Plutos veckobrev v. 38

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

IDROTT
I måndags hade båda grupperna NO, då idrotten uteblev för gröna gruppen. Gröna gruppens nästa tillfälle är veckan 40. Nästa vecka har röda gruppen idrott.

 

NO
Vi tittade på några fler korta filmer om hösten och sedan plockade vi lite mer nypon som vi rensade och nu ligger de på tork.
Under en rast hittade ett barn en Bålgeting som inte levde längre så att vi kunde titta på den på nära håll. Under en annan rast fångades en dagslända som fick flyga i väg efter att kortet var taget.

 

SVENSKA

Veckans bokstav
Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Bb. I låda låg bilder och ordbilderna BLÅBÄR, BALLONG, BÅT och BLÅKLINT. Vi sjöng “Den olydiga ballongens visa”, “Majas abc-sång om Blåklint”, “Bolibompas veckovisa” samt flera “Båtsånger” som tex. “En liten båt” mfl.

Bokstavsslingan
I arbetsboken “Lyckostjärnan A-Ö”, har vi spårat Bb med penna och ritat något på Bb. I “sanden” har vi spårat Bb med fingret och till “fjädern” har vi övat på bokstavens ljud.

Bokstavståget
I vårt digitala läromedel Skolplus har vi träffat räven Tim som är lokförare på Bokstavståget.
Tim har visat oss några ord på Bb, visat hur vi skriver stora och lilla Bb.
Vi har arbetat enskilt i ipads där vi fått öva vidare på veckans bokstav genom övningarna:
– Ser du?
– Labyrint
– Lasta ljud
– Hör du?
– Var i ordet?

 

Min bokstavsbok
Under veckan har vi också samlat ord på tavlan som har Bb i början, mitten eller slutet.
I min bokstavsbok har vi övat på att forma och skriva stora och lilla Bb upprepade gånger. Vi har också valt ut 1-3 ord från vårt ordmoln och övat på att skriva dem i boken. De som velat har även haft möjlighet att göra extra arbetsblad, där de fått öva på att känna igen Bb, uppfatta Bb i olika ord samt placera in Bb i ordets början, mitt eller slut.

 

MATEMATIK
Under veckans matematiklektioner har vi jobbat med talet två i vårt sifferhäfte. Där har vi ritat två saker, ritat tärningar med talet två och gjort ett tvåpussel. Sedan har vi tränat på att skriva tvåor uppifrån och ner.

Alla har nu fått sin matematikbok “Mitt i Prick”. Vi har arbetat med den första sidan som går igenom antal 1-5 och begreppet lika många. Aktiviteten som hör ihop med denna sida var att visa rätt antal på ett kort när jag visade olika antal pennor eller antal klapp med händerna osv. Vi har också tittat på Katten, musen, tiotusen som handlade om talet 1, 2, dubbelt och hälften.

 

 

FRITIDS

Skogen
Lite bilder från när den röda gruppen var vid raketen i torsdags.

 

Skola och hem

Lära-känna-samtal
Nästa vecka är det dags för lära-känna-samtal. Vi ser fram emot att få träffa er alla. Samtalet är beräknat att ta ca 30 min. De första 15 min träffas barn, förälder och pedagog. De kvarvarande 15 min har föräldrar och pedagog möjlighet att samtal själva. Till mötet ska ni ha med er frågeformuläret som ni har fyllt i förväg tillsammans med ert barn. Det kan även vara bra att dubbelkolla vilken tid ni bokat in er på i schoolsoft så att ni är väl förberedda.

De barn som kommer att vara på fritids under onsdagen träffar Anna, Hanan och Karin på förmiddagen och på eftermiddagen kommer även Titti att vara här. Dagen organiseras som en fritidsdag med aktiviteter ute och inne. De barn som endast är på fritids under samtalen anmäler ni som lediga på schoolsoft, för de barn som är här hela dagen lägger ni in tider som vanligt.

 

Nästa vecka
Måndag: Idrott Röd grupp
Tisdag:
Onsdag: Utvecklingssamtalsdag (fritids har öppet)
Torsdag: Skogen/Grön grupp 14.30-16.00
Fredag:

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

Plutos veckobrev v.35

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

 

Sommaruppgift
I veckan har vi fortsatt med redovisningarna av sommaruppgiften. Vi har lyssnat på några fler kompisar som berättat om “den plats som får dem att må bra” utifrån sin medhavda bild och text. Vi ser att denna stund är uppskattats. Det är roligt att både berätta mer om sig själv men också att få lyssna och lära oss mer om varandra. Vi ser att barnen lättare får upp ögonen för varandra när de upptäcker att de delar liknande intressen och erfarenheter. På dokumentationsväggarna mellan klassrummen har några presentationer hunnit komma upp. Ta gärna en titt vid lämning/hämtning.

Skokartong
Som en del i detta arbete ska eleverna få skapa den miljö som får dem att må bra. Till det så kommer vi bland annat att behöva skokartonger. Så har ni några skokartonger över där hemma så tar vi tacksamt emot dem.

Boken om mig
Vi har även kommit igång med projektet “Boken om mig”. Tanken med boken är den ska följa eleverna från förskoleklass till åk 3. I boken kommer vi samla olika uppgifter som vi arbetar med under åren kopplat till deras kunskaper och intressen. I veckan gjorde vi framsidan till boken.

Förhållningssätt och regler
De här första veckorna har vi lagt mycket tid till att låta barnen möta allt nytt (rutiner, regler, förhållningssätt) i ett lagom tempo.
Vi har samtalat kring hur vi vill ha det tillsammans och vilket klimat som vi önskar ska råda ute på skolgården och inne i klassrummen. Vi har tittat i klassrummet på vad vi hittar i de olika hörnorna, hur de fungerar och vad vi behöver tänka på (lekhöran, spelhörnan, bokhörna, skriv- och rithörnan).

 

 

Vi har pratat om hur vi är bra kompisar, och vad bra kompisar gör. Barnen har fått dela med sig av tidigare erfarenheter och förhållningssätt som de fått med sig från sin förskola. Vi har pratat om att vi här på Lemshaga använder oss av STOPP-HANDEN när något inte känns bra eller om vi behöver hjälpa någon kompis som glömt vad vi kommit överens om. Vi har också hunnit lära oss om pinn-regeln och häst-repen.

 

 

Genom VT- ( visible thinking) verktyget “Dragkampen” har vi lyft rasterna på skolgården i veckan. Rutinen fungerar så att eleverna får placera sitt namnkort på en uppritad skala på tavlan. I detta fall var det en känsloskala som gick från ledsen/arg till jätteglad.
Eleverna får bestämma sig för vilken känsla som bäst representera deras upplevelse av rasten. De får sedan i turordning gå fram och sätta upp sitt namnkort någonstans på skalan. Vi lyssnar sedan på elevens förklaring.
Att utvärdera rasten på detta sätt tillsammans ger oss möjlighet att lyfta roliga lekar som fungera och även de som fungerar mindre bra. Genom samtal kan vi sedan gemensamt komma fram till lösningar som hjälper oss att utveckla lekarna i en positiv riktning. Det gör det även möjligt för alla att få upp ögonen för nya lekar och sammanhang som vi kan vara sugna på att delta i.

Skola och hem / information

Klassindelning / Mentorsgrupper
Klasserna/mentorsgrupperna röd och grön är nu preliminärt satta. Vi har i nuläget valt att endast göra ett fåtal förflyttningar i de nuvarande inskolningsgrupperna 1 och 2. De nya mentorsgrupperna hittar ni i schoolsoft.
Dessa grupper kommer vi att prova en tid, men de kan som sagt komma att förändras längre fram om vi ser ett behov av det. Målet är att skapa två grupper till åk 1, med en bra balans av olika personligheter där det råder ett gott arbetsklimat.
Maria Jones-Bentzer är mentor i Gröna gruppen och Lisa Webering är mentor för Röda gruppen.

Idrott / NO
På måndag sätter Idrott och NO lektionerna igång. Gröna gruppen har idrott med Maria och Anna och Röd grupp har NO i klassrummet med Lisa. Grupperna kommer sedan att ha idrott/SO varannan måndag. På idrotten under höstterminen byter vi inte om eller duschar. Men ni får gärna se till att barnen har mjuka och lediga kläder som är lätta att röra sig i just denna dag. Även en vattenflaska på kapprumshyllan som är lätt att ta med är bra.

Skogen
På torsdagar under fritidstid (14.30-16.00) kommer grupperna (röd och grön), varannan vecka, att turas om att gå till en närliggande skogsplats. Den grupp som inte går iväg är kvar och har fritids på Pluto som vanligt. Om ni behöver hämta tidigare än 16.00 den dag ert barn har skogsdag vill vi att ni meddelar oss på morgon så vi vet. I sådat fall får hen stanna kvar på Pluto med andra gruppen och Maria och Johannes.
Kommande vecka går röd grupp till skogsplatsen “Raketen” tillsammans med Anna och Titti.
I veckobreven och på fritidstavlan i hallen kan ni se varje vecka vilken grupp som ska gå.

Leksaker/gosedjur
Vi har så här i börja haft lite överseende med detta men vill nu ha er föräldrars hjälp med att se att barnens egna leksaker och gosedjur stannar hemma från och med nästa vecka.

Kartläggning i förskoleklass
Under höstterminen kommer vi att genomföra skolverkets obligatoriska material “Hitta språket” och “Hitta matematiken” för att kartlägga eleverna kunskaper i svenska och matematik. Övningar kommer vi att väva in i den ordinarie undervisningen under de kommande veckorna.
Syftet med kartläggningen är att ge oss pedagoger ett gott underlag för hur vi ska lägga upp undervisningen i matematik och svenska framöver både gruppvis och individuellt så att vi möter elevernas kunskaper och behov på bästa sätt.

Blänkare
*Föräldramöte, onsdagen den 11 september 18-20.
*Skolfotografering, fredagen den 13 september efter lunch.
*Lära-känna-samtal, måndag förmiddagen den 23 september och hela onsdagen den 25 september. Vi meddelar i ett kommande veckobrev när tider finns att boka på schoolsoft.

Nästa vecka
Måndag: Idrott Gröna gruppen / NO Röda gruppen.
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag: Skogen för Röda gruppen 14.30-16.00.
Fredag:

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

 

 

Plutos veckobrev v.34

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och värden / Ansvar och inflytande

Nu är vi igång och skolstarten inleddes i måndags med samling i Amfiteatern. Efter lunch firade vi lite extra med glass och storsamling inne i grön.

Sommaruppgift
I veckan startade vi upp vårt arbete med sommaruppgifterna. Vi har lyssnat på några kompisar som berättat om “den plats som får dem att må bra”  utifrån sin medhavda bild och text. Vi andra har sedan kunna ställa frågor eller dela med oss av likande upplevelser. Genom att prata inför varandra, samtala och lyssna nyfiket på varandra formar vi det goda klimat vi vill ska råda i våra klassrum. Vi får även möjlighet att lära känna varandra ännu bättre och knyta fler kompiskontakter.
Som en del i detta arbete ska eleverna få skapa den miljö som får dem att må bra. Till det så kommer vi bland annat att behöva skokartonger. Så har ni några skokartonger över där hemma så tar vi tacksamt emot dem.

Lemshagapromenad och lärakännalekar
Förutom mycket fri lek har vi lekt olika lärakännalekar i klassrummet och ute på gården. Vi även varit på Lemshagapromenad. Då har vi begett oss utanför våra gårdsgränser och utforskat resten av skolområdet. Vi har tittat var alla andra klasser (åk 1-9) har sin klassrum. Var skolchef, rektor och skolsyster finns. Vi har också fått och lära oss lite historia om några av de äldsta byggnaderna och fått veta vad de olika gårdarna heter.

Skola och hem / information

Idrott
Idrotten är planerad att starta v 36. Grupperna kommer att ha idrott varannan måndag. Under höstterminen byter vi inte om eller duschar. Men ni får gärna se till att barnen har mjuka och lediga kläder som är lätta att röra sig i just denna dag. Den grupp som inte har idrott kommer att ha NO i klassrummet. Vilken grupp som börjar informer vi om i nästa veckobrev.

Föräldramöte
Varmt välkomna till Plutos föräldramöte, onsdagen den 11 september 18-20.

Skolfotografering
Fredagen den 13 september har Pluto skolfotografering efter lunch.

Lära-känna-samtal
Under förmiddagen måndag den 23 september och hela onsdagen den 25 september kommer lära-känna-samtalen att ligga. Det är ett 30 minuter långt samtal. De första 15 min träffas mentor, eleven och föräldrar. De sista 15 min träffas mentorn och föräldrarna själva.
Vi meddelar i ett kommande veckobrev när tider finns att boka på schoolsoft.

Nästa vecka
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

Välkomna till ett spännande läsår i Pluto alla barn och föräldrar!

Inskolning

Inskolningsdagarna har gått mycket bra för alla barn i båda grupperna och barnen börjar redan knyta kontakter med varandra. Vi har sett många glada och förväntansfulla barn och mycket lek både inne och ute dessa första dagar. Vi har utforskat vår ute- och innemiljö och på ett tryggt sätt fått möta många nya rutiner tillsammans.
Tack alla föräldrar som hjälpt oss att ge barnen en trygg start den här första tiden på Lemshaga!
De närmaste veckorna kommer vi fortsätta att lägga mycket tid på att hjälpa barnen möta allt nytt, stötta dem i mötet med nya vänner samt undersöka den nya miljön och de rutiner som finns här.
Så här gör vi bland annat för att skapa trygghet och goda relationer:
* vi finns vid barnens sida i deras möten med andra, både i lek och i arbetsstunder.
* vi pratar om hur vi vill att vi ska vara med varandra.
* vi tydliggör våra rutiner och dagens struktur.
* vi arbetar gruppstärkande genom att öva på våra namn, leka och sjunga mycket tillsammans.

 

Information

Pluto = förskoleklass + fritids (Kl.07.30-17.00)

Plutofritids
Fritids öppnar 07.30 och stänger 17.00. Barnen har sitt morgonfritids och eftermiddagsfritids i samma lokaler/klassrum som inskolningen har varit i. De barn som kommer före 8.00 möter olika pedagoger från Mellangården och barn från Saturnus (åk3) och ev några barn från Jupiter (åk4). Strax före 08.00 har de äldre barnen gått till sina klassrum och Plutobarnen stannar kvar.
Från kl 8.00 finns vi Plutopedagoger i klassrummen Röd och Grön.

Pluto förskoleklass
Skoltiden/lektionerna startar kl 8.20 och slutar 13.15. Denna tid är obligatorisk för alla barn i förskoleklass. Vi vill att alla barn är lämnade, pussade och kramade före 8.20.

En dag på Pluto
7.30 Fritids öppnar i Plutos röda rum
8.00 De äldre barnen går till sina klassrum.
8.20 Förmiddagens lektioner startar.
10.30 Lunch
11.00 – 12.00 Rast ute
12.00 – 13.15 Eftermiddagens lektioner startar,
Skoldagen slutar och eftermiddagsfritids börjar.
13.30 Mellanmål och rast ute
14.30 Barnen kan välja inne- eller utelek.
16.15 Vi börjar avsluta alla aktiviteter och lekar.
16.30 Fruktstund för de barn som är kvar till 17.00.
17.00 Fritids stänger.
Påminn gärna ditt barn att plocka undan efter sig innan hemgång.

Plutopedagoger
Pedagoger som era barn kommer att möta under sitt år i förskoleklass är i första hand Maria, Lisa, Anna, Titti. Men även Hanan, Anita och Johannes till viss del. Vi har alla olika ansvarsområden men samarbetar kring barnen under hela deras dag. Maria och Lisa har det övergripande ansvaret för förskoleklasstiden och Anna och Titti för fritidstiden där även Hanan och Johannes jobbar vissa dagar. Anita träffar barnen under mellanmålet.

Frånvaro
Frånvaro meddelas på Schoolsoft innan kl.8. Vi vill också påminna er som inte redan gjort det att fylla i ert barns närvarotider i schoolsoft. Det är av stor vikt för ert barns säkerhet, för planerandet av verksamheten och för att vårt närvarosystem (dator + iPad) ska fungera optimalt. Om ert barns tider inte är ifyllda så syns det inte i våra iPads när ni gör en frånvaroanmälan. Vi ser heller inte era ledighetsansökningar. Om en elev inte dyker upp till lektionsstart och inte är frånvaroanmäld kommer ni föräldrar att bli kontaktade av skolan via sms eller telefonsamtal.

Lämning/hämtning
När ni lämnar och hämtar på dagarna är det viktigt att ni föräldrar stämmer av med oss innan ni går. På whiteboardtavlan i hallen kan ni se vem av oss pedagoger som är ansvarig för närvaron varje dag.
När någon annan hämtar…
Om någon annan än ni föräldrar hämtar ert barn behöver ni meddela oss. Vi vill även att ni skriver in det i kommentarsfältet på schoolsoft (där ni fyller i ert barns tider). Om syskon ska hämta längre fram så behöver ni fylla i blanketten “självständig hemgång” och lämna in till oss Den finns på schoolsoft och hemsidan.

Morgonfritids – måndagar
Varje måndag är det fritidstid mellan 7.30- 9.15, dessa mornar kommer barnen att träffa Anna och Johannes på Pluto. Dessa dagar kan ni (om ni har möjlighet) välja att ta sovmorgon fram till 9.15 då första lektionen startar.

Egen mat
Ni får gärna ta med en frukt eller en smörgås till ert barn om det behöver lite extra energi under dagen. Dessa förvaras på hyllan i kapprummet och får ätas före kl 8.30 eller efter vi ätit mellis 13.30. Vi vill inte att barnen byter mat med varandra eller delar med sig, främst på grund av allergier men även då detta har en tendens att leda till byteshandel och konflikter.
Viktigt att tänka på är att det råder nötförbud på hela skolan!
En namnmärkt vattenflaska är även bra om alla barn har på sin hylla i kapprummet, hjälp gärna ert barn med att diska den emellanåt så den håller sig fräsch.

Leksaker
På Lemshaga vill vi att barnen möts genom det material som vi har här, då möten handlar om personer, och inte saker. Egna leksaker, gosedjur, pennor mm ska stanna hemma.

Kläder
De kläder som barnen behöver på Pluto är;
* utekläder och skor + regnkläder och gummistövlar (i kapprummet)
* minst två set med ombyteskläder (i lådan i korridoren)
Ni föräldrar behöver hjälpa barnen att hålla ordning i kapprummen genom att ta hem kläder som behöver tvättas, titta i torkskåpen om något ska tillbaka till kroken och fylla på extrakläder vid behov.

Födelsedagar
Här på Pluto firar vi den som fyller år genom att varje kompis under en samling får ge bort en ”låtsaspresent” (fantasipresent) som vi skriver upp i ett kort. Vi avslutar med att sjunga en födelsedagssång.
Födelsedagsbarnet får sedan ta hem sitt kort med kompisarnas presenter samt det födelsedagskort som sitter i hallen under whiteboardtavlan.
Vi vill passa på att informera om att inbjudningar till privata födelsedagskalas inte får sättas upp i kapprummen eftersom vi vill undvika födelsedagsdiskussioner som kan göra att någon känner sig utanför.

 

Kontaktuppgifter till oss på Pluto:
pluto.personal@lemshaga.se
Telefonnummer: 08-586 313 10

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

Sommaruppgift

Hej alla Plutofamiljer!

 

Lemshaga är en certifierad ”Grön Flaggskola”genom Håll Sverige rent. På skolan arbetar vi för en hållbar utveckling. Detta gör vi för att skapa respekt och kunskap om vår miljö. För att uppnå det behöver vi vistas i den och lära oss vad som är bra för den och för oss människor.

 

När vi ses i augusti kommer vi att starta upp vårt tema, ”Livsstil och hälsa” och under höstterminen kommer vi att arbeta med ”Boken om mig”. Denna bok kommer du att fylla med fakta om just dig. Vem är du? Vad får dig att må bra? m.m

 

Uppgift:
I sommar vill vi att du funderar över en plats som får dig att må bra. Kanske är det i hängmattan, eller på badstranden ni brukar vara på, eller är det just den där andra platsen ni brukar besöka?

Skicka ett mejl med en bild på den platsen som du gillar. Skriv och berätta om varför du gillar den platsen och varför den får dig att må bra.

 

Det ska bli spännande att få veta vilken plats som betyder något extra för dig!

 

Varma sommarhälsningar
Maria, Lisa, Anna och Titti

 

pluto.personal@lemshaga.se

Välkomna till inskolning i förskoleklass Pluto

Vi har tre inskolningsdagar i vecka 33. Under de två första dagarna pågår inskolning förmiddag eller eftermiddag mellan ​kl. 9.00-12.00 eller kl. 13.00-16.00. ​ Dag tre är båda inskolningsgrupperna här mellan kl. 9.00-12.00. Dessa grupper är inte permanenta klasser. Efter tredje inskolningsdagen går barnen på plutofritids efter behov mellan kl. 7.30-17.00. Vi vill att en av er föräldrar är med på skolan de två första dagarna och den första dagen är ni med i verksamheten hela tiden.
Märker vi att barnen behöver föräldrastöd under dag tre säger vi till.

Ni börjar inskolningen i den grupp ni placerats i med start den 14 augusti (se tidigare utskick via mail).

Grupp 1​ ​v. 33
14/8 kl.09.00-12.00
15/8 kl.13.00-16.00
16/8 kl.09.00-12.00 (båda grupper samma tid)

Grupp 2​ ​v. 33
14/8 kl.13.00-16.00
15/8 kl.09.00-12.00
16/8 kl.09.00-12.00 (båda grupper samma tid)

Måndagen den 19 augusti är det skolstart (mer info följer nedan).

Dag 1
Förmiddagsgrupp (grupp 1)
Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen för att lära känna oss pedagoger, kompisar och den nya miljön.
Vi kommer att leka, ha samling, gå gårdsgränserna och avsluta med en sagostund under förmiddagen. Du som förälder är med för att upptäcka allt det nya tillsammans med ditt barn den första dagen. När tiden närmar sig lunch går barn och pedagoger tillsammans till matsalen för att äta. Ni föräldrar stannar kvar på gården eller i klassrummen och umgås. Kl.11.00 – 11.30 lunch i matsalen för barnen. Tyvärr kan vi inte erbjuda er föräldrar lunch under inskolningsdagarna.
Efter lunchen samlas vi vid Lemshagaeken utanför matsalen för att säga hejdå och ni föräldrar möter upp oss där.
Kl.11.30 – 12.00 har barn och föräldrar som vill möjlighet att stanna kvar för en stunds lek på gården innan ni går hem.

Dag 1
Eftermiddagsgrupp (grupp 2)
Kl. 13.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen för att lära känna oss pedagoger, kompisar och den nya miljön.
Vi börjar med en kort samling för att sedan gå till matsalen och äta mellis. Ni föräldrar stannar då kvar i klassrummen eller på gården.
ca kl. 14.00 samlas barn och pedagoger vid Lemshagaeken för att gå tillbaka till plutogården där vi går gårdsgränserna tillsammans med er föräldrar. Vi fortsätter sedan att leka ute på gården en stund. De som vill kan lite senare gå in för lek i klassrummen.
ca kl. 15.30 avrundar vi dagen med en sagostund för att avsluta kl. 16.00.
Du som förälder är med för att upptäcka allt det nya tillsammans med ditt barn den första dagen, dock inte under mellanmålet i matsalen.

Dag 2
Förmiddagsgrupp (grupp 2)
Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen.
När samlingen börjar vill vi att ni föräldrar i så stor utsträckning som möjligt säger hejdå och går vidare till ateljén, där det finns möjlighet till kaffe och umgänge med andra föräldrar. En av oss pedagoger finns med en kort stund för information och eventuella frågor. Skolans IT-pedagog träffar er sedan för genomgång av hemsida och inloggning till schoolsoft.
Barn och pedagoger har samling inne och barnen kommer då att få en uppgift, sedan blir det lek inne och ute.
Kl.11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.
Kl.11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum). Föräldrar och barn säger hejdå till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 2
Eftermiddagsgrupp (grupp 1)
Kl. 13.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen.
När samlingen börjar vill vi att ni föräldrar i så stor utsträckning som möjligt säger hejdå och går vidare till ateljén, där det finns möjlighet till kaffe och umgänge med andra föräldrar. En av oss pedagoger finns med en kort stund för information och eventuella frågor. Skolans IT-pedagog träffar er sedan för genomgång av hemsida och inloggning till schoolsoft.
Kl. 13.30 går barn och pedagoger till matsalen för att äta mellis. Därefter blir det lek ute på gården en stund.
Kl. 14.30 samlas barn och pedagoger kring en uppgift i klassrummet. Sedan kan barnen leka fram till avslutande samling strax före 16.00.
Kl. 16.00 Föräldrar och barn säger hejdå till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 3
Förmiddag (grupp 1 och 2 tillsammans)
Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen efter att en av oss pedagoger checkat in er på vår ipad i hallen. Den här dagen lämnar ni era barn på morgonen och åker iväg en stund för att sedan hämta kl 12.00.

Kl. 11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.
Kl. 11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum).
Föräldrar och barn säger hejdå till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 4 (måndag 19/8)
Nu kan barnen gå på fritids utifrån de behov som finns. (Dvs när ditt barn haft sina tre inskolningsdagar). Vi har öppet kl. 7.30-17.00 och alla Mellangårdens pedagoger på fritids turas om att öppna och stänga under läsårets veckodagar.
Vid lämning och hämtning är det viktigt att ni föräldrar stämmer av med oss pedagoger så att vi kan checka in och ut era barn på vår ipad. Det är också viktigt att ni nu har fyllt i ert barns närvarotider i schoolsoft.

Måndagen den 19 augusti kl. 9.00 är det skolstart på Lemshaga.
Alla klasser samlas i amfiteatern för en gemensam läsårsstart. Vi vill att du lämnar ditt barn till oss senast kl. 8.30 på Pluto, så att vi pedagoger kan gå ner tillsammans med barnen till Amfiteatern. Ni föräldrar som har möjlighet och önskar att vara med är välkomna att delta under stunden vid Amfiteatern.

Efter skolstartsdagen ​börjar skoldagarna i Pluto kl. 8.20​ ​och slutar 13.15.​ Före och efter skoldagen är det fritids i Plutos lokaler.
Förskoleklass är obligatorisk vilket innebär att ni måste ansöka om ledighet för era barn under terminerna och det görs i schoolsoft.

Utrustning att ta med:
* regnkläder och gummistövlar
* extrakläder. Egen klädlåda finns i byrån utanför klassrummen
* vattenflaska och solhatt/keps
* bra skor att leka i
* varm tröja/tunnare jacka

Vi ber er att lämna egna leksaker och pennor hemma.
Den bifogade blanketten ​Namn & Bildpublicering ​vill vi att ni skriver under, tar med och lämnar till oss vid inskolningen.

Om ni vill nå oss:
pluto.personal@lemshaga.se
Tel. 08-586 313 10

Varmt välkomna
Plutos pedagoger