Uranus månadsbrev Januari

Hej alla i Uranus

Ännu en månad har susat förbi och vårterminen är äntligen igång. Den här terminen kommer vi självklart fortsätta med vår material Läsresan under lektionerna i svenska och i matematiken fortsätter vi med materialet Singma. I So kommer vi att undersöka vår värld. Vi ger oss ut på en resa. Vi kommer även i No ta oss ut på en resa i vårt universum för att upptäcka vad som finns runt omkring oss. Vi ser alla fram emot en spännande termin med många nya upplevelser.

Vi har även bokat in tid för föräldramöte vilket ni hittar i informationsbrevet från oss. Om ni inte har möjlighet att närvara på plats så får ni gärna be om en länk så får ni vara med digitalt. Ser fram emot att ses. Information inför nästa vecka hittar ni som vanligt i infobrevet från oss mentorer.

Normer och värden:

Värdegrund – Gnissel i klassen

Den här terminen kommer vi att arbeta utifrån materialet ”Gnissel i klassen”. Materialet tar upp olika berättelser utifrån vardagsnära problem från skolans värld. I alla delar får vi följa en klass under deras tid i skolan. Eleverna får under lektionen ta del av en situation. Efter får vi diskutera kring hur vi uppfattade hur de olika eleverna har bettet sig och hur de kunde ha agerat annorlunda. Vi får även fundera hur vi i klassen har det och hur skulle känna om detta skulle hända hos oss. Därefter är det en skrivuppgift där eleverna jobbar i mindre grupper.

Första berättelsen tog upp en situation där läraren lämnar klassrummet. I boken så hände det många saker när läraren Sara gick till personalrummet. Någons mage kurrade vilket gjorde att några började fnissa vilket gjorde att personen blev ledsen. Någon annan ville hävda sig och gick runt och petade på alla elever magar tills hen gjorde illa sig och då slog till en annan elev istället. Någon tog rollen som miniläraren och försökte tysta klassen men fick då tråkigt bemötande.

Frågorna vi nu fick besvara handlade om hur vi kände inför det som hände i klassrummet och vad som eleverna skulle kunna gjort annorlunda. Samt hur vi känner om någon skulle göra så i vårt klassrum.

Elverna var väldigt tydliga med att de tyckte inte att elevernas beteende var något som är ok. Vi pratade därför om vad vi behöver i klassen då vi arbetar och vad som är ok och inte. Vid läsning tyckte eleverna att det är ok om vi viskar något snabbt men annars så ska man vara tyst. När vi pratade om skillnaden mellan en bildlektion och en mattelektion. Så var eleverna helt överens om att under bildlektionen så behöver vi vara tystare. Mattelektionerna kräver samtal och här behöver vi hjälpa varandra för att hitta fler lösningar. Under bildlektionen så är det viktigt att vi är tysta och sitter stilla så att vi inte stör någon då de målar. Då detta kan få så tråkiga konsekvenser.

Därefter fick eleverna höra några påstående över hur de tycker att det fungerar i deras klass. De fick därefter ge tummen upp eller tummen ned beroende på hur de upplevde att det fungerar just nu.

Kunskaper:

SO – En resa ut i värden

  • Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
    Centralt innehåll från Lgr-22

Vi har påbörjat vår resa genom att skapa vår resväska som vi kommer ta med ut i världen. Väskan kommer vi fylla med information kring våra världsdelar och världshav. Vi kommer inom de olika världsdelarna få höra vad som är speciellt för respektive världsdel. Alla elever kommer även få skriva en resebroschyr om ett land från respektive världsdel. Eleverna har även önskat att få skriva om en speciell plats i världen som de kommer få välja själv. Det blir spännande och så vilka olika länder och platser vi kommer få besöka. Kanske har ni i familjen upplevt en speciell plats, ett av våra sju underverk eller en plats med en annorlunda miljö som ni skulle vilja dela med er av i klassen. Eller om du jobbar på ett resebolag kanske du kan berätta hur allt går till när man ska ut och resa. 

Vi har tittat närmare på vilka världsdelar och vilka världshav som finns. Vi fick möjlighet att titta på filmen ”Våra kontinenter, världsdelar och världshav”. Vi fick här höra skillnaden mellan en kontinent och en världsdel samt vad som räknas till ett världshav. Vi fick även höra om begreppen glaciär, pangaea och ocean.

Eleverna fick därefter titta på en karta och skriva ned vart våra världshav och världsdelar finns. Det var lite klurigt att komma ihåg dessa så fråga gärna och påminn om det hemma.

En dag fick vi se en så fantastisk fin tröja som Theo skapat hemma. Han hade ritat flaggor på en t-shirt vilket blev helt fantastiskt fint. Tack för att du ville dela den med oss.

NO – Vårt universum

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.
Centralt innehåll Lgr-22

Resan ut i rymden startades upp genom rutinen ”Step inside” där eleverna fick gå in och föreställa sig hur de skulle kännas att ta sig upp till rymden med en rymdraket. Vi gjorde på lite olika sätt i klasserna. I grön fick eleverna krypa in i en rymdraket för att ta sig upp till rymden. Innan eleven skickades upp så räknade de övriga eleverna ned från 10 för att skapa lite inlevelse inför uppskjutet. Under färden fick de beskriva vad de såg, hur de kändes och vad de upplevde upp i rymden. Deras fantasi blev sedan till en berättelse om rymden.

Svenska – Läsresan serier

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språk­li­ga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Centralt innehåll Lgr-22

Vi har i Läsresan fått lära oss om hur vi skapar serier. Vi fick titta på vilka olika typer av uttryck som finns i serier och hur vi kan illustrera dessa. Vi fick även lära oss kring hur vi ska tänka kring pratbubblor och hur våra pratbubblor kan se ut beroende på hur vi vill uttrycka oss.

När vi skapat våra serier så gick vi runt och läste upp den för våra kompisar. En rolig uppgift som uppskattades av många. Vi har även valt att ta in serietidningar att läsa under lässtunden på morgonen.

   

Engelska – Clothes in space

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illu­stra­tioner.
Enkla dialoger och samtal.
Sånger, ramsor och dramatiseringar.
Centralt innehåll Lgr-22

I engelska har vi arbetat utifrån kapitlet: Clothes in space. Eleverna har här fått berätta i par för varandra på engelska vad de ser på bilden, färger, figurer, klädesplagg och kanske vad de tror händer i berättelsen. Därefter fick de läsa vad de  olika karaktärerna säger till varandra och spela med i berättelsen.

Vi försöker även att stava orden genom att använda oss av rutinen ”The secret picture” här får eleverna sitta i par. De har en gemensam whitboard där de får i uppgift att skriva ett ord utifrån bokstäverna som blandats ihop på tavlan.  När de har listat ut ordet så håller de upp whitboard.

Därefter får de arbeta med kapitlet i sin arbetsbok. Här får de bland annat besvara frågor från en inspelad text som läses upp medan de fyller i svaren.

Bild – Siluett

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Centralt innehåll Lgr-22

Cissi inspirerar våra elever just nu genom att skapa fantastiska platser med hjälp av en en siluett. De började med att bara skapa bakgrunden genom att måla en himmel/bakgrund på växtpapper. Därefter fick de bygga på deras bild genom att skapa en siluett av en plats som de varit på eller en plats från fantasin. Siluetten ritades med svart tusch och målades sedan svart för att klippas ut och klistras på. Deras bilder blev magiska. Här får ni ta del av några.

Trevlig helg!

Camilla, Frida, Johanna och Alba

 

Uranus månadsbrev november

Hej på er,

Nu är vintern äntligen här och vi har öppnat de två första luckorna i adventskalendern. Äntligen har vi börjat räkna ned inför julafton med vår egen vänskapskalender.

Normer och värden:

Julkalender – med uppåtpuffar

Eleverna har fått skapa en gemensam julkalender i vardera klass med 21 luckor som räcker hela vägen fram till julavslutningen. Luckorna består av en julkula som är varsamt målad med en uppåtpuff på baksidan. Varje dag för en elev dra ett namn på någon i klassen som får öppna dagens lucka.

Vi har även valt att läsa julsagan Skorstensjul som tar oss in i Stockholm. Vi får i berättelsen lära känna Issa, Mago och Stella som rymt från barnhemmet för att hitta deras pappa. De har nu tagit tåget till till Stockholm och när de äntligen når fram till Stockholm så träffade de en underlig man vid namn Nicklasson. Hur ska detta sluta? Vem är Nicklasson? Kommer barnen hitta sin pappa?

Svenska – Dansföreställning, Skogen viskar

Den här veckan har vi varit på teater i Gustavsberg och fått möjligheten att se dansföreställningen, Skogen viskar. Det var en fin föreställning där vi fick följa med in i skogen. En skog fylld av magi och väsen. Vi fick alla uppleva hur ljud och ljus tillsammans med dans kan bli så otroligt effektfullt. Många elever förundrades över dansarnas dans och den magi som skapades av ljud och ljus. Som tur var fick vi höra lite hur dansarna, musikern och ljud och ljussättaren samarbetade under teatern. Då vi bjöds in till en stor samling efter teatern.  Många undrade även hur de gjort materialet som användes i teatern samt hur de olika effekterna hade skapats och hur ljusen kunde blinka av att dansarna knäppte med fingrarna.

Efter att vi ätit vår lunch så gick halva gruppen till biblioteket för att låna några böcker att läsa under morgonläsningen. Den andra gruppen gick iväg till parkorparken för att leka lite och därefter så bytte vi.

Inför denna utflykt så förberedde vi oss genom att titta på en film kring hur man beter sig på bussen och vad som är viktigt att tänka på. Vi fick även lära oss vikten av att ta på sig reflexer. Samt hur viktigt det är att reflexerna dinglar eller sitter fast på en kroppsdel som rör sig.

Kunskaper:

Svenska: Gosedjurs-sagan

Eleverna är nu klara med sina berättelser om deras gosedjur. Det blev totalt fyra sidor, framsida samt 3 kapitel. I sagan har eleven skapat en beskrivande inledning där både huvudkaraktär och miljö har beskrivits för att få en mer levande start. I kapitel 2 fick vi uppleva problemet och den hjälpare som kom för att försöka lösa det problem som gosedjuret ställts inför. I det sista kapitlet så skapade eleven ett avslut där vi fick höra hur problemet löste sig och allt blev bra igen.

När de var klara med deras berättelse fick de arbeta med kamratrespons i par. Eleven läste sin text högt för kompisen samtidigt som kompisen följde med i texten. Därefter fick eleverna utifrån lista gå igenom vad som skulle finnas med i texten. När de tittat igenom så fick de därefter ge två stjärnor och en önskan utifrån kompisens text.

 

 

Matematik: Enheter

Att mäta kan vara både svårt och utmanande. Hur kan vi använda oss av ett måttband eller en linjal. Vad behöver vi tänka på för att det ska bli rätt när vi mäter? Vi började kapitlet längd och höjd genom att bara fundera hur vi skulle använda vår linjal. men även att försöka uppskatta hur långt en meter eller en centimeter faktiskt är. Vi fick även uppskatta och mäta olika föremål i klassrummet för att se vilken höjd eller vilken bredd ett föremål har.

 

Nästa kapitel utmanade oss i att uppskata volym ex hur mycket vatten en behållare innehåller. Vi började med att bara jämföra hur vi kunde ta reda på olika behållares volym. Eleverna uttryckte att det är bra att använda oss av en och samma enhet då vi mäter de olika behållarna. Därefter gick vi vidare och började uppskatta om behållarna innehåll mer eller mindre än en liter . Därefter fick de uppskatta hur många dl de olika behållarna kunde innehålla. Alla elever fick därefter hjälpas åt för att kunna ta reda på hur många dl behållarna faktiskt innehåll. Vi kom på att det var viktigt att fylla våra dl mått så att det blev rätt antal.

 

Engelska: Game day

Kapitel 2 Game day handlade om en dag på fotbollsplanen. Vi fick tillsammans fundera kring vad vi kunde se på bilden.

Vilka djur kunde vi se? Vilken sport spelades? Vad gjorde djuren? Vilka siffror kunde vi se? Vilken årstid är det? Vilka färger kan vi se?

Eleverna samtalade först med varandra i par genom att hitta orden på det som visades eller bilda meningar utifrån vad de såg. Därefter så berättade de högt någonting som de hade pratat om för klassen.

Därefter så fortsatte vi med att befästa de olika siffrorna genom att spela memory samt göra leken Greet and trade. I leken fick vi runt i klassrummet för att samtala med kompisarna.  Eleverna uppmuntrades att berätta vilken siffra de hade samt fråga kompisen vilken hen hade. För att sedan byta siffra och gå vidare till nästa kompis. Det är spännande och lite nervöst att prata engelska med sina kompisar. Fortsätt gärna öva på siffror och hälsningsfraser hemma.

 

Bild

Under hösten har vi arbetat med ”Porträtt på olika sätt”.

Just nu sitter det fina bilder uppsatta på anslagstavlan i trappan på Mellangården. Båda grupperna har fått visa sina porträtt i akvarell- och collageteknik. Kom gärna in och titta!
hilma_af_klint-portrait2.jpgVårt pågående projekt handlar om den kända konstnären Hilma af Klint. Hon föddes 1862 och målade från början klassiska porträtt och landskapsbilder i olja, men är numera känd för sina bilder med färger, former och olika symboler. Hon målade ”landskap över det osynliga”. Hon upplevde att det var en röst som hade sagt till henne vad hon skulle måla. Hon upplevde att världen inte var redo för hennes konst och bad därför sin brorson gömma undan bilderna och visa dem först 20 år efter hennes död. Just nu finns ”De tio stora” utställda på Moderna museet i Stockholm. Därefter ska de visas på Tate Modern i London.
Nu är vi redo, eller hur? Vi är många som inspireras av hennes konst.
Eleverna läser hennes bilder och vi samtalar om hur hon använder sig av färger och former.
317631148_5923944761003648_1221610160154454964_n.jpg IMG_0520.jpeg

314348981_5843419909056134_5158380249050139524_n.jpg  313891973_5843420402389418_1460701970171081969_n.jpg

Skola hem:

Fritids: Närvaro för Jullovet

Nu är det dags att anmäla närvaro eller frånvaro inför jullovet.

Fritids är öppet:

22/12
23/12 – stänger 15:00
24/12-1/1 – stängt
Vi öppnar igen:
2/1 -4/1
5/1 – stänger 15:00
61/ – stängt
9/1 – stängt.
10/1 – skolan startar igen.
Vi önskar att ni fyller i detta så snart som möjligt, 2 veckor innan lovets start stänger Meitner för anmälan.
Är ni i behov av omsorg önskar vi att ni fyller i Närvaro i kommentaren samt att ni fyller i era aktiva tider. Står det inte närvaro i kommentaren räknar vi er som frånvarande.
Vi önskar gärna att ni lämnar senast kl 9:00 för att vi ska kunna komma igång med aktiviteter och eventuella utflykter i tid.
Har ni problem eller frågor, kontakta:
Med vänliga hälsningar fritids och fritidsklubben.

Trevlig helg!

Camilla, Frida, Johanna och Cattis

Uranus Månadsbrev – Oktober

Hej alla!

Oktober var en spännande månad med flera schemabrytande dagar. Dels firade vi FN-dagen där Uranus hade en central roll då de presenterade delar ur barnkonventionen. Vi avslutade också månaden med att fira Halloween tillsammans, det var en efterlängtat och härlig dag. Den här veckan har vi både uppmärksammat nalledagen och firat Grön flagg.

Svenska: Läsresan kapitel 5

I kapitel 5 fick vi möta en faktatext som lärde oss om telefonens historia och dess utveckling genom tiderna. När vi läser en text övar vi läsning och läsförståelse på olika vis. Först möts barnen av högläsning och vi övar vår hörförståelse, därefter får de läsa texten tillsammans med någon och slutligen på egen hand. Vi arbetar vidare med textens innehåll och de får arbeta med läsförståelse individuellt. Vi både samtalar om texten och låter eleverna arbeta med läsförståelsefrågor i sin övningsbok.

Vi övar på stavning och grammatik i varje kapitel. Denna gång har fokus varit att lära sig att stava vissa ord med ng-ljudet samt att öva mer på substantiv och hur man börjar substantiv från singular till plural.

Nalledagen

Det var så himla fint att mötas av glada barn med mjuka gosedjur i famnarna en morgon i november. Dagen inleddes med att varje elev fick skriva en kort presentation av sitt gosedjur utifrån en mall vi förberett. När alla var färdiga cirkulerade eleverna i klassrummet, mötte en kamrat och turades om att presentera sitt gosedjur. 

Vi startade även upp ett skrivprojekt som kommer att fortsätta under nästa vecka. Varje elev fick låta sitt gosedjur bli huvudperson i en egenskriven saga. Denna gång arbetar vi ännu tydligare med processkrivning. Under dagen förarbetade vi texten genom att planera berättelsen utifrån dess struktur. Vi skrev stödord till inledning, handling och avslut. Eleverna fick också i uppgift att använda många beskrivande ord. Genom att sitta tillsammans med en kamrat och berätta om sin idé fick de också möjlighet att uppmärksamma otydligheter eller ta emot tips för att lyfta berättelsen. Vi kommer att skriva varje del av berättelsen för sig och i någon form ge återkoppling med syfte att utveckla texten. Eleverna skriver berättelserna på sina iPads denna gång.

Matematik:

Eleverna har de senaste veckorna mött två nya räknesätt, multiplikation och division. Vi har lärt oss att multiplikation är upprepad addition och vi har övat på tabellerna 2,5 och 10. 

I arbetet med division har vi övat på att dela lika och gruppera lika. Det innebär att division kan svara på frågan “Hur många grupper?” och “Hur många objekt i varje grupp?”. Vi har lärt oss att det finns ett samband mellan division och multiplikation. Det kan hjälpa oss att kontrollera att vi räknat rätt men också att ta reda på kvoten i en uppgift med division. 

Engelska

Vi har kommit igång med vårt nya läromedel i engelska som heter Champ. I boken följer vi de två karaktärerna Charlie och Taylor. I det första kapitlet övade vi på olika hälsningsfraser. Vi övade på att säga dem, stava dem och att känna igen dem i text. I år kommer eleverna att få utveckla sin förmåga att läsa och skriva på engelska. Självklart bygger undervisningen fortsatt även på att våga tala och förstå engelska.

SO: De tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

De “broschyrer” vi tillverkat i arbetet med religion har vi fortsatt med i oktober. Vi har fått lära oss mer om både Moses och Muhammed och deras betydelse för den religion de är en central person i. Vår sista del i religionsprojektet är att lära oss om och jämföra högtider, traditioner och seder. 

Här kommer några bilder för att visa de fantastiska planscher eleverna presenterade på FN-samlingen. Det var så härligt att se dem öva inför samlingen och att sen se dem leverera på topp inför publik. Så modiga!

Info inför kommande månad:

Nu stundar snart första advent och nedräkningen till jul börjar. Ni får gärna skicka med ert barn ett elektriskt värmeljus i en enkel lykta. Detta får de ha på sitt bord i december.

Torsdag 24/11: Klassföräldrarna har bjudit in till Afternoon Tea i skolans matsal kl 15-17.

Nästa vecka:

Måndag: Dans med kulturskolan för röd.

Tisdag: Idrott, ta med ombyte och handduk.

Onsdag: Friluftsliv, kom i kläder efter väder och packa ned vattenflaska och frukt.

                Läxan lämnas in.

Torsdag: Ny läxa delas ut.

Fredag:

 

Glada hälsningar,

Frida, Camilla, Johanna och Cattis

 

Uranus månadsbrev, September

Hej alla fantastiska i Uranus,

En hel månad har gått sedan vi publicerade vårt senaste brev här på hemsidan. Självklart har mycket hänt och här kommer en summering över vad vi har arbetat med i Uranus. Nedan hittar ni även information från Yulia (idrottslärare), fritids och information inför kommande månad.

Kunskaper:

Svenska: Läsresan kapitel 4 om Sagan Kejsarens nya kläder och författaren HC Andersen

Vi har under de senaste två veckorna jobbat med HC Andersens saga Kejsarens nya kläder i Läsresan. Vi fick fundera kring hur en saga är uppbyggt med inledning, handling och avslut.

Eleverna fick sedan testa på att skiva sin egen saga. Antingen genom att använda de bilder som finns i boken eller om man ville hitta på något annat. I inledningen fick vi öva på att beskriva karaktärer och miljön i vår berättelse. I handlingen fick vi bygga upp ett problem som även fick någon sorts lösning för att tillslut binda ihop berättelsen med ett avslut där vi fick ett fint slut. Vi pratade även om hur en saga oftast startar med Det var en gång … eller För länge sedan … .

Vi har även jobbat med ”ord att förstå” i texten där vi samtalade orden och försökte sätta in dem i nya meningar för att få större förståelse för orden. Vi har även pratat om skillnaden mellan ord som väg – vägg, glas – glass och hur vi kan försöka förstå varför det blir så här. Hur låter vokalen i orden, låter den som i alfabetet eller låter den lite kortare. Om den låter som i alfabetet har vi oftast en konsonant efter och om den låter lite kortare så finns det oftast två likadana konsonanter efter vokalen. Vi har även pratat om att det ibland inte helt stämmer.

Matematik: Multiplikation

Vi har även påbörjat kapitlet: ”Multiplikation” där eleverna har fått fundera kring hur vi räknar multiplikation. Vi pratade här om att det är viktigt att alla grupper är lika stora. Vi pratade om att det är återupprepad addition dvs vi lägger ihop samma tal flera gånger. Vi pratade om 2 skutt, 3 skutt, fem skutt och 10 skutt dvs vi har tittat och undersökt tabellerna 2, 3, 5 och 10. Nästa vecka kommer ni i matteläxa få med er dessa tabeller hem och öva på.

 

NO: Kroppen

Vi har under no lektionerna arbetat vidare med kroppen. Eleverna delades in i mindre grupper om 3-4 personer och fick därefter rita av en kompis på ett stort papper. De fick därefter försöka komma på och placera ut så många kroppsdelar de kunde komma på.

Vid nästa tillfälle så tog vi oss längst in i kroppen till vårt skelett. Vi tittade på ett avsnitt av Eva Funkes serie Maskinen kroppen, ”Skelettet”. Medan vi tittade på programmet så skrev eleverna tankekartor kring vad de hörde och tyckte var viktigt kring vårt skelett. Efter programmet så fick eleverna prata i par med varandra om vad de hade skrivit ned eller hört. Alla paren fick därefter komma med meningar som skulle bli vår faktatext kring vårt skelett. Eleverna fick sedan skriva ned klassens gemensamma faktatext eller utmana sig genom att skriva sin egna faktatext.

Vid nästa tillfälle så skulle vi bygga vårt skelett av äggkartonger, toarullar och piprensare. Vi gick igenom tillsammans hur allt skulle sättas ihop och såg till att alla delar låg på rätt plats. Eleverna tyckte det var roligt att få jobba tillsammans. De fick inför samarbetet börja med att prata ihop sig hur de skulle kunna få alla delaktiga samt hur de skulle gå till väga. Därefter fick de starta uppgiften.

 

För att kunna styra vårt skelett så behöver vi en hjärna och därför blev det dags att ta reda på hur vår hjärna egentligen fungerar. Vi valde att titta på avsnittet Hjärnan och nervsystemet ur serien Uppdrag kroppen. Här fick vi lära oss mer om hur vår hjärna styr vår kropp och hur allt hänger ihop. Även här fick eleverna hjälpas åt att skriva en gemensam faktatext utifrån de tankekartor kring hjärnan som de gjort under filmen. I den röda gruppen har de även hunnit med att skapa hjärnan i vår kropp som vi byggde tidigare. Vi kommer även försöka se hur vi kan påverka vår hjärna genom olika aktiviteter under nästa vecka.

 

Friluftsliv: Kroppen och Hösten

Även under friluftslivet fick kroppen vara i fokus då vi precis hade tittat på programmet Skelettet ur serien Maskinen kroppen. Eleverna blev här indelad i grupper för att skapa ett så skelett i skolgen. Självklart hade vi med oss Benjamin vårt skelett från skolan. Detta för att kunna titta extra noga på hur vårt skelett och alla våra skelettdelar. Från 300 som barn till endast 206 som vuxen.

Vid nästa tillfälle så fick friluftslivet bli inne och på skolgården då tre älgar valde att spatsera runt på skolgården. Vi samtalade då om vad som händer på hösten med våra träd. Varför skiftar trädens löv färg? Vad händer med trädet under vintern? Därefter tittade vi på ”Varmt kallt och mittemellan”. Vi tittade på två avsnitt ett om sommaren och ett om hösten. Här fick vi reda mer om vår natur och våra djur i skogen. När vi tittat färdigt fick eleverna måla sitt eget höstträd med alla höstens färger.

Vi fortsatte sedan lektionen ute på gården där vi fick leta löv i olika färger vi fick även samla löv som skulle bli bokmärken. Följt av en lek tillsammans.

 

SO: De tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Under So lektionerna har vi börjat titta närmare på de tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam. Vi jämför och funderar kring hur de olika religionerna händer ihop samt vad som skiljer dem åt. Vi har tre rubriker som vi utgår ifrån, ”Symboler – helig skrift – helig plats”, ”Högtider – Seder – traditioner” samt ”Viktiga personer”. Utifrån dessa rubriker kommer vi att jämföra och fundera kring hur det ser ut inom de tre religionerna.

Info inför kommande månad:

24/10 FN-samling för Mellangården

Vi i Uranus kommer i år ansvara över FN-samlingen på Mellangården tillsammans med kören. Det kommer vara en gemensam samling för elever och pedagoger från Mellangården. Under eftermiddagen kommer även ni föräldrar bjudas in för att delta. Uranus kommer under nästa vecka börja förbereda sitt arbete för att kunna presentera några av barnkonventionens rättigheter. Vi kommer såklart även prata om skyldigheter som vi får för att andra ska få möjlighet att kunna få sina rättigheter.

27/10 Nalledagen

Vi kommer flytta fram Nalledagen till efter lovet, återkommer om mer info på meitner.

28/10 Maskerad (Halloween för eleverna)

De som vill får under fredagen klä ut sig. Vi kommer under dagen hålla lektioner som inspirerats av Halloween.
Du som tänker klä ut dig behöver tänka på att vi på skolan inte får bära någon form av mask, denna får heller inte tas med. Du får måla dig i ansiktet om du vill.

Info från idrotten:

Hej elever och föräldrar! Mitt namn är Yulia och undervisar i” Idrott och hälsa” på låg- och högstadiet. Tidigare arbetade jag 10 år på Djurö Skola som idrottslärare. Jag har magisterexamen sombåde lärare och tränare. Jag tränar även ett volleyboll lag som heter ”Stockholm Vingar”. Som “gammal” elitidrottare kan jag mycket om idrott från små barn till elitnivå̊. Jag älskar att vara i naturen och som tur är har vi friluftsliv här på skolan. Vi kommer arbeta mycket med allemansrätten, friluftsliv, livräddning, simning och hälsa.

Åk 2 – 3 Önskar jag att alla barn byter om samt har gympaskor med sig, de får gärna ha en vattenflaska med sig. Vi avslutar varje lektion med att det är viktigt med hygien och att duscha efter fysisk aktivitet, men det är
inget måste. Om ditt barn är skadad och har svårt att vara med på idrotten är det väldigt bra om du skriver ett meddelande till mig i Meitner på morgonen. Om ditt barn behöver extra hjälp eller anpassningar kring idrotten hör av dig till mig. Det är viktigt för mig att skapa den bästa arbetsmiljö och tryggheten för våra barn. Vill passa på och att säga vilka fina, trevliga och motiverade elever jag har fått möjligheten att få arbeta med här på Lemshaga.
Bästa hälsningar Yulia
yulia.matsiyauskene@lemshaga.se

Info från Fritids:

På fritids har vi fokuserat lite extra på musiken senaste veckorna. På regniga dagar har vi dansat loss till just dance inomhus, och på de soliga dagerna har barnen fått vara med att skapa en spelllista med varsin älsklingslåt utomhus. Spännande saker händer med oss och våra kroppar när vi lyssnar på musik. Det här är något av det vi pedagoger har bevittnat:

– ändrade sinnesstämningar 😊
– nya vänskap 👫
– fantastiska dance-moves 🕺🏻
– skratt 😂
– lugnare barn på lektionerna 🧘‍♀️

Mvh Tina

v. 44 Höstlovet
Hej! Nu börjar höstlovet närma sig och det är dags att anmäla närvaro eller frånvaro för den veckan.
Fritids är stängt: 31/10 samt 1/11.
Fritids är öppet 2/11-4/11
Fredag 4/11 stänger fritids 15:00.
De elever som har tider inskrivna i Meitner räknar vi som närvarande, de som inte har tider räknar vi som frånvarande. Fyll gärna i detta så snart som möjligt, två veckor innan lovets start stänger Meitner för anmälning.
Med vänliga hälsningar fritids och fritidsklubben.

Nästa vecka:

Måndag: Dans med kulturskolan för grön.
Tisdag: Idrott, ta med kläder efter väder samt vattenflaska och handduk.
Onsdag:
Torsdag: Bild för den röda gruppen.
Fredag:

Hoppas ni får en trevlig helg,

Camilla, Frida, Johanna och Cattis

 

Uranus veckobrev v. 36

Hej på er!

Vi vill informera om att skolan har valt att gå över till månadsbrev. Det innebär att ni i samband med varje månadsskifte kommer få ett veckobrev publicerat på hemsidan från mig och Camilla där vi beskriver vad vi haft för oss i skolan. Varje fredag får ni ett kort mail med praktisk information på Meitner inför kommande vecka.

Normer och värden: 

VGT – Growth mindset

Eleverna fick under vår värdegrundstid en stund att enskilt reflektera över orden: misstag, tålamod, framgång och mod. Orden var skrivna på stora papper och eleverna fick i tystnad gå runt i klassrummet och skriva vad dessa ord betydde för dem. Efter denna stund såg vi tillsammans “Austins butterfly”. Austin är en pojke som fick i uppgift att måla av en tigerfjäril ur ett vetenskapligt perspektiv. Genom respons från sina kompisar får vi följa hur Austins fjäril utvecklas steg för steg. Eleverna i Uranus var helt överens om att Austins kompisar hjälpt honom att utvecklas i sin förmåga i att teckna fjärilen. Vi kunde också tydligt se hur orden vi reflekterat kring i början av lektionen syntes i Austins fjäril. Denna lektion var uppstarten till ett vidare projekt kring Growth mindset.

Kunskaper: 

Svenska – kapitel 2 En tjänst och en gentjänst

I kapitel två har vi fått läsa en fabel som heter “En tjänst och en gentjänst”. Eleverna har fått lära sig att en fabel är en berättande text där djur är förmänskligade samt att en fabel har ett budskap. Vi har övat stavning av ord med dubbla konsonanter och övat på hur man använder skiljetecknen punkt, utropstecken och frågetecken. 

Målet för kapitlet är att varje elev ska skriva en egen miljöbeskrivning. Därför har vi gjort en textanalys av fabeln med fokus på miljön som den utspelar sig i. Eleverna fick då arbeta i par och utifrån några av våra sinnen beskriva miljön. 

Matematik – Addition och subtraktion 0-100

Vi närmar oss slutet av kapitlet och eleverna börjar känna sig mer bekväma med metoden uppställning. I veckan har vi fokuserat på uppställning i subtraktion med växling, något som fortfarande är lite klurigt. Vi har därför valt i veckans matteläxa att fokusera mera på uppställning. Det kommer finnas två nivåer på matteläxan en lättare och en lite klurigare. Den lättare är uppgifter som vi har arbetat med i klassrummet medan den klurigare nivån ofta handlar om att ge lite mer utmaning eller kanske som i det här fallet uppgifter med ett högre talområde. I grön pratade vi om att eleverna kan antingen utmana sig själv med att göra båda uppgifterna eller utmana dig som förälder med den lite klurigare. Lycka till! 

NO – Känslor

Nu har vi lärt oss om känslorna glad, rädd och ledsen. Vi har fått lära oss om vad som händer i hjärnan när vi känner dessa känslor och vad som framkallar dem. I samtal och reflektioner har vi förstått att vi kan känna känslor på olika sätt, att vi vill hantera dem olika och att en jobbig känsla också kan vara bra. Nästa vecka går projektet vidare och vi kommer att lära oss om kroppsdelar.

SO – Demokrati

På söndag går ju Sverige till val. Vi ägnade därför fredagen åt att lära oss om mer kring demokrati och diktatur samt hur ett val går till. Detta gjorde vi bland annat genom att titta på två korta avsnitt ur ”Grejen med Demokrati”. Följt av diskussioner där eleverna fick samtala om vad just demokrati och diktatur är. Hur kan vi bestämma tillsammans i en större grupp? Vilka olika sätt kan vi bestämma på? I vilka situationer får jag som barn bestämma? (hemma, i skolan) Vad vill jag få bestämma?  

Information: 

Läsläxa och matteläxa: 

Den här veckan så har alla fått en ny bok att läsa under veckan samt göra tillhörande läsförståelse uppgifter som ni hittar antingen längst fram i boken eller längst bak (beror på vilket förlag som boken kommer ifrån). NI som har valt att läsa kapitelbok har fått i uppgift att samtala hemma om boken. Hur ser miljön ut som boken utspelar sig i. Hur ser huvudpersonerna ut?

Matteläxan som eleverna har fått med sig hem består av 2 olika nivåer. Första nivån är uppgifter som eleverna har mött i skolan under veckan. Den andra nivån är uppgifter som har ett högre talområde men forfarande samma metod. Vi har i klassen visat och pratat om att det egentligen inte spelar någon roll hur många siffror vi har det är alltid samma sätt vi jobbar på. Här är det jätteviktigt att ni påminner eleverna om att alltid börja med entalen och därefter tiotalen. Att växla tiotal för att få fler ental om det inte räcker till. Samt att om entalen blir tiotal behöver vi placera ut en minnessiffra ovanför tiotalen.

Lycka till!

Veckobrev blir månadsbrev

Vi vill informera om att skolan har valt att gå över till månadsbrev. Det innebär att ni i samband med varje månadsskifte kommer få ett veckobrev publicerat på hemsidan från mig och Camilla där vi beskriver vad vi haft för oss i skolan. Varje fredag får ni ett kort mail med praktisk information på Meitner inför kommande vecka.

Insamling av material

Till vårt projekt om kroppen skulle vi vilja be er om lite material hemifrån. Det vi söker är äggkartonger i storlek 15 och 6, samt tomma toarullar.

15/9 Föräldramöte Uranus

Vi ses kl 17.30 i Uranus Röds klassrum. Har ni övriga frågor hör gärna av er senast tisdag 13/9.

v 39 Utvecklingssamtal – se och boka tider via utskick på Meitner

Varmt välkomna till utvecklingssamtal! 

Vi kommer i år erbjuda fysiska möten på plats. Vi har under fredagen 9/9 lagt ut hur du som vårdnadshavare förbereder dig inför samtalet på bästa sätt. Det finns två formulär vi vill att du fyller i, dessa brukar ligga på schoolsoft innan samtalet vilket gör att du kommer känna igen underlaget. Det finns även en länk till att boka in ett möte med oss mentorer. Ser fram emot att ses!

Fritids är öppet för de elever som behöver barnomsorg denna dag. Detta behöver anmälas på Meitner så fritids kan planera dagen för att den ska bli så bra som möjligt. När ni kommer för samtal ansvarar ni för att hämta ert barn och komma i tid för samtal. 

Nästa vecka:
måndag: Kulturskolan Dans för Uranus Grön
tisdag: Idrott för Uranus Röd och Grön, ta med ombyte och handduk
onsdag: Läs- och matteläxa samlas in.
torsdag: Läs- och skrivläxa delas ut. Skolfotografering. Föräldramöte.
fredag:

Uranus veckobrev v.35

Hej alla fantastiska Uranus elever och vårdnadshavare!

Normer och värden: 

I onsdags gjorde vi en aktivitet som heter “Heta stolen”. Vi ställde våra stolar i en ring och lämnade en stol tom. Eleverna fick sedan höra påståenden om vänskap. Om man höll med om påståenden skulle man sitta kvar på sin plats, men om man inte höll med skulle man byta plats. När alla visat sin åsikt med kroppen fick de som ville dela med sig av sina tankar. I aktiviteten övade vi på att visa vad vi tycker, tala inför andra, lyssna på varandra samt respektera att vi kan tycka och tänka olika. 

Kunskaper:

Svenska – kapitel 1 En prick

Arbetet med kapitel 1 har under veckan nått sitt slut och vi har kommit i mål med kapitlets syfte. Eleverna har med stöd av bilder skrivit en egen berättelse. Vi använde oss av processkrivning som metod. Det innebär att eleverna fick skriva ett första utkast i sin arbetsbok. När de var färdiga tittade vi på texten utifrån en checklista. Fokus var att ha en tydlig inledning, handling och avslut samt att skriva meningar med stor bokstav och punkt. Efter att vi bearbetat texten fick eleverna skriva rent den i sina nya skrivböcker. De ritade också en bild som passade till texten.

Matematik – Addition och subtraktion 0-100

Uppställning som metod i addition har börjat sätta sig och eleverna visar att de känner sig tryggare och säkrare att arbeta självständigt. I slutet av veckan gick vi därför vidare och testade uppställning med subtraktion. 

Bild

Under veckans bildlektion fick eleverna inspireras av en av mina egna teckningar. Jag lät fantasin flöda när jag provade mina nya tuschpennor i somras: Hur tror ni att jag har gjort bilden? frågade jag.

Först började jag med linjerna och sedan valde jag att göra olika mönster på alla ytorna.

/Cissi

Musik – Dock´n´roll

Eleverna kommer få möta Ronny Rhythm, Nelly Note och alla de andra världsberömda artisterna på Dock´n´roll studio. Alla har de haft strålande karriärer, men nu har skivbolagsdirektören Monica Anderberg tröttnat på hur det låter när de spelar sin musik. En ny låt ska spelas in – och fort ska det gå. Med hjälp av ljudteknikern Alexandra och vaktmästaren Basso ska artisterna försöka att övervinna sina musikaliska svårigheter. Ska låten bli klar i tid? Ska Ronny lära sig nya rytmer? Kan Nelly lära sig noter?

Den här veckan har vi fått möta Betty Beet som fick utmaningen att skapa puls och tempo i sina låtar. Något som hon inte kände behövdes. Vi fick i programmet uppleva hur en låt utan tempo kan låta samt hur mycket bättre den kan bli om vi använder oss av puls och tempo. Något som gör att vi kan klappa, dansa och hålla takten till musiken.

Eleverna upplevde att det var ett spännande och roligt avsnitt.  Efter avsnittet så testade vi tillsammans på att klappa i takt. Vi testade att klappa till låten We Will Rock You samt dansa i takt till YMCA något som gick väldigt bra. 

Syftet med programserien är att erbjuda en musikalisk verktygslåda för att utveckla förmågan att lyssna, sjunga, spela och skapa musik. Varje avsnitt ger inspiration till att ta vidare det som händer i programmen till elevernas eget musicerande och skapande.

 

Information: 

Läxa: 

Läsning

Ditt barn har fått med sig en bok från skolan. Böckerna de får är uppdelade i olika nivåer, så att texten utmanar just ditt barn. I samråd med oss lärare är det några barn som väljer en bok hemifrån

Läs en stund varje dag. Om ni hinner läsa klart boken innan läxan ska lämnas in får ni gärna läsa den om igen. Att läsa samma text flera gånger leder till att ditt barn får upp ett bättre flyt i läsningen och skaffar sig fler ordbilder.

När ni läst klart finns frågor till texten längst bak i boken. Dessa ställer ni till er barn för att öva läsförståelse.

Ni får med er ett läsprotokoll hem. Det fyller ni i tillsammans med ert barn samt noterar med datum och signatur de gånger ni läst. Då vi just börjat lära känna era barn kan det hända att nivån på boken är för lätt eller svår. Vi ber om överseende med det och ni får gärna kommentera i protokollet ifall det skulle vara så.

Skrivning

Ni får hem ett arbetsblad med uppgifter kopplade till vårt läromedel i svenska, “Läsresan”. Hemuppgiften speglar det vi övar på i skolan och är tänkt att vara en repetition med syfte att befästa ditt barns kunskaper.

Matematik

Nästa vecka får ditt barn med sig en matematikläxa hem istället för den skrivläxa som vi hade denna vecka.. Som vi skrev i ett tidigare veckobrev kommer vi att varva skrivläxa med matteläxa.

Matematikläxan kommer att vara digital. Ni kommer att få inlogg till vårt läromedel Singma under nästa vecka. Även denna läxa kommer att följa vår undervisning och vara repetition av sånt vi lärt oss i skolan.

OBS! Läxan lämnas in på onsdagar.

Nytt projekt kroppen!

Inför v. 37 så önskar vi att några elever tar med sig äggkartonger av storleken 15 ägg och 6 ägg vi kommer behöva 10 av varje storlek. Detta då vi snart kommer att börja prata om vår kropp, vilka organ finns? och hur fungerar dessa tillsammans?

Blänkare:

15/9 Föräldramöte Uranus info kommer på Meitner. 


26/9 Utvecklingssamtals eftermiddag 14.00-17.00

28/9 Utvecklingssamtalsdag 8.00-17.00 ( ej skoldag ) 

Varmt välkomna till utvecklingssamtal! 

Vi kommer i år erbjuda fysiska möten på plats, tider och info om hur du bokar kommer under nästa vecka på Meitner. 

Vi kommer även komma ut med hur du som vårdnadshavare förbereder dig inför samtalet på bästa sätt. 

Fritids är öppet för de elever som behöver barnomsorg denna dag. Detta behöver anmälas på Meitner så fritids kan planera dagen för att den ska bli så bra som möjligt. 

Nästa vecka: 

måndag: Kulturskolan Dans för Uranus Grön

tisdag: Idrott för Uranus Röd och Grön, ta med ombyte och handduk

onsdag: Friluftsliv, ta med vattenflaska och frukt

torsdag: Läs- och matematikläxa delas ut

fredag: 

Tack för den här veckan!

Frida, Camilla, Johanna och Cattis

Camilla Mauritzson (camilla.mauritzson@lemshaga.se)
Frida Skoglund (frida.skoglund@lemshaga.se)
Johanna Ohlander (johanna.ohlander@lemshaga.se)
Cattis Sooveér (catharina.sooveer@lemshaga.se)