Jupiter juni 2023

I hållbarhetens tecken

 

De senaste månaderna har hållbarhet samt natur och miljö varit ett återkommande inslag i våra projekt. Vi har till exempel fortsatt besöka våra naturrutor och dokumentera alla förändringar som skett under våren. Självklart följer vi också våra slutna ekosystem. Såhär fint frodas de efter snart två månader i oöppnad burk:

 

Rädda Östersjön

Jupiter deltar via Värmdö Skärgårds Rotaryklubb i projektet Rädda Östersjön. Det innebär att vi med hjälp av en vattentestväska, som vi fått av Rotaryklubben, tar prover och lär oss mer om vattenkvaliteten i vår närmiljö.
Den här veckan har vi varit vid Lemshagasjön och Södersved där vi tagit olika prover. Vi fick följande resultat:

Lemshagasjön

Vattnets temperatur: 18,5 grader
Syrehalt: 4 ppm
Syremättnad: 42%
Siktdjup: 128 cm + (vi såg ner till botten vid bryggan)
PH-värde: 7-8
Fosforhalt: 1 ppm
Kvävehalt: 5 ppm
Kolibakterier: Negativt

 

 

 

Södersved

 

Vattnets temperatur: 16,5 grader
Syrehalt: 4 ppm
Syremättnad: 41 %
Siktdjup: 219 cm
PH-värde: 8
Fosforhalt: 1 ppm
Kvävehalt: 5 ppm
Kolibakterier: Negativt

 

 

 

 

 

Katamaraner 

 

I höstat byggde eleverna katamaraner av återbrukat material. När vi var nere vid Södersved passade vi på att testa dem i ett katamaran-race. Båtarna seglade väldigt bra och det blev till slut en rafflande final!

 

 

 

 

Hållbara städer

 

I tekniken återanvänder vi material som vi fått av er vårdnadshavare och bygger viktiga samhällsfunktioner med hållbart tänk. Eleverna har fått funderat på hur de ska bygga skolor, förskolor, mataffärer, bibliotek, parker och transportcenter på ett hållbart sätt, och sedan byggt modeller i återbrukat material.

 

 

 

 

Argumentera för klimatet

 

 

Efter att ha lärt oss om den förstärkta växthuseffekten och klimatförändringar kändes det viktigt att fokusera på vad vi kan göra för att den stoppa den globala uppvärmningen. Det resulterade i viktiga argumenterande texter:

 

 

 

 

 

Ute i närmiljön

 

Den här tiden på året är det förstås extra lätt att använda oss av vår fantastiska närmiljö, exempelvis för att skriva fina sinnessikter eller ta ett friskt dopp från bryggan.

 

 

 

Omkrets, area och skala

Omkrets, area och skala

Ämne: Matematik
Årskurs:
4
Ansvarig:
Sofia Landberg och Catrin Colliander
När: 
v. 18-22

Varför?

Efter att ha arbetat med geometriska former och vinklar går vi nu vidare till omkrets, area och skala. Omkrets, area och skala möter vi ständigt i vår vardag. Vår lägenhet kanske är 62 kvadratmeter stor eller så kanske vi orienterar med hjälp av en karta i skala 1:1000. 

Vi kommer i detta avsnitt att titta närmare på just omkrets, area och skala. I vilket sammanhang använder vi de olika måtten? Innebär skala 1:3 en förminskning eller förstoring? Vad använder vi för enheter när vi räknar ut arean? Den här typen av frågor, och många andra, kommer vi tillsammans att utforska. 

Vad? 

 • Mäta och beräkna omkrets
 • Mäta och beräkna area
 • Skala – förminska
 • Skala – förstora

Hur?

Vår matematikundervisning utgår från Singaporemodellen – ett problemlösande förhållningssätt med fokus på matematikförståelse, dialog, samarbete och tydlig lektionsstruktur. I stort sett varje lektion innehåller följande delar. 

 1. Vi utforskar – Varje lektion inleds med ett startproblem som eleverna utforskar tillsammans. 
 2. Vi lär och övar – Vi undersöker fler lösningar tillsammans i Läroboken och fortsätter sedan med ett gemensamt utforskande av uppgifter som är snarlika startuppgiften. 
 3. Mattelogg – Vi dokumenterar, reflekterar och sammanfattar vårt lärande. 
 4. Jag övar – Vi arbetar sedan vidare självständigt i Övningsboken som innehåller uppgifter för färdighetsträning inom det område vi tidigare utforskat. 

Tillskillnad från en del andra läromedel så sker inte lärandet enbart eller till största del i den egna färdighetsträningen utan den ses här istället som ett komplement till det lärandet som sker sammantaget i alla lektionens delar. 

Matematikens fem förmågor

Inom matematiken talas det ofta om de fem förmågorna; problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, metodförmågan, resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan. Dessa förmågor arbetar vi med under varje matematiklektion.

Problemlösningsförmågan handlar om att formulera och lösa problem, samt att värdera valda strategier och metoder. Varje lektion inleds med en startuppgift där eleverna tränar på att hitta på flera olika sätt att lösa uppgiften. Vi arbetar kontinuerligt med frågor som ”Hur vet vi det?”, ”Hur kan vi ta reda på det?” och ”Finns det fler sätt? för att hjälpa eleverna att utveckla sin problemlösningsförmåga. 

Begreppsförmågan innebär att kunna använda och analysera matematiska begrepp och sambanden dem emellan. Varje mattelektion har alltid ett tydligt fokus på ett eller flera matematiska begrepp som vi diskuterar tillsammans. 

Beträffande metodförmågan läggs tonvikten på att kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar. Under lektionerna, när de olika matematiska begreppen behandlas, diskuterar vi olika typer av metoder. Eleverna får möjlighet att ge förslag på olika metoder och läraren ger ytterligare exempel på hur uppgifter kan lösas. En fråga som ständigt återkommer är ”Finns det fler sätt?”.

Resonemangsförmågan handlar om att kunna föra och följa matematiska resonemang. Resonemang är en central del i Singaporemodellen, och under varje lektion tränar eleverna på att resonera kring uppgifter, lösningar och metodval. Genom att förklara för klasskamrater och lärare sätter eleverna ord på sina resonemang och läraren hjälper till genom att modellera och genom att ställa relevanta följdfrågor. 

Kommunikationsförmågan innebär att kunna använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Kommunikation är centralt i Singaporemodellen och under varje lektion övar vi på att kommunicera vår kunskap i olika former; muntligt, skriftligt, med bilder och med konkret material. 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Tid för tänkande avsetts under alla delar av matematiklektionen. 

Möjligheter – Singaporemodellens uppbyggnad och de olika lektionsdelarna skapar ett klassrum där tänkandet synliggörs. 

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – En av de rutiner som kontinuerligt äger rum är bland annat Think – pair – share. 

Interaktion – Att interagera är under matematiklektionerna och enligt Singaporemodellen nödvändigt. Diskussioner i par och helklass är en viktig nyckel i matematiklärandet genom att möjliggöra för eleverna att ta del av varandras tänkande. 

Miljö – Vi arbetar ständigt med konkret material för att väcka intresse och synliggöra tänkandet. 

Språk – Läraren sätter ord på elevens tänkande genom att upprepa elevens tankar och ställa följdfrågor som syftar till att utmana tänkandet ännu lite till. 

Modellering – Läraren ”tänker högt” och ställer frågor för att synliggöra centrala aspekter eller för att inspirera tänkandet.  

Jupiter maj 2023

WOW! Vilka barn ni har. Lyckliga vi som får hänga med dem om dagarna. 

 

De var alla så grymma under dagens schack-turnering när Jupiters egna Schackfyra gick av stapeln. Koncentrerade, engagerade och peppande. Oavsett om vi vann eller förlorade våra matcher har vi tränat våra hjärnor ordentligt, och dessutom haft en fin och gruppstärkande dag tillsammans.

 

          

 

Efter ett rafflande slutspel med knäpptyst och engagerad publik tog Vincent till slut hem bucklan, och vi alla firade med chips och saft.  

Gröna veckan

 

Denna vecka har vi även haft Gröna veckan och Grön Flagg-gänget planerade en skojig klimatsmart vecka åt oss. Igår tog Jupiter hem segern i skolans tävling om vilken årskurs som kunde slänga minst mat. Jupiter taggade som vanligt till ordentligt och slängde noll gram mat. Inte ett endaste riskorn fanns kvar på tallrikarna när vi var klara. På måndag belönas vi med en smarrig fika.

Vatten, vind och luft

 

För övrigt har vi i NO:n gått över till terminens sista projekt, som är Vatten, vind och luft. I temat ingår både biologi, kemi och fysik, och som vanligt använder vi även tid från svenskan till att läsa och skriva fakta. Som en uppstart på projektet besökte vi för ett par veckor sedan Hemmesta sjöäng där vi fick veta mer om våtmarken och rovfiskens betydelse för Östersjön.

 

 

 

Läsning

Som vanligt fokuserar vi också mycket på läsning. Vi läser Katitzi, Solhjärtats hemlighet samt valfria böcker. Vi tänker, skriver, samtalar och diskuterar om det vi läser. Med hjälp av tankerutiner från COT (Cultures of thinking) dyker vi ner i berättelserna och övar på att ta olika karaktärers perspektiv.

 

 

 

Jupiter-elever har gjort ett jättejobb med att registrera våra nya böcker och göra i ordning biblioteket. Perfekt när vi har läslektioner!

 

 

Ny mentor

Vi har också fått besök av Andreas som kommer att vikariera för Sofia under nästa år när hon är föräldraledig. Andreas jobbar just nu i åk 6 och vi är så glada för att han kommer och hänger med oss i 5:an!

 

 

Skolans dag 10/5

Nu på onsdag den 10/5 är det skolans dag. Klockan 13-15 anordnar Storgården diverse olika aktiviteter som både elever och vårdnadshavare kan besöka. Åk 5 har för kännedom fikaförsäljning på skolgården. Hör gärna av er till mentor om ingen vårdnadshavare till ert barn har möjlighet att komma, så vi kan hjälpa till och se till så att ingen blir utan fika av den anledningen.

 

Trevlig helg!

 

/Jupiter-teamet

Vinklar och geometriska former

Vinklar och geometriska former

Ämne: Matematik
Årskurs:
4
Ansvarig:
Sofia Landberg och Catrin Colliander
När: 
v. 12-16

Varför?

Vi kommer i detta avsnitt att titta närmare på just vinklar, symmetri och geometriska former. Vad är en vinkel? Hur ser en rät vinkel ut? En trubbig? En spetsig? Och hur använder vi en gradskiva egentligen? Hur många symmetrilinjer har en kvadrat?  Den här typen av frågor, och många andra, kommer vi tillsammans att utforska. 

Vad? 

 • Räta, spetsiga och trubbiga vinklar
 • Mäta och jämföra storleken på vinklar
 • Symmetri och symmetrilinjer
 • Beskriva, jämföra och rita tvådimensionella former
 • Beskriva, jämföra och konstruera tredimensionella former

Hur?

Vår matematikundervisning utgår från Singaporemodellen – ett problemlösande förhållningssätt med fokus på matematikförståelse, dialog, samarbete och tydlig lektionsstruktur. I stort sett varje lektion innehåller följande delar. 

 1. Vi utforskar – Varje lektion inleds med ett startproblem som eleverna utforskar tillsammans. 
 2. Vi lär och övar – Vi undersöker fler lösningar tillsammans i Läroboken och fortsätter sedan med ett gemensamt utforskande av uppgifter som är snarlika startuppgiften. 
 3. Mattelogg – Vi dokumenterar, reflekterar och sammanfattar vårt lärande. 
 4. Jag övar – Vi arbetar sedan vidare självständigt i Övningsboken som innehåller uppgifter för färdighetsträning inom det område vi tidigare utforskat. 

Tillskillnad från en del andra läromedel så sker inte lärandet enbart eller till största del i den egna färdighetsträningen utan den ses här istället som ett komplement till det lärandet som sker sammantaget i alla lektionens delar. 

Matematikens fem förmågor

Inom matematiken talas det ofta om de fem förmågorna; problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, metodförmågan, resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan. Dessa förmågor arbetar vi med under varje matematiklektion.

Problemlösningsförmågan handlar om att formulera och lösa problem, samt att värdera valda strategier och metoder. Varje lektion inleds med en startuppgift där eleverna tränar på att hitta på flera olika sätt att lösa uppgiften. Vi arbetar kontinuerligt med frågor som ”Hur vet vi det?”, ”Hur kan vi ta reda på det?” och ”Finns det fler sätt? för att hjälpa eleverna att utveckla sin problemlösningsförmåga. 

Begreppsförmågan innebär att kunna använda och analysera matematiska begrepp och sambanden dem emellan. Varje mattelektion har alltid ett tydligt fokus på ett eller flera matematiska begrepp som vi diskuterar tillsammans. 

Beträffande metodförmågan läggs tonvikten på att kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar. Under lektionerna, när de olika matematiska begreppen behandlas, diskuterar vi olika typer av metoder. Eleverna får möjlighet att ge förslag på olika metoder och läraren ger ytterligare exempel på hur uppgifter kan lösas. En fråga som ständigt återkommer är ”Finns det fler sätt?”.

Resonemangsförmågan handlar om att kunna föra och följa matematiska resonemang. Resonemang är en central del i Singaporemodellen, och under varje lektion tränar eleverna på att resonera kring uppgifter, lösningar och metodval. Genom att förklara för klasskamrater och lärare sätter eleverna ord på sina resonemang och läraren hjälper till genom att modellera och genom att ställa relevanta följdfrågor. 

Kommunikationsförmågan innebär att kunna använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Kommunikation är centralt i Singaporemodellen och under varje lektion övar vi på att kommunicera vår kunskap i olika former; muntligt, skriftligt, med bilder och med konkret material. 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Tid för tänkande avsetts under alla delar av matematiklektionen. 

Möjligheter – Singaporemodellens uppbyggnad och de olika lektionsdelarna skapar ett klassrum där tänkandet synliggörs. 

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – En av de rutiner som kontinuerligt äger rum är bland annat Think – pair – share. 

Interaktion – Att interagera är under matematiklektionerna och enligt Singaporemodellen nödvändigt. Diskussioner i par och helklass är en viktig nyckel i matematiklärandet genom att möjliggöra för eleverna att ta del av varandras tänkande. 

Miljö – Vi arbetar ständigt med konkret material för att väcka intresse och synliggöra tänkandet. 

Språk – Läraren sätter ord på elevens tänkande genom att upprepa elevens tankar och ställa följdfrågor som syftar till att utmana tänkandet ännu lite till. 

Modellering – Läraren ”tänker högt” och ställer frågor för att synliggöra centrala aspekter eller för att inspirera tänkandet.  

Vatten, luft och väder

Vatten, luft och väder

Ämne: Kemi/fysik
Årskurs:
4
Ansvarig:
Sofia Landberg
När: 
v. 16-22

Varför?

Om det är någonting som omger oss och som vi möter hela tiden så är det just vatten, luft och väder. Men hur fungerar det egentligen? Finns det obegränsade mängder vatten? Vad består luft av? Och hur kommer det sig att det ibland regnar? 

Dessa frågor och många fler kommer vi att dyka djupare i när vi nu beger oss in i ämnesområdet Vatten, luft och väder där vi kombinerar framförallt både kemi och fysik, men även en del biologi. 

Vad? 

Vi kommer bland annat att titta närmare på:

 • Vattnets egenskaper och kretslopp
 • Luftens egenskaper och sammansättning
 • Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.
 • Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, lednings­förmåga, surt eller basiskt.
 • Vanliga väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar och ne­der­börd uppstår.

Hur?

 • Gemensam läsning av texter
 • Fylla i rätt ord i lucktexter
 • Titta på filmer och serier
 • Rita bilder
 • Skriva texter
 • Laborationer
 • Undersöka och observera ute i naturen (vi har bland annat fått möjlighet att delta i ett projekt där vi blivit tilldelade vattenväskor som innehåller utrustning för att undersöka Östersjöns vattenkvalitet.)

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Tid att tänka och reflektera ges kontinuerligt under alla delar av arbetet.  

Möjligheter – Genom de olika arbetsmetoderna ges eleverna möjlighet till tänkande och förståelse. 

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – En av de rutiner som kontinuerligt äger rum är bland annat Think – pair – share. 

Interaktion – Eleverna tar del av varandras tänkande kontinuerligt under hela processen, dels i minde arbetsgrupper men även i den stora gruppen. 

Miljö – Under arbetets gång kommer vi dokumentera vårt tänkande i klassrummet samt ta hjälp av Lemshagas fysiska närmiljö. 

Språk – Läraren sätter ord på elevens tänkande genom att upprepa elevens tankar och ställa följdfrågor som syftar till att utmana tänkandet ännu lite till. 

Modellering – Läraren ”tänker högt” och ställer frågor för att synliggöra centrala aspekter eller för att inspirera tänkandet.  

Jupiter – April 2023

Tema SKOGEN 

De senaste veckorna har mycket tid lagts på skogen och alla skogens olika djur, växter och processer. Vi passade bland annat på när solen tittade fram att gå ut och leta upp egna naturrutor. Utrustade med luppar och floror undersökte vi allt som vår ruta innehöll och dokumenterade det. Framöver ska vi följa utvecklingen i just vår naturruta. Det blir spännande!

 

 

I samband med att vi diskuterade fotosyntesen och cellandningen skapade vi oss ett eget slutet ekosystem. Eleverna har fått skriva en hypotes, vad de tror kommer att hända, i glasburken efter att vi inte rör den på en månad. Vi kommer när det har gått en månad analysera vårt resultat och diskutera varför det blev som det blev.

 

Det har varit ett jätteroligt projekt och trots att vi skrivit vårt skogen-prov så kommer vi inte att lämna dessa saker. Vi kommer fortsätta att återkomma till vår naturruta och vi kommer att fortsätta följa vårt slutna ekosystem! 🙂

 

Hoppas ni alla har ett fantastiskt påsklov!

Varma hälsningar,

Jupiter-teamet