Judendom och Islam

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.45 – V.3

Vad?

Frågor från eleverna:

 • När skapades Judendomen?
 • Varför ska man kunna något om Judendomen?
 • Hur många högtider har Judendomen?
 • Var kommer Davidsstjärnan ifrån?
 • Varför de konstiga kläderna?
 • Vad kommer begreppet synagoga ifrån?
 • Hur många anhängare?
 • Väntar dom på gud?
 • Ljusstaken menoran?
 • Skulle religionen varit större utan förintelsen?
 • Varför tänker man att det var judarnas fel att Jesus korsfästes?
 • Fastar dom runt jul?
 • Varför äter man inte gris? och vad äter man av tradition?
 • Hur ser en judes vardag ut?
 • Växande eller krympande?
 • Viktiga personer?
 • Omskärelsen?
 • Toran?
 • Sexuella läggningar vad säger judendomen om det?
 • Skillnader mellan kristendom, judendom och Islam?
 • När och hur uppstår Islam?
 • Vem var Muhammed och vad var hans roll?
 • Matregler vad gäller inom Islam?
 • Shia och Sunni?
 • Muslimska symboler, vilka finns?
 • Hur ser en muslimsk vardag ut?
 
Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
 
Förankring i kursplanens syfte
* Förstå olika etiska ställningstaganden
* Ökad kunskap om vilken roll religionen spelar hos människor
 
Centralt innehåll från kursplanen
Religion:
 • Sambandet mellan religion och samhälle i olika tider och på olika platser.
 • Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Vardagliga och moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, ex konsekvens och pliktetik.
 • Judendomen
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi tittar på vad etik och moral står för. Går igenom de olika etiska modellerna och deras betydelse.
Vi resonerar, diskuterar och debatterar etiska frågeställningar utifrån olika etiska ställningar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Föreläsningar
 • Diskussion
 • Tankekarta
 • Film
 • Uppgifter
 • Läsa
 • Gruppuppgifter
 • Läsa berättande text
 • Googla
 • Frågor

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
V.45 –  Vi startar upp  Judendomen. Vad tror vi att vi vet? Vad undrar vi över/vill veta mer om? Hur får vi reda på detta?
Symboler, vilka och vad står dessa för?
Att fundera på i grupp: Det finns flera förklaringar till vad Davidsstärnan kommer ifrån och vad den betyder. Försök hitta så många olika förklaringar som möjligt och resonera kring vilken som som känns som den mest “trovärdig” förklaringen. Varför valde ni just denna?

V. 46 – Judendomen –
Vi följer planeringen som skickats ut på Gleerups.
Eleverna går igenom område för område.
1 – Vardag inom Judensomen
2 – Inriktningar
3 – Judendomen i Israel.

V.47 – Judendomen –
Vad är Menoran?
Varför är färgerna Vitt och Blå/purpur speciella?
Vad är Dörrpostkapseln (mezuza)

V.48 – Judendomen
V.49 – Islam
V.50 – Islam
V.51 – Islam
V.2 – Islam
V.3 – Prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Nivå

E

C

A

Analysera Judendomen, andra  livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Beskriva och ta olika

perspektiv (visar hur olika identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar)

Kan enkelt beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och utgå från några givna perspektiv.

Kan utvecklat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. och kan utgå från flera givna perspektiv. Kan välutvecklat och nyanserat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Begrepps- och modellanvändning i religion
Begrepp/modeller Kan använda  begrepp/modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett väl fungerande sätt.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Arbetar med eleven som medforskare.
Utgår från varje individs olika förmåga.

Era filmer om högtider ligger på classroom under OM: https://classroom.google.com/u/0/o/Mzc0OTg2ODk4NVpa

 

Innstuderingsfrågor: OBS dessa kommer fyllas på under hela avsnittet!!
När grundades Judendomen?
Vilka högtider har Judendomen?
Fastar dom runt jul?
Var kommer Davidsstjärnan ifrån?
Vilka speciella kläderna använder man?
Vad kommer begreppet synagoga ifrån?
Hur många anhängare har judendomen?
Varför väntar man på en frälsare?
Ljusstaken menoran, varför är den viktig?
Om förintelsen inte ägt rum, hur tänker du att det hade påverkat religionen?
Varför tänker man att det var judarnas fel att Jesus korsfästes?
Varför äter man inte gris? och vad äter man av tradition?
Hur ser en judes vardag ut?
Är religionen växande eller krympande?
Vilka viktiga personer finns kopplat till Judendomen?
Omskärelsen, varför gör man den?
Tora, vad är det?
Sexuella läggningar vad säger judendomen om det?
Jämför kristendom och judendom. Vilka likheter och skillnader hittar du?

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Merkurius veckobrev v.45

Hej gänget!

Veckan inleddes med att Maria, vår specialpedagog, höll en uppskattad föreläsning om studieteknik. Vi hade hoppats på större tillströmning av elever då många just efterfrågat studieteknik. På tisdagen var det dags för Livskunskap för Merkurius röd. Nedan ser ni ett lite axplock av bilder från dagen.

  

   

Till nästa vecka:

 • På måndag startar vi våra förberedelser inför den kommande gymnasiemässan som går av stapeln den 21 november.
 • Glöm inte att fylla i enkäten från skolinspektionen – information finns på Schoolsoft. Annars hittar ni info även här: Lemshaga-Akademi-Vardnadshavare-Grundskola-ak-1-9

Det var det lilla denna gång.

Trevlig helg!

Henrik, Charlotta, Ann & Cristin

Kraft och tryck

När: V43-48

Ansvarig: Cristin Axörn

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad menas med kraft?
 • Vilken enhet mäter vi kraft i?
 • Hur ritar vi ut en kraft?
 • Vad är tyngdkraft?
 • Vad är motkraft?
 • Hur ser formeln för kraft och tryck ut?
 • Vad menas med tryck?
 • Vad är lufttryck?
 • Vad är vattentryck?
 • Hur påverkas vi av hög- och lågtryck?
 • Hur kan vi genomföra laborationer?
 • Hur skriver vi en laborationsrapport?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Kan använda kunskaper från det naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier i samhällsliv som vardagsliv

Förankring i kursplanens syfte

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, laborationer, uträkningar/beräkningar och diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Laborationer, prov,  lektionstillfällen

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 43 Vi startar med området kraft och tryck. Eleverna skriver en faktatext om Isaac Newton. Vi tittar på ett klipp från BBC och diskuterar runt begreppet kraft. Vi fortsätter lära oss om olika typer av krafter. Framförallt går vi in på vad tyngdkraft betyder.

V. 45 Formeln F=m*g presenteras. Vi övar på att räkna på krafter och massa hela veckan. Eleverna gör egna uppgifter.

V.46 Vi fortsätter att räkna på kraft. Nämner begreppet friktion samt lär oss att rita ut kraftpilar.

v.47 Vi börjar med tryck. Formel för tryck presenteras. Räkneuppgifter. Prov 1 kraft

V.48 Fortsätter med tryck. När är det bra med ett högt tryck respektive lågt tryck? Hur kan vi människor göra för att minska trycket respektive höja trycket på en yta. Tryck i vatten. Tryck i luft. 

Hur kan ett flygplan flyga? Tryck i vatten tryck i luft. Densitet. Repetition.

V. 50 Prov del 2 tryck – kommer att ligga på ma-lektionerna. 

 

Veckobrev v 43 Merkurius

            Hej på er.

 

Snart är det lov. Några timmar kvar. Ha nu en riktigt härlig vecka. Var ute under dagarna så ni får lite dagsljus. Vila upp er och ät ordentligt. När ni kommer tillbaka på måndagen den 4 nov så blir det full fart i sju veckor innan det blir jullov.

Veckan som gick:  På mentorstiden  tittade vi på en film om skärmtid av Anders Hansén. Det är mycket intressant fakta om våra hjärnor och skärmtid. Titta gärna om ni har tid på Svt Play.

Veckan som kommer:  V 44  HöstLov  , V 45  Må den 4 nov kl 8.30. Lektion  om Studieteknik av Maria S. Tis den 5 nov så ska Merkurius Röd på Livskunskap.

Övrig viktig info;

-Studieteknik; På våra utv samtal var det flera av er som frågade efter studieteknik. Nu kommer vi att få en lektion av spec lärare Maria S på måndag den 4 nov kl 8.30. Passa på att få många bra tips och ideer . Välkomna till Ladan. Det blir samling i Hjärtat.

-INFO från Sonja;

Hej hemma! 

Jag skriver även här i veckobrevet, då många inte är med i föräldrarnas Facebook-grupp. Klassen har fått rösta om vart de vill åka på lägerskola i augusti, åk 9, och det blev Gotland. Jag hörde därför av mig till Gustavsvik, som är den klassresan de flesta hittills har åkt på, från Lemshaga, men de är redan fullbokade de datum som klassen ska åka nästa år. Då hörde jag av mig till Kneippbyn, som årets nior åkte till (och var väldigt nöjda med). Där har de fortfarande platser kvar. Deras offert ser ut som följer:

•           Båtresa t/r, lunch/middag serveras på återresan.*

•           Busstransfer Hamnterminalen- Visby tur/retur.

•           Logi två övernattningar i rum/stugor med helpension.

•           Fri entré hela vistelsen till Kneippbyns Sommar- & Vattenland. (Öppet 11-17)

•           Minigolf på Kneippbyns Äventyrsminigolfbana vid ett tillfälle.

•           Kvällsaktiviteten Gutniska Lekar med en inbördes trekamp i gruppen som avslutas med korvgrillning.

•           Kvällsaktiviteten Poolparty med hamburgertallrik.

•           Sista eftermiddagen i Visby, guide möter upp för guidad stadsvandring, bagageförvaring under tiden ingår.

Detta skulle gå på 1.850:-/pers och beräknat på 54 elever samt 6 medföljande föräldrar är den totala summan för detta:111.000:-. Om vi vill ha avbeställningsskydd blir detta 3000:- extra.

I Facebook-gruppen var de flesta föräldrar positiva till detta förslag,men  några tyckte att det var dyrt och att vi skulle avvakta för att se om klassen verkligen får in dessa pengar (i nuläget har vi 51.300:-, innan försäljningen som just nu pågår). 

Jag hade inte tänkt vara “Gotlandsgruppen” utan ville bara säkerställa att klassen får en resa (då jag var med och planerade för förra årets nior och vet att platserna snabbt tar slut) och därför kollade upp detta. Jag tycker att vi ska boka Kneippbyn, för att just säkerställa platserna (och sedan får klassföräldrarna försöka hitta på saker som gör att klassen kan tjäna pengar). 

Det är svårt att nå alla och jag vet inte hur vi ska göra, då många tycker olika. Jag tänker ändå att majoriteten av de som skrivit i Facebook-gruppen är positiva till Kneippbyn och om ingen tar på sig att ordna något annat ställe/ett annat upplägg så bokar jag detta på onsdag den 30/10 (utan avbeställningsskydd á 3000:-).

Allt gott!

/ Sonja

Info från Mu- Jonas;

Hej Merkurius och föräldrar!

Vi har läst musikhistoria med fokus på konstmusik under hösten och vi kommer avsluta projektet med att gå och se Mozarts Trollföjten på Operan inne i Stockholm.

Jag har lyckats få tag i kanonbiljetter till en skolföreställning den 2 december. Som ni alla säkert vet så är operabiljetter väldigt dyra, men dessa biljetter i logerna på första raden mitt framför scenen fick vi för 120 kr styck (möjligen uppåt 1000 kr ord pris).

Jag har ingen möjlighet att ta alla biljetter på musikens budget utan man behöver betala sin egen biljett (Swish till 0708398811 så sammanställer jag till exp). Om detta är svårt att få till så går det att maila mig så hittar jag en lösning för att täcka din biljett ändå.

Måndag 2 december börjar klasserna sent och vi träffas utanför Coops entré vid Värmdö marknad kl 9.45 för att tillsammans ta bussen in mot Stockholm. Ta med matsäck, vi kommer kunna äta den i foajén innan det börjar kl 12.00. Föreställningen tar 2 tim 55 min så vi är klara ca kl 15.00 inne i stan.

Om ditt barn ska få ta sig hem själv från Operan måste detta föregåtts av mail från förälder där detta framgår, ansvaret för eleven hamnar som det på vårdnadshavaren. Elever där vi inte fått mail tar vi med tillbaka till skolan där vi är runt 16.00.

Hoppas ni är lika glada över den här utflykten som jag! Det är svårt att få bra biljetter och det är ett fantastiskt sätt att få visa Operans gyllene salar för elevgruppen, för många är det kanske enda tillfället. Trollflöjten är dessutom en mycket bra föreställning att få gå på. (Läs mer på https://www.operan.se/trollflojten)

Så kom ihåg:

Allt gott!

/Jonas Karlhager, musiklärare

(PS. Jag har köpt 4 extra biljetter för att några av er föräldrar ska kunna följa med. Först till kvarn 🙂

 

Gymnasiemässan
Torsdagen den 21/11 kommer vi att besöka gymnasiemässan tillsammans med våra elever i Merkurius. Du som förälder är mer än välkommen att följa med! Så boka gärna redan nu in det datumet i din kalender. I god tid innan kommer vi att nyttja tid under våra mentorstimmar för att förbereda besöket så bra som möjligt.

Kommande viktiga datum

V 44 Lov
V 45 – Tisdag: Livskunskap  Merkurius Röd
V 46 – Tisdag: Livskunskap  Merkurius Grön

V 47 – Torsdag 21 Nov;  Gymnasiemässa.

V 48- Onsdag 27 Nov; Omvärldsdag, Besöka museum.

V 51- Torsdag 19 Nov : Julavslutning på kvällen.

 

Hoppas ni alla får en skön helg!!

// Cristin, Charlotta,Henke och Ann

Merkurius veckobrev vecka 42

Hej i höststugan!!

Nu var vi på riktigt där! Jag tänker då på hösten som sakta greppat tag om oss alla. Tycker att Elsa Beskows Höstvisa ger en så bra bild över vad vi behöver göra i dessa tider. Nämligen visa varandra förståelse, omtanke och närvaro.

“Det glimmar i guld och klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen, och björkar och lönn
de fäller nu bladen till marken:
“Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt,
vi väver ett täcke så varmt och så tätt,
vi väver ett täcke åt marken.

Se vintern är nära, och vädret är grått,
nu måste vi värma och lysa!
Vi väver ett täcke så varmt och så gott,
att blombarnen icke må frysa.
Sov gott, alla blombarn, sov gott, sov sött,
vi väver ett täcke i guld och i rött,
vi väver ett täcke åt marken.”

Veckan som gick: Inleddes med besök av Erik och Claes som bjöd på smakprover från det som eleverna skall ut och sälja för att samla in pengar till klasskassan. Alla fick med sig informations- och försäljningslappar hem och saknar just ni en där hemma så kontakta en klassförälder. Vi fortsatte sedan mentorstiden med att ånyo gå igenom de regler vi har gällande mobiltelefoner och iPads. Vi kopplade detta till den forskning som finns och som bland annat Anders Hansén så bra beskriver i olika sammanhang.
Tisdagen tillbringades sedan vid Hellasgården för en härlig orienteringsdag. Vi som var där har bara lovord att säga om alla elever som verkligen gjorde den här dagen till något lite extra. Grymt jobbat!!

Veckan som kommer: Den stora föräldraveckan i Ladan väntar!!! Vi kan inte nog bjuda in er alla till att tillbringa en halvdag eller två hos oss för att verkligen få ta del av ditt barns vardag. Du behöver inte anmäla att du kommer (det räknar vi redan med) och fråga för allt i världen inte hemma om du får komma utan bestäm bara med någon annan förälder vilken dag ni skall göra sällskap till skolan.
Eftersom det kommer vara så många vuxna hos oss i skolan under veckan så är det inga schemabrytande aktiviteter, utan vi följer schemat som vanligt!

Övrig viktig info

Hej Merkurius och föräldrar!

Vi har läst musikhistoria med fokus på konstmusik under hösten och vi kommer avsluta projektet med att gå och se Mozarts Trollföjten på Operan inne i Stockholm.

Jag har lyckats få tag i kanonbiljetter till en skolföreställning den 2 december. Som ni alla säkert vet så är operabiljetter väldigt dyra, men dessa biljetter i logerna på första raden mitt framför scenen fick vi för 120 kr styck (möjligen uppåt 1000 kr ord pris).

Jag har ingen möjlighet att ta alla biljetter på musikens budget utan man behöver betala sin egen biljett (Swish till 0708398811 så sammanställer jag till exp). Om detta är svårt att få till så går det att maila mig så hittar jag en lösning för att täcka din biljett ändå.

Måndag 2 december börjar klasserna sent och vi träffas utanför Coops entré vid Värmdö marknad kl 9.45 för att tillsammans ta bussen in mot Stockholm. Ta med matsäck, vi kommer kunna äta den i foajén innan det börjar kl 12.00. Föreställningen tar 2 tim 55 min så vi är klara ca kl 15.00 inne i stan.

Om ditt barn ska få ta sig hem själv från Operan måste detta föregåtts av mail från förälder där detta framgår, ansvaret för eleven hamnar som det på vårdnadshavaren. Elever där vi inte fått mail tar vi med tillbaka till skolan där vi är runt 16.00.

Hoppas ni är lika glada över den här utflykten som jag! Det är svårt att få bra biljetter och det är ett fantastiskt sätt att få visa Operans gyllene salar för elevgruppen, för många är det kanske enda tillfället. Trollflöjten är dessutom en mycket bra föreställning att få gå på. (Läs mer på https://www.operan.se/trollflojten)

Så kom ihåg:

Allt gott!

/Jonas Karlhager, musiklärare

(PS. Jag har köpt 4 extra biljetter för att några av er föräldrar ska kunna följa med. Först till kvarn 🙂

Gymnasiemässan
Torsdagen den 21/11 kommer vi att besöka gymnasiemässan tillsammans med våra elever i Merkurius. Du som förälder är mer än välkommen att följa med! Så boka gärna redan nu in det datumet i din kalender. I god tid innan kommer vi att nyttja tid under våra mentorstimmar för att förbereda besöket så bra som möjligt.

Kommande viktiga datum

V 43 Föräldravecka i Ladan
V 44 Lov
V 45 – Tisdag: Livskunskap för en klass (vilken meddelas senare)
V 46 – Tisdag: Livskunskap för andra klassen.

Hoppas ni alla får en skön helg!!

//Ann, Cristin, Charlotta och Henke

Write a love story, inspired by Romeo and Juliet.

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

42-48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Skriv din egen kärlekshistoria, inspirerad av Romeo och Julia.

Den ska utspela sig i modern tid. (se mind node nedan, v. 42, för idéerna vi samlade ihop)

Ska vi göra någon annan gestaltning av historierna sen? Bild, drama, musik? Maila Fia era förslag!

Five Ws + H – LOVE STORY picture for LPP

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift

Läraren ska

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter,

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift (…är engelska språket tydligt, korrekt, flytande?)

4 – Skriftlig framställning Förbättra (…kan du förbättra din text flera gånger innan den är ‘klar’?)

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift (…förstår dina läsare vad du menar?)

5 – Följa instruktioner (…gör du det du ska göra, när du ska göra det?)

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd (…vilka strategier använder du när du kör fast?)

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 1. Skriva tankekarta eller lista i notebook, där du bygger upp hela din historia innan vi ens börjar skriva på iPad. T ex med karaktärer, början, mitten, slut, konflikt, antagonist/er. Ju mer du utvecklar din historia i den här delen av processen, desto bättre kommer den bli när du skriver den. Din hjärna behöver helt enkelt fokusera på en sak i taget. Först att bygga upp en handling, sen att skriva den.
 2. Skriva på iPad i exam.net.
 3. Bearbeta texterna på olika sätt så att de utvecklas och förbättras. T ex genom egen korrekturläsning, kamratrespons, genomgångar om delar som du sen kan lägga in i din text.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning kommer att ske löpande i form av bedömning av skrivprocessen, bearbetning av text och sedan den slutgiltiga texten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 42 – skapa tankekartor/listor kring handling och innehåll.

Mind nodes av det vi gått igenom på lektioner:

What reasons can we think of, that would keep two lovers apart, today?

Love Story – Instructions – SO FAR

v. 43 – fortsätta utveckla handling/innehåll och fokusera på format. Ev. Börja skriva i exam.net.

v. 44 – LOV

v. 45 – Skriva i exam.net

v. 46 – fortsätta skriva i exam.net

v. 47 – bearbeta text

v. 48 – bearbeta text + inlämning färdig text

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Som en fortsättning på Romeo and Juliet-projektet inom läsning, så går vi nu vidare till skriftlig form.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.