Solen veckobrev v 8

Äntligen sportlov!

Denna vecka har det dansats så det stod härliga till. Wow vad ni kan! Det har varit superroligt att se er och höra om era bedrifter på dansgolven både på träningen och danskvällen. Kul!

 

Nu är det dags för efterlängtad vila/aktivitet. Det är ni värda! För att inte helt glömma hur vintern ser ut, så får ni här en gammal bild. Det där vita kallas snö.

När vi kommer tillbaka igen vill vi påminna om att ladda upp med nya pennor och sudd, hela tangentbord och fungerande laddare. Det kommer också behövas energi, så om du vet med dig att du blir hungrig under dagen, ta med mellanmål (utan nötter) så att du kan fylla på energin allteftersom. Du vet att en mätt hjärna är en smart hjärna, så gör dig själv och dina betyg en tjänst – ät!

 

Sköt om er och ha en toppenvecka.

Hälsningar SolenTeamet.

Vår egna LPP om rörelse – Solen Grön

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.10-14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika aktiviteter?
 • Hur kan vi bygga upp ett spel/aktivitet så att alla känner sig delaktiga?
 • Vad är Fair Play?
 • Varför skall vi delta i aktiviteterna?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

E

C

A

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och inomhus under hela perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna har du som elev möjlighet att förbättra din bedömning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 10: Bollekar

Vecka 11: Lagspel

Vecka 12: Ögat ser/Inte nudda golv

Vecka 13: Racketspel

Vecka 14: Bollekar

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Vår egna LPP om rörelse – Solen Röd

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.10-14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika aktiviteter?
 • Hur kan vi bygga upp ett spel/aktivitet så att alla känner sig delaktiga?
 • Vad är Fair Play?
 • Varför skall vi delta i aktiviteterna?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

E

C

A

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och inomhus under hela perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna. Ha extra fokus på hur varje elev uppträder mot och med varandra.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 10: Bollekar

Vecka 11: Yoga

Vecka 12: Inspirationsmässa – ingen idrott

Vecka 13: Lagspel

Vecka 14: Dans som uppvärmning sedan halvplan med bollek och trampett/pingis andra halvan.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Procentuell förändring

När, under vilka veckor? v 7-

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent?
 • Vad menas med upprepad procentuell förändring?
 • Hur räknar jag med flera förändringar?
 • Banklån vs sms-lån? Skillnader och likheter.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Metod Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Det kommer bli genomgångar varvat med egen räkning samt diskussioner i mindre grupper. Vi kommer även leta procentuppgifter i vardagen och titta på några olika lånevillkor. Vi kommer erbjuda uppdelade genomgångar på olika nivåer där ni får möjlighet att välja vilken nivå ni behöver träna på. Ni kommer även få möjlighet att lyssna på varje genomgång två gånger. 
Vi avslutar projektet med ett större individuellt jobb.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna samt en större egen inlämning. Vid den egna inlämningen kommer vi bedöma dig i metod, resonemang samt kommunikation.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 7

To: Ni jobbar på egen hand med procentuppgifter för att se vad ni kommer ihåg sedan år 7 och 8. Ni kommer utifrån några frågor få vara med och påverka hur vi lägger upp arbetsområdet om procent.

Övningsblad 2.4

Vecka 8

Må: Vi tittar på upplägget för procentområdet de kommande veckorna samt spelar ett spel om procent. I slutet får ni tillbaka provet om funktioner. Vi tittar på bedömning och elevexempel.

To:
L1 : Grunder (andel, det hela, delen)
L3: Förändringsfaktor.

Vecka 10

Må:
L1: Fortsättning grunder + förändringsfaktor
L2: Upprepad procentuell förändring

To:  
L1: Förändringsfaktor + upprepad procentuell förändring
L3: Forts upprepad procentuell förändring

Vecka 11

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Mot en hållbar värld?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.7-v.11

Vad?

Frågeställning och följdfrågor 
 • Vad gör ett land sårbart (naturliga orsaker)?
 •  Hur har regioner som Mellanöstern påverkats pos/neg av att de har oljetillgångar? (rikedom & konflikter)
 • Hur kan vatten bli en källa till konflikt?
 • Hur hänger klimatförändringarna samman med tillgången på vatten?
=> Vad är orsaken till att gränser kan ses som orättvisa idag?
 • Vad innebär hållbar utveckling? (repetition)

 • Vilka är de ekonomiska sektorerna i ett lands ekonomi? (repetition)

 • Vad menas med BNP och tillväxt? (repetition)

 • Vad menas med globaliserning och hur påverkar media? (repetition)

 • Hur startades EU och varför? (repetition)

 • Vad är EUs områden som de bestämmer över idag?

 • Hur styrs EU och hur fattas beslut?

 • Vilka fördelar/problem finns med federal makt?

 • Hur kan EU påverka i miljöfrågor om t ex klimatet?

 • Vad är klimat och vad påverkar klimatet på en plats? (repetition)

 • Vad menas med Polarklimat?

 • Vad orsakar klimatförändringarna idag?

 • Vilka konsekvenser får klimatförändringarna?

 • Hur påverkas källkritik när det finns klimatskeptiker/klimatförnekare?

 • Vad finns det för krafter bakom klimatskeptiker/klimatförnekare och vad vill de uppnå?

 •  Vad är Gis och hur kan detta användas för att analysera Arktis?

 • Vilka perspektiv är inblandade i Arktisregionen

 • Vad är orsaken till att Arktis är hotat och vad består hoten i?

 • Hur påverkas ursprungsbefolkningar av det som sker i Arktis?

 • Vilka likheter kan man se mellan Arktis urbefolkningars problem och de samerna har i Sverige?

 • Vad är hållbara lösningar på kort och lång sikt för Arktis?

 • Vad kan ungdomar idag göra för att påverka och för att bidra till en hållbar framtid?

Material

Källkritikguiden:

Källkritikguiden vt 18

Gleerups:

HU:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/a9300120-6646-4c6d-b871-4603f7dbd206

Polarklimat:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/99f4b7a1-fd18-4903-a466-63d29ce5d7df

Klimatförändringar:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/516e2dcd-2d52-483d-ae91-d0b1b85ddf26

Energikällor:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/4da075e0-48a7-4a85-9bd2-6e196c82b3f3

Gis:

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-7-9/article/f19beac8-00a2-49b3-844a-b0075fedbed7

Lpp-genomgång:

Kommer i slutet på projektet

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi jobbar oss fram till en debatt som är en möjlighet att visa sina förmågor och sedan avslutar vi med en analys där eleverna får välja att skriva eller diskutera i smågrupper.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Pass 1-4: Geo-analys Mellanöstern 

=> Vad gör ett land sårbart (naturliga orsaker)?

=> Hur har regioner som Mellanöstern påverkats pos/neg av att de har oljetillgångar? (rikedom & konflikter)

=> Hur kan vatten bli en källa till konflikt?

=> Hur hänger klimatförändringarna samman med tillgången på vatten?
=> Vad är orsaken till att gränser kan ses som orättvisa idag?

Pass 5: Vad har vi med oss + EU start
– Vad innebär hållbar utveckling?

 • Vilka är de ekonomiska sektorerna i ett lands ekonomi?
 • Vad menas med BNP och tillväxt?
 • Vad menas med globaliserning och hur påverkar media?
 • Hur startades EU och varför?

Pass 6: EU + klimatkoppling

 • Vad är EUs områden som de bestämmer över idag?
 • Hur styrs EU och hur fattas beslut?
 • Vilka fördelar/problem finns med federal makt?
 • Hur kan EU påverka i miljöfrågor om t ex klimatet?

Pass 7: Klimat & Förändringar + skeptiker
– Vad är klimat och vad påverkar klimatet på en plats?

 • Vad menas med Polarklimat?
 • Vad orsakar klimatförändringarna idag?
 • Vilka konsekvenser får klimatförändringarna?
 • Hur påverkas källkritik när det finns klimatskeptiker/klimatförnekare?
 • Vad finns det för krafter bakom klimatskeptiker/klimatförnekare och vad vill de uppnå?

Pass 8: Arktis: Intro B-POJK-FS +Urbefolkningar + Gis +
Pass 9: orsaker

Pass 10: Arktis – Hot – konsekvenser

Pass 11:  Debatt Arktis + Lösningar
– Vad är Gis och hur kan detta användas för att analysera Arktis?

PAss 12: Analys

 • Vilka perspektiv är inblandade i Arktisregionen
 • Vad är orsaken till att Arktis är hotat och vad består hoten i?
 • Hur påverkas ursprungsbefolkningar av det som sker i Arktis?
 • Vilka likheter kan man se mellan Arktis urbefolkningars problem och de samerna har i Sverige?
 • Vad är hållbara lösningar på kort och lång sikt för Arktis?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är dags att fördjupa våra kunskaper i allt från hur stormakter, naturtillgångar är med och skapar konflikter till hur våra vanor/ovanor skapar miljöproblem och orättvisor.
Vi ska plocka samman trådar och bygga på med ytterligare några byggstenar innan vi har en djupdykning i Arktis. Här kommer vi ha en debatt där så många sidor som möjligt ska synliggöras för att lyfta fram olika problem/hot och utifrån dessa diskutera vad som är hållbara lösningar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Solen veckobrev v 6

Hej Solar!

Ännu en vecka har flugit förbi i rasande takt. Äntligen en hel vecka efter förra veckans schemabrytande aktiviteter.

Veckan som gick:

På mentorstiden i måndags tittade vi på två korta filmer om mindset där det pratades om ett växande – dynamiskt vs ett låst – statiskt mindset. Det första innebär att du tror att förmågor och prestationer är något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter. Du utmanar ofta dig själv, provar gärna nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära. Om du däremot tänker att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris. Ni fick utifrån det här skapa bildcollage tillsammans som illustrerade de båda tankesätten eller ett collage som kan påminna oss om ett dynamisk mindset. Nästa vecka fortsätter vi med det här och ni ska även få sätta upp ett mindset mål för veckan som vi sedan följer upp vid nästa mentorstimme.

I övrigt är det full aktivitet i de olika ämnena – i svenskan skrivs det noveller, i So-n har eleverna gjort en analys kring kalla kriget, i engelskan slipas det med grammatiken, i no:n har vi tittat på skillnader mellan bakterier och virus och pratat om virus som härjar/härjat i världen och i matten har vi gjort en avstämning kring funktioner.

I no-labbet har vi fått två nya husdjur – Berit och Britta – som några av er fick gosa med idag:)

Veckan som kommer:

En vanlig skolvecka utan avbrott av andra aktiviteter. Fia hälsar att det är prov i engelska nästa vecka och att det ligger en pdf av hennes presentation i uppgiften på schoolsoft.

Övrig viktig info:

* Dans – år 9: 18/2 Dansträning för alla solar och 19/2 Danskväll för alla solar. All information hittar du i bilagan.

Dansinspiratörerna 2020

* Inspirationsmässan: Fortsätter påminna om denna då vi vill ha många inspiratörer som kommer till oss. Ta del av inbjudan och se om det är något som är möjligt för dig eller någon i er omgivning! Vi söker elever som just nu går på gymnasiet som vill dela med sig av sina erfarenheter!!

Inbjudan inspiratörer 2020

Kommande viktiga datum:

v.8 – 18/2 Solen tränar dans

v 8 – 19/2 Solen danskväll.

v.9 – SPORTLOV

Ha en fantastisk helg allesammans!!

/Solenteamet