Månadsbrev December Mars

Hej alla Marsianer. Vädret spelar oss stora spratt från 15 grader och sol till en halvmeter snö på en vecka. Och 2 dagar med stängd skola. Tog några bilder med en veckas mellanrum.

Lite indo om vad vi gör i våra enskilda ämnen.

Hej elever och vårdnadshavare i Mars!

 
I engelskan har vi fortsatt att arbeta med grammatiken där vi repeterat när vi använder a/an och hur vi ändrar substantiv från singular till plural. Vi har dessutom läst ur boken Matilda där vi fortsatt fått följa bokslukaren Matilda och hennes äventyr. Under kommande veckor kommer vi varje dag att läsa en dikt som ni lämnat in efter höstlovet, vi har än så länge läst två. Vet du med dig att du ännu inte har lämnat in en dikt för julkalendern gör detta så snart som möjligt.
Vi kommer dessutom att fortsätta arbeta med grammatik där vi ska öva på personliga pronomen, engelska frågeord, klockan och possessiva pronomen.
 
Glosorna och texten finns på Meitner för måndagens läxförhör!
 
Under matematiken har vi arbetat med kapitel 4 där vi fått nya kunskaper inom bråk, bland annat har vi fått lära oss mer om vad likvärdiga bråk är, bråkform och blandad form, hur vi förlänger och förkortar bråk är en del av vad lektionerna har handlat om.
Vi har även gjort kunskapsloggen men den här gången har vi gjort den under en lektion och börjat gå igenom den tillsammans för att stämma av vad vi lärt oss. På måndag kommer vi att avsluta kapitel 4 där vi repeterar inför kommande prov. På tisdag nästa vecka inleder vi kapitel 5 där vi lär oss om procent och samband. I fokus under kapitel 5 är följande:
 
Kommande prov
12/12 Engelskaprov – där ni kommer att få visa era kunskaper inom de delar vi arbetat med. Ni kommer att under nästa vecka få ett häfte hem för att öva på inför provet.
 
19/12 Matematikprov kapitel 4-5
21/12 Matematikprov kapitel 4-5
 
Matematikprovet är uppdelat på två tillfällen för att ni ska få möjlighet att göra provet i lugn och ro. För er som blir klara vid det första tillfället kommer det att finnas uppgifter att arbeta med under det andra tillfället.
Hör av er om det finns några frågor!
Maria

I svenskan skriver eleverna på sina fantasyberättelser som ska vara klara den 12 december förutom för våra nya elever som får en vecka till på sig att skriva klart sin berättelse.

Vi fortsätter att läsa fantasyberättelsen Dunkelstjärna del 1 i Kampen om Tusenvärld.
Eleverna läser även gemensamma böcker i mindre grupp där de har boksamtal kring frågor på ett arbetsblad.
Några elever i röd och grön har gjort en adventskalendrar till grupperna. De får ett suddgummi och ett snälluppdrag som de gör under skoldagen.
I NO arbetar vi med kemi och vår lärarstudent har deltagit i planering och genomförande av arbetsområdet.
So jobbar vi med Europas geografi, kartor, klimat, landskap, handel, väderstreck mm.
Vi har en liten avstämning de 2 första lektionerna nästa vecka, materialet ligger på meitner. Hör av er vid frågor.
V 50 startar vi vår tågluff runt Europa. Man gör en tanke karta vilka länder man vill besöka. Sedan gör man en fakta ruta om landet och skriver om landets natur och sevärdheter.
Idrotten är inne i salen, vi jobbar med allt från redskap, olika bollspel till takt och rytm med olika danser.
Slöjden är det jobb med skålen och slöjd påsen.
Lite allmän info
Jullunchen för eleverna är den 8/12 11.40-12.10
Simning 9/12 mellan 12.30-14.30. Vi äter lunch på skolan som vanligt. Mejla mig om eleven blir hämtat vid simahellen, eller om eleven går hem. Vi tar buss 467 kl 14.46 tillbaka mot Lemshaga. Elever som åker buss hem behöver inte mejla oss detta.
Avslutningen den 21/12 är på skolan 17.30. Hoppas klassföräldrarna har koll på försäljningen som vi har denna kväll.
Vi jobbar vidare med våra regler, det blir långsamt lite bättre men vi kommer inte att ge oss.
 1. Häng upp din jacka på din krok.
 2. Ställ dina skor på skohyllan vid din plats i hallen.
 3. Ta med mobilen från hallen och lämnas till undervisande lärare.
 4. Vänta på att din undervisande lärare öppnar dörren.
 5. Gå upp för trappan.
 6. Läs på vad du ska ta fram och sätt dig tyst på din plats.

Det var nog allt för denna månad.

Mars teamet genom Agneta, Maria, Åsa B, Lotta & Krister

Jupiter december 2022

Hej alla vårdnadshavare och elever i Jupiter!

Vi går nu in i december och närmar oss jullovet, och även slutet av mellanstadiets första termin, med stormsteg. I det här månadsbrevet tittar vi tillbaka på månaden som gått och riktar även blicken en liten bit in i framtiden. 

Teknikprojekt: Katamaran

Eleverna har i flera veckors tid under tekniklektionerna arbetat med att konstruera segelkatamaraner. I grupper har de skissat, gjort ritningar ur olika vyer, planerat materialåtgång och slutligen även påbörjat själva konstruktionsarbetet. Efter att alla byggen färdigställts kommer vi utvärdera våra konstruktioner, se vad som gick precis som vi hade tänkt och fundera över om vi kunde gjort någonting annorlunda.

I vår kommer katamaranerna att ge sig ut på jungfrufärd vid Södersved för att se om båtarna faktiskt flyter, om seglet fungerar som det ska och kanske även undersöka vilken katamaran som seglar snabbast (!). Mer info om detta kommer längre fram. 

Under katamaranprojektet har vi bland annat övat på innebörden av hållfasthet, sammanfogning av olika material, hur olika delar samverkar, att synliggöra våra intentioner, att dokumentera vårt arbete, att utvärdera och planera, att fatta beslut och välja tillvägagångssätt och att samarbeta. 

Det är helt fantastiska byggen som eleverna gör! Här nedan kommer ett litet smakprov. 

Schackfyran

Ett av de nya projekten vi tagit oss an är schack och Schackfyran! Schackfyran är världens största schacktävling och vi i Jupiter har bestämt oss för att delta. Nu i torsdag fick vi besök av Simon från Schackfyran som gick igenom hur tävlingen fungerar och gav några supertips som vi kan använda oss av när vi spelar.

Tävlingen kommer att äga rum i anslutning till Globen-området i vår, och fram till dess kommer vi att hjälpa varandra genom att dela med oss av våra olika schackerfarenheter så att alla ska känna sig trygga. Det fina med Schackfyran är att alla elever som deltar får poäng och att alla kan vara med, oavsett förkunskaper.

Schack fyller flera fina funktioner. Inte nog med att schack har visats sig ha positiv inverkan på koncentrationsförmågan, det abstrakta tänkandet och förmågan att planera, utan det gynnar även det sociala samspelet. Vi kommer att få tillfälle att öva i olika konstellationer tillsammans med olika kompisar och på så sätt lära av varandra.

 

Varma hälsningar,

Jupiter-teamet (genom Sofia)

Neptunus månadsbrev v 48

Hej alla Neptunusfamiljer!

Nu har vi börjat nedräkningen till jul…

Normer och värden

Lemshaga vill vara En trygg mötesplats för ett kreativt lärande som förändrar världen.
I det här veckobrevet kommer vi att fokusera på den första delen av visionen.

Under de senaste veckorna har vi börjat titta på en serie program från ur.se Djuren på djuris börjar skolan.

Syftet med serien tillsammans med det här underlaget är att dels ge stöd i hur man motverkar mobbning, dels ge perspektiv och verktyg för att bygga en välfungerande elevgrupp – där alla barn känner sig trygga och kan vara sig själva. En viktig del i att få en grupp att fungera väl är att barnen får träna på kamratfärdigheter.

Förmåga att fungera i grupp, som i att vänta på sin tur och följa vanliga spelregler.
Färdigheter i att upprätthålla samspel, som i att lyssna på varandra och att hantera konflikter.
Färdigheter i att ansluta sig till samspelssituationer, som i att veta hur man kan göra för att vara med i en lek.
Förmåga att ta hänsyn till andra, som i att visa vänlighet och respektera olikheter.

https://urplay.se/program/225029-djuren-pa-djuris-borjar-skolan-alla-kan-olika

Veckans program handlade om att vi kan olika saker och vi är olika.
Huvudfiguren blev frustrerade över att han inte kunde rita och visade inte någon tilltro till sin förmåga. Detta var något som många barn kände igen sig i. Att våga försöka och utmana sig själv kräver mod. Att man är trygg i gruppen är en grund för detta.
Det gör inget om man misslyckas om man ändå är accepterad som man är, och alla behöver ju inte vara lika bra på allt. Vi kompletterar varandra med våra olikheter och förmågor. Tillsammans kan vi göra allt!

Förra veckans avsnitt handlade om Stopp, sluta, nej. Att ha rätt till sin egen integritet och rätt att säga ifrån. Vi tränar på att våga uttrycka vår åsikt både under lektion och rast.


Förberedelser inför julen

Vi har fått det riktigt mysigt i klassrummen och i veckan började vi med våra morgonsamlingar med adventssaga och tända ljus. Vi läser boken Djuren i stallet som bygger på Bibelns julberättelse. Batteriljusen lyser fint i elevernas egna ljuslyktor.
På morgonen öppnar vi våra kalendrar i klassrummet.

Det är mycket viktigt att ni gör allt ni kan för att eleverna ska komma i tid. Det är så synd om de missar delar av samlingen och det stör också om elever droppar in. Självklart förstår vi om det kan vara trafikproblem eller liknande, men gör allt ni kan för att vara på plats i tid så vi kan njuta av samlingen. Vi vill gärna att ni skickar med fler batteriljus (några har redan blivit svagare…).
Tack!


NO och friluftsliv

Nu har vi hunnit med några av sinnena. Vi har ”gissat lukten” på ättika, apelsin, nejlikor, senap, kaffe mm. Det var inte så lätt, men vi klarade att lista ut vad som fanns i burkarna med vårat gemensamma luktsinne.

Under ”känseln” var det mycket fniss och skratt då vi skulle känna på kroppen, med pensel och tändstickor, var det kittlades mest. Vissa kände inget och andra kände massor.

Vi har undersökt att pupillerna förändras i ljus och mörker.Vi jämförde även med hur djurens ögon förändrasi mörker. Vi testade våra ögon för att se vilket som var ”dominant”. Kunde vi se spökkorven och blinda fläcken? Inte alla lyckades, men det kräver träning, så vi kommer att försöka igen.

Under friluftslivet har vi letat efter pulsen och försökt få upp pilsen genom olika övningar. Därefter har viprovat olika sinnen med balans, koordination och samarbete.Att klara av att kasta upp en boll, klappa en gång och fånga bollen, behöver vi nog träna mer på.

Vi kommer att fortsätta att träna på sinnena och uppmärksamhet ute i skogen på olika sätt. Bara att få springa och leka i ojämn terräng, klättra i träd (med en vuxen under) är ovärderlig koordinationsträning. Favoritstunden är som alltid när vi ska fika!

 

Skrivande

Vi har nu repeterat de flesta bokstäverna som eleverna gick igenom i Pluto. Den här veckans uppgift i våra svenskböcker var att skriva egna verser på rim. Orden skulle rimma på mus och katt, en vers med varje djur.

Följande veckor kommer eleverna att få skriva egna tomtesagor.

Vi har också jobbat vidare med våra massagesagor. I gröna gruppen provade vi två sagor med elevernas egna förslag på rörelser.Naturligtvis är det viktigt att fråga :”Får jag massera dig?”


Matte

På våra mattelektioner har vi arbetat med addition och subtraktion inom talområdet 1-20.
Vi arbetar alltid laborativt med olika material för att öka förståelsen. Vi betonat vikten av att kunna uttrycka sig kring sitt tänkande och att det finns olika sätt att tänka.

Under vårens månadsbrev och första föräldramötet kommer vi att berätta mer om vårt arbete i matematik och svenska.


Hilma af Klint

Vi har fortsatt inspireras den kända konstnären Hilma av Klint. Om ni inte redan har sett utställningen, passa på.
Här finns ett klipp från Wales när ”De tio stora” var utlånade dit.
Vi tittar närmare på både färger och former. Det är så fint att se hur eleverna suger åt sig både färglära och teknik (skisspennor och akvarell). Vi har ju tidigare gått igenom ”kompisfärgerna” (komplementfärgerna) och eleverna använder sig av det de har lärt sig. Inte så konstigt att färgerna fullkomligt lyser på Hilmas tavlor med kombinationen blått-orange, rött-grönt och lila-gult.
Det känns som om världen nu är redo för Hilmas konst… Snart far de vidare till Tate Modern i London.


Dansföreställningen

Det var en lyckad utflykt till Gustavsbergsteatern under fredagen. Vi fick se dansföreställningen ”Skogen viskar”.

Vi kommer in i en skog! En skog med viskande, levande, dansande träd!
Djur och väsen är en del av skogen och tar hand om den; mossfilurer, maran, lunatroll, faunen, älvor och kanske även några häxor…
Skogen Viskar har skapats med fokus på att generera nyfikenhet, närhet och kärlek till skogen och dess väsen genom sagans värld. Skogen Viskar är en uppföljare på föreställningen Havet Stormar. I en tid då avstånden till skogen blir allt större – dels för att våra skogar försvinner, dels för att fler och fler människor lever i stadsmiljö och urbaniserade områden, vill vi dela medvetenhet om livet, hotet och kampen för skogen.

 

Fritidsinformation

Hej där hemma!
Nu är det dags att anmäla närvaro eller frånvaro inför jullovet.
Fritids är öppet:
22/12
23/12 – stänger 15:00

24/12-1/1 – stängt
Vi öppnar igen:
2/1 -4/1
5/1 – stänger 15:00
61/ – stängt
9/1 – stängt.
10/1 – skolan startar igen.

Vi önskar att ni fyller i detta så snart som möjligt, 2 veckor innan lovets start stänger Meitner för anmälan.
Är ni i behov av omsorg önskar vi att ni fyller i Närvaro i kommentaren samt att ni fyller i era aktiva tider. Står det inte närvaro i kommentaren räknar vi er som frånvarande.

Vi önskar gärna att ni lämnar senast kl 9:00 för att vi ska kunna komma igång med aktiviteter och eventuella utflykter i tid.

Har ni problem eller frågor, kontakta:
fritids@lemshaga.se

Med vänliga hälsningar fritids och fritidsklubben.


Nästa vecka:


ti: Läxan lämnas in och ny delas ut
ons
to: Julbord på skolan
fre: Friluftsliv. Tag med smörgås, frukt och något att dricka. Kläder efter väder.


Kommande händelser:

13 dec Luciafirande på skolan
21 december Avslutning


Trevlig andra advent!

önskar Neptunuspedagogerna

Merkurius månadsbrev November

Hej Vänner!!

När vi nu skall försöka sammanfatta November månad bör vi ju lyfta upp praoveckan. Vi mentorer hoppas ju verkligen att alla har haft en bra vecka. Under de besök som vi har hunnit med (mellan allt vikarierande) så har det verkat som om det funkat bra. Lite jobbigare än att vara i skolan verkar vara en allmän uppfattning 🙂
Det är nyttigt med att ”på riktigt” komma ut i arbetslivet och få testa på ett yrke.
Nu när ni kommer tillbaka till oss på måndag får ni inte glömma ”närvarolapparna” som skall lämnas in till oss mentorer samt att ni behöver ha med er de när ni får ut ersättning för era luncher.

Veckan innan praon blev annars lite strulig med strömavbrott och stängd skola ett par dagar. Fokuset när ni sedan kom tillbaka var idrotts – och matteprov. Riktigt bra resultat överlag på alla er som var friska. Kul!!

Lite drygt två veckor kvar nu och då gäller det att ditt fulla fokus ligger på rätt saker. Har du varit sjuk och missat något prov så gör dig redo att med kort varsel skriva det. För nu vill man inte ha något gammalt liggandes. Allt behöver bli klart!!
En påminnelse från er SO-lärare är att ni hela tiden behöver hänga med och repetera det som tas upp under lektionerna eftersom ni inte kommer ha något större prov i slutet. Har ni frågor eller funderingar på det är ni mer än välkomna att kontakta Patrik.

Övrig information

 • Vi har nu helt gått över till Meitner. Det betyder att både planeringar och uppgifter som ska göras, hittas i Meitner under respektive arbetsyta (ämne). Nu ska både elever och föräldrar ha full tillgång till Meitner. Om så inte är fallet så ber jag er kontakta Maria K-W för hjälp och info. I Meitner finns också möjlighet att i kalendern se alla läxor/prov/inlämningsuppgifter. Dels finns detta överst i varje dag och klickars ”Uppgiftskalendern” går det att få en översikt.
 • Nu har vi studietid både på måndagar 8.30 och onsdagar 15.30.
 • Sista veckan kommer vi följa schemat som vanligt under måndag och tisdag för att sedan ha en schemabrytande dag  med skridskoåkning på onsdag. Mer info om avslutningsdagen kommer via Meitner när vi närmar oss.

Kommande datum

v 51 Julavslutning onsdag

v.2 tisdag 10/1 startar vårterminen. (ordinarie schema gäller denna dag)

Önskar er alla en underbara 2:a Advent

// Mentorerna i Merkurius

 

 

Solen månadsbrev november

Hej allesammans!

Ett månads brev för Solen så här i november bör säga något om de muntliga nationella proven. Det stora fokuset låg på vår heldag men denna sista novembervecka har haft inslag av nationella prov varje dag då engelskan haft grupper alla dagar. Sammantaget är det återkommande svaret man får när man frågar hur det gått; Bra! Mycket bra! vilket så klart är roligt och glädjande! Med denna känsla blir tröttheten lättare att hantera och vi närmar oss jul nu!

Mentorsfokus har under månaden legat på lite olika saker men gemensamt är att vi på olika sätt försöker bygga grunden till gymnasiet än stabilare. Förberedelser inför gymnasiemässan var en sådan del och nu stundar många öppna hus att gå på. Ha koll och boka in datum i kalendern. Många samtal om dessa pågår just nu och ”provapådagar” dyker också upp! Vi har också byggt vidare på förståelsen av de nyheter som en ny läroplan ger runt betygssättning. Här kan vi tipsa om filmen vi såg som alla kan ta del av som vill veta mer om detta (länk). Filmen följde vi upp med samtal och diskussion för att öka förståelsen. Fortsätt samtalen hemma om bra planer i gymnasieansökandet. Ha gärna en ”A-plan” som kompletteras med både en B-plan och en C-plan. Försök i detta se till att alla planer är positiva alternativ! I och med att vi närmar oss prao-perioden är ett kommande fokus att plocka upp erfarenheter om hur man skapar en positiv bild av sig själv på en arbetsplats. Ska bli kul att höra hur tankarna går här!

Finns det en högre makt? Vad är värt att kämpa för? Vad är meningen med livet? Med livsfrågor som dessa har vi landat i religionsfokus under våra SO-timmar. Vi har haft intressanta och spännande samtal om diverse etiska frågor också för att med olika etiska modeller få syn på olika sätt att agera/svara på dessa. Ett återkommande tema har varit miljö i dessa frågor då vi velat plocka upp trådar från valet och den pågående klimatkrisen. Det är också en huvudfråga när vi längre fram kommer in i geografin.
Med våra egna tankar om frågorna ovan har vi glidit vi över i andras tankar och svar. Först ut har Islam varit följt av Buddhismens svar. Vi har även sökt kopplingar till den historia som finns till var och en av dessa religioner. Där blir det tydligt att det finns viktiga personer som på olika sätt förmedlat budskapet till medmänniskorna. När denna grund nu är lagd kommer vi fördjupa och bredda kunskaperna runt dessa religioner för att sedan jobba med jämförelser mellan alla 5 världsreligionerna. Viktiga inslag är som vanligt möjligheterna till samarbete och samtal runt de delar vi har i fokus. Våra möjligheter att skapa ”rum i rummen” har för många blivit ett uppskattat sätt att få till dessa möten.

Övrig information

 • Vi har nu helt gått över till Meitner. Det betyder att både planeringar och uppgifter som ska göras, hittas i Meitner under respektive arbetsyta (ämne). Nu ska både elever och föräldrar ha full tillgång till Meitner. Om så inte är fallet så ber jag er kontakta Maria K-W för hjälp och info. I Meitner finns också möjlighet att i kalendern se alla läxor/prov/inlämningsuppgifter. Dels finns detta överst i varje dag och klickars ”Uppgiftskalendern” går det att få en översikt.
 • Nu har vi studietid både på måndagar 8.30 och onsdagar 15.30.

Kommande datum

v 50 Prao

v 51 Julavslutning onsdag

v.2 tisdag 10/1 startar vårterminen. (ordinarie schema gäller denna dag)
Här startar sista etappen på Lemshaga-resan!

Ha en fin helg!

/Solenteamet

Förpackningsprojekt (geometri)!

Ämne: Matematik

Årskurs: 8

Ansvarig: Henrik Forselius

När: v. 49-8??

Varför?

Kunskapsområdet ”Geometri” handlar om hur man kan mäta och beskriva sin omgivning. Inom geometrin arbetar man med att känna igen, mäta, tolka och beskriva omvärlden utifrån olika rumsliga perspektiv med hjälp av olika uttrycksformer. Den geometri som används i dag har djupa historiska rötter. (Skolverket, kommentarmaterial till Kursplanen i matematik)

De långsiktiga målen i ämnet matematik är att eleverna utvecklar:

 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Vad? 

 • Hur beräknar man begränsningsytans area på tredimensionella figurer?
 • När använder vi volym i vardagen?
 • Hur räknar vi ut volymen av de vanligaste tredimensionella figurerna?
 • Hur ritar man på ett tydligt sätt en tredimensionell figur ?
 • Hur kan man konstruera tredimensionella figrurer?
 • Hur kan man beskriva de tredimensionella figurerna?
 • Hur räknar vi med skala i två- och tredimensionella figurer?

Hur?

Vår matematikundervisning utgår ifrån ett problemlösande förhållningssätt med fokus på matematikförståelse och samarbete. Kreativa och aktiva inslag i kombination med gemensamma problemställningar som exemplifieras är lika viktiga inslag i undervisningen som den individuella träningen. Färdighetsträning finns på tre olika nivåer med möjlighet till extrauppgifter och repetitions- eller fördjupningsmateriel för de som behöver. Till detta använder vi läromedlet Prio8 från Sanoma.

Genom aktivt deltagande i diskussioner och väl utnyttjande av lektionstid kommer du kunna visa upp för mig vilken nivå du kommit till i de olika förmågorna. Du kommer även få möjlighet att under det skriftliga provet visa vad du kan.

Dessutom lägger vi in olika aktiviteter för att väcka intresse, höja motivationen, öka mattegemenskapen eller göra matematikämnet ännu mera roligt då och då.

 

Culture of Thinking – Kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Tid för tänkande avsätts under alla delar av matematiklektionen. Planerad tidsåtgång kommuniceras och anpassas i samråd med eleverna.

Möjligheter – Uppstartsuppgifter med låg tröskel och högt i tak väcker tanken hos alla elever och de olika inslagen i lektionerna syftar till att skapa ett klassrum där tänkandet synliggörs.

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet. Mina förväntningar kommer även ligga på att ni som elever i grupp tar tag i och löser ett större grupparbete.

Rutiner – En av de rutiner som kontinuerligt äger rum är bland annat Think – pair – share. 

Interaktion – Att interagera är under matematiklektionerna nödvändigt. Vi startar med en eller flera gemensamma problemställningar där eget tänkande och sedan gemensamt utbyte, i par och i helklass är ett viktigt inslag. Diskussioner i par och helklass är en viktig nyckel i matematiklärandet genom att möjliggöra för eleverna att ta del av varandras tänkande.

Miljö – Vi arbetar återkommande med verklighetanknutna problemställningar och konkret material för att väcka intresse och synliggöra tänkandet. Vi varierar arbetspartner och arbetsplats i klassrummet för att utmana varje elevs förmågor.

Språk – Läraren sätter ord på elevens tänkande genom att upprepa elevens tankar, använda korrekta matematikbegrepp och ställa följdfrågor som syftar till att utmana tänkandet ännu lite till.

Modellering – Läraren ”tänker högt” och ställer frågor för att synliggöra centrala aspekter eller för att inspirera tänkandet.