Introduktion till Franskan

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När? HT-17 (se grov planering/tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att börja utveckla en bas för att kunna kommunicera på franska genom att enkelt kunna presentera sig och prata om enkla tema, såsom sig själv, sin familj, sina husdjur m.m.

Frågeställning (och följdfrågor):
– Vad kan vi om Frankrike? (Reggiosamling av förkunskaper)
– Hur säger man siffrorna på franska? Hur uttalar man alfabetet?
– Hur hälsar eller presenterar man sig på franska? Vad man heter, hur gammal man är, var man bor? Om man har syskon?
– Vad heter olika husdjur? Hur säger man ifall man har eller inte har husdjur hemma?
– Hur ser Frankrike ut? Hur ser livet ut och hur funkar språket i Frankrike och fransktalande länder?
– Vilka kända barnsånger finns det?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– ges möjligheter att kommunicera på något främmande språk på ett funktionellt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
– Grundläggande kunskaper för kommunikation: skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, uttal, mm.
– Se samband eller likheter/olikheter mellan Frankrike och Sverige.

Centralt innehåll från kursplanen:
Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att:
– utveckla sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupa sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utveckla sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Kunskapskrav:
Betyg ges inte i moderna språk i åk6. Men ämnesmatris i moderna språk finns för åk 7-9.

 

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.

Vi jobbar utifrån läromedlet “La Nouvelle Chouette A”.

På lektionerna kan eleverna jobba med och diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel).
Vi lär oss även att sjunga kända barnsånger som “Un kilomètre à pied” och “Sur le pont d’Avignon”.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig interaktion, hörövningar och skriftliga övningar/prov.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
OBS! Detta är en grov planering/tidsplan!
v.35 – Ängsholmen
v.34+36 – prova-på lektioner i spa/fra/ki
v.37 – Reggiosamling av förkunskaper: vad vet jag om franskan/Fransktalande länder? med diskussion.
v.38 – Hur hälsar man och säger hur man mår?
v.39-40 – Jobba med franska alfabetet och siffrorna (0-20)
v.41-42 – Hur presenterar man sig på franska? och ställer frågor tillbaka?
v.43 – fortsätter träna på uttal och stavning av alfabet, siffror och hälsning/presentation
v.44 – Höstlov
v.45-48 – fortsättning: Hur presenterar man sig? om man har syskon eller djur? (Kapitel 1-3)
v.50 – Tittar på fransk film

Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Målet är att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intressen samt att kunna kommunicera på franska.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
– att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.


Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Pedagogisk dokumentation (länkas):

 

Beskriva mig

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När? HT-17 (se grov tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla allsidig kommunikationsförmågan på franska genom att beskriva mer detaljerat kring olika saker om sig själv, sin familj, sina kompisar men även om andra, såsom främlingar.
 
Frågeställning (och följdfrågor)
Hur kan jag berätta och beskriva mer om mig själv och mitt liv – mina intressen, min familj, mitt hem, mina kompisar..?:
– Hur pratar man om skolstarten, sin skolvardag och sitt schema på franska? Vad heter olika årskurs, ämnen och klassrumssaker på franska?
– Hur skriver man ett brev om sig själv? eller skapa kontakt med ungdomar från olika länder?
– Hur presenterar man om sig själv till en främling med annat språk och hur berättar man om andra språk, länder och nationaliteter på franska?
– Hur gör man en fransk reseparlör? Vilka viktiga franska ord och fraser behöver man för att överleva i fransktalande länder?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll (från kursplanen)
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (från kursplanen)

Aktuella förmågor som bedöms är i matrisen nedan.

Matris_Franska_gen
För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
– Med hjälp av olika samtalsämnen ska vi skapa och föra vidare diskussioner på målspråket.
– Vi ska även använda La Nouvelle Chouette C som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, tävling, lekar m.m både individuellt samt i små och stora grupper.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntligt interaktion och skriftliga framställningar, samt läs- och hörförståelse.
Tidsplan, när ska vi göra vad?
OBS! Detta är en grov planering/tidsplan!
v.35-37 – Repetition av gamla kunskaper från åk6-7 (ord, fraser, grammatik, presentera sig, mm)
v.38-39 – Mat: Frukost, middag, skriva recept i samarbete med HKK
v.40-43- Skolstart, skolvardag, skolsaker samt schema/ämne på franska (kapitel 1)
v.44 – Höstlov
v.45-47 – Länder/Nationaliteter/Språk (kapitel 2)
v.48-49 – Projekt: Fransk reseparlör?
v.50-51 – Tittar på fransk film

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Pedagogisk dokumentation

Prova-på!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maggie Morkos, Charlotte Gustafsson

När, under vilka veckor? v.35-36

Vad?

Prova-på lektioner i franska (2 lektioner per klass).

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vilken anknytning har jag till franskan? Vad kan jag redan?
– Varför skulle jag välja franska?
– Hur presenterar jag mig på franska?
– Vad kan jag om franskan och fransktalande länder? Hur många länder/personer pratar franska?
– Vilka svenska ord är lånade från franskan/latin?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte:

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Läraren presenterar olika grundläggande fakta av franska språket och fransktalande länder.
– Eleverna får pröva på uttal och stavning av olika franska hälsningsfraser och frågor.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Varför ett språk till?

Det är roligt att kunna många språk. Du kan få vänner i många andra länder, bland annat genom internet, och du kan förstå vad de säger i utländska filmer. När du är utomlands får du lättare att klara av olika situationer och du kan upptäcka saker du skulle ha missat annars. Det finns också många i Sverige som talar franska och/eller spanska.

Skolverkets Spåkval info: Språkval_Skolverket_Dags för språkval

Varför franska?

Franska talas i många länder i Europa och Afrika. De flesta som bor i Frankrike men också många som bor i Schweiz, Luxemburg, Belgien och den kanadensiska delstaten Québec har franska som modersmål. I ett flertal länder där invånarna talar olika språk använder man franska som ett gemensamt språk, till exempel i Kamerun, Tunisien och Senegal. Dessutom är det ett viktigt arbetsspråk i EU. Sammanlagt har minst 220 miljoner människor franska som modersmål eller andraspråk.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Medvetna och ansvarstagande ledare skapar trygga elevgrupper och därför ger vi våra pedagoger möjlighet att genom löpande fortbildning utveckla sitt ledarskap