Merkurius veckobrev v.18

Hej Merkurius!

Imorse var det dags att skrapa rutorna på bilen igen, termometern stod på 2 grader. Då blir jag lite full i skratt när jag tänker på att det bara är 41 dagar kvar till skolavslutningen. Men antalet skoldagar är mycket färre. Men 41 dagar kvar… Tiden känns så knapp men det är ingen hemlighet att det går snabbt. Som ni säker sett på Schoolsoft har det redan kommit ut hur vi tänker kring skolavslutningen här på Lemshaga. Det kommer inte att bli en vanlig skolavslutning men vi gör det bästa vi kan utifrån rådande situation.

No-teknik

I veckan började vi vårt sista projekt för terminen, broprojektet. Under fyra veckor framöver kommer vi lära oss att göra tydliga ritningar som vi vidare ska följa och utifrån dessa konstruera en bro. Vi kommer att lära oss om olika typer av broar och vad som är viktigt att tänka på när man bygger en stabil konstruktion. Jag har arbeta många år på Lemshaga och aldrig under mina år har jag fått sett skisser på så annorlunda broar som jag sett idag, så heja Merkurius för härlig kreativitet! Jag har poängterat ett flertal gånger för eleverna hur viktigt det är att inte tappa fokus nu och att inlämningsdatumet som är satt till 29 maj inte kommer att kunna skjutas på. Min upplevelse är att de flesta är riktigt taggade på detta projekt vilket bådar gott för att allt ska komma in i tid.

Raster

Även om rasterna många gånger är korta är det flertalet Merkuriusar som tar sig tid att gå ut på rasterna för att röra på sig. De spelar basket, går kortare promenader men det viktigaste, de är ute och får frisk luft!

   

Nya klasser för blivande Solen

Vi har nu börjat vårt arbete med de nya klasserna. Är det något speciellt gällande indelningen (socialt eller pedagogiskt) som ni har synpunkter på, så har ni fram till imorgon den 1 maj att meddela oss om detta.

Kommande viktiga datum 

v.18 -Fre 1 maj Lov
v 21 – Mån 18 maj: Studiedag
v.21 – Tis 19 maj: Obligatorisk komma ikapp dag för de som skolan kontaktar. Övriga studiedag.
v.21 – Ons 20 maj: Obligatorisk komma ikapp dag för de som skolan kontaktar. Övriga studiedag
v.21 – Tors/Fre 21-22 maj: Lovdagar
v. 24 – Må 8 juni friluftsdag.
v.24 – Tis 9 Juni –  avslutningsmiddag.
v.24 – Ons 10 juni Skolavslutning

Med önskan om en fin Valborg!

Merkuriusteamet

Filmanalys-tolka och analysera rörliga bilder

Ansvarig: Annica Kjell
När: v.17-22
Vad?
Frågeställning:
Vad är det vi ser och upplever när vi ser på film?
Hur sätter vi ord på det?
Hur gör vi för att analysera en film?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förmåga att variera sitt språkbruk beroende på sammanhang och syfte
Förmåga att följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen:
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Se filmen ….. tillsammans i klassen.
Vi kommer diskutera olika begrepp för att analysera filmen gruppvis.
Vi kommer läsa olika filmanalyser och lära oss genretypiska drag för en filmanalys.
Vi kommer tillsammans skriva en filmanalys.
Du kommer självständigt få välja en film och skriva en filmanalys som sedan bedöms.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntlig redovisning av gruppdiskussion, ofta varje lektion.
Inlämning av en skriftligt filmanalys.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 17: Förförståelse, vad är en filmanalys? Vi börjar skriva en filmanalys tillsammans.
vecka 18: Vi fortsätter skriva en filmanalys tillsammans.
vecka 19: Du skriver själv.
vecka 20: Du skriver själv filmanalysen.
vecka 21:
Vecka 22: Muntliga presentationer av filmanalyserna. Du lämnar in din filmanalys.
 Material som vi kommer använda oss av:
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Det är alltid kul, modernt och lärorikt att titta på film. Att sedan kunna se en film med nya ögon är ännu roligare!
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation (länkas):
Länktips:
Lokala planeringar – Alla ämnen

Merkurius Veckobrev v: 17

Hej på er!

Viken härlig vecka vi har haft. Så underbart vårväder. Härligt att se att många av er är ute i solen. Det spelas basket,king och lite fotboll. Ni har haft lektioner ute i det härliga vädret.  Det är så bra att få sol o värme.

Veckan som gick: Vi har haft en vanlig vecka. De flesta i personalen är tillbaka i skolan. Ni har haft matte och musikprov. Hoppas det gick bra.

Det är så viktigt att ni har koll på schoolsoft när det gäller projekt ,inlämningar och prov.

Veckan som kommer: Sista veckan i april och på fredag är det 1 maj. Då är ni lediga.

Övrig viktig info

Schoolsoft: Se till att läsa allt som skolledningen lägger ut. Det kan hända saker snabbt och det är den kanalen skolan valt för att nå ut snabbt med info.

Nya klasser för blivande Solen: Vi ska börja vårt arbete med att göra 2 nya solenklasser till nästa läsår.

Om ni som föräldrar tillsammans med era ungdomar har synpunkter på klassindelningen gällande både det  sociala eller pedagogiska. Så maila gärna till oss mentorer med era åsikter senast fred den 1 maj.

 

Föräldramöte: Tyvärr fungerade inte vår plan om videomöte för alla inblandade parter. Detta medför således att föräldramötet där ni skulle få träffa Daniel, vår SYV, tyvärr skjuts fram till hösten. På schoolsoft hittar ni en nyhet med Daniels mailadress och telefonnummer och ni är mer än välkomna att höra av er till honom redan nu!

Kommande viktiga datum 

v.18 -Fre 1 maj Lov
v 21 – Mån 18 maj: Studiedag
v.21 – Tis 19 maj: Obligatorisk komma ikapp dag. Övriga studiedag.
v.21 – Ons 20 maj: Obligatorisk komma ikapp dag. Övriga får vi återkomma med info till.
v.21 – Tors/Fre 21-22 maj: Lovdagar
v. 24 – Må 8 juni friluftsdag.
v.24 – Ons 10 juni Avslutning

Hoppas att ni alla har det bra och utnyttjar ljuset till att vara ute mycket!!

//Ann, Cristin, Charlotta, Henke

Merkurius veckobrev vecka 16

Hej på er!

Så var första veckan efter påsk avverkad och våren tar mer och mer tag i vårt avlånga land. Så skönt! Nu är det knappt åtta skolveckor kvar av terminen varav flera lovdagar och studiedagar är inkluderade. Det gäller verkligen att ha koll på prov, inlämningar etc då tiden är knapp att ta igen samtidigt som nytt skall läras in. Har du missat en inlämning eller prov så är det DITT ansvar att kolla upp när det skall göras/kompletteras. Ni slutar snart åttan, många får ta “låtsas” körkort så det är inte för mycket begärt att ni skall ha koll på skolarbetet.

Veckan som gick: Att lektionerna startade 8:20 i tisdags verkade inte riktigt alla ha koll på. Men redan på onsdagen var det raka led och uppställning i tid till lektionen på morgonen. Vi har haft riktigt bra närvaro av alla elever under veckan. Ett par dagar var faktiskt ALLA elever i år8 i skolan. Grymt! Däremot har det varit glesare med ordinarie personal på plats. Det har föranlett att vi andra har täckt upp efter bästa förmåga men såklart är det inte optimalt.

Veckan som kommer: En av få “helt efter schemat” veckor som är kvar på terminen. Det vankas dock både matte- och musikprov så det gäller att vara på tårna. Vi byter nu plats på våra matgrupper så ni som satt i tältet förra veckan nu äter inne och vice versa för ni som satt inne från början.

Övrig viktig info

Schoolsoft: Se till att läsa allt som skolledningen lägger ut. Det kan hända saker snabbt och det är den kanalen skolan valt för att nå ut snabbt med info.

Classroom: Där skall ni hitta all info om pågående undervisning. Du som vårdnadshavare kan få en egen inloggning hit genom att vi bjuder in dig till “Klassrummet”. Kontakta då berörd pedagog så löser vi det.

Föräldramöte: Tyvärr fungerade inte vår plan om videomöte för alla inblandade parter. Detta medför således att föräldramötet där ni skulle få träffa Daniel, vår SYV, tyvärr skjuts fram till hösten. På schoolsoft hittar ni en nyhet med Daniels mailadress och telefonnummer och ni är mer än välkomna att höra av er till honom redan nu!

Kommande viktiga datum 

v.18 -Fre 1 maj Lov
v 21 – Mån 18 maj: Studiedag
v.21 – Tis 19 maj: Obligatorisk komma ikapp dag. Övriga studiedag.
v.21 – Ons 20 maj: Obligatorisk komma ikapp dag. Övriga får vi återkomma med info till.
v.21 – Tors/Fre 21-22 maj: Lovdagar
v. 24 – Må 8 juni friluftsdag.
v.24 – Tis 9 Juni -Förbereda Solens avslutningsmiddag.
v.24 – Ons 10 juni Avslutning

Hoppas att ni alla har det bra och utnyttjar ljuset till att vara ute mycket!!

//Ann, Cristin, Charlotta, Henke

Vi planerar en vandring! (Lektionen på onsdagar)

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.17-22 (enbart onsdagar)

Vad?

Frågeställning:

 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur förhåller jag mig till allemansrätten vid vistelse i naturen?
 • Hur ser man på en karta och planerar en vandring med lämplig längd och rastplats? Hur ska jag packa för en lättare tvådagarsvandring?
 • Vad är viktigt att tänka på vid en övernattning?
 • Hur hanterar jag säkerheten i samband med matlagning på stormkök?
 • Vad menas med att friluftsliv kan vara som “Balsam för själen”?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Kunskapskrav för betyget E:
Eleven planerar…friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Kunskapskrav för betyget C: 
Eleven planerar…friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Kunskapskrav för betyget A: 
Eleven planerar…friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven anpassar till viss del sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området. Eleven anpassar relativt väl sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella om- rådet. Eleven anpassar väl sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området.
Kunskapskrav för betyget E: 
Eleven …genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Kunskapskrav för betyget C: 
Eleven…genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Kunskapskrav för betyget A: 
Eleven…genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven anpassar till viss del valet av plats för stormköket till naturen. Elevens val av plats och iordningställandet av detta är till viss del anpassat till en effektiv metod. Eleven anpassar sig till viss del till principer för matlagning utomhus. Eleven anpassar relativt väl valet av plats för stormköket till naturen. Elevens val av plats och iordningställandet av detta är relativt väl anpassat till en effektiv metod. Eleven anpassar sig relativt väl till principer för matlagning utomhus. Eleven anpassar väl valet av plats för stormköket till naturen. Elevens val av plats och iordningställandet av detta är väl anpassat till en effektiv metod. Eleven anpassar sig väl till principer för matlagning utomhus.
Kunskapskrav för betyget E:
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Kunskapskrav för betyget C: 
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Kunskapskrav för betyget A: 
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Eleven kan utvärdera den genomförda färden genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten tillämpats under dagen. Eleven kan utvärdera den genomförda färden genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten till- lämpats under dagen. Eleven kan utvärdera färden genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten tillämpats under dagen.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupp planera och genomföra en vandring med tillhörande frågor.

Vi skall göra en vandring år8

Länk till kartan

Allemansrätten

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande både praktiskt och muntligt samt en efterföljande skriftlig reflektion.
Delar av vandringen skall även dokumenteras och lämnas in.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 17 (Röd): Planera en vandring! Vi ses med iPad i Klockrummet

Vecka 18 (Grön): Planera en vandring! Vi ses med iPad i Klockrummet

Vecka 19 (varsin): Planera en vandring. Stormkök och Vindskydd – Hur gör man??

Vecka 20 (Röd): Kortare vandring med matlagning i närområdet.

Vecka 22 (Grön): Kortare vandring med matlagning i närområdet.

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. Under vandringen ger vi eleverna en inblick i hur man kan finna styrka och rekreation genom friluftslivets mångfald.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Fysisk aktivitet ute!! (Lektionen på fredagar)

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? v.16-23 (endast fredagslektionen)

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika aktiviteter?
 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Hur kan vi bygga upp ett spel så att alla känner sig delaktiga?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

 

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Hur ska vi arbeta?

Genom olika praktiska pass där vi utmanar vår rörelse- och styrkeförmåga.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 16: Catch the Flag samt en mjölksyrastafett på slutet 🙂

Vecka 17: Fotboll

Vecka 18: LOVDAG

Vecka 19: Praktiskt träna på att bygga vindskydd samt montera stormkök + basket utanför Ladan.

Vecka 20: Grön: Coopertest + reflektion
Röd: Personlig reflektion efter friluftsliv

Vecka 21: LOVDAG

Vecka 22: Röd: Coopertest + reflektion
Grön: Personlig reflektion efter friluftsliv

Vecka 23: Softboll

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.