Simskola

Ansvarig/ansvariga lärare:

Stina och Maggan (simlärare på Gustavsbergs badhus)

Pedagoger från förskoleklass: Maria Jones-Bentzer, Anna Berlind, Daniel Ekmark.

 

När, under vilka veckor?

Fredagar, under höstterminen 2018.

Vad?

Simskola i förskoleklass Pluto.

Frågeställning och följdfrågor:

-Vad är viktigt att tänka på när vi åker skolskjuts?

-Vad behöver du för utrustning när du åker till badhuset?

-Vilka regler och rutiner finns att förhålla sig till på ett badhus?

-Vad innebär vattenvanan och hur får vi det?

-Hur utvecklar vi våra simkunskaper?

Övergripande mål från LGR 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Förskoleklassen
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna har simskola i tillsammans med i den mångrupp (Nix, Charon, Hydra) som de är indelad i på skolan. Varje grupp har 7 st sammanhängande simtillfällen under höstterminen. Simskolan är förlagd på fredagar och eleverna åker med skolskjuts med någon av de ansvariga pedagogerna från skolan (tur och retur) till Gustavsbergs badhus.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Efter elevens nio simtillfällen bedömer simlärarna hur simfärdigheterna har utvecklats hos varje enskild elev.

De tittar på följande punkter:

 • vågar doppa huvudet / tvätta ansiktet. (vattenvana)
 • flyta.
 • bröstsim 5 simtag.
 • bröstsim 10 eller fler simtag.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Under de nio simtillfällena kommer eleverna att få öva på att: doppa sig under vattenytan, hoppa från kanten, flyta, bentag, armtag, bröstsim, ryggsim, livräddning med hansalina och livboj samt att ta sig genom en vattenhinderbana.

Flythjälpmedel som korvar och plattor används varierande utifrån elevernas förkunskaper.

Varför?

Värmdö kommun har gjort en satsning där man erbjuder simskola för alla elever i förskoleklass. Som skärgårdskommun vill de ge alla barnen lika förutsättningar för att kunna lära sig simma. Vi åker i grupper om 12-13 barn i varje där eleverna utöver simträningen ges möjlighet till att lära känna varandra i ett mindre sammanhang och samverka med närsamhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vi utvecklar skolans verksamhet i dialog och samverkan med närsamhälle, näringsliv och forskning

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och elevernas upplevelser.

 

Idrott

Ansvarig/ansvariga lärare:

Maria Jones-Bentzer

 

När, under vilka veckor?

Läsåret 2018-2019

Vad?

Idrott i förskoleklass Pluto

Frågeställning (och följdfrågor):

-Hur kan vi öva oss på att uppfatta och följa en instruktion?

-Hur kan vi öva oss på att samarbeta?

-Hur kan eleverna utveckla sin grovmotoriska förmåga genom olika lekar och övningar?

Övergripande mål från LGR 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Förskoleklassen

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I förskoleklass har vi idrott i våra basgrupper röd och grön. Grupperna har en varsin idrottslektion per vecka (45 min). Under läsåret deltar förskoleklassen också på skolans friluftsdagar.

Upplägg av undervisningen som kan ske både inne och utomhus.

 • Uppvärmning.
 • Huvudaktivitet.
 • Avkoppling / utvärdering.

Eleverna kommer under lektionerna att ges möjlighet till att utmana och utveckla de olika förmågorna, sin motorik samt rörelseglädje genom:

 • Redskapsbanor och redskapsstationer.
 • Bollekar och bollövningar.
 • Olika typer av stafetter, lekar, och samarbetsövningar.
 • Att byta om och duscha.
 • Genom samtal om kost kopplat till måltiderna vi äter under en dag och vad vi behöver få i oss för att må bra.

Ombyte: Under höstterminen har vi medvetet valt att inte lägga fokus på ombyte och dusch. Dels för att vår lektionstid ligger i direkt anslutning till vår lunchtid och för att vi vill nyttja lektionstiden till att hinna röra på oss så mycket som möjligt. Under vårterminen tar vi en del av lektionstiden till att byta om innan samt duscha efteråt som ett led i förberedelserna inför nästa läsår.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna där det ges möjlighet till att utveckla en rörelseglädje och tilltro till sin egen motoriska förmåga. Men även skapa en vi-känsla, där vi ser styrkan i att vara en del av en grupp, som lär av varandra och tillsammans.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Ansvarig pedagog gör en snabb mentalreflektion efter lektionen för att få syn på utvecklingsområden.

Utvärdering sker annars en gång per läsår på utvärderingsdagen.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna

Vi utvärderingar tillsammans med eleverna efter lektionen eller efter avslutat block. Vi använder oss av verktyget ”Tummen” och delar med oss av våra reflektioner.

 

Sommaruppgift

Hej alla blivande Plutoföräldrar!

 

På skolan arbetar vi för en hållbar utveckling och är certifierade ”Grön flagg” genom Håll Sverige Rent. Mer om detta kan du läsa på bloggen ”Grön flagg” på Lemshagas hemsida och på HSR.se

Detta års sommaruppgift är hämtat ut tema: Livsstil och hälsa.

Då vi ses i augusti kommer vi att starta upp vårt första tema ”Rörelseglädje – visa oss ett ögonblick där du upplever glädje och rörelse på en och samma gång.”

I sommar vill vi att ditt barn får hjälp med att ta med en bild eller en sak kopplat till vad ert barn tycker  representerar rörelseglädje för hen. Det är bara fantasin som begränsar vad det skulle kunna vara.

Vi vill att ni tar med sommaruppgiften så att den finns på plats första inskolningsdagen i augusti. Barnen kommer att få presentera sin tanke med hjälp av en bild eller en sak. Presentationen kommer att dokumenteras och dokumentationerna kommer att finnas synligt för barnen att ta del av för fortsatta reflektioner.

Syftet och målet med denna uppgift är att barnen ska ha möjlighet till eget inflytande i arbetet och att de genom sitt arbete och kompisars redovisningar får en ökad medvetenhet om vad rörelseglädje kan vara och hur den påverkar vårt välbefinnande, vår hälsa och livsstil.

Det går också hand i hand med det viktiga värdegrundsarbete vi startar upp under hösten med att lära känna varandra och för att skapa en fin grund för barnens fortsatta tid tillsammans här på Lemshaga. Detta görs då barnen presenterar sitt arbete för sina kompisar och då de är aktiva lyssnare vid sina kompisars redovisningar.

 

Hej Plutokompis!

Snart börjar du hos oss på Lemshaga och då vi ses i augusti kommer vi att starta upp vårt första arbete tillsammans, som du nu ska få höra om.

I sommar vill vi att du får hjälp med att ta med en bild på dig eller en sak som visar när du är i ett sammanhang som visar på vad som är rörelseglädje för dig. Med rörelseglädje menar vi rörelse och glädje tillsammans.

Då vi ses efter sommaren kommer vi tillsammans att titta på din och alla dina Plutokompisars bild/sak och prata om alla dessa olika stunder av rörelseglädje som ni har upplevt och tycker om.

Det ska bli roligt att få se din bild eller sak och få höra om rörelseglädjen du upplevt!

 

Hälsningar Maria, Daniel och Anna

 

Välkomna till inskolning på Pluto

Vi har tre inskolningsdagar som pågår mellan kl. 9.00-12.00. Efter dag 3 är inskolningen klar och ni kan lämna barnen på Plutofritids efter behov mellan kl. 7.30-17.00.

Vi vill att en av er föräldrar är med på skolan två av de tre dagarna och den första dagen är ni med i verksamheten hela tiden.

Märker vi att barnen behöver föräldrastöd under dag tre säger vi till.

Ni börjar inskolningen i den grupp ni placerats i med start den 8 augusti eller den 15 augusti.

Grupp 1, vecka 32 (8, 9, 10 augusti)

Grupp 2vecka 33 (15,16,17 augusti)

Den 13 augusti och 14 augusti är skolan stängd pga studiedagar.

 

Dag 1 

Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen för att lära känna oss pedagoger, kompisar och den nya miljön.

Vi kommer att leka, ha samling och sagostund under förmiddagen. Du som förälder är med för att upptäcka allt det nya tillsammans med ditt barn den första dagen. När tiden närmar sig lunch går barn och pedagoger tillsammans i Plutoledet till matsalen för att äta. Ni föräldrar stannar kvar på gården eller i klassrummen och umgås. 

Kl.11.00 – 11.30 lunch i matsalen för barnen. Vi kan tyvärr inte erbjuda er föräldrar lunch under inskolningsdagarna. 

Efter lunchen samlas vi vid Lemshagaeken utanför matsalen för att säga hejdå den första dagen. Ni föräldrar möter upp oss där.

Kl.11.30 – 12.00 har du som förälder möjlighet att tillsammans med ditt barn leka en stund på gården innan ni går hem. 

Dag 2

Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen. 

När samlingen börjar vill vi att ni föräldrar i så stor utsträckning som möjligt säger hejdå och går vidare till ateljén. Där finns det möjlighet till kaffe och umgänge med andra föräldrar. En av oss pedagoger finns med en kort stund för information och eventuella frågor. Skolans IT-pedagog träffar er sedan för genomgång av hemsida och inloggning till Schoolsoft.

Barn och pedagoger har samling inne för att sedan gå ut och titta på gårdsgränserna.

Kl.11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.

Kl.11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum). Föräldrar och barn säger hej då till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 3

Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen efter att en av oss pedagoger checkat in er på vår ipad i hallen. Den här dagen lämnar ni era barn på morgonen och åker iväg en stund för att sedan hämta kl 12.00. 

Kl. 11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.

Kl. 11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum).

Föräldrar och barn säger hej då till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 4

Nu kan barnen gå på fritids utifrån de behov som finns.  (Dvs när ditt barn haft sina tre inskolningsdagar). Vi har öppet kl. 7.30-17.00.

Vid lämning och hämtning är det viktigt att ni föräldrar stämmer av med oss Plutopedagoger så att vi kan checka in och ut era barn på vår ipad. 

 

Måndagen den 20 augusti kl. 9.00 är det skolstart på Lemshaga. 

Alla klasser samlas i amfiteatern för en gemensam läsårsstart. Vi vill att du lämnar ditt barn till oss senast kl. 8.30 på Pluto, så att vi kan gå ner tillsammans till amfiteatern. Ni föräldrar som har möjlighet och önskar att vara med är välkomna att delta under stunden vid amfiteatern. 

Efter skolstartsdagen börjar skoldagarna i Pluto kl.8.30 och slutar 13.15. Före och efter skoldagen är det fritids.

Förskoleklass är från och med detta läsår 2018/19 obligatorisk. Det innebär att ni måste ansöka om ledighet för era barn under terminerna. Det görs på blanketten Ansökan om ledighet som ni hittar på hemsidan under Praktisk info. Blanketten lämnas sedan till oss pedagoger.

 

Utrustning att ta med:

* regnkläder och gummistövlar

* extrakläder, egen klädlåda finns i byrån utanför klassrummen

* vattenflaska och solhatt/keps

* bra skor att leka i

* varm tröja/tunnare jacka

Vi ber er att lämna egna leksaker och pennor hemma.

 

Om ni vill nå oss:

pluto.personal@lemshaga.se   

Tel. 08-586 313 10

 

Varmt välkomna 

Maria, Daniel och Anna 

Demokrati och valet 2018

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? 21–Valet 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
Eleven ska kunna:
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givna perspektiv. Kan utgå från dolda perspektiv.
Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Kan redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Begrepp och modeller Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.21 – Uppstart demokrati i världen. Tankar kring tematisk karta.

V.22 – Demokratins 8 grunder. Går snabbt igenom, eleverna skapar informationstavlor om dessa grunder.
Demokratins härkomst. Olika former av demokrati, Begrepp, Motsatsen till demokrati.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Inför valet hösten 2018 kommer vi tillsammans lyfta vår förståelse och kunskap kring demokratin, des grunder och hur den fungerar.
Detta kommer avslutas med att skolan deltar i “skolvalet 2018”

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Plastic in our Oceans

Plastic in the Oceans

A sufer rides a wave of salt water and plastic. Find out more in this mini-doc! 

Goals:

 1. Raise awareness about plastic pollution in our seas and oceans
 2. Learn about India and Indian culture
 3. Build vocabulary
 4. Practice our oral skills to prepare for the National Test THIS November 😀

Focus Questions: Who, what, when, where, why?

 1. What is plastic pollution?
 2. How does it happen?
 3. Who does it affect?
 4. Why is it a problem?
 5. What can we do about it?
 6. Where is it happening?

 1. Where is India?
 2. Why is it an English speaking country?
 3. What is Indian culture like?
 4. How is India affected by plastic pollution? Where?

 

India is an English speaking country, why? They also have a big problem with plastic pollution in the ocean. What can be done?

 

Lesson Routine: A typical lesson will look like this… 

 1. Recap: What did we learn in the last lesson? Recap vocabulary, discuss homework (if any)
 2. What are our goals?
  1. Participate in discussions
  2. Use new vocabulary
  3. Use facts and information from booklet in our discussions or posters
 3. Project Work: Students work on poster or participate in observed or recorded discussions
 4. Recap: What did we work on today? What will we do during the next lesson? Recap homework.

Assessment

Formative

 • discussions during class
 • note taking in workbook
 • Volvo educational booklet (häftet)
 • VT routines

Summative

 • presentation about India – Spring
 • advertisement for the protection of the oceans and seas – Fall
 • discussions in groups of 3-4 students – Fall
Advertisement for pollution

Links to the Swedish Curriculum (LGR11):

Centralt innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfras

Relevant Kunskapskrav för årskurs 6 (nivå E)

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Check out my “Plastic in the Oceans” Pinterest Board!