Spår i vår historia

Ansvarig/Ansvariga lärare:Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? v.6-12

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan man mäta tid?
 • Vad innebär en tidslinje?
 • Varifrån kommer namnen på våra veckodagar?
 • Vilka nordiska gudar känner vi till?
 • Vilka berättelser från bibeln känner vi igen och vilka skulle vi vilja veta mer om?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. (so)
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. (so)
 • Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. (so)
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. (so)
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (sv)
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. (sv)
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.  (sv)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen,(so)
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. (so)
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (sv)
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.  (sv)
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.  (sv)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

För att ta reda på var eleverna har för förkunskaper kommer vi att göra rutinen “Zoom in” där trädet Yggdrasil gömmer sig bakom. Därefter får eleverna dela med sig av sina kunskaper. Fortsättningsvis kommer vi att läsa, se på film samt rita till de nordiska folksagorna om de olika gudarna. 

 

Efter arbete med de nordiska gudarna går vi vidare till de bibliska berättelserna. Även här undersöker vi elevernas förkunskaper genom rutinen “Think – Puzzle – Explore”, vad vet de, vad vill de veta och hur ska vi ta reda på det? Vi läser, ser på film och skriver faktatexter om de olika berättelserna. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning och bedömning kommer att ske genom arbetets gång t ex genom elevernas texter, mindmaps och diskussioner.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.6

 • Onsdag
 • Vad är detta? Vi börjar med rutinen “Zoom in”. Trädet Yggdrasil visas. 
 • Vi pratar om Yggdrasil och de olika världarna som finns i trädet. Information finns på “Ung fakta”
 • Eleverna får därefter färglägga trädet Yggdrasil.

 

 • Fredag
 • Frågeställning “Varifrån kommer namnen på våra veckodagar?” 
 • Vi läser ur SO-boken s. 136-137 “en hel familj av gudar”
 • Vi ser första avsnittet av “Gudar och badkar – måndag”
 • Eleverna får skriva och rita om månens dag.

 

v.7

Onsdag

 • Vi ser andra avsnittet av “Gudar och badkar – Tisdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se 
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Tyr. 

 

Fredag

 • Vi ser tredje avsnittet av “Gudar och badkar – onsdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Oden.

 

V.8

Onsdag

 • Vi ser fjärde avsnittet av “Gudar och badkar -torsdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Tor.

Torsdag

 • Vi ser femte avsnittet av “Gudar och badkar – fredag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till gudinnan Frigg.

 

V.10

Onsdag

 • Vi ser sjätte avsnittet av “Gudar och badkar – lördag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till lögardagen. 

Fredag

 • Vi ser sjunde avsnittet av “Gudar och badkar – söndag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till gudinnan Sol. 

 

V.11

Onsdag

 • Vi gör rutinen “Think – Puzzle – Explore” för att ta reda på elevernas förkunskaper. 

Fredag

 

v.12

Onsdag

Fredag

 

V.13

Onsdag 

Fredag

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

 

Solen veckobrev v 8

Äntligen sportlov!

Denna vecka har det dansats så det stod härliga till. Wow vad ni kan! Det har varit superroligt att se er och höra om era bedrifter på dansgolven både på träningen och danskvällen. Kul!

 

Nu är det dags för efterlängtad vila/aktivitet. Det är ni värda! För att inte helt glömma hur vintern ser ut, så får ni här en gammal bild. Det där vita kallas snö.

När vi kommer tillbaka igen vill vi påminna om att ladda upp med nya pennor och sudd, hela tangentbord och fungerande laddare. Det kommer också behövas energi, så om du vet med dig att du blir hungrig under dagen, ta med mellanmål (utan nötter) så att du kan fylla på energin allteftersom. Du vet att en mätt hjärna är en smart hjärna, så gör dig själv och dina betyg en tjänst – ät!

 

Sköt om er och ha en toppenvecka.

Hälsningar SolenTeamet.

Saturnus veckobrev v 8

Hej alla barn och föräldrar i Saturnus!

Nu har vi ett härligt sportlov att se fram emot! Vi hoppas att alla ska få en skön ledighet och att de som är på fritids får mycket skoj tillsammans!

Vi avslutade veckan med att tillsammans ha en allaktivitetsdag där man fick välja mellan skridskor på Ekvallen, wild kids samt pyssel och bak. Det blev riktigt lyckat och uppskattades både av barnen och personalen!

Svenska

Äntligen har båda grupperna fått åka till biblioteket. Det är så härligt att se deras iver och läslust som sprudlar efter ett biblioteksbesök!

Under torsdagen var vi på biobesök i Gustavsberg. Vi fick se “Mirai, min lillasyster”. Den handlade om när 4-åriga Kuns mamma kommer hem med en lillasyster förändras hela hans värld. Lyckan förbyts till besvikelse när babyn tar all uppmärksamhet. Men livet tar en överraskande vändning när han genom en förtrollad trädgård träffar sina äldre släktingar och tas på magiska äventyr med
sin lillasyster till framtiden. Plötsligt förstår han världen på ett helt nytt sätt.

NO

Vi har börjat skriva på våra faktatexter om dinosaurier. Barnen har valt en dinosaurie som den vill skriva om. De har först börjat med att skriva i ett VÖL- schema. V (vad du redan vet) Ö (vad du önskar veta) samt L (vad du lärt dig). Sedan har barnen fått börja skriva tankekartor medan de läser de olika faktatexterna. Sedan ska de sammanfatta och skriva sina egna texter.

Nästa vecka:

Sportlov!

Information inför vecka v.10:

Må: Sovmorgon/Klubben
Ti: Bild, slöjd mm
Ons: Ny läsläxa delas ut
To: Slöjd
Fre: Idrott, ny engelska läxa delas ut

 

Trevlig sportlovsvecka!
Sara, Cissi, Nils och Vincent

Plutos veckobrev v.8

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO

Denna vecka hade grön grupp NO. Vi tittade på en film om vildsvin och en bild på en jägare som jagar vildsvin i Östergötland. Sedan gjorde vi en egen faktatext om vildsvin. Sista meningen gjorde vi likadant som Yanko på djurverket brukar göra. Alltså att vi skriver en fakta som inte som djuret kan göra.

 

 

                VILDSVIN

 • Rymde och blev vilda.
 • De är allätare.
 • De ser dåligt men hör bra.
 • De kan inte cykla.

 

 

IDROTT

Denna veckan hade röda gruppen idrott. Vi inledde lektionen med “Väcka Kroppen” och “Rörelsestopp”.

 

 

 I redskapsbanan övade vi på att: 

 • krypa genom målen.
 • stödja genom att hoppa sidhopp på bänken. 
 • balansera på bänkar och klättra i ribbstolen.
 • rulla genom att göra kullerbytta på skumkilen och på långmattan.
 • hoppa satsbräda upp på plinten och ljushopp ner. 
 • hänga genom att gå armgång på bomen. 
 • ansats och hoppa genom att hoppa ljushopp i trampetten till tjockmattan. 

 

 

Vi hjälptes sedan åt att plocka undan alla redskap och avlsutade passet med att varva ner liggandes på golvet till lugn musik. 

 

 

SVENSKA

 

Veckans bokstav

Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Rr. I lådan låg bilder och ordbilderna RÖD, ROSA, RANDIG, RUTIG, RIM, RÖNNBÄR och ROSAMUNDA ANNORLUND. Vi sjöng en RIM-sång och Majas alfabetssång om Rönnbär. Vi tittade på Lennart Hellsings ABC om “Rosamunda Annorlund” och på “Bokstavståget”. Vi har arbetat med Bokstavsslingan och i Bokstavsboken. Vi har samlat Rr-ord på tavlan. Efter det fick alla en varsin liten skrivplatta och penna och så valde alla ut några ord som just de ville öva på att skriva och läsa. 

 

 

 

 

Språklust

I veckan har vi fortsatt att arbeta med språklust och skapat sammansatta ord med hjälp av kroppen. Alla fick vara ett varsitt ord och så satte vi samman två kompisar som då bildade ett nytt sammansatt ord. 

Till exempel Om Anna är FOT och Maria är BOLL. Om de ställer sig bredvid varandra så bildar de ordet FOTBOLL.

 


MATEMATIK

Under veckans mattelektioner har vi lyssnat och tittat på allas När jag föddes-läxor. När vi sett alla fina bilder och läst så fick vi känna på vikten genom att stoppa in vattenflaskor med olika vikt in i en filt. Det blev många små låtsasbebisar. Några har inte fått visa sin läxa ännu. Vi kommer att läsa allas bebisläxor så att alla får visa och känna vikten. 

Sedan undrade någon vilken som var den minsta bebisen i världen. Vi googlade och fick reda på att den minsta bebisen heter Clara och när hon föddes vägde hon 307 gram och var 24,5 cm lång. Vi rullade in 3 dl vatten i filten och skickade runt så att vi kunde känna hur lite en så liten bebis väger. Efter det tittade vi på fem olika föremål. En bok, ett gem, en sax en flaska vatten och en penna. Vad väger minst? Vi kom fram till att det var gemet eller pennan. Alla fick känna och det var inte helt lätt när båda väger så lite. Vi kom fram till att det var gemet som ändå var lättast. Sedan tog vi reda på vad som vägde mest av boken och flaskan. Där var det lättare att känna skillnaden när man tog boken i ena handen och flaskan i den andra.

I matteboken jobbade vi med två sidor som handlade om att jämföra vikt. Vad väger mest och vad väger minst?

 

 

SO

 

Mångrupperna 

 

Nix (Sagomattan)

Denna veckan handlade vår saga om igelkotten Dumle som ville vara den första igelkotten på månen. Kung Karl som styrde på månen hade bestämt att det inte fick vara någon igelkott på månen. Då kom ekorren Nötis till Dumles undsättning.

 

 

Charon (Simskola)

På simskolan inledde vi som vanligt med att öva på bröst- och ryggsim, med och utan flythjälpmedel. Denna gång pratade vi även “Sjövett”, hur en flytväst fungerar och varför det är så viktigt att ALLA familjemedlemmar har på sig den när vi vistas på sjön.

Sedan sänktes bassängbotten så att ingen bottnade och vi tog på oss en varsin flytväst. 

Vi testade flytvästens förmåga och övade både på att flyta och simma bröst- och ryggsim med den på. Några testa även på att försöka dyka ner till botten vilket visades sig var helt omöjligt. 

 

 

Hydra (dramalek)

Innehållet den här gången såg ut så här:

 • Namnkedjan
 • Det här är ingen stol..
 • Blåsa fjäder
 • Den levande leksaksaffären
 • Sagomassage

 

I dramaövningen “Det här är ingen stol” ställer vi en stol i mitten av samlingsringen, den får representera olika saker som vi fantiserar om i en lek/charad. Ett barn får hitta på vad stolen ska föreställa och gör sedan en liten charad kring det. Sedan får de andra barnen gissa vad stolen föreställde och vad charaden handlade om. Det gjordes charader kring, bilar, matbord, dammsugare mm.

Barnen fick förra gången önska vilka lekar de ville göra de sista gångerna och då var det många som ville leka “Den levande leksaksaffären” igen, så det gjorde vi. Den här gången var vår prao Samuel med och lekte, han föreställde en rysk man på besök i byn där affären finns, och han ville köpa alla leksakerna, därför slutade leken på ett helt annat sätt än förra gången. Hur slutade leken och vilken leksak föreställde du den här gången? 

Vi avslutade som vanligt med massage.

 

Allaktivitetsdagen

I fredags var det äntligen dags för Mellangårdens Allaktivitetsdag. Alla hade vi en härlig dag tillsammans i de olika grupperna Wild Kids, Skridskor samt Pyssel, bakning & måleri. 

 

 

 

Praoelever 

Vi har också hunnit med att tacka Viggo och Samuel från Merkurius, för den här veckan vi fick tillsammans. Vi gav båda ett varsitt tackkort som vi fyllde med fantasi presenter. 

Tack till er båda, för alla roliga lekar på rasterna och för fina stunder och en hjälpande hand under lektionerna. Vi ses på skolgården! 

 

 

FRITIDS

 

Fritidgympa

När vi har fritidsgympa börjar vi alltid med en samling där vi går igenom vad vi ska göra, hur vi ska värma upp och vad vi gör efter det. Den här gången fick barnens önskemål gälla och då blev det fotboll på den ena halvan av gympasalen och en hinderbana på den andra. I den här aktiviteten deltar fritidsbarn från flera årskurser (Pluto, Neptunus, Uranus) och vi kan tydligt se hur bra de samspelar med att hjälpa och stötta varandra i moment som kan vara lite ovana, särskilt för de yngre barnen. Roligt!

Vi avslutar alltid med en samling där vi reflekterar över vad vi tycker om dagens innehåll.

 

Sportlovet

Nästa vecka är det sportlov på fritids för de barn som är anmälda och vi som arbetar med barnen i Pluto är –  Hanan, Johannes, Vincent, Fia, Trixie och Johanna.

Vi börjar dagarna med morgonsamling kl.9:00. Barnen får då veta schemat för dagen, vilka aktiviteter som är planerade och vilka plutokompisar som är på fritids. På måndag presenteras ett aktivitetsschema för hela veckan.

Under veckan äter vi lunch 10:30 och mellis 13:30.

Vid sjukdom eller ledighet meddelar ni oss som vanligt på schoolsoft. Planerar ni att lämna efter 9:15 vill vi att ni hör av er till fritids via mejl eller mobil.

fritids@lemshaga.se

Plutos mobil: 08-586 313 10

Fritids mobil: 08-586 313 27

 

Skola och hem

 

Information

 

Nästa vecka: (Sportlov v. 9) 

Se info ovan. 

 

Vecka 10

Måndag: Idrott/Grön. NO/Röd. Fritidsgympa kl.15-16 (barn från röd grupp) ???

Tisdag: 

Onsdag: Mångrupper. Simskola samling 07.50. Övriga 8.20.

Torsdag: 

Fredag: 

 

Vi önskar er alla en trevlig helg och ett skönt sportlov! 

/Plutos pedagoger

 

Jupiters veckobrev v. 8

Hej alla härliga elever och föräldrar Jupiter,

Nu är äntligen sportlovet här och vi hoppas ni får ett härligt lov antingen hemma eller här på Klubben. Vi hoppas solen fortsätter att skina över oss.

Normer och värden

Kompisar

På fredagen fick vi besök av Linn som berättade om vad ASD är för något.

Utifrån det började vi prata om att vi alla är olika och behöver olika saker för att lyckas. . Tillsammans hjälper vi varandra att lyckas. Vi behöver alla lära känna varandra så att vi vet vad våra kompisar behöver. Både för att kunna hjälp hen att utvecklas men även för att kunna utmana med frågor för att lyckas med exempel ett svårt mattetal. Vi kan kanske även då se när vi borde gå därifrån för att ge utrymme för hen att vila och ladda energi inför näst moment. Jag tror att många av oss kanske redan vet vad vi kan och inte kan säga till våra kompisar i klassen, vi vet vad som sårar och vad som triggar.

Kunskaper

MA – Decimaltal

Ny bok nya utmaningar. Nu har vi äntligen kommit igång med vår nya Lärobok och Övningsbok 4B. (Ni som vill får gärna ta hem boken 4A). Förra veckan hade vi ett ma-prov, resultatet för detta kommer att komma ut på school soft. De elever som har missat ett helt område eller kanske inte hunnit klart kommer att få göra det i läxa tills på fredag (6/2) efter lovet.

Veckans mål med mattelektionerna var att bygga en förståelse för positionssystemet. Vi upptäckte nu våra tiondelar och hundradelar. Hur kan vi skriva 45 hundradelar på olika sätt? Eller hur kan vi skriva 23 tiondelar? Vi upptäckte att vi både kan skriva det i bråk form men även som decimaltal. Vi pratade även om vilket tal som var störst 0.2 eller 0.02 och hur kan vi se det? Vi tittade även på hur vi kan placera talen på en tallinje.
Prata gärna hemma under lovet om dessa små tal.

Schackfyran -10/3

Tisdagen den 10/3 så åker vi till Globen för att delta under Schackfyran. Vi samlas vid Värmdö marknad 7.30 och tar sedan buss samt tunnelbana till Globen där det hela går av stapeln. Det beräknas sluta vid 13-tiden. Om vi har tur är vi tillbaka vid Lemshaga runt 14 men det kan dröja till närmare 15 om vi har otur med bussarna. Meddela mentor via mail om ditt barn får sluta någonstans än vid skolan.

Eleverna är väldigt spända och har övat länge. Vi har under förra terminen även haft expertbesök från Schackfyran som har kommit till oss för att berätta om just denna tävling och gav oss då även några tips. Vi har därefter övat på egen hand genom att spela på våra ipads men även genom att spela med schackbräden samt genom att titta på olika filmer via Schackfyrans hemsida. https://schack.se/schack-i-skolan/schackfyran/

Eleverna behöver  ha med sig matsäck denna dag. Då det är en lång dag kan det vara bra med en smörgås eller frukt förutom maten. Det går bra att ta med något mindre fika (t ex en bulle eller ett par kakor) men vi skippar godis och läsk. Kom ihåg att nötfritt gäller.

Vi ser gärna att någon eller några föräldrar gör oss sällskap. Hör av dig till mentor om du är sugen på att följa med. 

Nästa vecka v. 9

mån – fredag Sportlov för oss alla.

Vecka 10

Mån – Mentorstid/kör
Tisdag – vanlig skoldag
Onsdag – vanlig skoladag
Torsdag – vanlig skoldag
Fredag – vanlig skoladag (Camilla ledig)

Blänkare:

Föräldramöte – 11/3 kl 17.30-19.00

Välkomna till föräldramöte den 11/3 kl 17.30-19.00. Vi vet att ett par andra mentorslag har föräldramöte samma datum men av olika anledningar behöver vi ändå lägga det då. Vi hoppas att det inte ställer till det alltför mycket för er som har syskon i de andra klasserna.

Vi kommer bland annat diskutera teaterprojektet som vi pratade om vid förra mötet. Hör av dig till mentor i god tid innan om det är något övrigt ni önskar att vi lyfter. Vi kommer inte ha utrymme för icke föranmälda frågor under mötet. Föräldramötet är ett bra forum för att samverka kring övergripande frågor. En angelägen fråga i den här åldern brukar t ex vara användning av sociala medier. Frågor om enskilda barn eller händelser tas hellre vid ett annat tillfälle.

Tack för en trevlig vecka,

Jupiters pedagoger,

Anna, Camilla, Catrin och Johanna

Write about

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? 10-13

Vad?

Write about your dreamworld, a sport or an animal

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Förankring i kursplanens syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

                   E                                                 C                                                 A

 

Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 1. Val av område man vill skriva om
 2. Skriva en A4 text på lektionstid
 3. Lämna in till Maria senast måndagen den 23/3 vecka 13
 4. Förbättra texten enligt Marias kommentarer och lämna in igen senast fredagen den 24/4 vecka 1

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att göras av både den skriftliga förmågan och hur ni förbättrar era texter utifrån mina kommentarer.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 1. 10-12 Skriva texterna
 2. 13 Lämna in texten till Maria senast fredagen den 27/3

v.16-17 Redigering av texterna

 1. 17 Lämna in texten för andra gången senast fredagen den 24/4.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att utveckla er förmåga att utveckla texter och att kunna ta emot konstruktiv kritik.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Ni ska få skriva en varsin post it lapp och skriva en varsin kommentar om vad ni tyckte om arbetet.

Lycka till!

Maria