott
38 Lemshagaspelen (friidrott) Utvecklingssamtal
39 Grön: Orienteringsteori samt 
praktisk träning i närmiljö
Orientering i närmiljö
“Kompassen”
40 Röd: Orientering i okänd miljö
med naturpasset.
41 Studiedag Lagspel/Orientering
42 Grön: Orientering i okänd miljö
med naturpasset.
Orientering “ganska nära”
skolan
43

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. 
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Idrott och hälsa – åk 7 – Dansrörelse

Ansvarig: Henrik och Gottis

När, under vilka veckor? 45-49

Frågeställning:

Varför dansa?

Hur påverkas din hälsa vid dans?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

-röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

-planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll från kursplanen:

-Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

-Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

-Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen :

Aktivitet/tema E C A
Välj den låt som passar dig bäst. 
Gå igenom musikanalysen.
Väljer en låt.
Repeterar musikanalysen där du hittar de stora dragen i din valda låt.
Väljer en låt med rätt tempo och känsla till ditt syfte.
Tittar på musikanalysen för att kunna dela in de rörelser som du tänker använda.
Väljer låt med rätt tempo och där musiks känsla speglar syftet.
Förstår musikanalysens uppbyggnad och följer den då du gör ditt program.
Rörelse till musik

Kunna forma egna rörelser till valfri musik som följer musikens teman. Anpassar dina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Du väljer rörelser som passar till sammanhanget.

Du är oftast i takt, kan vara svårt att själv hitta tillbaka till takten när du tappar bort den.

Dina rörelser är enkla och lätta att följa med i.

Du väljer rörelser som passar väl in på sammanhanget och tanken.

Du är oftast i takt, du hittar snabbt tillbaka om du tappar bort dig.

Du varvar enkla rörelser med mer komplexa där både armar och ben inkluderas.

Du väljer rörelser som passar mycket väl in på sammanhanget och din tanke med programmet.

Du är genomgående i takt och har ett bra flyt genom hela programmet.

Du varvar enkla rörelser med mer komplexa. Du instruerar samtidigt som du utför ditt program.

Rörelse till musik

Svarar på frågorna på bifogat dokument. Förmågan till att samtala om den egna upplevelsen samt utvärdera aktiviteten och föra resonemang kring hur sambandet till hälsan finns.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Inspiration av oss samt teorigenomgångar om hur man kan lägga upp ett dans/träningsprogram till musik.

Egna övningstillfällen där vi finns som handledare.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Spela in sig själv eller visa upp sitt program

Inlämning av reflektion

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Dubbeltimme: genomgång av musikprojektet. Få inspiration och teorigenomgång

Vecka Tisdag (dubbel) Onsdag (röd) Onsdag (grön)
45 Röd: Genomgång av musikprojektet. 
Få inspiration och teorigenomgång 
Vi träffas i L5
Dans + Lek Vikarie/ styrka-lek
46 Grön: Genomgång av musikprojektet. 
Få inspiration och teorigenomgång 
Vi träffas i L5
Egen tid att jobba 
på din dans.
Egen tid att jobba 
på din dans.
47 Röd: BodyJoy
Mer info kommer senare.
Studiebesök uppvärmning dans
Egen tid att jobba
på din dans
48 Grön: BodyJoy
Mer info kommer senare.
Dans + Konditionslek
Henrik borta med nationella prov
Dans + konditionslek
49 Redovisning av dans Redovisning av dans


Vecka 49 ska film eller program visas upp samt utvärdering lämnas in.

http://www.youtube.com/watch?v=QtYgmDEddug

Tom musikanalys:

mall-for-musikanalys

Musikanalys exempel:

ifyllt exempel på musikanalys-pdf

Reflektionsfrågor:

reflektionsfrågor

reflektionsfrågor_PDF

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Sammanhang och aktualitet:

Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Idrott och hälsa – åk 7 – Träningslära (med kroppen som redskap)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Gottis och Henrik

När, under vilka veckor? v.3-8

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan vi stärka vår kropp?

Varför ska vi stärka vår kropp?

Vad är det för skillnad på att träna på gym och i hallen med kroppen som redskap?

Hur använder vi styrka/mod i redskapsgymnstiken?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E: Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Hälsa och livsstil
Eleven kan välja övningar som i huvudsak är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja övningar som är relativt väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja övningar som är väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
Eleven kan ge enkla exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har viss kunskap om kroppens anatomi. Eleven kan ge utvecklade exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har bra kunskaper om kroppens anatomi. Eleven kan ge välutvecklade exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har stor kunskap om kroppens anatomi.
Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom föreläsning om träningslära och träning med kroppen som redskap under olika moment och övningar. 

Gruppuppgift Träningslära –

VenusTräningslära Venus


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftligt prov om träningslära samt såklart aktivt deltagande i de praktiska momenten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka Tisdag (dubbelpass) Onsdag (röd) Onsdag (grön)
3 Redskapsbana
4 Grön: Teorigenomgång i träningslära
Sal: L5 8.20-9.30 därefter i 
hjärtat/grupprum mellan 9.40-10.20
Utv.samtalsdag Utv.samtalsdag
5 Röd: Teorigenomgång i träningslära
Sal: L5 8.20-9.30 därefter i 
hjärtat/grupprum mellan 9.40-10.20
Allaktivitetsdag Allaktivitetsdag
6 Grön: BodyJoy i Hamnen
Samling 8.20 utanför.
Trampett Redskapsbanan
7 Röd: BodyJoy i Hamnen.
Samling 8.20 utanför.
Styrka genom redskap Styrka genom redskap
8 Prov Träningslära
Grön: 8.20-9.20 L5
Röd: 9.50-10.50 L4
Kondition/Styrketräning Kondition/Styrketräning