Sagomattan

Sagomattan

 

Ansvarig lärare: Lisa Webering

När, under vilka veckor? V.43-20

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver vi en saga? Vilka olika delar är en saga uppbyggd av? Varför behöver vi alla delar i en saga? Kan vi förtydliga textens innehåll med bilder?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

 

Svenska

 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

 

Centralt innehåll från kursplanen

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att se ett avsnitt av Sagomattan. Efter det reflekterar vi över avsnittet och skapar en egen saga genom att ta upp en sagosten ur en påse för att få hjälp med handlingen. Läraren antecknar det eleverna berättar/hittar på och var och en får rita en bild som de tycker passar bra till texten. Slutligen läser vi sagan igen och tittar på varandras bilder.

 

Hur ska vi redovisa Sagomattan

Vi läser upp sagorna för alla Plutokompisar.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varje lektion har en fast struktur som följs varje gång så att eleverna får en igenkännande känsla.

Lektionen börjar med ett avsnitt av sagomattan. Sedan tar vi hjälp av sagostenarna och en sagomall för att skriva sagan. Läraren antecknar det eleverna berättar/hittar på. Alla ritar en passande bild till texten på papper eller på ipad. Till sist läser vi sagan för alla Plutokompisar.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att skapa en tillåtande miljö där alla vågar tala och komma med ideer. Vi samtalar tillsammans i de mindre “mångrupperna” där alla får tid och utrymme att uttrycka sig.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom ett lustfyllt lärande vill vi ge eleverna tillit till sin förmåga. Under dessa sagolektioner är gruppen en viktig del i processen och i lärandet. Vi lyssnar på varandra och lär oss tillsammans.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Plutos veckobrev v. 41

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

 

Veckans bokstav

Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Ee. I lådan låg bilder och ordbilder på EK, EKLÖV, EKORRE, Vi fick lära oss mer lite fakta om ekorren. Som till exempel vad den åt och gjorde på dagarna och vilka fiender den har. Vi sjöng olika varianter på “Ekorrn satt i granen”,  “Fem små ekorrar” och Majas Alfabetsvisa om “Eken”. Vi tittade på Lennart Hellsings ramsa om “Ellen Dellen du von Essen”. 

Vi har sedan övat och arbetet enskilt med veckans bokstav genom “Bokstavsslingan”.


MATEMATIK

Under veckans matematiklektioner har vi arbetat med talet 3. Vi har tittat på Katten, musen, tiotusen om talet tre och så berättade musen sagan om de tre bockarna med en liten twist.  

Alla har gjort delen av skolverkets bedömningsstöd som handlar om mönster. 

 

Vad är ett mönster? 

Så här svarade några:

-det kommer om och om igen. 

-det upprepar sig.

 

Efter det la vi ett mönster med matteklossar och alla fick prova att lägga ett likadant fast med andra färger. Sedan provade vi om vi kunde lista ut hur mönstret fortsätter.

Till sist fick vi prova att översätta ett mönster. Vi tittade på ett mönster som lät:

pinne, pinne, pinne, post-it, pinne, pinne, pinne, post-it. 

 

Om vi byter ut pinne mot vit och post-it till svart låter samma mönster:

vit, vit, vit, svart, vit, vit, vit, svart

 

Plutokompis! Hur låter de olika mönstren nedan och hur fortsätter de? Berätta för någon där hemma.

 

IDROTT

Den här veckan hade Gröna gruppen idrott i gymnastiksalen. Vi inledde passet med uppvärmningsövningarna  “Väcka Kroppen” och  “Rörelsestopp”. Sedan lekte vi kullekarna Amöbakull och Bläckfisken. 

Vi avslutade med avkoppling liggandes på golvet till lugn musik. 

 

 

NO

Den här veckan var det Röda gruppens tur att ha NO. Vi tittade på Varmt, kallt och mittemellan som är en serie i fyra delar om våra fyra årstider. Vi tittade på avsnittet om hösten. Sedan gjorde vi en tankekarta över sånt vi vet händer på hösten. 

 

Löven blir gula faller till marken

Löven blir röda              

Det växer nypon

Nyponen ruttnar

Eklöven blir bruna

Björnarna går i ide        

Vissa djur går i ide

Det blir kallare        

Det växer svamp

Det växer lingon       

Blommor vissnar

Löven blir skruttiga       

Det finns äpplen 

Djur får tjockare päls

 

Efter det fick alla gå ut på Plutogården och leta efter något som hör hösten till. 

 

SO

En bra Plutokompis

Den röda gruppen har gjort klart sina klassregler. Vi knöt ihop vårt kompisprat och plockade ut några rubriker som summerade det vi tyckte var viktigt. 

 

Brandsäkerhet

I veckan under en samling samtalade vi om brandsäkerhet och hur vi gör på Lemshaga vid händelse av brand eller vid brandövning.

Vi inledde med att alla som ville fick dela med sig av sina tidigare erfarenhet och kunskaper kring ämnet både från förskolan och hemma. Sedan tittade vi på filmen “Ellie och Jonas lär sig om Eld”.

Efter det gick vi igenom hur vi gör på Lemshaga och Pluto om brandlarmet skulle gå. Vi visade vart brandvarnare, brandlarmet och nödutgångarna finns. Vi övade också på att ta oss snabbt och lugnt ut till vår uppsamlingsplats (stängslet mot tennisplanen). Vi avslutade med att räkna i alla och se så vi inte saknade någon. Alla var snabbt på plats, bra jobbat alla Plutokompisar!

Plutokompis! kommer du ihåg vilket nummer du ska ringa för att få hjälp? Hur kunde du tänka för att komma ihåg det? (du har en mun, en näsa och två ögon).

1 1 2  – lätt att slå!

 

 

FRITIDS

Skogen

Den röda gruppen var vid Raketen och lekte. Vi provade Emmas förslag, Kurragömma, där några kompisar tillsammans med Anna satt vid Raketen och räknade till 30 medan resten av gruppen sprang iväg och gömde sig på olika ställen.  

Vi hann också med en stunds fri lek och eget utforskande innan vi återvände till skolan. 

 

Bildprojekt

Fler Plutokompisar har har under veckan gjort färdigt sin låda.

 

Jag har lärt mig…

-simma

-rida

-köra båt och jolle alldeles själv

-simma

vara i skogen, Pappa och jag har tältat

-läsa och skriva

-cykla

-hoppa från bryggan utan armpuffar och simma under vattnet

-ta hand om en tomatplanta, läsa faktabok och dansa modern dans

-simma nu i sommar 

 

Skola och hem

 

Information

 

Höstlov v.44

Vi vill påminna om att det nu är hög tid att anmäla ditt barn till Fritids/Klubben inför höstlovet. Du gör din anmälan via schoolsoft, genom att skriva NÄRVARO alt. LEDIG under kommentar från vårdnadshavare. Om ditt barn ska vara här på höstlovet behöver du även lägga in aktuella tider. Sista dag för anmälan till höstlovet är nu på måndag 12/10.

 

Mångrupper

I Mångrupperna Nix, Charon och Hydra träffas barnen i ett mindre sammanhang (13-14 barn). Varje fredag med start vecka 43 kommer barnen träffas i sin Mångrupp, där de sju fredagar i rad kommer att ha Simskola, Dramalek eller Sagomattan. Efter sju tillfällen byter gruppen aktivitet, i slutet av Plutoåret så kommer alla barn ha haft alla tre aktiviteter. 

Vilken Mångrupp ert barn tillhör finns att hitta på schoolsoft under nyheter. 

 

Dramalek – Nix

Gruppen Nix träffar Anna i dramalek. Barnen får möjlighet att lära känna sina nya kompisar i en mindre grupp, där vi provar olika lekar och dramaövningar. Vi utvecklar vår fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang. Vi skapar en trygg och positiv grupprocess så alla kan känna tillit till varandra. Vi lär känna våra egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget och tillsammans skapar vi vår egen lekbank.

Det finns en Lpp, lokal planering, för Dramalek på hemsidan. Den ligger i Normer och värden – Pluto.

 

Sagomattan – Charon

Gruppen Charon träffar Lisa och börjar med Sagomattan. Vi kommer att göra olika sagor tillsammans efter en struktur och så ritar vi bilder till.

 

Simskola – Hydra

Gruppen Hydra startar med simskola tillsammans med Maria. Barnen behöver vara lämnade på skolan senast kl. 07.50 denna dag, då lektionen startar 8.30 i Gustavsbergs badhus. Två simlärare ansvarar för simundervisningen och Maria är med hela tiden. 

Vi kommer att åka skolskjuts dit och tillbaka. Klockan 8.00 avgår bussen från Lemshaga parkeringen. Det finns även möjlighet att bli lämnad direkt vid badhuset. Där väntar ni (barn+förälder) in oss som kommer med bussen, var där senast 8.15. Detta göras först efter överenskommelse med Maria samt att det meddelats in i schoolsoft.

I din ryggsäck behöver du ha med dig:

*badkläder

*handduk

*vattenflaska 

All annan utrustning som kan komma att behövas finns på badhuset. Inga simglasögon eller flythjälpmedel ska tas med. Tänk på att du ska kunna packa din ryggsäck själva och ha kolla på dina saker. Träna gärna hemma så att du är förberedd. 

Vi byter om i ett eget grupprum inne på damernas. Innan och efter simlektionen så duschar vi av kropp och knopp (tvål finns på badhuset). Vi lägger inte tid på att tvätta rent håret. Det får du göra/öva hemma vid behov (så ta inte med schampo och balsam).

Under de 7 simlektionerna kommer ni att få öva på att: doppa sig under vattenytan, hoppa från kanten, flyta, bentag, armtag, bröstsim, ryggsim, livräddning med livboj samt att ta sig genom en vattenhinderbana. Flythjälpmedel som korvar och plattor finns på plats och används varierande utifrån elevernas förkunskaper. 

 

Nästa vecka (v.42)

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Röd grupp idrott. Grön grupp NO. Grön grupp till skogen,14.30-16.00. Meddela oss på schoolsoft vid tidigare hemgång.

Fredag:

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Dramalek 20/21

Dramalek

 

Ansvarig:

Anna Berlind

 

När?

Läsåret 20/21

Våra mångrupper – Nix, Charon, Hydra, träffas på fredagar vid 7 tillfällen.

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

 

Frågeställningar

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där barnen vågar prata, komma med förslag och lösningar i sammanhanget?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?

Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla dramaövningar?

Hur kan vi bli medvetna om våra känslor?

Hur kan vi bli medvetna om vårt kroppsspråk?

 

Övergripande mål från LGR 11 

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. (Lgr11 kap: 3)

 

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. (Lgr11 kap:3)

Hur?

Vi kommer att ses i mindre grupper under en sammanhängande period av sju tillfällen. Varje dramapass startas med en namnlek, sedan går vi igenom dagens lekar och övningar och ifall det finns några speciella önskemål. 

Varje gång avslutar vi med att prata om vad som varit roligt, vad vi vill göra nästa gång och slutligen avslappning till lugn musik med massagesaga eller vila.

 

Varför?

Barnen ska få möjlighet att:

 • lära känna sina nya kompisar i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
 • utveckla sin fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang.
 • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
 • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
 • vara med och skapa en gemensam lekbank.

Barnen kommer från 15 olika förskolor i Värmdö. Därför är det viktigt att sträva efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och barnens upplevelser.

 

Plutos veckobrev v.40

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

 

Veckans bokstav

Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Dd. I lådan låg bilder och ordbilder på DINOSAURIE, DRAKE, DROMEDAR, DAGGKÅPA och DAGGMASK. Vi sjöng och dansade till “Drakens dans”,  “Dinosauriernas Alfabet”, “Elva dromedarer” och Majas Alfabetsvisa om “Daggkåpan”. Vi tittade även på Lennart Hellsings ramsa om “Daniel Doppsko”. 

 

Vi har övat och arbetet enskilt med veckans bokstav genom “Bokstavsslingan”, i  “Bokstavshäftet” och tillsammans samlat ord som har Dd i början, mitten eller i slutet. 

 

Plutokompis! Kommer du ihåg hur många pucklar en dromedar har och vad den har puckeln till?

 

 


MATEMATIK

 

Under veckans matematiklektioner har vi tillsammans tittat på tallinjen 0-9. Vi har bekantat oss med talkorten 0-9 som vi har satt upp vid whiteboarden. Korten kan användas om någon behöver ta reda på tex åt vilket håll siffrorna ska stå och hur många prickar det är på en eller flera tärningar m.m. Vi har tittat på Katten, musen, tiotusen om talet 2. I matteboken har vi arbetat med tal och antal 1 och 2 och parbildning. Efter det jobbade vi i ett häfte där siffrorna bestämmer vilken färg olika fält ska ha. Beroende på vilka färger eleverna valde blev det olika konstverk av siffrorna 1 och 2. Sedan jobbade vi med matteraketen på iPad. Där kunde vi fortsätta att träna siffror och antal.

 

 

 

Vi har fortsatt att göra kartläggningen i matematik. I halvgrupper/smågrupper utforskade vi bland annat olika mönster och att jämföra volym i olika kärl.

 

IDROTT

 

Den här veckan hade Röda gruppen idrott i gymnastiksalen. Vi inledde passet med uppvärmningsövningarna  “Väcka Kroppen” och  “Rörelsestopp”. 

 

Efter det så lekte vi “Djungelvrål”. I denna lek var vi indelade i fyra familjer (röd, blå, gul, grön). Varje familjs uppdrag var att skicka ut en kompis i taget i djungeln (till konerna i mitten av planen). Där fick kompisen välja att lyfta på en kon och hade de tur så hittade de ett djur i samma färg som lagets färg. Men om de hittat ett djur in någon annan färg gällde att snabbt gömma det igen och springa tillbaka till laget. När laget hittat alla sina fem djur ropade de “Djungelvrål” för att visa att de lyckats med uppdraget.

 

Vi avslutade lektionen med utvärdering och avkoppling till lugn musik, liggandes på golvet. 

 

 

NO

 

Den här veckan var det gröna gruppens tur att ha NO. Vi tittade på ett avsnitt av Djurverket och den här gången handlade det om långa bruna djur som lägger sig mitt i vägen när det regnar. Först trodde Yanko att det var Taxar men till slut så kom han på att det var daggmaskar. De andas med huden så det är därför de kryper upp ur marken när det regnar. Det blir för blött i jorden när det regnat mycket så för att inte drunkna kryper de upp. Man kan se vilken ände som är bak och fram genom att den som är lite mörkare är fram och den lite ljusare bak. 

Efter det ritade vi bilder av daggmasken och de som hade tid kvar kunde fylla i texten om daggmaskar. Nu hänger våra korta faktatexter i hallen mellan klassrummen.

 

 

SO

 

Den här veckan fick vi besök av några barn från Saturnus (år 3) som berättade att de skulle ordna rastlekar för Pluto på lunchrasterna. Denna vecka var det leken Under hökens alla vingar. Alla som ville vara med samlades på plutos gård och lekte tillsammans.

 

 

Vi har tittat på första avsnittet av Ugglan och kompisproblemet. Ugglan fick besök av en tjej som hade råkat att ta sönder sin kompis bord som kompisen hade gjort helt själv och det tog en hel månad. 

 

 

Plutokompis! Kommer du ihåg hur hon gjorde för att säga förlåt till sin kompis på riktigt?

 

Sedan repeterade vi hur en bra kompis ska vara. Grön grupp hann sammanställa och göra klart sitt kompisträd. Röd grupp fortsätter nästa vecka.

 

 

Det finns en Lpp (Lokal pedagogisk planering) utlagt på hemsidan om hur vi på Pluto arbetar med normer och värden. Gå in och titta höger om fliken VECKOBREV. Där finns en flik som heter LOKALA PLANERINGAR. Scrolla längst ner till NORMER OCH VÄRDEN och gå in på Pluto.

Fredagen avslutades med att vi hade städdisco och städade fint och plockade allt till rätt plats i klassrummet. Att vara rädd om egna och skolans saker är viktigt att lära sig.

 

 

 

FRITIDS

 

Skogen

Den här veckan var det den gröna gruppens tur att gå till Raketen. Eftersom några kompisar inte var med den första gången så passade vi på att leka Alla byter träd – trädkull ännu en gång, så nu vet alla barn hur den leken går till. 

Vi lekte sedan lite fritt runt kojbyggen och undersökte platsen utifrån egna intressen. 

 

Bildprojekt

Några nya kompisar har skapat i sin låda utifrån: 

Jag har lärt mig.. 

-cykla

-simma utan puffar och att simma under vattnet

-hoppa från bryggan utan puffar och simma in till land

 

 

 

Skola och hem

 

Information

 

Egen mat

Ni får gärna ta med en frukt eller en smörgås till ert barn om det behöver lite extra energi under dagen. Riskakor och kanelknäcke vill vi däremot att ni undviker eftersom vi ser tendenser till byteshandel och konflikter.

 

Nästa vecka

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Röd grupp till skogen,14.30-16.00. Meddela oss på schoolsoft vid tidigare hemgång.

Fredag:

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Plutos veckobrev v.39

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

 

Veckans bokstav

Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Cc. I låda låg bilder och ordbilderna CITRON, CYKEL, CLOWN och CHAMPINJON. Vi sjöng “Små cyklar som far omkring…” och “Majas abc-sång om Champinjonen”. Vi tittade även på Lennart Hellsings abc-ramsa om “Cecilia”.

 

Bokstavsslingan

I arbetsboken “Lyckostjärnan A-Ö” har vi ritat något på Cc. Spårat Cc i “sanden” och övat på att säga bokstavens två olika ljud sss och kkk till “fjädern”. Vi har även arbetat i “iPads” där vi övade på veckans bokstav genom övningarna:

– Ser du?

– Måla

– Masken

– Hör du?

– Var i ordet?

Att arbeta i det röda bokstavshäftet var valbart och fungerade som en extrauppgift för de som var sugna på att arbeta mer. 

 

 

 


MATEMATIK

 

Den här veckan har vi gjort första sidorna i vår mattebok, Mitt i prick matematik FK (förskoleklass). Vi började med att titta på ett avsnitt av Katten, musen, tiotusen – om ett. Det är en pigg mus och en lat katt som som pratar om matematik och hittar på massa tokiga saker. Vad hinner man göra på en minut? Sedan provade vi om vi kunde pricka in hur lång tid en minut är utan att kolla på en klocka. Vi ställde bomb timern på en minut och pratade om olika strategier för att kunna veta att det gått en minut.

 

 

Plutokompis! Kommer du ihåg vilket sätt du använde?

 

Efter det plockade vi fram matteboken och  räknade antal i en bild och målade lika många prickar. Sedan räknade vi djur och målade en kaka var till varje djur. Här tränade vi begreppet lika många. De som fick en stund över hann måla lite siffermandala. Flera av Plutobarnen hade förväntat sig att matematiklektionen skulle handla om stora tal som 100+100=200 men det är viktigt att alla får grunden i matematiken från början. 

 

 

Med Mitt i prick matematik FK tar vi tillvara på elevernas nyfikenhet och erfarenheter kring matematik. Genom laborativt arbete, samtal och aktiviteter utvecklar vi tillsammans ett intresse för matematik och varje elev får en tilltro till den egna förmågan. Vi kommer att lära oss att använda och förstå matematiken i vår vardag.

De olika delarna som vi kommer att arbeta med är:

 • Sortera och klassificera
 • Mönster
 • Räkneramsan
 • Räkna antal
 • Dela upp antal 
 • Siffror och tal
 • Ordningstal
 • Geometriska kroppar
 • Geometriska figurer
 • Längd, vikt och volym
 • Matematiska begrepp
 • Tolka enkla koder

 

När vi har jobbat med alla dessa delar så kommer eleverna kunna fortsätta sitt lärande i Singmaböckerna som finns från år 1.

 

IDROTT

 

Den här veckan har Gröna gruppen haft idrott i gymnastiksalen. Vi inledde med att gå igenom de viktiga regler och rutiner som gäller där. Efter det satte vi igång med uppvärmningsövningarna “Väcka Kroppen” och  “Rörelsestopp”. 

 

Huvudaktiviteten denna gång var leken “Djungelvrål”. I denna lek var vi indelade i fyra familjer (röd, blå, gul, grön). Varje familjs uppdrag var att skicka ut en kompis i taget i djungeln (till konerna i mitten av planen). Där fick kompisen välja att lyfta på en kon och hade de tur så hittade de ett djur i samma färg som lagets färg. Men om de hittat ett djur in någon annan färg gällde att snabbt gömma det igen och springa tillbaka till laget. När laget hittat alla sina fem djur ropade de “Djungelvrål” för att visa att de lyckats med uppdraget.

 

Vi avslutade lektionen med utvärdering och avkoppling. 

 

  

 

NO

 

Den här veckan var det Röda gruppens tur att ha NO. Vi tittade på ett avsnitt av Djurverket och den här gången handlade det om långa bruna djur som lägger sig mitt i vägen när det regnar. Först trodde Yanko att det var Taxar men till slut så kom han på att det var daggmaskar. De andas med huden så det är därför de kryper upp ur marken när det regnar. Det blir för blött i jorden när det regnat mycket så för att inte drunkna kryper de upp. Man kan se vilken ände som är bak och fram genom att den som är lite mörkare är fram och den lite ljusare bak. 

Sedan gick vi ut på plutogården och letade efter daggmaskar. Det var lite för torrt i jorden så vi fick leta ganska länge men till slut hittade vi några stycken. Efter det ritade vi bilder av daggmasken och de som hade tid kvar kunde fylla i texten om daggmaskar. Nu hänger våra korta faktatexter i hallen mellan klassrummen.

 

SO

 

Hur var rasten?

Genom VT- ( visible thinking) rutinen “Dragkampen” har vi lyft rasterna på skolgården i veckan. Rutinen fungerar så att eleverna får placera sitt namnkort eller en markör på en uppritad skala på tavlan. I detta fall var det en känsloskala som gick från ledsen/arg till jätteglad.

Eleverna får bestämma sig för vilken känsla som bäst representer deras upplevelse av rasten. De får sedan i turordning gå fram och sätta upp sitt namnkort/markör någonstans på skalan. Vi lyssnar sedan på elevens förklaring.

Att utvärdera rasten på detta sätt tillsammans ger oss möjlighet att lyfta roliga lekar som fungerar och även de som fungerar mindre bra. Genom samtal kan vi sedan gemensamt komma fram till lösningar som hjälper oss att utveckla lekarna i en positiv riktning. Det gör det även möjligt för alla att få upp ögonen för nya lekar och sammanhang som vi kan vara sugna på att delta i.

 

 

Trygga och otrygga platser

Den här veckan har vi fått ett uppdrag av kamratstödjarna. Varje år går alla klasser igenom skolgården och pratar om trygga och mindre trygga platser på skolgården. Vi i Pluto gjorde det genom att titta på en karta över den delen av gården som vi är på. Alla fick tänka ut en plats som de gillar mycket och en plats som upplevs som mindre trygg. Trygga platser markerade vi med ett hjärta och den mindre tryggare platsen med en stjärna. 

 

 

Städdisco

Varje fredag under sista lektionen tar vi hand om vår klassrumsmiljö. Vi har olika städområden som några elever samarbetar kring och ansvar för. Varje fredag får varje elev ett nytt städområde. För att göra städningen ännu roligare så dansar vi samtidigt loss till musik vi tycker om.

 

Bokhörnan = vi ställer iordning böckerna fint i bokhyllan med ryggsidan utåt. Vi snyggar till i och runt soffan och bordet.

 

 

Lekhörnan = vi plockar isär byggen och sorterar tillbaka allt material. Vi ställer lådorna fint i hyllorna.

 

Spel/pussel = Vi går igenom spelhyllan och ser så att inget saknas. Vi snyggar till och lägger spel och pussel fint så att det är lätt att se vad som finns.

 

Torka rent = Vi torkar av bord och andra fria ytor med ett fuktad trasa eller svamp.

 

 

Rita = Vi ställer i ordning var sak på sin plats, vässar och sortera pennorna i burkarna. Vi fyller på material vid behov.

 

 

Utöver ovanstående uppgifter så följer även några elever med Anna varannan vecka och tömmer pappersåtervinningen i soprummet.

 

Eget ansvar = Varje vecka ansvara varje elev även för att se över sin egen kapprumshylla, ta en titt i torkskåp och i klädlådorna efter kläder som är sina. De kollar även om det behöver fyllas på med kläder i sin extraklädeslåda. I de fall det behövs sätter de upp en lapp till er föräldrar på kapprumshyllan.

 

 

Föräldraansvar = Varje fredag önskar vi även att ni föräldrar hjälper ert barn med att se över så att kapprumshyllan ser okej ut, att ert barn har lagom mycket kläder att tillgå så att det blir lättare för dem att hålla ordning. Men även att ert barn har bra kläder anpassade efter vädret som så här års ofta kan växla från varmt till kallt under en och samma dag.

 

Så här i covid-tider, vet ni redan att vi önskar att ni ska hålla er utomhus vid lämning/hämtning. På fredagar vid hämtning tänker vi att vi ska prova att göra ett undantag så att ni kan stötta er barn i detta. Men för att det ska fungera krävs följande av er: 

 • Stäm alltid först av med den Plutopedagog som är ute (grön väst) om det passar att ni går in. Vi tänker att det inte bör vara mer än två föräldrar inne i varje kapprum åt gången, för att ni ska kunna hålla avstånd.


 • Skulle det vara flera av er som hämtar vid samma tidpunkt, ber vi er ha lite tålamod och vänta tills kapprummen är lediga. 

 

FRITIDS

 

Skogen

Den röda gruppen lekte i underbart höstväder vid Raketen och eftersom alla plutokompisar från röd grupp inte var med första gången så lekte vi även denna gång “Alla byter träd”, nu vet alla hur den går till. 

Vi samlade pinnar till skolgården, lekte lite fritt runt kojbyggen och undersökte platsen utifrån egna intressen. Vi fick ett lekförslag av en kompis, kurragömma, som vi kan leka nästa gång.

 

Bildprojektet

Den här veckan har sex nya kompisar skapat i sin låda utifrån: 

Jag har lärt mig..

-simma

-knäppa med fingrarna 

-cykla

-om Smygehuk som är Sveriges sydligaste plats

-hoppa hopprep

-simma

 

 

Vi tar tacksamt emot fler skolådor.

 

Skola och hem / information

 

Kläder på vift!

Vi skrev ovan om att vi önskar att ni stöttar och hjälper ert barn med hens kläder och hyllan i kapprummen på fredagar. Vi vill även påminna er om att namnmärka ert barns kläder och saker. 

Om kläder/saker är namnmärkta är det lättare för oss pedagoger att stötta er barn i att hålla ordning. Utan namn är det nästintill en omöjlig uppgift. 

Vid händelse att kläder/saker kommer bort på skolan, behöver du som förälder vara detektiven. Vi pedagoger kan hålla utkik, men har tyvärr inte tid eller möjlighet att leta efter kläder.

 

Saknar ni något så har de troligtvis hamnat i Plutos “Kvarglömtlådor”. Där lägger vi alla kläder/saker som inte är namnmärkta eller som ingen känns vid. 

Lådorna finns i Plutos kapprum och på fredagar kommer vi att ställa ut dem utanför entrén, så att ni kan titta igenom dem. 

 

 

Egna hörlurar

För att kunna fokusera på bästa sätt när vi arbetar med ipads, skulle eleverna behöva egna hörlurar. I nuläget har vi inte hörlurar så att det räcker till alla, och det fåtal vi har på skolan är tyvärr inte av den bästa kvaliteten. 

Vi ser gärna att ni till måndag, tar med ett par hemifrån, som ert barn får förvara i sin egen låda i klassrummet. 

 

 

Höstlov

Vecka 44 är det höstlov och fritids har öppet som vanligt tisdag, onsdag och torsdag. På måndagen är det stängt pga studiedag och på fredagen stänger vi kl.15:00 (helgdag  lördag). Om några veckor går vi ut med förfrågan om närvaro/ledighet.

 

Nästa vecka

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Idrott = röda. NO = Grön. Grön grupp till skogen,14.30-16.00. Meddela oss på schoolsoft vid tidigare hemgång.

Fredag:

 

Tack! för att du läste veckobrevet. Skriv gärna “Vi har läst” i kommentarsfältet så ser vi att du har tagit del av informationen, (klicka på den blå symbolen nedan med en penna på och kom ihåg att spara.) 

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Vi tillsammans i Pluto 20/21

Vi tillsammans i Pluto 

Ansvarig/Ansvariga lärare: Anna, Maria, Lisa, Titti, Johannes och Hanan. 

När, under vilka veckor? Läsåret 2020-2021

Vad?

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna och trygga, utveckla goda relationer tillsammans, känna sig delaktiga och trivas i sin nya skolmiljö på Lemshaga.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi en miljö för utveckling, kreativitet och lärande där positivt beteende och delaktighet är vägledande?

Övergripande mål från LGR11 

2.1 Normer och värden

 • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

 

Förankring i kursplanens syfte

 1. Förskoleklassen
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 
 • Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.
 • Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
 1. Fritidshemmet 
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
 •  Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Centralt innehåll från kursplanen
 1. Förskoleklassen
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 
 1. Fritidshemmet   
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 

Hur?

En tydlig dagsstruktur och återkommande rutiner skapar trygghet.

I samlingar samtalar och bestämmer vi gemensamma regler, som leder till delaktighet, ansvar och respekt för varandra.

Kontinuerliga samtal i hur vi är mot varandra hjälper eleverna att utveckla bra kamratrelationer.

I fritidsaktiviteter iordningställer vi miljöer som inspirerar till lek och samspel mellan eleverna.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna kommer från 15 olika förskolor, därför är det viktigt att utveckla ett gemensamt förhållningssätt som uppmuntrar alla att sträva mot bra kamratrelationer.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet.

 

Utvärdering

Kontinuerliga samtal med eleverna under hela läsåret.