Tellus vecka 42

Så bra jobbat den här veckan Tellus!

 

Vi mentorer är så tacksamma över att ni, era föräldrar, Johanna, vikariesamordnare och övriga lärare samarbetar så bra och kämpar på i skolan medan vi ligger hemma i sjuksängen.

 

Det var fint att få se er en sväng digitalt idag. Vi längtar efter att få hänga med er på riktigt nästa vecka!

 

Föräldramöte 18/11

Det blev ju tyvärr inget föräldramöte den här veckan. Tack för visad förståelse! Vi gör ett nytt försök torsdagen den 18/11 kl 18.00-19.30.

 

Nästa vecka

 

Tisdag – Idrottsprov – orientering (inget vocabulary test).

Fredag – Matteprov. Provet kommer att beröra hela kapitel 1 samt kapitel 2 till och med lektion 13.

 

Mattestuga

 

Sofia erbjuder extra stöd med matteplugg efter skoltid under nästa vecka. Följande tider kan du stanna kvar efter skolan och plugga med Sofia:

 

Måndag 25/10: 15.30-16.15

Onsdag 27/10: 15.00-15.30

Torsdag 28/10: 15.10-16.00

 

Orientering tisdag 26/10

 

Röd: 12.15-13.45
Grön: 14.00-15.30

 

Nationella prov

 

I åk 6 genomför alla elever nationella prov i svenska, matematik och engelska. Mer om proven finns att läsa på Skolverkets hemsida:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/provdatum-i-grundskolan

 

Först ut är de muntliga proven som vi på Lemshaga kommer genomföra 24-25/11.

 

Onsdag den 24/11 genomförs proven i svenska och matematik. Eleverna är då i grupper om tre. 24/11 är en schemabrytande dag då eleverna endast kommer in för att genomföra sina prov, för övrigt är de lediga denna dag. Provschemat kommuniceras inom kort.

 

Torsdag den 25/11 genomförs provet i engelska. Eleverna är då i par.  25/11 är en vanlig dag och eleverna går ifrån sina vanliga lektioner för att genomföra provet.

 

Viktiga datum

1-5/11 :– Höstlov

12/11: Inspelning Retorikmatchen

17/11: Inspelning Retorikmatchen

18/11: Föräldramöte

24-25/11: Muntliga nationella prov

 

Trevlig helg!

 

Varma hälsningar,

Johanna, Catrin och Sofia

Hi – Kampen om Sverige del 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.42-v.46

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: v.35-v.40
 • Vad är en historisk källa och vad kan kan de berätta om hur människor hade det under perioden jämfört med idag.
 • Vilka grupper hade mer makt under Stormaktstiden och vad gav makt? (Kyrkans makt, samer)
 • Vad gjorde att tidsperioden efter Stormaktstiden kom att kallas Frihetstiden och vilka förändringar skedde då?
 • Hur påverkar den nya handel och jordbrukets förändring människornas liv under perioden?
 • Vad var orsaken till industrialiseringen och hur hänger detta samman med befolkningsökningen underperioden?
 • vilka konsekvenser fick industrierna och den ökande befolkningen för olika människor.
 • Hur hänger Sveriges fattigdom samman med kampen för rättigheter och partiernas framväxt?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
 2. NE
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, => Analysera historiska situationer för att se vad för normer som styrt och reflektera över jämförelser med idag.

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken => Se hur jämlikheten såg ut i Sverige och följa utvecklingen mot ökad jämlikhet.

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, => Se hur samernas situation förändrades under Stormaktstiden.
Förankring i kursplanens syfte

•  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Dels kommer “spelet” leda till diskussioner som synliggör kunskaper och dels kommer vi ha en avslutande analys för att visa kunskaperna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.41: Spel 3 & intro källor
v.42: Historiska källor kopplat till kyrkans makt och samernas situation
v.43: Inför spel 4 & spel 4 – frihetstiden
v.44: Lov
v.45: Inför spel 5 & spel 5 Fattig Sverige & kampen för rättigheter
v.46: Analys spel 5 , repetition & SlutAanalys Historia.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Tellus vecka 41

Vilken härlig, fullspäckad, vecka!

 

Den här veckan har vi fått möjlighet att spendera hela tisdagen i skog och mark. Vi vandrade ca 1 mil över stock och sten och besökte bland annat Skeviks grotta. Vi hade otrolig tur med vädret och fick möjlighet att fika lite i solen till och med! 

 

Retorikmatchen

Retorikmatchen har varit här och filmat igen. Precis som tidigare får vi inte skriva publikt hur det gick, men fråga gärna era barn! 😉 

 

Matteprov 29/10

Fredagen innan höstlovet kommer terminens första matteprov äga rum. Provet kommer att beröra hela kapitel 1 samt kapitel 2 till och med lektion 13. Det kan vara en god idé för eleverna att ta med sig boken hem redan nu, alternativt göra uppgifter på nok.se, som ett led i att börja förbereda sig. Ett tips är att börja gå igenom de första delarna i kapitel 1 redan nu för att sedan arbeta sig framåt. De sista dagarna innan proven är skönt att viga endast åt de sista lektionerna i kapitel 2. Ett annat tips är att nyttja läxhjälpen som äger rum varje torsdag kl. 15:00-16:00 Hjälp gärna eleverna att komma ihåg att ta med sig boken tillbaka till skolan om de tar med boken hem! 

 

Föräldramöte 20/10

Vi har bestämt oss för att ha föräldramötet fysiskt här i Lillgården. Mötet börjar kl 18.00. Om klassföräldrar är intresserade av att ordna fika och sälja till klasskassan innan mötet är detta möjligt. Hör av er till oss i så fall!

 

Vaccination Covid-19

Alla elever 12-15 år erbjuds vaccin mot covid -19. Om ditt barn ska ta vaccinet här i skolan behöver du lämna in samtyckes-blankett och hälsodeklaration. Mer information samt blanketterna finns på schoolsoft. Vi mentorer har också utskrivna kopior om någon inte har skrivare och behöver i pappersformat. Blanketten ska vara inlämnad senast på onsdag nästa vecka.

Vaccinationer kommer förmodligen äga rum strax efter höstlovet.

 

Läxor och prov

Nu när vi så smått börjat närma oss höstlovet är det många ämnen som har avstämningar och prov. Håll koll på schoolsoft så att du kan planera ditt pluggande.

 

Klubben hälsar

Dags att fylla i tider för höstlovet!

På höstlovet (v.44) är Fritids- och Klubbenverkamheten öppen mellan den 2 till 5 november för de elever som har fritids/klubbenomsorg.

För att vi ska kunna fördela personalen behöver vi att ni fyller i närvarotider i Schoolsoft. Vill ni vara lediga skriver ni ledigt i kommentarsfältet.

Alla elever som har ifyllda tider räknas som närvarande. De som inte har ifyllda tider räknar vi som lediga.

Vi vore tacksamma om ni fyllde i detta så snart som möjligt.

 

Viktiga datum

18/10 – Sista dagen att lämna in vaccin-blankett

20/10 – Föräldramöte på plats i Lillgården kl 18:00-19:30.

1-5/11 – Höstlov

 

 

Ha en fantastisk helg och tusen tack för en fin vecka!

Varma hälsningar,

Johanna, Catrin och Sofia

Tellus vecka 40

Hej alla gulliga Teletubbies!

 

Idag var det dags för första delen av provet i Kampen mot Sverige. Väl kämpat allihopa!

 

 

 

Fredagsupplägget var lite annorlunda då det samtidigt var inspelning av Retorikmatchen. Inspelningen gick som vanligt jättebra. Vi är så stolta över er allihopa. Ni har alla bidragit på olika sätt!

 

 

 

 

Förutom Retorikmatchen och SO-prov hann vi med en hel del plugg efter behov samt ommöblering och städning i våra lokaler. Snyggt jobbat!

 

 

 

Bredda och fördjupa

 

På svenskan har vi bland annat gått igenom de muntliga bedömningskriterierna samt övat samtal med extra krut på hur man kan bredda och fördjupa samtal utan att glida ifrån det ursprungliga ämnet.

 

Ni börjar bli riktiga samtalsproffs!

 

 

 

Vandring tisdag 12/10

 

På tisdag är det dags för den stora vandringen. Vi ses kl 08:30 vid Gustavsbergs simhall och avslutar vid Pressbyrån i Gustavsbergs Centrum ca 14.30. Se till att ni har bra skor, kläder efter väder, ryggsäck och en rejäl matsäck med en stor dricka.

 

Halv planeringsdag onsdag 13/10

 

Kommande onsdag har all personal halv planeringsdag och hela skolan slutar därför kl 13.00. Då vi har inspelning av Retorikmatchen på eftermiddagen behöver dock inspelningsgänget stanna kvar till som längst 15.00.

 

 

Vocabulary

 

Idag kom vi överens om att hoppa över Vocabulary test nästa vecka och istället ha förhör på veckans ord tisdag v 42.

 

Föräldramöte 20/10

Vi har bestämt oss för att ha föräldramötet fysiskt här i Lillgården. Mötet börjar kl 18.00. Om klassföräldrar är intresserade av att ordna fika och sälja till klasskassan innan mötet är detta möjligt. Hör av er till oss i så fall!

 

Vaccination Covid-19

 

Alla elever 12-15 år erbjuds vaccin mot covid -19. Om ditt barn ska ta vaccinet här i skolan behöver du lämna in samtyckes-blankett och hälsodeklaration senast 15/10. Mer information samt blanketterna finns på schoolsoft. Vi mentorer har också utskrivna kopior om någon inte har skrivare och behöver i pappersformat.

 

Vaccinationer kommer förmodligen äga rum strax efter höstlovet.

Läxor och prov

 

Nu när vi så smått börjat närma oss höstlovet är det många ämnen som har avstämningar och prov. Håll koll på schoolsoft så att du kan planera ditt pluggande.

 

Klubben hälsar

Dags att fylla i tider för höstlovet!
På höstlovet (v.44) är Fritids- och Klubbenverkamheten öppen mellan den 2 till 5 november för de elever som har fritids/klubbenomsorg.
För att vi ska kunna fördela personalen behöver vi att ni fyller i närvarotider i Schoolsoft. Vill ni vara lediga skriver ni ledigt i kommentarsfältet.
Alla elever som har ifyllda tider räknas som närvarande. De som inte har ifyllda tider räknar vi som lediga.
Vi vore tacksamma om ni fyllde i detta så snart som möjligt.

 

Viktiga datum

 

12/10 – Vandring

13/10 – Skolan stänger 13:00, men de som är med och spelar in Retorikmatchen kommer att vara kvar till senast 15:00.

15/10 – Sista dagen att lämna in vaccin-blankett

20/10 – Föräldramöte på plats i Lillgården kl 18:00-19:30.

1-5/11 – Höstlov

 

Trevlig helg!

 

/Johanna, Sofia och Catrin

Matlagningens grunder. Måltider,Metoder och Redskap

Ansvarig/Ansvariga lärare: Hanan Kanou
När, under vilka veckor? V 34-V 5 ( Varannan vecka)

Vad;     Frågeställning (och följdfrågor):

 • Utveckla ett kunnande som rör mat, förmågan att planera och tillaga mat.
 • Utveckla sin initiativförmåga vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Utveckla sin förmåga att värdera sina handlingar.
 • Förstå vikten av att äta varierat ur kostcirkelns alla delar var dag.
 • Äta regelbundet och varierat samt fördela måltiderna jämnt över dagen så fungerar du och din kropp bättre.
 • Lyckas i köket- Lära sig grunderna i matlagning och bakning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1; Planering av Hkk, Gå igenom kunskapskrav, bedömning, kökets regler mm
Diskning. Frukost.
Lektion 2; Mellanmål, Mått och vikt, Kostcirkel, Sockernivå, Hygien.
Lektion 3 ; Lunch, Finfördela livsmedel,s 154 Redskap för att rensa, skala och finfördela.Kyl och frys s.150,  Tips och Råd.
Lektion 4 ; Middag, Koka och sjuda s 155-158  Redskap s 149, 152 , spis.

Lektion 5 ;Steka,s 159-160. Redskap. Ugn, Stekpannor, Stekredskap, Formar. s 149,153.
Lektion 6 ;Redning 162-163, Redskap; Bunkar, Redningsbägare, Vispar ,Förvara mat.
Lektion 7 ; Baka med jäst.s 164 Redskap; Plåtar,trä och plastredskap, kavel,degskrapa, Bakdukar.

Lektion 8; Städning av kök, Jultraditioner.

Lektion 9: Baka med bakpulver s 165. Redskap: elvisp, formar. gummiskrapa.

Lektion 10; Praktiskt prov.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba i par i det praktiska arbetet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.
Praktiskt prov
Praktiska läxor

Varför?

Mat och hälsa är bland det mest grundläggande för människan. Måltiden är en njutning för både kropp och själ och en stund av gemenskap.Dina matvanor och andra vanor i hemmet plus de val du gör dvs din livsstil- påverkar hur du mår men också samhället och miljön.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Ett syfte med undervisningen i Hkk är att den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbete i hemmet. Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår, oavsett människors olika yttre omständigheter.Resultatet av arbetet med en välsmakande måltid,städad bostad eller rena kläder är kortvarigt men på lång sikt är det ett arbete som är avgörande för både hälsan och det sociala välbefinnandet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. 
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. 

Dagens Måltider. 

Måltidens betydelse för gemenskap.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utveckla.

Tellus vecka 39

Hej alla elever och vårdnadshavare i Tellus!

 

Fredagen inleddes som vanligt med tyst läsning, behovsanpassat matematikpass och samtalsgrupper. Här kommer några bilder från förmiddagen:

 

 

 

 

Den här veckan har vi påbörjat utvecklingssamtalen och vi tackar er allihopa för de fina samtalen vi hittills haft och vi ser fram emot de samtal som äger rum nu under de kommande veckorna. 

 

Arbetet med Retorikmatchen går vidare och eleverna gör ett sådant fantastiskt jobb! Vi har precis skickat in våra slutgiltiga versioner av de nya talen och nästa fredag kommer filmteamet tillbaka till skolan för att spela in. Vilken otrolig insats av alla Tellus-elever som tillsammans arbetat fram alla dessa fantastiska tal! 

 

På matematiken den här veckan har vi inlett kapitel 2, ett kapitel som behandlar de fyra räknesätten på olika sätt. Att välja rätt räknestrategi för olika tal samt en repetition av prioriteringsregler är områden som vi hittills hunnit beröra, och ännu fler spännande områden är på ingång!

 

Idag har vi under mentorstiden haft klassråd där vi lyft frågor som eleverna sedan kommer att få föra vidare till det stora Gårdsrådet som äger rum nästa fredag. Där finns representanter, två från varje klass, från Jupiter, Mars och Tellus. Gårdsrådet har tidigare år åstadkommit flertalet fantastiska saker och vi hoppas såklart på att vi ska möta samma framgångar med just våra frågor. 

På gång:

 • På tisdag nästnästa vecka, den 12/10, äger den stora vandringsdagen rum! Detta är en heldag där vi tillsammans vandrar runt Skeviks grottor genom växlande terräng. Skoldagen inleds kl. 08:30 vid Gustavsbergs simhall och avslutas vid Pressbyrån i Gustavsbergs Centrum ca 14.30. Se till att ni har bra skor, kläder efter väder, ryggsäck och en rejäl matsäck med en stor dricka. För mer information, se Schoolsoft. 
 • Skolsköterskan Judith kommer snart att börja kalla eleverna till hälsosamtal. Dessa samtal är ca 15-20 minuter långa och syftar till att se till att våra elever mår så bra som möjligt. Samtalen kommer att pågå från och med nu fram till höstlovet. 

 

 

Viktiga datum: 

12/10 – Vandring

13/10 – Skolan stänger 13:00, men de som är med och spelar in Retorikmatchen kommer att vara kvar till senast 15:00. Mer information om detta meddelas inom kort!

20/10 – Föräldramöte 18:00-19:30

1-5/11 – Höstlov

 

Ha en fantastisk helg och tack för en fin vecka!

Varma hälsningar,

Johanna, Catrin och Sofia