Vad är slöjd?

Ämne: Textilslöjd
Årskurs: 3
Ansvarig: Åsa Gustafson
När:ht 22 (grupp A och C) vt23 (grupp B)

Varför?
Under årskurs tre tar vi reda på varför vi har ämnet slöjd. Varför är det bra att öva upp sin kreativitet? Varför är det nytttigt för människan att skapa? Vad är finmotirik? Hur uppstod uråldriga tekniker som att ”slå ett rep (repslagning), tovning och handsömnad?

Vi går igenom olika teman, tråd-garn-rep, ull och tovning, broderi samt olika mindre uppgifter.

I kursplanen står det

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att form­ge och framställa föremål genom att arbeta med olika material och hant­verks­tekniker. Eleverna ska i arbetet ges möjligheter att utveckla sin skick­lig­het i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Under­visningen väcka elevernas nyfikenhet och lust att undersöka och experi­men­tera med olika material, hantverkstekniker och uttryck, samt att ta sig an upp­gifter på ett kreativt sätt.

I undervisningen ska eleverna även få möta såväl äldre tiders hantverksföremål och slöjdtraditioner som nutida design för att in­spi­reras i det egna skapandet.

Vidare ska undervisningen bidra till att ele­ver­na utvecklar förmågan att använda slöjdspecifika begrepp som be­skriver arbets­processer, material, verktyg och hantverkstekniker.

Genom reflektion både i arbe­tet och när det är slutfört kan eleverna utveckla medvetenhet om vad som känne­tecknar kvalitet i utförande och resultat.

Undervisningen kan bidra till att eleverna ut­veck­lar ett miljömedvetet förhållningssätt.

Vad?

 • Vad är slöjd
 • Vad betyder textil?
 • arför har vi slöjd?
 • Vad har du på dig? Vem har gjort det, av vad  och vart då?
 • Hur gör man tyg?
 • Var kommer ull och lin ifrån?
 • Hur tillverkade de tråd, tyg och rep förr i tiden?
 • Hur våttovar och nåltovar man?
 • Hur broderar man?

Ord vi kommer lära ossSpinna
Tvinna
Fläta
Karda
Tova – våttova/såptova, torrtova/nåltova
Broderi -efterstygn, broderinål,

Hur?
Vi kommer bl a att jobba med ull, tovning och handsömnad. Vi kommer ha genomgångar på hur man gör för att t ex karda ull, spinna en tråd, klippa i tyg, sy kastsöm osv.

Eleven kommer att få berätta om vad hen gjort ibland muntligt inför klassen, ibland inför mig och ibland med papper och penna

Veckoplanering

V.35. Välkomna, Varför slöjd och fingervirka.

v.36 Fingervirka klart, tvinna snodd

v.37  klippa orm spinna tråd, knyta armband

v.38  japansk snodd mäta räkna

v. 39 Japansk snodd + karda

v.40. våttova +japansk snodd

v.41 nåltova  +japansk snodd

v.42 skissa/rita av din figur – berätta om den. film om ull.  göra klart fotografera skicka till veckobrev

v.43 garnboll

v.44 höstlov

v. 45 start broderi

v. 46 skissa till broderi

v.47 broderi + materialet lin

v.48 broderi + extrauppgift

v.49 fläta

v.50 fläta

v.2 makrame/ fläta. utvärdering sammanfattning- vad har vi lärt oss

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Tid – Ge tid för tänkande såväl individuell som i par och arbetsgrupper.

Möjligheter – Genom inspirationsexempel och tidigare elevers arbeten visas vad projektet kan ge för möjligheter.

Förväntningar – Med olika instruktioner och hjälpmedel uppmanas du att jobba så självständigt som möligt för dig.

Rutiner – Ge flera olika möjligheter att ta till sig instruktioner, filmer, text, gruppen och min modelering, samma struktur varje lektion. Think Pair share

Interaktion – samarbete genom arbetsgrupper i hur ni blir placerade.

Miljö – En klassrumsmiljö som inbjuder till samarbete genom arbetsgrupper.

Språk – Använda ett språk med både korrekta begrepp samt förenklat språk, visa samma sak på olika sätt.

Modellering – Lärare modellererar genom att göra samma projekt som eleverna, Genom att vara ett eller några steg före och visa i olika moment. Eleverna kan även modellera för varandra i klassrummet.

Saturnus veckobrev v.36

Hej alla fantastiska Saturnusfamiljer!

Tack för en fin vecka tillsammans. Vi är glada över att många kompisar var tillbaka efter sjukdom, men vi saknade några även denna vecka. Sommaren håller sig kvar och vi njuter så länge vi kan av sol och värme. 

Svenska

Under veckan har vi arbetat vidare med kapitlet “Flickan och cirkushunden” som är en berättande text. I arbetsboken har vi arbetat med alfabetisk ordning genom att placera ord i rätt ordning. Då alla ord började på samma bokstav var vi tvungna att kolla vidare på andra eller tredje bokstaven för att hitta rätt. 

Vi avslutade kapitlet med att alla fick öva på att skriva en inledning. I inledningen får man ofta lära känna personerna och miljön. Inledningen ska göra läsaren nyfiken och intresserad. Vi började med att samla ord om vår karaktär och om miljön för att sedan skriva en egen inledning. 

Vi har även fortsatt arbetet med bedömningsstöd och har under veckan skrivit faktatexter om elefantens språk.

SO

Arbetet med demokrati och valet har fortsatt under veckan. Tillsammans pratade vi om vilka partier vi har i riksdagen samt hur deras olika loggor ser ut. Eleverna blev sedan indelade i grupper om 4 i varje som tillsammans bildade ett parti. Frågan som varje parti skulle fokusera på var “Hur kan vi göra skolgården bättre?”. Tillsammans i partiet skulle de sedan komma på ett partinamn, en egen logga samt 3-4 förslag med argument till förbättring. Barnen var så engagerade och alla gjorde fantastiska presentationer av sitt parti och argumenterade väl om varför deras förslag var bra.

 

Läxan

Eleverna har fått med sig läxan med en bok att läsa samt ett arbetsblad där de övar vidare på alfabetisk ordning. Hjälp era barn att få med sig läxan tillbaka på torsdagar så vi har möjlighet att förbereda nya läxor till fredagen. Hjälp även era barn med att se över deras läxa så att de får en chans att befästa det vi arbetar med i skolan. När de skriver i läxboken får ni gärna påminna om stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden. 

 

Skola och hem

Detta är det sista veckobrevet på hemsidan. I stället kommer vi att skriva ett så kallat månadsbrev en gång i månaden. Månadsbrevet kommer den första fredagen varje månad. Varje vecka får ni istället en hälsning via Meitner på er mejladress. OBS! Det är mycket viktigt ni lägger in/uppdaterar era mejladresser på Meitner.

 

Kommande händelser:


28/9 Utvecklingssamtalsdag ( ej skoldag ) 

Varmt välkomna till utvecklingssamtal! 

Vi kommer i år erbjuda fysiska möten på plats, tider och info om hur du bokar kommer under nästa vecka på Meitner. 

Vi kommer även komma ut med hur du som vårdnadshavare förbereder dig inför samtalet på bästa sätt. 

Det är ingen skoldag men fritids är öppet för de elever som behöver barnomsorg denna dag. Detta behöver anmälas på Meitner så fritids kan planera dagen för att den ska bli så bra som möjligt.

Kommande vecka:

Lektioner enligt schema. 

Måndag:

Tisdag: 

Onsdag: Friluftsliv, packa gärna med en frukt samt vattenflaska.

Torsdag: Läxan lämnas in.

Fredag: Idrott med dusch. Ny läxa lämnas ut.

 

Trevlig helg!/ Sara, Hanna och Mattias

 

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27

Saturnus veckobrev v.35

Hej alla härliga Saturnusar!

Ännu en fin vecka tillsammans har passerat. Tyvärr verkar det vara någon bacill som hoppar runt så vi har saknat en del kompisar under veckan.

 

Svenska

Nu har vi startat upp med läsresan och den första texten i den nya läseboken “Flickan och Cirkushunden” är en berättande text. Vi har både lyssnat på berättelsen samt läst enskilt i läseboken. I arbetsboken har vi som vanligt vid uppstart av ett nytt kapitel inlett med att arbeta med förståelse för ord som vi möter i texten. Vi har även arbetat med läsförståelse och stavning av -ng ljudet. 

Läsläxan

Nu startar vi äntligen upp med läsläxan! Det kommer se ut i stort sett se ut som förut med småböcker. Nu har vi fått in ytterligare fler böcker i olika genrer som man läser under veckan. Det som är skillnad är att det tillsammans med läxan ligger med en läxbok. Inuti den finns en instruktion där det står hur man går tillväga. 

Du läser minst tre tillfällen i veckan. Läser man ut boken på mindre än tre tillfällen så kan man gärna välja en bok hemma eller läsa boken igen. När du läst klart din bok så finns det läsförståelsefrågor i slutet av boken. Skriv vilken bok du valt och välj tre frågor som du svarar på i din läxbok. Du som vårdnadshavare kan signera med ert namn och gärna en kommentar om hur det gått och om nivån var lagom. 

 

Matematik

I matematiken har vi arbetat vidare i Singma med talföljd genom att hitta de tal som saknas. Tillsammans och enskilt har vi övat på att se mönster i talföjder samt att öka och minska. Vidare har vi även övat på att kunna avrunda tal till närmaste tusental samt att använda symbolen för ungefär. 

 

I matematiken har vi även genomfört bedömningsstödet för den här terminen. Tid kommer att ges under nästkommande vecka för de som varit sjuka. 

 

SO

Arbetet med demokrati och valet har fortsatt under veckan. Vi har bland annat fördjupat oss i vilka som får rösta samt hur det går till när man röstar i ett demokratiskt val. Några kom med idén att eleverna skulle få skapa egna partier, så det ska vi göra under nästa vecka. 

 

Kommande vecka:

Lektioner enligt schema. 

 

Måndag: 

Tisdag: slöjd grupp A och B

Onsdag: slöjd grupp C

Torsdag: Läxan lämnas in

Fredag: Idrott med dusch, ny läxa delas ut.

 

Trevlig helg!/ Sara, Hanna och Mattias

 

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27

 

Saturnus veckobrev v.34

Hej alla fantastiska Saturnusar!

 

Tack för ännu en fin och solig vecka tillsammans. Vi har landat i villan och rutinerna börjar sätta sig. Det mesta har kommit igång under veckan och barnen har varit spända och glada över att ha bild i bildsalen i ladan, musik i musikladan och att äntligen få sätta igång med slöjden. 

 

Svenska

I svenskan har fokus fortsatt varit på läsning. Barnen startar som vanligt dagen med egen läsning. Vi har även läst i par, övat läsförståelse samt dagligen läst ur vår spännande högläsningsbok. Vi har fortsatt med bedömningsstöden i svenska och många har hunnit med läsdelen. 

 

Matematik

I matematiken har vi fortsatt arbeta med talen upp till 10.000 men även fokuserat på repetition av multiplikation samt likhetstecknets betydelse.

 

SO

Då valet närmar sig har vi valt att fördjupa oss i demokrati under veckorna fram till valet. Vi har lärt oss att ordet demokrati betyder folkstyre och vad det innebär att leva i ett demokratiskt land. Vi har jämfört demokrati och diktatur och pratat om demokratiska val. 

 

Utflykt

Torsdagen och vår utflykt “de fyra strändernas vandring” blev en dag att minnas. Efter bussturen gick vi till Bistro Björkvik där Lilys pappa Johan mötte oss med glass, vilket var mycket uppskattat! Sedan började vår vandring från stranden nedanför bistron till Lilla sand, vidare till Stora sand och slutligen vårt mål Klacknäset. Väl på plats åt vi lunch, lekte på stranden, byggde sandkreationer samt badade. 

Kommande vecka:

Lektioner enligt schema. 

Måndag: Hanna är på mattekurs

Tisdag: Hanna är på mattekurs

Onsdag: Packa gärna med en frukt samt vattenflaska till friluftslivet. 

Torsdag:

Fredag: Idrott med dusch 

 

Trevlig helg!

/ Sara, Hanna och Mattias

 

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27

 

Saturnus veckobrev v.33

Hej alla Saturnusar!

Vilken härlig första vecka vi har haft! Det var så fint att se alla barnen igen. 

Normer och Värden / Ansvar och inflytande

Under veckan har vi fokuserat på gruppen och arbetat med bland annat vårt värdegrundsarbete. 

Vi har satsat mycket nu i starten på hur vi vill ha det här i villan. Vi har diskuterat våra regler som vi behöver ha för att vi alla ska trivas och ha det bra tillsammans. Detta läsår har vi tryckt extra på eget ansvar och ordning och reda. 

Vi har arbetat med 5 värdeord; hjälpsamhet, artighet, positiv attityd, självförtroende och målmedvetenhet. Barnen har fått diskutera tillsammans vad de orden innebär. De blev sedan indelade i grupper med ett av orden och får själva komma på ett sätt att gestalta dess betydelse. Kreativiteten var hög! Det blir allt från bland annat teater, plakat och egenskrivna sånger.

Under onsdagens friluftsliv promenerade vi bort till scoutstugan och gjorde kompisbingo och lekte gemensam lek. 

Kunskaper

För information så kommer vi att starta med bedömningsstöden i svenska och matematik. I matten har vi startat upp kapitlet “Talen upp till 10 000” och i svenskan har vi fokuserat på att repetera meningsbyggnaden, läst enskilt och tillsammans i vår nya högläsningsbok, “Skogens systrar”. Vi startade även upp projektet “Valet” där vi tillsammans kommer lära oss om demokrati, politik och hur valet går till. 

Hälsning från de nya pedagogerna från slöjden

Slöjdlärarna Åsa och Victor hälsar alla barnen hjärtligt välkomna i olika grupper på tisdagar och torsdagar.

Skola och hem

Information kring kommande vecka och aktiviteter får ni i ett mailutskick via Meitner.

Trevlig helg!

/Sara, Hanna och Mattias

 

Vi undersöker forntiden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela och Daniel

När, under vilka veckor? VT-22 v.13-20

Vad?

Frågeställning:

 • Vad är forntiden och hur har historikerna valt att dela in den (istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern)?
 • Hur såg miljön ut och vilket klimat var det under den tiden?
 • Hur såg livet ut för människorna som levde då?
 • Vad åt de och hur skaffade de mat?
 • Hur var de klädda?
 • Hur kan vi se spår av istiden/stenåldern/bronsåldern och järnåldern i vår närmiljö?
 • Hur kan vi gestalta forntiden?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, 

Förankring i kursplanens syfte:

 • utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll från kursplanen:

Att leva tillsammans

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Att leva i närområdet
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

 

Att leva i världen

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

 

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi samlar fakta och kunskap genom att läsa böcker samt se på “Arkeologens dotter”. Serien visar hur det var att leva på forntiden. 
 • Vi fortsätter samla vår kunskap i våra personliga historieböcker. 
 • Eleverna kommer att få gestalta och skapa de olika perioderna. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Vi redovisar kontinuerligt under arbetets gång. 

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.13

 • Vi börjar projektet med att fundera över begreppet forntiden. Vad betyder det och under vilken tid utspelade sig denna period? 
 • Vi börjar att läsa samt se på filmer som informerar oss om istiden. 
 • Vi skriver ner viktiga begrepp och fakta i våra historieböcker. 

v.14

v.16

v.17

v.18

v.19

 • Vi funderar över hur vi kan gestalta de olika tidsperioderna genom t ex film och skapande.

v.20

 • Vi fortsätter vårt skapande om de olika epokerna. 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Det känns mycket angeläget att arbeta med historia utifrån den plats där vi befinner oss, den plats där barnen vistas och känner till. Arbetet med forntiden är en fortsättning på och kopplas till vårt projekt om Lemshagas historia.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras ingångar till lärande. Alla bidrar till att vi tar nya steg i vårt utforskande. Vi lär känna varandra och våra olikheter berikar oss. Nyfikenhet och lust driver oss framåt!