Plutos veckobrev v. 38

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

 

Veckans bokstav

Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Bb ur bokstavslådan. I lådan hittade vi bilder och ordbilderna BLÅBÄR, BALLONG, BÅT och BLÅKLINT. Vi sjöng “Den olydiga ballongens visa”, “Majas abc-sång om Blåklint”, “Bolibompas veckovisa” samt flera “Båtsånger” som tex. “En liten båt” mfl. 

Vi har tittat på Lennart Hellsings filmatiserade ramsa om  “Bagare Bengtsson”, samt samlat ord på Bb.

 

Barnen har sedan arbetat enskilt med olika övningarna som vi kallar för Bokstavsslingan.

I arbetsboken “Lyckostjärnan A-Ö”, har vi spårat Bb med penna och ritat något på Bb. I “sanden” har vi spårat Bb med fingret och till “fjädern” har vi övat på bokstavens ljud. 

I “ipads” har vi arbetat enskilt i appen skolplus, där vi fått öva på veckans bokstav genom spelen:

– Ser du?

– Labyrint

– Lasta ljud

– Hör du?

– Var i ordet?

I “bokstavshäftet” har vi öva på att känna igen Bb, lyssna efter Bb i olika ord samt placera in Bb i ordets början, mitt eller slut. Vi har också övat på att skriva stora och lilla Bb upprepade gånger. 

 

Lyckostjärnan

Under morgonsamlingen har vi alltid upprop på lite olika sätt. Ofta får barnen en fråga de ska svara på i samband med att deras namn ropas upp. Det kan till exempel vara Vad tänker du på om jag säger BLÅ? Eller Vad har du för favorit mat? Denna rutin gör att vi på ett lustfullt sätt får berätta något och samtidigt får lära känna varandra och lär oss kompisars namn.

I arbetsboken Lyckostjärnan har vi gjort en uppgift kopplat till vårt namn. Alla fick  färglägga bokstäverna som finns i sitt namn. Vi pratade även om att de är skillnad på hur många antal bokstäver vi har i vårt namn och hur många som behövs för att skriva det. 

Att det till exempel i namnet MARIA är fem antal bokstäver om man räknar dem. Men om man tittar vilka bokstäver som används är det bara fyra, då A används två gånger.

 


MATEMATIK

Den här veckan har vi fortsatt med några kartläggningsövningar utifrån den obligatoriska kartläggningen i matematik för förskoleklass. Endel elever har arbetat enskild med en uppgift som handlar om “Siffror och antal” och några av har träffat Marie (en av skolans speciallärare) där de fått lösa ett hemligt uppdrag som handlar om “att dela lika”. 

 

 

IDROTT

Denna vecka har Röda gruppens haft sin första idrottslektion. Vi gick till gymnastiksalen där vi inledningsvis samtalade kring och fick lära oss om vilka rutiner och viktiga regler som råder där.

Efter det fortsatte vi med uppvärmningsövningen “Väcka Kroppen”. Ståendes i ring turades vi om att välja en kroppsdel som behövde väckas och hitta på en rörelse som passade för det. Bland annat så väckte vi ryggen genom stå i brygga och magen när vi försökte klia oss i håret med tårna.

Efter uppvärmningen lekte vi “Kom alla mina barn”, där vi fick röra oss från ena sida i salen till den andra på olika sätt. Bland annat genom att krypa som tigrar, åla som ormar, studsa som bollar eller hitta på ett eget sätt att ta sig över på.

Vi gjorde också samarbetsövningar med “Fallskärmen” där vi provade olika sätt att få fallskärmen att röra sig upp och ner både fort och långsamt. Vi förflyttade en boll i fallskärmen och fick den att flyga upp i luften. Vi lekte också en namnlek där vi turades om att byta plats med varandra under fallskärmen.

Vi avslutade passet med avkoppling liggandes på fallskärmen till lugn musik samt utvärderade dagens aktiviteter med verktyget “Tummen”.

 

NO

Den Gröna gruppen har haft sin första NO-lektion. Vi inledde med att tittad på Djurverket.  Vi såg avsnittet som handlar om en pälsfri, tyst, liten filur med sköld på ryggen. Sedan arbetade vi med ett tillhörande arbetsblad.

Plutokompis! 

Vad heter djuret?

Tycker djuret bäst om varmt eller kallt?

Djurverket/UR

SO

Sommaruppgifter

Nu är vi nästa klara med alla redovisningarna. Under nästa vecka kommer vi att skriva ut allas redovisningar och sätta in i en pärm. Tanken är att ni föräldrar på så sätt ska kunna få ta del av barnens redovisningar när ni hämtar på eftermiddagarna.  

 

Lärakännalekar

Under veckan har vi haft flera stunder där vi lekt olika lekar för att lärakänna varandra ännu mer. Bland annat så har vi lekt “Alla som…”, “Vilka har bytt plats?” och letat efter  “Den försvunna Minionen”. När vi leker och har roligt tillsamman skapar vi ett öppet och positiv klimat i gruppen. Det hjälper barnen att landa här på pluto och känna sig trygga. Det i sin tur leder till att de vågar visa mer av sig själva, vågar prova fler saker och utmanar sig själva. 

 

FRITIDS

 

Skogen

Den här veckan gick gröna gruppen med Anna och Titti upp till Raketen som ligger strax ovanför skolan. 

När vi kommer dit startar vi alltid med en samling och bestämmer vad vi ska göra. Den här gången började vi med att fundera över hur platsen fått sitt namn. 

Plutokompis! Kommer du ihåg varför platsen heter Raketen?

Vi gick också igenom vilka gränser vi har att förhålla oss till och att vi ska värna om djur och natur när vi är i skogen – inte störa eller förstöra.

Vi lekte en lek tillsammans som heter ”Alla byter träd” och vi hann även med lite fri lek innan vi gick tillbaka till skolan.

Nästa torsdag är det den röda gruppen som går iväg.

 

Bildprojektet

Under den här veckan har sex barn varit i ateljen och skapat sina miljöer i sina lådor. De som blivit färdiga har fått ta hem sin låda. Ni som har skokartonger där hemma får gärna lämna dem till oss nu. Tack!

Pyssel

Denna vecka började flera pysselsugna kompisar att göra garnbollar.

 

Skola och hem / information

 

Lärakännasamtal

Nästa vecka är det dags för samtal. Vi ser verkligen fram emot att få pratas vid mer er alla och hoppas att vi har de “digitala gudarna” med oss, så att allt fungera som det ska. Skulle de uppstå några tekniska problem så kommer vi lösa det så att vi ringer upp er per telefon.

Under helgen kommer en länk till mötet att skickas till er via mail.  Det är viktigt att den mailadress ni lagt in i SchoolSoft är den ni vill bli kontaktad på då ni kommer att bli inbjudna till mötet via er den. Skulle tekniken strula så är det även viktigt att rätt telefonnummer till er, är det som finns i Schoolsoft. 

OBS! Om ni inte har en gmail-adress behöver ni ansluta med en dator, annars går det även bra med telefon eller iPad (appen behöver då laddas ner).

Formuläret “Inför lärakännasamtalet” är riktat både till eleven och er föräldrar. Elevfrågorna vill vill att ni samtalar och reflekterar kring tillsammans med ert barn inför mötet. De kommer vi ägna mötets först stund till. Samtalspunkterna som handlar om ert barns utveckling vill vi att ni själva reflekterar kring och berättar om när vi sedan pratar enskilt. Svaren på frågorna behöver ni inte lämna in till oss utan tanken är det ska fungera som ett samtalsunderlag. 

Förbered även ert barn på hur ett digitalt möte via en dator går till så att de är något förberedda på det.

Inför lärakännasamtalet (till vårdnadshavare)

 

Föräldramöte

På grund av rådande pandemi kommer vi denna termin inte kunna bjuda in er till något föräldramöte på skolan som vi brukar. Vi kommer istället, under oktober (återkommer med datum), lägga ut den informationen digitalt via en länk i både schoolsoft och i veckobrevet. 

Har ni redan nu några frågor eller funderingar som ni önskar att lyfta, går det bra att maila dem till oss på:

pluto.personal@lemshaga.se

 

 

Nästa vecka

Måndag:

Tisdag:

Onsdag: Lärakänna-/utvecklingssamtalsdag. Fritids har öppet. 

Torsdag: Idrott = Grön grupp. NO = röd grupp. Röd grupp går till skogen, 14.30-16.00.

Fredag:

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Plutos veckobrev v. 37

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

Veckans bokstav
Denna vecka har vi inlett vår arbete med veckans bokstav och först ut var var bokstaven Aa. I förskoleklass har vi valt att arbeta med bokstäverna utifrån den alfabetiska ordningen. Det gör vi dels för att det inte ska kännas som en upprepning när de börjar i åk 1, då de går tillväga på ett annat sätt, men även för att vi sett att de ger en viss trygghet i att kunna förutspå vilken bokstav som ska komma härnäst.
När vi arbetar med bokstäverna och språket så utgår vi från att vi alla är olika och att vi lär på olika sätt. Därför är det viktigt att vi lägger upp arbetet på ett varierat sätt där eleverna får möjlighet utmanas genom flera olika övningar och uttrycksformer.

Bokstavslådan
Efter att ha blåst in magi i våra händer trollade vi fram två silvriga Aa:n, bilder och orden APA, ANKA och ASK ur bokstavslådan. Vi hjälptes sedan åt att komma på fler ord som börjar eller innehåller Aa. Efter det sjöng vi sångerna “Fem små apor hoppade i sängen”, “Fem små Ankungar” och Majas Alfabetssång om “Asken”. Vi har också delat med oss av våra tidigare kunskaper om djuret APA och fick lära oss lite mer fakta om den.

Plutokompis! kommer du ihåg hur liten världens minsta apa (Dvärgsilkesapa) var? (Svar: 1,5-2 dm) Eller vad världens största apa hette? (svar: Gorilla).

Bokstavsslingan

Efter samlingen arbetade eleverna enskilt med bokstavsslingan.

Arbetsboken. I arbetsboken “Lyckostjärnan A-Ö”, har vi spårat Aa med pennan, ritat något som börjar eller innehåller Aa samt skrivit det ordet.

Sanden. I sanden har vi spårat stora och lilla Aa med fingret.

Fjädern. Till fjädern i vår hand har vi övat på att säga bokstavens korta och långa ljud.

Bokstavshäftet. I bokstavshäftet har vi övat på att känna igen stora och lilla Aa, ringat in saker som börjar eller innehåller Aa, samt skrivit Aa så fint vi kan upprepade gånger.

Ipad-Skolplus. I vårt digitala läromedel Skolplus har vi träffat räven Tim som är lokförare på Bokstavståget. Han har visat oss fler ord på Aa och lärt oss att vi ska skriva bokstäverna uppifrån och ned. Sedan har vi arbetat enskilt i ipads där vi genom övningarna (Pussel, Labyrint, Lasta ljud, Hör du? och Var i ordet?) fått öva oss i att känna igen bokstavens utseende och ljud på olika sätt.

 

 

NO

Den Röda gruppen har haft sin första NO-lektion. Vi tittade på Djurverket som är en serie om djur i vår närmiljö. Serien handlar om Yankho som är nyanställd på Djurverket. Dessvärre kan han ingenting om djur. När kunderna kommer med sina djurfrågor smiter han iväg ut för att försöka hitta svaren. Det blir en spännande jakt där Yanko hamnar hemma hos barn som bor på alla möjliga ställen. Syftet är att utifrån barns nyfikenhet på djur skapa lust att ta reda på mer om djuren och deras beteende. Djuräventyren ska vara tillgängliga för alla, oavsett var man bor. Spännande djur kan finnas alldeles runt knuten eller kanske i skrymslet under badkaret eller under en sten i lekparken. Vi hittar ju fantastiskt många djur under dagarna på Pluto.
Vi såg avsnittet som handlar om en pälsfri, tyst, liten filur med sköld på ryggen. Sedan arbetade vi med ett tillhörande arbetsblad.

Plutokompis! Kommer du ihåg vilket djur det var?

I veckan hittade några Plutokompisar ett konstigt djur som låg i sandlådan. Det var en vårtbitare som hade hoppat vidare till de evigt gröna ängarna.

 

IDROTT
Denna vecka hade Gröna gruppens sin första idrottslektion. Då gympasalen var upptagen av skolfotografen hade vi lektionen utomhus.
Vi inledde med uppvärmningsövningen “Väcka Kroppen”. Ståendes i en ring turades vi om att välja en kroppsdel som behövde väckas och hitta på en rörelse som passade för det. Bland annat så väckte vi benen genom att springa på stället, vi väckte händerna genom att röra på fingrarna och magen och ryggen genom att stå på alla fyra och gunga kroppen.

Efter uppvärmningen lite vi “Kom alla mina barn”. Där fick vi röra oss från ena sida i av planen till den andra på olika sätt. Bland annat genom att studsa som bollar, klampa som jättar, smyga som jägare eller hitta på ett eget sätt att ta sig över på mm.

Vi gjorde samarbetsövningar med “Fallskärmen” där vi provade olika sätt att få fallskärmen att röra sig upp och ner både fort och långsamt. Vi förflyttade en boll i fallskärmen och fick den att flyga upp i luften. Vi lekte också en namnlek där vi turades om att byta plats med varandra under fallskärmen.

Vi avslutade passet med avkoppling liggandes på fallskärmen till lugn musik samt utvärderade dagens aktiviteter med verktyget “Tummen”.

 

FRITIDS

Skogen
Den här veckan gick röda gruppen med Anna upp till Raketen som ligger strax ovanför skolan. När vi kommer dit börjar vi alltid med en samling och bestämmer vad vi ska göra och den här gången började vi med att fundera över hur platsen fått sitt namn. Plutokompis, kommer du ihåg varför skogsplatsen heter Raketen?
Vi gick också igenom vilka gränser vi har att förhålla oss till och att vi ska värna om djur och natur när vi är i skogen, inte störa eller förstöra.
Vi lekte en lek tillsammans som heter ”Alla byter träd” och vi hann även med lite fri lek innan vi gick tillbaka till skolan.

Nästa torsdag är det den gröna gruppen som går iväg.

Ett bildprojekt
Utifrån sommaruppgiften Vi lär oss saker hela tiden! kommer barnen få möjlighet att skapa en miljö i en skokartong för att visa hur det gick till och hur det såg ut på platsen.
Anna kommer att träffa barnen i smågrupper i ateljen och tanken är att vi blandar grupperna med barn från båda klasserna för att de ska få möjlighet att lära känna lite nya kompisar. Projektet pågår under eftermiddagarna kl.14.30-16 (må, ons, fre) under september och oktober, eller tills vi är färdiga.
Just nu har vi skokartonger att starta upp med men vi kommer att behöva fler framöver, så spara gärna och ta hit dem om ni handlar nya skor under hösten. Stäm av med mig, Anna.
Det ligger en LPP (lokal pedagogisk planering) som heter – Ett bildprojekt på plutofritids ht 2020 på hemsidan, under rubriken Lokala planeringar – Fritids, för er som vill läsa lite mer.

 

 

Skola och hem / information

 

Närvarotider i schoolsoft
Vi vill påminna er om att fylla i ert barns vistelsetider i schoolsoft. Det är viktigt att allas tider finns så att vi kan fördela antalet pedagoger på bästa sätt utifrån barngruppens storlek under på skol- och fritidstid. Det skapar också en trygghet för många barn att veta när de ska bli hämtade under dag.

 

Kläder efter väder
Som ni märkt så har vi haft dagar med sommarvärme, regn och höstvindar om vart annat. Så nu är det hög tid att se till att barnen är utrustade för det mesta i väderväg. Regniga dagar går extrakläderna åt som smör i solsken, framför allt byxor och strumpor. När du som förälder hämtar, önskar vi att du stämmer av med ditt barn om det är något som behöver fyllas på eller tas hem och tvätta.

Ytterkläder:

*vindtät jacka.
*fleecetröja
*tunnare mössa
*fingervantar
*överdragsbyxor
*gympaskor
*regnkläder (galonbyxor och jacka).
*gummistövlar

Innekläder:

*strumpor
*byxor
*tröjor (lång eller kort ärm)
*underbyxor

 

Lärakännasamtal
Nu ligger tiderna ute på Schoolsoft så gå in och boka en tid. Eleverna i inskolningsgrupp 1 (grön) bokar en tid hos Maria. Eleverna i inskolningsgrupp 2 (röd) bokar en tid med Lisa.

Onsdagen den 23/9 är en samtalsdag vilket innebär att det inte är någon vanlig skoldag utan fritids kommer att ha öppet för de som har behov av omsorg. Om ni har möjlighet så får eleverna även vara lediga denna dag. Vi vill att ni fyller i schoolsoft senast söndagen den 13/9 hur ni väljer att göra för att vi ska kunna säkerställa rätt bemanning.

Samtalet är 30 min långt och kommer att ske digitalt via Google meet. Den första stunden är barnen med på samtalet och resterande tid har föräldrar och pedagog själva.
Det är viktigt att den mailadress ni lagt in i SchoolSoft är den ni vill bli kontaktad på då ni kommer att bli inbjudna till mötet via er mailadress. Om ni inte har en gmail-adress behöver ni ansluta med en dator, annars går det även bra med telefon eller iPad (appen behöver då laddas ner).
Formuläret “Inför lärakännasamtalet” är riktat både till eleven och er föräldrar. Elevfrågorna vill vill att ni samtalar och reflekterar kring tillsammans med ert barn inför mötet. De kommer vi ägna mötets först stund till.
Samtalspunkterna som handlar om ert barns utveckling vill vi att ni själva reflekterar kring och berättar om när vi sedan pratar enskilt.

Inför lärakännasamtalet (till vårdnadshavare)

 

Föräldrakoordinatorer
Plutos två föräldrarkoordinatorer är Kathrine Hemström och Marielle Pantzar. Den 7/10 kommer de att gå på sitt första möte med ledningen. Har ni några punkter som ni önskar ska tas upp på mötet går det bra att maila dem, kontaktuppgifter till koordinatorerna hittar ni på Schoolsoft / klasslistor.

 

Facebookgrupp
Sara Tellqvist, förälder i Pluto, har startat en facebookgrupp för nuvarande Plutogrupp. Tanken med gruppen är att ha ett gemensamt forum där ni föräldrar på ett enkelt sätt kan komma i kontakt och kommunicera med varandra. Gruppen heter ”Lemshagaföräldrar till barn födda 2014”. Se bild nedan.

 

Nästa vecka

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag: Idrott/inskolningsgrupp 2 (röd). NO/Inskolningsgrupp 1 (grön). Skogen Inskolningsgrupp 1 (grön) går till Raketen kl.14.30-16.00.
Fredag:

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

 

 

Plutos veckobrev v.36

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

Sommaruppgift

I veckan har vi fortsatt med redovisningarna av sommaruppgiften. Vi har lyssnat på några fler kompisar som berättat om vad de lärt sig i sommar. 

 

Skolverkets bedömningsstöd

Vi har fortsatt med svenska i bedömningsstödet. När vi har plockat ut ett barn i taget så har resten fått leka lekar och göra ett eget underlägg som vi använder när vi limmar och pysslar.

 

 

Vi lekte bland annat en lek där det gällde att hitta en Minion som gömt sig någonstans i klassrummet. Det svåra var att inte avslöja när man hittade den utan låta alla hitta den först.

 

 

Vi har hunnit ha den första mattelektionen där vi räknade antal och parade ihop med rätt siffra.

 

 

En bra kompis

I veckan har vi delat med oss av våra erfarenheter från förskolan och samtalet kring hur vi tycker att  “en bra kompis” ska vara. Vi har också pratat om verktyget  “stopphanden” som vi använder på Pluto när vi vill säga nej eller få någon att stanna upp och lyssna bättre. Vi håller upp handen och säger stopp om något i leken inte känns bra. Det är viktigt att alla känner att de kan använda stopphanden och att alla lyssnar när någon använder stopphanden. 

 

 

Plutokompis! Har du provat stopphanden?

 

FRITIDS

 

Morgonfritids – tisdagar

Varje TISDAG är det fritidstid mellan 7.30- 9.15. Dessa morgnar kommer barnen att träffa Anna, Hanan och Johannes på Pluto. De här dagarna kan ni (om ni har möjlighet) välja att ta sovmorgon fram till 9.15 då första lektionen startar. Från kl.9.00 går alla ut på rast på gården innan vi börjar, det kan vara bra att veta för er som kommer lite senare.

 

Eftermiddagarna

Så här ser rutinerna ut just nu:

Runt 14.30 samlar vi barnen till en fritidssamling utomhus där de får chans att välja mellan att stanna kvar ute och leka eller gå in i klassrummen. 

 

 

I klassrummen väljer barnen aktivitet utifrån våra “aktivitetskort” som är uppsatta på whitebordtavlorna.

 

 

Så här under de första veckorna har vi sett många plutokompisar som väljer att bygga kulbanor eller sätta ihop tågbanan i det gröna klassrummet, medan andra barn väljer att rita och pyssla eller spela spel i det röda klassrummet.

 

De som vill fortsätta sin lek utomhus väljer ofta att prova och undersöka allt material vi erbjuder i låneboden, tex hoppa hopprep, prova hoppstyltor, leka i sandlådan, spela pingis, bandy eller tennis. Några plutokompisar som känner äldre barn i Neptunus och Uranus passar på att leka med dem på gården under eftermiddagarna.

 

Skogen

På torsdagar mellan kl.14.30 – 16.00 kommer vi att gå till skogen och då oftast till platsen Raketen som ligger strax ovanför skolan (ca 10 min promenad). Röd och grön grupp turas om att gå iväg tillsammans med Anna och Titti varannan vecka. Den grupp som stannar på skolan är kvar med Maria och Johannes.  

Om barnen hämtas före 15.00 vill vi att ni meddelar oss på schoolsoft, då kan de stanna kvar på skolan.

Det är viktigt att barnen är ändamålsenligt klädda dessa dagar eftersom vi går ut i alla väder. Röd grupp startar nästa vecka (v.37). Se gruppindelning på schoolsoft.

I vår LPP – lokal pedagogisk planering (på hemsidan), kan ni läsa om planeringen kring aktiviteten – Plutos skogsutflykter i närmiljön 20/21.

 

Skola och hem

 

Information

 

Hörlurar till iPads

När vi arbetar med iPads på främst svenskalektionerna behöver vi ha ljud på. De som vill får gärna ta med sig egna hörlurar för att höra bättre och inte störas av ljud runt om. Vi har några som vi kan låna ut men de räcker inte till alla. 

 

Lämning och hämtningsrutiner

Vi vill passa på och påminna om att all lämning och hämtning sker utomhus pga pågående pandemi. Vi pedagoger finns till för er när ni behöver stöttning vid lämning och hämtning, säg bara till så hittar vi bra lösningar.

Lämningen sker tillsvidare utomhus på plutogården från kl.7:30 där ni föräldrar checkar in hos den pedagog som har grön väst. Från kl.8.00 kan barnen välja att gå in i klassrummen eller stanna kvar ute och leka en stund innan morgonsamlingarna.

Hämtningen på eftermiddagen går till på samma sätt dvs ni söker upp pedagog i grön väst och checkar ut. Finns ditt barn inne på fritids hjälper vi ditt barn att komma ut till kapprummet.

Det är viktigt att ni föräldrar respekterar riktlinjerna och inte går in i lokalerna, för att på så sätt minska risken för smittspridning.

 

Vid sjukdom

Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer under rådande pandemi. För att vi ska hållas oss så friska som möjligt är det viktigt att vi tänker på att hålla avstånd och vid sjukdom gäller följande: 

 

a) Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan en först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

 

b) Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

 

c) Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

 

Gruppindelning

Vi kommer inte att göra några förflyttningar av barn i grupperna riktigt än, utan kör på med de inskolningsgrupper som barnen är. Inskolningsgrupp 2 har sin hemvist i röda klassrummet och inskolningsgrupp 1 i gröna. 

Om/när vi gör några förändringar så kommer vi att meddela er. Om du är osäker på vilken inskolningsgrupp ditt barn tillhör så finns gruppindelningen i schoolsoft. 

 

Lära-känna samtal 

Under hela vecka 39 kommer lärakänna-samtalen att ligga. På tisdag nästa vecka den 8/9 kommer tiderna läggas ut på schoolsoft. I schoolsoft ser ni också vilken mentor ni ska boka ett samtal med. 

Onsdagen den 23/9 är en samtalsdag vilket innebär att det inte är någon vanlig skoldag utan fritids kommer att ha öppet för de som har behov av omsorg. Om ni har möjlighet så får eleverna även vara lediga denna dag. Vi vill att ni fyller i schoolsoft hur ni väljer att göra denna dag. 

Samtalet är 30 min långt och kommer att ske digitalt via google meet. Den första stunden är barnen med på samtalet och resterande tid har föräldrar och pedagog själva. 

Vi kommer inför samtalet att lägga ut ett frågeformulär i schoolsoft som vi kommer att utgå ifrån under samtalet. Detta vill vi att ni besvarar tillsammans med ert barn och lämnar in till oss i god tid.

 

Idrott 

Nästa vecka är första idrottslektionen. Vi har idrott tillsammans med Maria och Anna i gymnastiksalen. Barnen behöver inte ha med sig något speciellt ombyte men det kan vara bra att tänka på att ha kläder som är sköna att röra sig denna dag. Vi tar av oss strumporna och är barfota i hallen.

Grupperna röd och grön kommer turas om att ha idrott varannan vecka. Den grupp som inte har idrott har då NO med Lisa.

Nu på torsdag är det grön grupp som börjar med idrott.

 

Nästa vecka

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Inskolningsgrupp 1 (grön) grupp Idrott. Inskolningsgrupp 2 (röd) NO. Inskolningsgrupp 2 (röd) går till Raketen kl.14.30-16.00

Fredag: Skolfotografering 

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Plutos veckobrev v.35

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SO / SV

 

Sommaruppgift

I veckan har vi börjat med redovisningarna av sommaruppgiften. Vi har lyssnat på några kompisar som berättat om “vad de lärt sig i sommar” utifrån sin bild eller film och text. Vi ser att denna stund är uppskattad. Det är roligt att både berätta mer om sig själv men också att få lyssna och lära oss mer om varandra. Vi ser att barnen lättare får upp ögonen för varandra när de upptäcker att de delar liknande intressen och erfarenheter.

 

 

 

 

Lika som bär

I veckan har vi läst ur boken “Lika som bär” som lyfter fram det positiva i att vi människor är olika och unika. För tänk om alla såg likadana ut, hette samma sak och gillade precis samma saker… hur skulle det vara då och vilka problem skulle vi kanske ställas inför?

 

 

 

Efteråt så lyfte vi även hur viktigt och bra det är att alla vi i Pluto är olika varandra och helt unika. Både till utseendet men också hur vi tänker, tycker och känner. Vi samtalade om att det är viktigt att vi accepterar varandra precis för dem vi är. 

 

Sedan fick alla i uppgift att färglägga en varsin “vi tillsammans-docka” så den såg ut som en själv. De som inte hade möjlighet att göra det i veckan kommer att få göra det nästa vecka. 

 

 

Under veckan har vi också börjat läsa kapitelboken “Lillebror och Nalle”. Den handlar om Lillebror, hans gosedjur Nalle och bästa vän Billan. I kapitlen får vi höra om vardagliga händelser ur Lillebrors liv.  Som till exempel när han försökte springa upp i ett träd eller om när han och Billan hittade en hemlig koja. 

 

 

 

Kartläggning i förskoleklass

Under höstterminen kommer vi att genomföra skolverkets obligatoriska material för alla 6-åringar, “Hitta språket” och “Hitta matematiken” för att kartlägga elevernas kunskaper i svenska och matematik. Övningar kommer vi att väva in i den ordinarie undervisningen under de kommande veckorna.

 

Så här skriver skolverket om kartläggningsmaterialet som består av två delar, :

Nationella kartläggningsmaterial har tagits fram på uppdrag av regeringen för att ge ett tydligt och konkret stöd för kartläggning av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriska att använda på höstterminen i förskoleklass. Materialen ska stödja läraren i att tidigt identifiera elever som är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd eller som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt. För eleverna i förskoleklass ska läraren använda nationella kartläggningsmaterial vid avstämningstillfällen under höstterminen.

När kartläggningen är klar kommer vi att kontakta er föräldrar vars barn kommer att erbjudas extra stöd under vårterminen för att komma igång med svenskan och matematiken inför årskurs ett.

 

Skola och hem

 

Information

 

Regnkläder och stövlar

På Pluto är vi ute på raster och det är vi oavsett väder. Därför behöver vi påminna om att  alla behöver se till att det finns regnkläder och stövlar här varje dag.

 

Schemat

Under nästa vecka kommer vi fortsätta med sommaruppgifter, gruppstärkande aktiviteter och kartläggning i svenska och matematik. Därför startar vi med idrott och NO först vecka 37. 

 

Bild- och namnpublicering – bekräfta i Schoolsoft

Under inskolningen fick ni en blankett att fylla i gällande namn- och bildpublicering. Nu har vår it-avdelning ändrat rutinen kring detta och det ska fortsättningsvis ske digitalt i schoolsoft.

Så du, Plutoförälder, behöver (oavsett om du redan lämnat in en blankett) gå in på schoolsoft och bocka i vad som ska gälla för just ert barn.

 

Se Martins information nedan. 

 

I början av varje läsår ber vi vårdnadshavare att i samråd med sina barn att ta ställning till om Lemshaga får publicera namn- och bild på barnet offentligt via skolans hemsida i form av klassernas veckobrev. Observera att vi aldrig skriver ut fullständiga namn på hemsidan utan använder oss utav förnamn samt i vissa fall första bokstaven i efternamnet. 

 

I Schoolsoft finns en nyhet publicerad där vi ber er vårdnadshavare ta ställning till publicering av namn respektive bild. Frågan finns öppen att besvara i Schoolsoft frams till nästa fredag. Ett uteblivet ställningstagande tolkas som att namn och bild på elev ej får publiceras.

 

Nästa vecka

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Ingen idrott/NO

Fredag:

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

Plutos veckobrev v.34 2020

Välkomna till ett spännande läsår i Pluto alla barn och föräldrar!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

INSKOLNING

Inskolningsdagarna har gått mycket bra för alla barn i båda grupperna och barnen börjar redan knyta kontakter med varandra. Vi har sett många glada och förväntansfulla barn och mycket lek både inne och ute dessa första dagar. Vi har utforskat vår ute- och innemiljö och på ett tryggt sätt fått möta många nya rutiner tillsammans.

Tack alla föräldrar som hjälpt oss att ge barnen en trygg start den här första tiden på Lemshaga!

De närmaste veckorna kommer vi fortsätta att lägga mycket tid på att hjälpa barnen möta allt nytt, stötta dem i mötet med nya vänner samt undersöka den nya miljön och de rutiner som finns här.

Så här gör vi bland annat för att skapa trygghet och goda relationer:

* vi finns vid barnens sida i deras möten med andra, både i lek och i arbetsstunder.

* vi pratar om hur vi vill att vi ska vara med varandra.

* vi tydliggör våra rutiner och dagens struktur.

* vi arbetar gruppstärkande genom att öva på våra namn, leka och sjunga mycket tillsammans.

 

SO

Vi övat på att känna igen kompisarnas namn under morgonsamlingen genom övningen “Solen”.  Vi har lekt olika namnlekar och “Hunden och benet” för att lära känna varandra bättre. Vi har gått skolgårdsgränserna och haft sångsamling tillsammans. 

Vi har gått en Lemshagapromenad och begett oss utanför våra gårdsgränser och utforskat resten av skolområdet. Vi har tittat var alla andra klasser (åk 1-9) har sin klassrum. Var skolchef, rektor och skolsyster finns. Vi har också fått och lära oss lite historia om några av de äldsta byggnaderna och fått veta vad de olika klasserna och gårdarna heter.

 

SVENSKA

Vi har haft högläsning och skapat en varsin namnskylt till den personliga lådan som barnen kommer att ha i något av klassrummen. 


MATEMATIK 

I Pluto firar vi barnens födelsedagar med sång och med ett Plutoarmband. Den här veckan har vi gjort ett varsitt armband som vi lägger i en burk och när ett barn fyller år så får hen dra ett armband ur lådan. Armbanden gjorde vi genom att hitta på ett mönster som vi ritade på ett papper. Sedan pärlade alla enligt sin beskrivning. Det blev många olika mönster, några med två färger och några upp till sex färger som upprepades i ett mönster.

 

 

Skola och hem / information

 

Pluto = förskoleklass + fritids (Kl.07.30-17.00)

 

Plutofritids

Fritids öppnar 07.30 och stänger 17.00 . 

Barnen har sitt eftermiddagsfritids i samma lokaler/klassrum som inskolningen har varit i. De barn som kommer före 8.00 möter olika pedagoger från Mellangården och barn från Saturnus (åk3) och ev några barn från Jupiter (åk4). Strax före 8.00 går de äldre barnen till sina klassrum och Plutobarnen stannar kvar.

 

Lämning och hämtningsrutiner

Lämningen sker tillsvidare utomhus på plutogården från kl.07:30 där ni föräldrar checkar in hos den pedagog som har grön väst. Även ni som ansökt om tidigare lämning lämnar utomhus. 

Vid hämtningen på eftermiddagen söker ni upp pedagogen i grön väst på plutogården som checkar ut. Finns ditt barn inne på fritids hjälper vi vuxna ditt barn att komma ut till kapprummet.

 

När någon annan hämtar…

Om någon annan än ni föräldrar hämtar ert barn behöver ni meddela oss. Vi vill att ni skriver in det i kommentarsfältet på schoolsoft (där ni fyller i ert barns tider). Om ni planerar att syskon ska hämta behöver ni fylla i blanketten “självständig hemgång” och lämna in den till oss Den finns på schoolsoft och hemsidan eller hos oss.

 

Morgonfritids – tisdagar

Varje TISDAG är det fritidstid mellan 7.30- 9.15, dessa mornar kommer barnen att träffa Anna, Hanan och Johannes på Pluto. Dessa dagar kan ni (om ni har möjlighet) välja att ta sovmorgon fram till 9.15 då första lektionen startar.

 

Pluto förskoleklass

Skoltiden/lektionerna startar kl 8.20 och slutar 13.15. Denna tid är obligatorisk för alla barn i förskoleklass. Vi vill att alla barn är lämnade, pussade och kramade före 8.20.

 

En dag på Pluto

7.30 Fritids öppnar.

8.00 De äldre barnen går till sina klassrum.

8.20 Förmiddagens lektioner startar.

10.30 Lunch

11.00 – 12.00  Rast ute

12.00 – 13.15 Eftermiddagens lektioner startar,

Skoldagen slutar och eftermiddagsfritids börjar.

13.30 Mellanmål och rast ute

14.30 Barnen kan välja inne- eller utelek.

16.15 Vi avslutar alla aktiviteter och lekar och städar kapprum.

16.30 Fruktstund ute på Plutogården för de barn som är kvar till 17.00.

17.00 Fritids stänger.

Påminn gärna ditt barn att plocka undan efter sig innan hemgång.

 

Plutopedagoger

Pedagoger som era barn kommer att möta under sitt år i förskoleklass är i första hand Maria, Lisa, Anna, Titti, Johannes och Hanan. 

Pedagogerna som öppnar morgonfritids är:

Må: Mattias

Ti: Hanan

On: Fia

To: Lisa

Fr: Maria

 

Vi har alla olika ansvarsområden men samarbetar kring barnen under hela deras dag. 

Maria och Lisa är mentorer och har det övergripande ansvaret för förskoleklasstiden. Maria ansvarar för svenska och idrott och Lisa för matematik och NO. Övriga ämnen ansvarar båda för. Anna, Titti och Johannes ansvarar för fritidstiden och Anita träffar barnen under mellanmålet. Anna är ansvarspedagog på fritids och är den pedagog som träffar barnen under hela deras dag, skola+fritids. 

 

Mentorsgrupp Röd och Grön

Här på Lemshaga så ser vi alla förskoleklassbarn som en enda stor grupp som ska lära känna varandra och lära sig att fungera tillsammans. 

De här första veckorna har barnen sina lektioner och aktiviteter i sin inskolningsgrupp. När vi har lärt känna alla individer lite mer så kommer vi att dela in barnen i mentorsgrupp Röd och Grön.  I sin mentorsgrupp (klass) kommer barnen att ha de flesta av sina lektioner. Med undantag när vi arbetar i Mångrupperna (Nix, Charon och Hydra).

När de första mentorsgrupperna är satta kommer vi lägga ut gruppindelningen i schoolsoft, och de kommer som tidigast ske vecka 36. Viktigt att känna till att dessa mentorsgrupper kan komma att förändras under Plutoåret, då målet är att arbetat in två välfungerande grupper inför åk 1. 

Där det i varje klass finns en bra blandning av olika personligheter, som kan berika våra lektioner och möten på olika sätt. Vi lägger stor vikt vid att det råder ett trevligt, positivt och öppet klimat där kreativitet kan råda men också att det finns ett lugn och god arbetsro.

Mångrupper

I Mångrupperna Nix, Charon och Hydra träffas barnen i ett mindre sammanhang (13-14 barn). Varje fredag med start vecka 43 kommer barnen träffas i sin Mångrupp, där de sju fredagar i rad kommer att ha Simskola, Dramalek eller Sagomattan. Efter sju tillfällen byter gruppen aktivitet, i slutet av Plutoåret så kommer alla barn ha haft alla tre aktiviteter. 

 

Frånvaro

Frånvaro meddelas på Schoolsoft innan kl.8.20. Vi vill också påminna er som inte redan gjort det att fylla i ert barns närvarotider i schoolsoft. Det är av stor vikt för ert barns säkerhet, för planerandet av verksamheten och för att vårt närvarosystem (dator + iPad) ska fungera optimalt. Om ert barns tider inte är ifyllda så syns det inte i våra iPads när ni gör en frånvaroanmälan. Vi ser heller inte era ledighetsansökningar. Om en elev inte dyker upp till lektionsstart och inte är frånvaroanmäld kommer ni föräldrar att bli kontaktade av skolan via sms eller telefonsamtal.

 

Egen mat

Ni får gärna ta med en frukt eller en smörgås till ert barn om det behöver lite extra energi under dagen. Dessa förvaras på hyllan i kapprummet och får ätas före kl 8.20 eller efter vi ätit mellis 13.30. Vi vill inte att barnen byter mat med varandra eller delar med sig, främst på grund av allergier men även då detta har en tendens att leda till byteshandel och konflikter.

Viktigt att tänka på är att det råder nötförbud på hela skolan!

En namnmärkt vattenflaska är även bra om alla barn har på sin hylla i kapprummet, hjälp gärna ert barn med att diska den emellanåt så den håller sig fräsch.

 

Leksaker

På Lemshaga vill vi att barnen möts genom det material som vi har här, då möten handlar om personer, och inte saker. Egna leksaker, gosedjur, pennor mm ska stanna hemma.

 

Kläder

De kläder som barnen behöver på Pluto är:

* utekläder och skor + regnkläder och gummistövlar (i kapprummet)

* minst två set med ombyteskläder (i lådan i korridoren)

Ni föräldrar behöver hjälpa barnen att hålla ordning i kapprummen genom att ta hem kläder som behöver tvättas, titta i torkskåpen och kvarglömt lådorna om något ska tillbaka till kroken. Samt fylla på med extrakläder vid behov.

 

Födelsedagar

Här på Pluto firar vi den som fyller år genom att jubilaren får berätta kort hur en födelsedag kan se ut hemma hos sig. Sedan så sjunger vi för födelsedagsbarnet och hen får sedan blundandes ta ett armband ur vår födelsedagsburk. Armbanden har vi gemensamt pysslat ihop under inskolningsveckan och lagt i burken. 

Vi vill passa på att informera om att inbjudningar till privata födelsedagskalas inte får sättas upp i kapprummen eftersom vi vill undvika födelsedagsdiskussioner som kan göra att någon känner sig utanför.

 

Nästa vecka

Under nästa vecka kommer vi att fortsätta lägga fokus på att lära känna  varandra genom olika lekar och aktiviteter blandat med olika lektionsuppgifter. Vi kommer bland annat att arbeta med Sommaruppgiften där barnen kommer få presentera för sina kompisar vad de har lärt sig för något.

Det ordinarie schemat startar först vecka 36.

 

Kontaktuppgifter till oss på Pluto:

pluto.personal@lemshaga.se

Telefonnummer: 08-586 313 10

 

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

Välkomna till inskolning i förskoleklass och fritids – Pluto 

Inför inskolningsdagarna nästa vecka (v.34) behöver vi göra några förändringar pågrund av rådande pandemi. 

När ni kommer på måndag så samlas vi allihop ute på skolgården utanför Pluto. Efter att vi hälsat alla välkomna kommer barnen följa med oss pedagoger till den aktivitet som vi tänkt. 

Ni föräldrar kommer under dessa två inskolningsdagar behöva vara kvar utomhus. 

Under den första dagen vill vi att ni stannar på skolgården (Plutos sida) så att ni finns tillgängliga för ert barn vid behov. 

Under andra dagen har ni möjlighet att ta en liten promenad om ni önskar, och om ert barn känner sig trygg med det. Ni kommer inte att träffa vår it-pedagog Martin. Han kommer istället att maila ut information och inloggningsuppgifter för schoolsoft till er. Däremot kommer ni få med er blanketten (Tekniska hälpmedel / bild- och namnpublicering) som vi vill att ni skriver under och lämnar till oss nästkommande dag. 

Den tredje dagen (skolstartsdagen) är tanken att ni lämnar vid 8.20 och hämtar vid 14.00. Vi kommer inte att ha någon gemensam uppstart med övriga klasser i Amfiteatern. 

Ni börjar inskolningen i den grupp ni placerats i med start den 17 augusti. 

Information om vilken inskolningsgrupp ert barn tillhör fick ni på föräldramötet i juni. Om ni inte var närvarande eller saknar den informationen måste ni kontakta oss. 

Grupp 1 v. 34
17/8 kl.09.00 -12.00
18/8 kl.13.00 -16.00
19/8 kl.08.20 -14.00 Skolstart! (båda grupper samma tid) 

Grupp 2 v. 34
17/8 kl.13.00 -16.00
18/8 kl.09.00 -12.00
19/8 kl.08.20 -14.00 Skolstart! (båda grupper samma tid) 

Efter skolstartsdagen börjar skoldagarna i Pluto kl. 8.20 och slutar 13.15. Före och efter skoldagen är det fritids i Plutos lokaler.
Nu kan barnen gå på fritids utifrån de behov som finns, dvs när ditt barn haft sina tre inskolningsdagar. Vi har öppet kl. 7.30-17.00 och alla Mellangårdens pedagoger på fritids turas om att öppna och stänga under läsårets veckodagar.

 

Hämtning och lämningsrutiner på Pluto

Ni lämnar och hämtar ditt barn utomhus på Plutos gård till den pedagog  som har en grön väst, den pedagogen ansvarar för att checka in/ut ditt barn. Det är viktigt att ni från och med skolstarten har fyllt i ert barns närvarotider i schoolsoft. 

Förskoleklass är obligatorisk vilket innebär att ni måste ansöka om ledighet för era barn under terminerna och det görs i schoolsoft. 

 

Utrustning att ta med: 

  • regnkläder och gummistövlar 
  • extrakläder. Egen klädlåda finns i byrån utanför klassrummen 
  • vattenflaska och solhatt/keps 
  • bra skor att leka i
    varm tröja/tunnare jacka 
  • vi ber er att lämna egna leksaker och pennor hemma. 

 

Om ni vill nå oss: 

pluto.personal@lemshaga.se 

Tel. 08-586 313 10 

 

Varmt välkomna 

Anna, Maria, Lisa, Johannes, Titti, Hanan