v. 47-3: Kapitel 4 – Bråk

V. 47-3: Kapitel 4 – Bråk

 

I fokus

 • tal i bråkform
 • bråk med lika värde
 • jämföra och storleksordna bråk
 • tal i blandad form
 • addera och subtrahera bråk
 • del av helhet och del av antal

 

Vad?

Lektion 1. Tal i bråkform

Lektion 2. Upptäcka bråk med lika värde

Lektion 3. Bråk med lika värde

Lektion 4. Jämföra och storleksordna bråk

Lektion 5. Jämföra och storleksordna bråk

Lektion 6. Jämföra och storleksordna bråk

Lektion 7. Upptäcka blandad form

Lektion 8. Blandad form

Lektion 9. Addera bråk

Lektion 10. Subtrahera bråk

Lektion 11. Del av antal

Lektion 12. Del av antal

Lektion 13. Kunskapslogg

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

Veckobrev v 46 jupiter

Hej.

Nu har det gått 2v efter vårt höstlov och vi har hittat tillbaka till skolrutinerna. Vädret är fortfarande milt så rasterna funkar bra ute. Glöm inte att tömma kapprummen innan vi fyller på med vinterkläder.

Några fina bilder från en mentorstimme.

Lite om ämnena:

Sv: Läsning och skriva faktatester.

No: Bygga planeter av ballonger.

So: Har vi börjat vikingatiden

Eng: Under följande veckor kommer vi att ta en paus från glosläxorna. Vi kommer att fokusera på skrivövningar och samtalsövningar under onsdagslektionerna och fortsätta med grammatikövningar på torsdagarna.

Matte prov på kap 1-3 tisdag 23/11

Idrott. Nu har vi börjat med inneidrotten, skicka gärna med inneskor.

Info från klubben.

Hej!
Nu är det dags att anmäla era tider inför jullovet!
Fritids är öppet:
23/12 stänger 15:00
Vi öppnar sedan den 2/1-22 och har öppet fram till skolstart.
Vi vore tacksamma om ni fyllde i detta så snart som möjligt, den 2/12 stänger anmälningarna i schoolsoft.
Utökad läxhjälp 4-6 måndag 15,15-16,15, fredag 14,30-15,30.
Hälsningar jupiter teamet genom Agneta, Karin, Ulrika, Åsa & Krister

Jupiter veckobrev V43

Hej alla jupiter elever och föräldrar nu har vi kommit fram till vårt välförtjänta läslov.

Lite bilder från fredagens skräck tema.

Lite om ämnena:

So har vi just avslutat Norden arbetet, med 2 avstämningar som har gott bra.

Idrotten har vi avslutat ute perioden, efter lovet börjar inne idrotten. Lägger ut LPP under lovet.

Sv har vi jobbat med ett halloween tema.

Matte har vi en avstämning måndag v 47.

Övriga ämnen rullar på som vanligt.

Snart börjar Judith med hälsobesök och bifogar hälso uppgiftsblankett till vårdnadshavare i schoolsoft i början av nästa vecka.
Ifylld blankett kan lämnas till mig eller mentor eller scannas och skickas till mig.
Jupiter teamet önskar alla våra elever en bra höstlov.
Agneta, Karin, Ulrika, Åsa & Krister

 

Veckobrev Jupiter V41

Hej

Nu har hösten kommit till Lemshaga, tänk på att skicka med rätt kläder efter väder.

Lite om det allmänna läget om hur vi har det i klasserna. Vi har börjat jobba mer med eleverna att ta ett större ansvar för vår arbetsmiljö, allt från klassrummen till kapprummen. Det har varit för mycket ritande och flygplansbyggande som har gjort att det blev stökigt och ostädat i klassrummen. Det har blivit bättre de 2 senaste dagarna och eleverna vill själva att det ska se snyggt ut. Vi kämpar vidare.

Vädret går åt det kallare hållet och vi har ute raster på Lemshaga så snart dags för lite varmare kläder. Man kan också titta på sitt barns hängare om det finns sommar kläder där, då vill vi att de byts ut mot varmare kläder.

Ämnena rullar på som vanligt.

So har vi en avstämning på Norden arbetet fredag V43, material att titta på finns på schoolsoft.

Sv fortsätter screening arbetet, eleverna deltar också i en skrivartävling som är frivillig att delta i.

Matten rullar på med screening tester, vissa elever kan få med matte läxa om man har kommit efter. Man meddelas via mejl av Sofia.

Övningsämnena rullar på som vanligt.

Lite bilder från våra höstlekar på idrotten. Vi har ute idrott fram till höstlovet, lite varmare kläder behövs nu under orienteringen.

Hälsningar Jupiter teamet

Agneta, Ulrika, Åsa & Krister

v. 42-46: Kapitel 3 – Multiplikation och division

V. 42-46: Kapitel 3 – Multiplikation och division

 

I fokus

 • multiplikationstabellerna 1 till 10
 • multiplicera och dividera med 10 och 100
 • multiplicera och dividera tvåsiffriga tal
 • se samband mellan multiplikation och division
 • division med rest

 

Vad?

Lektion 1. Multiplicera med 1 till 10

Lektion 2. Multiplicera och dividera

Lektion 3. Multiplicera med 11 till 15

Lektion 4. Multiplicera och dividera med 10 och 100

Lektion 5. Multiplicera med flera tiotal

Lektion 6. Division

Lektion 7. Division med växling

Lektion 8. Division med rest

Lektion 9: Kunskapslogg

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

Veckobrev v. 40 Jupiter

                                                            Hej Jupiter!

Inleder veckobrevet med ett viktigt tillägg att skolan stänger 13.00 på onsdag den 13.10 och även klubben är stängd på grund av planeringseftermiddag.

En vacker höstdag i oktober skriver jag veckobrev på skolgården under lunchrasten. Barnen leker och har roligt några spelar fotboll andra spelar fia, några gungar andra klättrar i träd. Det råder full aktivitet överallt. Ett par elever gör en lövkrans det första pyntet inför Halloween. Vilka härliga kreativa elever vi har på Jupiter.

 

Nu är alla utvecklingssamtalen genomförda och på måndag publiceras elevernas mål om det inte redan gjorts.

Vi arbetar på att få god gemenskap och bättre arbetsro på Jupiter. Eleverna har  dagsuppdrag nästa vecka: till exempel på tisdag ska “jag leka med någon på rasten som jag inte brukar leka med.”

Vi försöker skapa en miljö med rum i  klassrummet eftersom många av eleverna efterfrågar att få läsa eller skriva sina berättelser i en egen vrå.

Eleverna har uttryckt önskemål om att få kuddar att sitta på i fönstren. Jag har sytt 3 överdrag än så länge och kommer att göra fler däremot så behövs innerkuddar och har ni några extra huvudkuddar eller mindre innerkuddar att skänka blir vi jätteglada. Jag har även tagit hit en av mina yogamattor som jag tänker klippa till som dyna för det är kallt att sitta i fönstren. Har någon en extra yogamatta till övers så tar vi tacksamt emot den.

På rasterna vill många spela fotboll och ibland är ingen vid rastlådan så har någon en extra fotboll att skänka till Jupiter blir många elever glada.

Till teknikprojektet hade många elever med sig mjölkkartonger, toalettrullar och olika förpackningar men det behövs fler. I NO:n  kommer vi göra slutna ekosystem i glasburkar och till det behöver vi tomma glasburkar med lock. Nu är önskelistan slut 🙂

Exempel på vad vi gör i de olika ämnena:

SO Inför avslutande test i geografi med Krister ligger information på Schoolsoft.

Engelska Glosläxa

Svenska Läsutmaningen  och skrivuppgiften om den Magiska dörren fortsätter . Flera elever skriver även på en berättelse på hundra ord om vad som händer under ytan och de som vill kommer att delta i en tävling med sin berättelse.

Idrott Orientering

Matematik Subtraktion

NO Träd och insekter i närområdet. Fotosyntesen. Fåglar flyttfåglar/stannfåglar

Klubben

Dags att fylla i tider för höstlovet!
På höstlovet (v.44) är Fritids- och Klubbenverkamheten öppen mellan den 2 till 5 november för de elever som har fritids/klubbenomsorg.
För att vi ska kunna fördela personalen behöver vi att ni fyller i närvarotider i Schoolsoft. Vill ni vara lediga skriver ni ledigt i kommentarsfältet.
Alla elever som har ifyllda tider räknas som närvarande. De som inte har ifyllda tider räknar vi som lediga.
Vi vore tacksamma om ni fyllde i detta så snart som möjligt.

Trevlig helg

önskar

Agneta, Karin, Krister & Ulrika