Virkning, Slöjdpåse och Fulmonster

Ämne: Textilslöjd
Årskurs: 5
Ansvarig: Åsa Gustafsson
När:ht 22-vt22

Varför?
I slöjd får eleven lära sig textila tekniker och även utveckla sin fantasi och sina idéer. Under årskurs fem lär vi oss om virkning, vad kan man ha det till och vilka fördelar och nackdelar finns med virkat. Vi provar på olika personliga uttryck när eleven ska skapa fulmonster. Vi lär oss att följa en beskrivning när vi syr slöjdpåsar att förvara våra saker i.

 • förmåga att formge och framställa föremål i olika mateiral med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
 • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.
  Varför är det viktigt att eleven lär sig det här? Hur kan du kommunicera det på ett sätt som lockar eleverna? Kan du hitta på en generativ fråga? Koppla till syftestexten i kursplanen men skriv med egna ord så att det blir begripligt för eleven.

Vad?

 • Hur gör man när man virkar?
 • Vad används virkat till?
 • Vem är ditt fulmonster och hur ser hen ut?
 • Hur följer du en beskrivning?
 • Hur syr du en slöjdpåse efter instruktioner?
 • Hur beskriver du din idé och utvärderar det du gjort?
 • Vad är djurfiber och växtfiber för något, och vad används det till?

Begrepp:

Virkning:

 • Löpögla
 • Luftmaskor
 • Fasta maskor

Fulmonster och slöjdpåse

 • smygstygn
 • trikåsöm
 • symmetri
 • trådriktning
 • sömsmån
 • filttyg
 • bomullstyg
 • trikåtyg
 • efterstygn
 • applikation

Hur?
Vi kommer börja med att lära oss virka luftmaskor och fasta maskor. Detta för att alla elever ska få testa på en ny textil teknik.

Efter det kommer vi att repetera symaskinen och praktisera våra skisskunskaper när vi skapar våra egna symmetriska fulmonster.

Sista delen av terminen arbetar vi med den slöjdpåse som kommer följa eleven ända upp till Solen som förvaring till slöjdprojekt.

Eleven startar och avslutar varje projekt med en idébeskrivning och avslutar med utvärdering. Dessa görs ofta skriftlig men även muntlig och ibland inför gruppen.

Kursen avslutas med att eleven får fylla i sina egna matriser som jag sedan sammanställer med min bedömning och ger åter till eleven.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 vad lärde vi oss i fyran?  titta i böckerna. Vad ska vi göra i femman.

v.36 Vad kan man virka och vad ska virkningen bli?  skissa på ditt fulmonster..

v. 37 Idebeskrivningar med tygval och skisser. rep symaskin testa trä två och två. Virka

v.38 fulmonster och virkning

v.39 fulmonster och virkning

v.40fulmonster och virkning

v.41 Virkning – Fulmonster – samskrivning.

v.42 Fulmonster klart- utvärdering

v.43 fulmonster bildspel till veckobrev virkning

v. 44 höstlov

v. 45,virkning och slöjdpåse

v.46, virkning och slöjdpåse

v.47 materialet bomull för- och nackdelar

v.48  virkning och slöjdpåse

v.49 virkning och slöjdpåse

v.50 virkning och slöjdpåse

v.2 virkning och slöjdpåse utvärdring

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Ge tid för tänkande såväl individuell som i par och arbetsgrupper.

Möjligheter – Genom inspirationsexempel och tidigare elevers arbeten visas vad projektet kan ge för möjligheter.

Förväntningar – Med olika instruktioner och hjälpmedel uppmanas du att jobba så självständigt som möligt för dig.

Rutiner – Ge flera olika möjligheter att ta till sig instruktioner, filmer, text, gruppen och min modelering, samma struktur varje lektion. Think Pair share

Interaktion – samarbete genom arbetsgrupper i hur ni blir placerade.

Miljö – En klassrumsmiljö som inbjuder till samarbete genom arbetsgrupper.

Språk – Använda ett språk med både korrekta begrepp samt förenklat språk, visa samma sak på olika sätt.

Modellering – Lärare modellererar genom att virka, göra ett eget fulmonster och sy en slöjdpåse samtidigt som eleverna gör det Genom att vara ett eller några steg före och visa i olika moment. Eleverna kan även modellera för varandra i klassrummet.

Veckobrev Mars vecka 36

Hej alla elever och vårdnadshavare i Mars!

 

Sista veckobrevet för en tid framöver. Från och med nästa vecka kommer vi istället att skriva månadsbrev där vi kommer att ha fokus på projekt i skolan utifrån de åtta krafterna från Cultures of Thinking. Först och främst vill jag rikta ett stort tack för deltagandet på föräldramötet, det var verkligen trevligt att få träffa er alla! Här nedan kommer lite om det vi pratade om, vi kommer även att skicka ett protokoll från mötet för de som inte hade möjlighet att vara med.

Föräldramötet inleddes med att vår rektor Annica tillsammans med Maria presenterade skolans pedagogiska verksamhet och vi fick information om hur man som vårdnadshavare använder vår nya plattform Meitner. Viktigt att komma ihåg är att anmäla frånvaro om ert barn inte har möjlighet att vara i skolan. Vi berättade även att läsning kommer att vara ett stort fokus under terminen, både i svenska och engelska. Lokala planeringar ska finnas tillgängligt på både hemsidan och Meitner framöver.

 

Vilken fantastisk vecka vi har haft tillsammans med era barn!

Vi har byggt färdigt våra katamaraner med bravur och sjösatte dem under fredagens mentorstid. Det märks verkligen att ni har kreativa och engagerade barn. För att ni ska få en liten inblick över hur det såg ut kommer här några bilder.

På söndag är det val och era barn är väl insatta i de olika partierna då vi har haft skolval där eleverna har fått rösta själva och sedan fått tagit del av valresultatet.

 

Engelska

På måndag är det äntligen dags att börja med projektet Matilda av Roald Dahl. För att se en detaljerad information om upplägget finns en LPP på både Meitner och hemsidan. Här kommer eleverna att få upptäcka nya lässtrategier och olika sätt att läsa. Matilda ska bli en förebild för eleverna att vilja läsa då det är hennes största intresse här i livet. Efter varje kapitel kommer eleverna att få en stund att tänka och skriva ned tankar om vad vi läst och därefter en dialog tillsammans där alla får dela med sig av sina tankar. Fokus under kommande veckor är att eleverna ska utveckla sin tro om att de kan om de vill och att vi är här för att lära.

https://lemshaga.se/lemshaga/lpp-engelska-arskurs-5/

 

Matematik

Vi inledde veckan med en kunskapslogg för kapitel 1 där eleverna fick visa sina kunskaper med talen upp till en miljon. Därefter inledde vi kapitel 2 där vi ska lära oss om nya kunskaper om räknesätten subtraktion och addition. Fokus framöver kommer vara att förstå det vi gör och inte ha fokus på att endast bli klar med uppgifterna. Vi kommer även att fokusera på att vi tror på oss själva och ser utmaningar som en chans att lära sig något nytt.

 

Kom ihåg

 

 • Ta gärna med en engelsk bok hemifrån om ditt barn har en bok som hen gärna läser.

 • Engelska läxan kommer att vara från måndag – måndag där eleverna har fått glosor och text att öva på.

 

Trevlig helg önskar,

Krister, Agneta och Maria tillsammans med våra värdefulla resurser

LPP engelska årskurs 5

Lokal pedagogisk planering

Ämne: Engelska
Årskurs: 5
Ansvarig: Maria Troedsson
När: v.37-

 

Varför?

I kursplanen för engelska står det att eleverna ska få bekanta sig med berättelser, men vad kan man lära sig av berättelser? I en berättelse får vi möjlighet att lära känna olika typer av karaktärer. Vi får också öva vår förmåga att sätta oss in i någon annans situation och känslor utan att träffas i verkligheten. Genom berättelser får vi även upptäcka nya miljöer och befinna oss i dessa för en stund.

Under några veckor framöver kommer vi att få lära känna karaktären Matilda som är skriven av Roald Dahl. Under dessa veckor kommer ni att få lära känna Matilda vars största intresse är att läsa böcker, hon har dessutom en otrolig förmåga att lösa svåra mattetal. Matilda är en omtyckt av både sin lärare Honung och sina klasskamrater. Genom berättelsen kommer ni dessutom att få lära känna Matildas familj som består av två elaka föräldrar, detta gör att hon en dag upptäcker en magisk kraft som hon bestämmer sig för att använda. Men vilken magisk kraft är det hon har? Detta kommer vi att få reda på under berättelsens gång.

Avslutningsvis kommer vi att se filmen Matilda, här får vi jämföra hur våra föreställningar stämmer överens med filmen.

Vad?

Ni kommer under dessa veckor att få göra följande:

 • Skriva av delar av berättelsen i din engelska skrivbok

 • Sammanfatta det vi läst efter varje kapitel

 • Följa med i boken under tiden vi läser

 • Läsa på olika sätt därigenom

  – mummelläsning
  – högläsning
  – tyst läsning
  – parläsning
  – upprepad läsning

 • Begrepp som ni kommer att lära er kommer vi att prata om i varje kapitel, vilka uttryck hittar vi? Vilka uttryck är nya för oss och vilka känner vi igen?

Hur?

 • Varje lektion inleds med att vi läser ett stycke ur boken, däribland vi kommer variera hur vi läser, se ovan.

 • Efter läsningen kommer vi först att prata om vad vi läst och vilka funderingar som kommit upp.

 • Därefter sammanfattar vi det vi läst, detta gör vi i våra engelska skrivböcker, vi skriver vad som hände först, sedan och till sist. VI arbetar också med frågor där du både ska tänka själv, med den du sitter bredvid och till sist en diskussion i helklass.

 • Vissa lektioner skriver vi sammanfattningar av det vi läst, detta gör vi gemensamt.

 • Under några lektioner får ni skriva av ett stycke ur boken, här är syftet att du skriver du snyggt och rätt du kan.

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – under varje lektion ges tillfälle att själv få tänka om det vi läst.

Möjligheter – genom diskussion av boken kommer tillfälle ges att lära oss av varandras erfarenheter och tankar om det vi läst, vilket gör att alla får möjlighet att delta i diskussioner.

Förväntningar – under boksamtalen ges möjlighet att alla delar med sig av sina tankar om det vi läser vilket gör att alla ska, på sitt sätt, delta i samtalen.

Rutiner – vi kommer att använda oss av Think – pair – share för att ge alla möjlighet att både fundera individuellt och tillsammans för att allas tänkande ska synliggöras.

Interaktion – hur vi tillsammans skapar det klassrum där allas tankar är värdefulla.

Miljö – under projektets gång kommer eleverna att få skapa illustrationer av det vi läst som vi sedan sätter upp i klassrummet.

Språk – läraren synliggör elevers tänkande.

Modellering – läraren tänker högt vid läsning för att bland annat synliggöra nya begrepp och ord.

Veckobrev Mars v. 35

 

Hej alla Marsfamiljer!

Den här veckan har vi genomfört screening i svenska och matematik på Mars och för de elever som inte var med så gör vi ett uppsamlingstillfälle nästa vecka.

I SO fortsätter demokratiarbetet inför valet och på onsdag så kommer eleverna att få pröva hur det går till att rösta.

I svenska läser jag högläsning ur Dunkelstjärnan av Joseph A. Davis och ställer frågor om innehållet efter läsningen.

I NO har vi påbörjat tema Havet och eleverna har fått skriva ner vad de redan vet, vad de vill veta och beskriva hur de vill redovisa sina kunskaper och utifrån det tillsammans med kunskapskraven och centralt innehåll så planerar jag  upp arbetsområdet i NO. I Teknik börjar vi med att eleverna bygger katamaraner som vi planerar att sjösätta nästa fredag.

Maria har snabbt kommit in i gänget och fått elevernas förtroende och arbetar med ett nytt material i engelskan och fortsätter med Singma matematiken.

Vi hoppas att vi ses den 8.9 på föräldramötet. kl. 17.00 – 18. 30 i Storgården på Mars. Vi kommer att gå igenom Meitner vår nya skolplattform och berätta lite om årskurs 5 på Mars. Vi har ännu inte satt agendan för mötet ,men vi har en fråga till föräldrakoordinatorerna om de vill fortsätta sina uppdrag eller inte?

Nedan ser ni hur våra kreativa elever arbetar för fullt med sina arbetsuppgifter i teknik och träslöjd.

Trevlig helg

önskar

Agneta, Krister, Maria, Patricia & Åsa

 

Demokrati-Diktatur

Projekt: Demokrati – Diktatur

Ämnen: Samhällskunskap
Årskurs: 5
Ansvariga: Krister Andersson
När: Vecka 34-42


Varför?

Varför är det egentligen viktigt med demokrati? Hur skulle det kunna vara om vi inte levde i en demokrati?

Ja, tänk om ledaren i Sverige skulle bestämma vilka nyheter du fick läsa eller vad du fick prata om. Tänk om det skulle vara förbjudet med sociala medier. Tänk om du kunde få i fängelse bara för att du inte håller med om vad ledaren tycker.

I kursplanen för samhällskunskap står det att du ska få lära dig om hur det fungerar i en demokrati samt hur det går till när man fattar beslut. Det är viktigt att du vet hur demokrati och politik fungerar så att du när du är vuxen kan vara med och fortsätta bidra till att Sverige är demokratiskt.

Dessutom står det i kursplanen för svenska att du ska få lära dig att läsa och förstå olika typer av texter. Det är viktigt att du kan ta till dig information och fakta så att du kan göra medvetna val, till exempel när du ska rösta i framtiden.

Vad? 

Du kommer få lära dig om:

 • Kommun och region
 • Riksdag och regering
 • Politik, partier och ideologier
 • Valresultat, demokrati och diktatur
 • Att påverka

Frågeställningar:
Hur går det till när man röstar i ett val?
Vilka uppgifter har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen?
Vilka uppgifter har regionfullmäktige och regionstyrelsen?
Vilka uppgifter har riksdag och regering?
Vilka partier har platser i riksdagen?
Vad menas med högerpolitik, vänsterpolitik och nationalistisk politik?
Vilka partier sitter i Sveriges riksdag efter valet 2022?
Vad krävs för att ett land ska räknas som en demokrati?
Vilka får rösta?
Hur kan man vara med och påverka?


Begreppslista Demokrati åk 4

 

Hur?
Varje vecka består undervisningen av:

 • En lektion där vi läser fakta, svarar på frågor och förklarar veckans begrepp.
 • En aktivitet där vi arbetar praktiskt och konkret med veckans delområde.
 • En lektion där vi dokumenterar det vi lärt oss med text och film.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Tid – Vid frågeställningar i klassrumsarbete ges tid att tänka och dokumentera sitt tänkande.

Möjligheter – Genom rollspel, dramatiseringar, skolval och rutiner ges möjligheter till tänkande och förståelse.

Förväntningar – Genom att bygga en undervisning där allas tankar lyfts och premieras förmedlas en förväntning på att alla deltar i tänkandet.

Rutiner – Rutinerna Think-pair-share, Headline och Chalk talk används för att synliggöra alla elevers tänkande.

Interaktion – I rollspel, skolval och rutiner synliggörs hur vi alla kommer längre genom att ta tillvara på allas tänkande.

Miljö – Vi lånar material av kommunen och bygger upp en autentisk vallokal där eleverna får rösta. Föremål och bilder används tillsammans med skyltar för att symbolisera olika förvaltningar i kommunen. Under arbetets gång dokumenteras processen och sätts upp på anslagstavlan.

Språk – Läraren sätter ord på elevernas tänkande. 

Modellering – Läraren “tänker högt” vid läsning av text och i klassrumsarbete.Veckobrev Mars V34

Hej

Vår fina skola möter oss med ett kanon väder. Så våra utflykter har varit mycket uppskattade både för barnen och vuxna.

Vår vandring runt Björnö gick kanon bra, eleverna har vuxit och att gå 9km var inga problem.

De gruppstärkande övningar blev heta då temperaturen stod på 30 grader men vi kämpade på vid gräsplanen.

Dagen efter gav vi upp i värmen och tog hela gruppen ner till Södersved med bad och glass, ingen elev/vuxen var besviken.

Cykelutflykten gick mycket bra, inga problem med teknikbanan och alla elever var duktiga på att cykla på ett led. Tyvärr glömde undertecknad att några bilder på dagens cykling ska skärpa mig till nästa brev.

Nästa vecka läser vi enligt schema hela veckan.

Idrotten är ute till höstlovet. planering finns på hemsidan.

So har vi börjat med demokrati/diktatur, sedan blir det valet.

Sv har vi börjat med läsning och att välja ut en bra bok.

No har vi börjat jobba med havet.  alla elver gjorde egna sköldpaddor.

Ma följer vi bokens upplägg.

Eng har vi fått nya läroböcker, läxa måndag till måndag.

F-möte 8/9 tider kommer under veckan.

Frånvaro: Försök att använda meitner säg till om det inte fungerar. Det kommer bli bra när allt är klart.

Hälsningar Mars teamet: Maria, Agneta, Åsa B, Patricia & Krister