Uranus Månadsbrev – Oktober

Hej alla!

Oktober var en spännande månad med flera schemabrytande dagar. Dels firade vi FN-dagen där Uranus hade en central roll då de presenterade delar ur barnkonventionen. Vi avslutade också månaden med att fira Halloween tillsammans, det var en efterlängtat och härlig dag. Den här veckan har vi både uppmärksammat nalledagen och firat Grön flagg.

Svenska: Läsresan kapitel 5

I kapitel 5 fick vi möta en faktatext som lärde oss om telefonens historia och dess utveckling genom tiderna. När vi läser en text övar vi läsning och läsförståelse på olika vis. Först möts barnen av högläsning och vi övar vår hörförståelse, därefter får de läsa texten tillsammans med någon och slutligen på egen hand. Vi arbetar vidare med textens innehåll och de får arbeta med läsförståelse individuellt. Vi både samtalar om texten och låter eleverna arbeta med läsförståelsefrågor i sin övningsbok.

Vi övar på stavning och grammatik i varje kapitel. Denna gång har fokus varit att lära sig att stava vissa ord med ng-ljudet samt att öva mer på substantiv och hur man börjar substantiv från singular till plural.

Nalledagen

Det var så himla fint att mötas av glada barn med mjuka gosedjur i famnarna en morgon i november. Dagen inleddes med att varje elev fick skriva en kort presentation av sitt gosedjur utifrån en mall vi förberett. När alla var färdiga cirkulerade eleverna i klassrummet, mötte en kamrat och turades om att presentera sitt gosedjur. 

Vi startade även upp ett skrivprojekt som kommer att fortsätta under nästa vecka. Varje elev fick låta sitt gosedjur bli huvudperson i en egenskriven saga. Denna gång arbetar vi ännu tydligare med processkrivning. Under dagen förarbetade vi texten genom att planera berättelsen utifrån dess struktur. Vi skrev stödord till inledning, handling och avslut. Eleverna fick också i uppgift att använda många beskrivande ord. Genom att sitta tillsammans med en kamrat och berätta om sin idé fick de också möjlighet att uppmärksamma otydligheter eller ta emot tips för att lyfta berättelsen. Vi kommer att skriva varje del av berättelsen för sig och i någon form ge återkoppling med syfte att utveckla texten. Eleverna skriver berättelserna på sina iPads denna gång.

Matematik:

Eleverna har de senaste veckorna mött två nya räknesätt, multiplikation och division. Vi har lärt oss att multiplikation är upprepad addition och vi har övat på tabellerna 2,5 och 10. 

I arbetet med division har vi övat på att dela lika och gruppera lika. Det innebär att division kan svara på frågan “Hur många grupper?” och “Hur många objekt i varje grupp?”. Vi har lärt oss att det finns ett samband mellan division och multiplikation. Det kan hjälpa oss att kontrollera att vi räknat rätt men också att ta reda på kvoten i en uppgift med division. 

Engelska

Vi har kommit igång med vårt nya läromedel i engelska som heter Champ. I boken följer vi de två karaktärerna Charlie och Taylor. I det första kapitlet övade vi på olika hälsningsfraser. Vi övade på att säga dem, stava dem och att känna igen dem i text. I år kommer eleverna att få utveckla sin förmåga att läsa och skriva på engelska. Självklart bygger undervisningen fortsatt även på att våga tala och förstå engelska.

SO: De tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

De “broschyrer” vi tillverkat i arbetet med religion har vi fortsatt med i oktober. Vi har fått lära oss mer om både Moses och Muhammed och deras betydelse för den religion de är en central person i. Vår sista del i religionsprojektet är att lära oss om och jämföra högtider, traditioner och seder. 

Här kommer några bilder för att visa de fantastiska planscher eleverna presenterade på FN-samlingen. Det var så härligt att se dem öva inför samlingen och att sen se dem leverera på topp inför publik. Så modiga!

Info inför kommande månad:

Nu stundar snart första advent och nedräkningen till jul börjar. Ni får gärna skicka med ert barn ett elektriskt värmeljus i en enkel lykta. Detta får de ha på sitt bord i december.

Torsdag 24/11: Klassföräldrarna har bjudit in till Afternoon Tea i skolans matsal kl 15-17.

Nästa vecka:

Måndag: Dans med kulturskolan för röd.

Tisdag: Idrott, ta med ombyte och handduk.

Onsdag: Friluftsliv, kom i kläder efter väder och packa ned vattenflaska och frukt.

                Läxan lämnas in.

Torsdag: Ny läxa delas ut.

Fredag:

 

Glada hälsningar,

Frida, Camilla, Johanna och Cattis