Uranus veckobrev v. 36

Hej på er!

Vi vill informera om att skolan har valt att gå över till månadsbrev. Det innebär att ni i samband med varje månadsskifte kommer få ett veckobrev publicerat på hemsidan från mig och Camilla där vi beskriver vad vi haft för oss i skolan. Varje fredag får ni ett kort mail med praktisk information på Meitner inför kommande vecka.

Normer och värden: 

VGT – Growth mindset

Eleverna fick under vår värdegrundstid en stund att enskilt reflektera över orden: misstag, tålamod, framgång och mod. Orden var skrivna på stora papper och eleverna fick i tystnad gå runt i klassrummet och skriva vad dessa ord betydde för dem. Efter denna stund såg vi tillsammans “Austins butterfly”. Austin är en pojke som fick i uppgift att måla av en tigerfjäril ur ett vetenskapligt perspektiv. Genom respons från sina kompisar får vi följa hur Austins fjäril utvecklas steg för steg. Eleverna i Uranus var helt överens om att Austins kompisar hjälpt honom att utvecklas i sin förmåga i att teckna fjärilen. Vi kunde också tydligt se hur orden vi reflekterat kring i början av lektionen syntes i Austins fjäril. Denna lektion var uppstarten till ett vidare projekt kring Growth mindset.

Kunskaper: 

Svenska – kapitel 2 En tjänst och en gentjänst

I kapitel två har vi fått läsa en fabel som heter “En tjänst och en gentjänst”. Eleverna har fått lära sig att en fabel är en berättande text där djur är förmänskligade samt att en fabel har ett budskap. Vi har övat stavning av ord med dubbla konsonanter och övat på hur man använder skiljetecknen punkt, utropstecken och frågetecken. 

Målet för kapitlet är att varje elev ska skriva en egen miljöbeskrivning. Därför har vi gjort en textanalys av fabeln med fokus på miljön som den utspelar sig i. Eleverna fick då arbeta i par och utifrån några av våra sinnen beskriva miljön. 

Matematik – Addition och subtraktion 0-100

Vi närmar oss slutet av kapitlet och eleverna börjar känna sig mer bekväma med metoden uppställning. I veckan har vi fokuserat på uppställning i subtraktion med växling, något som fortfarande är lite klurigt. Vi har därför valt i veckans matteläxa att fokusera mera på uppställning. Det kommer finnas två nivåer på matteläxan en lättare och en lite klurigare. Den lättare är uppgifter som vi har arbetat med i klassrummet medan den klurigare nivån ofta handlar om att ge lite mer utmaning eller kanske som i det här fallet uppgifter med ett högre talområde. I grön pratade vi om att eleverna kan antingen utmana sig själv med att göra båda uppgifterna eller utmana dig som förälder med den lite klurigare. Lycka till! 

NO – Känslor

Nu har vi lärt oss om känslorna glad, rädd och ledsen. Vi har fått lära oss om vad som händer i hjärnan när vi känner dessa känslor och vad som framkallar dem. I samtal och reflektioner har vi förstått att vi kan känna känslor på olika sätt, att vi vill hantera dem olika och att en jobbig känsla också kan vara bra. Nästa vecka går projektet vidare och vi kommer att lära oss om kroppsdelar.

SO – Demokrati

På söndag går ju Sverige till val. Vi ägnade därför fredagen åt att lära oss om mer kring demokrati och diktatur samt hur ett val går till. Detta gjorde vi bland annat genom att titta på två korta avsnitt ur ”Grejen med Demokrati”. Följt av diskussioner där eleverna fick samtala om vad just demokrati och diktatur är. Hur kan vi bestämma tillsammans i en större grupp? Vilka olika sätt kan vi bestämma på? I vilka situationer får jag som barn bestämma? (hemma, i skolan) Vad vill jag få bestämma?  

Information: 

Läsläxa och matteläxa: 

Den här veckan så har alla fått en ny bok att läsa under veckan samt göra tillhörande läsförståelse uppgifter som ni hittar antingen längst fram i boken eller längst bak (beror på vilket förlag som boken kommer ifrån). NI som har valt att läsa kapitelbok har fått i uppgift att samtala hemma om boken. Hur ser miljön ut som boken utspelar sig i. Hur ser huvudpersonerna ut?

Matteläxan som eleverna har fått med sig hem består av 2 olika nivåer. Första nivån är uppgifter som eleverna har mött i skolan under veckan. Den andra nivån är uppgifter som har ett högre talområde men forfarande samma metod. Vi har i klassen visat och pratat om att det egentligen inte spelar någon roll hur många siffror vi har det är alltid samma sätt vi jobbar på. Här är det jätteviktigt att ni påminner eleverna om att alltid börja med entalen och därefter tiotalen. Att växla tiotal för att få fler ental om det inte räcker till. Samt att om entalen blir tiotal behöver vi placera ut en minnessiffra ovanför tiotalen.

Lycka till!

Veckobrev blir månadsbrev

Vi vill informera om att skolan har valt att gå över till månadsbrev. Det innebär att ni i samband med varje månadsskifte kommer få ett veckobrev publicerat på hemsidan från mig och Camilla där vi beskriver vad vi haft för oss i skolan. Varje fredag får ni ett kort mail med praktisk information på Meitner inför kommande vecka.

Insamling av material

Till vårt projekt om kroppen skulle vi vilja be er om lite material hemifrån. Det vi söker är äggkartonger i storlek 15 och 6, samt tomma toarullar.

15/9 Föräldramöte Uranus

Vi ses kl 17.30 i Uranus Röds klassrum. Har ni övriga frågor hör gärna av er senast tisdag 13/9.

v 39 Utvecklingssamtal – se och boka tider via utskick på Meitner

Varmt välkomna till utvecklingssamtal! 

Vi kommer i år erbjuda fysiska möten på plats. Vi har under fredagen 9/9 lagt ut hur du som vårdnadshavare förbereder dig inför samtalet på bästa sätt. Det finns två formulär vi vill att du fyller i, dessa brukar ligga på schoolsoft innan samtalet vilket gör att du kommer känna igen underlaget. Det finns även en länk till att boka in ett möte med oss mentorer. Ser fram emot att ses!

Fritids är öppet för de elever som behöver barnomsorg denna dag. Detta behöver anmälas på Meitner så fritids kan planera dagen för att den ska bli så bra som möjligt. När ni kommer för samtal ansvarar ni för att hämta ert barn och komma i tid för samtal. 

Nästa vecka:
måndag: Kulturskolan Dans för Uranus Grön
tisdag: Idrott för Uranus Röd och Grön, ta med ombyte och handduk
onsdag: Läs- och matteläxa samlas in.
torsdag: Läs- och skrivläxa delas ut. Skolfotografering. Föräldramöte.
fredag:

Uranus veckobrev v.35

Hej alla fantastiska Uranus elever och vårdnadshavare!

Normer och värden: 

I onsdags gjorde vi en aktivitet som heter “Heta stolen”. Vi ställde våra stolar i en ring och lämnade en stol tom. Eleverna fick sedan höra påståenden om vänskap. Om man höll med om påståenden skulle man sitta kvar på sin plats, men om man inte höll med skulle man byta plats. När alla visat sin åsikt med kroppen fick de som ville dela med sig av sina tankar. I aktiviteten övade vi på att visa vad vi tycker, tala inför andra, lyssna på varandra samt respektera att vi kan tycka och tänka olika. 

Kunskaper:

Svenska – kapitel 1 En prick

Arbetet med kapitel 1 har under veckan nått sitt slut och vi har kommit i mål med kapitlets syfte. Eleverna har med stöd av bilder skrivit en egen berättelse. Vi använde oss av processkrivning som metod. Det innebär att eleverna fick skriva ett första utkast i sin arbetsbok. När de var färdiga tittade vi på texten utifrån en checklista. Fokus var att ha en tydlig inledning, handling och avslut samt att skriva meningar med stor bokstav och punkt. Efter att vi bearbetat texten fick eleverna skriva rent den i sina nya skrivböcker. De ritade också en bild som passade till texten.

Matematik – Addition och subtraktion 0-100

Uppställning som metod i addition har börjat sätta sig och eleverna visar att de känner sig tryggare och säkrare att arbeta självständigt. I slutet av veckan gick vi därför vidare och testade uppställning med subtraktion. 

Bild

Under veckans bildlektion fick eleverna inspireras av en av mina egna teckningar. Jag lät fantasin flöda när jag provade mina nya tuschpennor i somras: Hur tror ni att jag har gjort bilden? frågade jag.

Först började jag med linjerna och sedan valde jag att göra olika mönster på alla ytorna.

/Cissi

Musik – Dock´n´roll

Eleverna kommer få möta Ronny Rhythm, Nelly Note och alla de andra världsberömda artisterna på Dock´n´roll studio. Alla har de haft strålande karriärer, men nu har skivbolagsdirektören Monica Anderberg tröttnat på hur det låter när de spelar sin musik. En ny låt ska spelas in – och fort ska det gå. Med hjälp av ljudteknikern Alexandra och vaktmästaren Basso ska artisterna försöka att övervinna sina musikaliska svårigheter. Ska låten bli klar i tid? Ska Ronny lära sig nya rytmer? Kan Nelly lära sig noter?

Den här veckan har vi fått möta Betty Beet som fick utmaningen att skapa puls och tempo i sina låtar. Något som hon inte kände behövdes. Vi fick i programmet uppleva hur en låt utan tempo kan låta samt hur mycket bättre den kan bli om vi använder oss av puls och tempo. Något som gör att vi kan klappa, dansa och hålla takten till musiken.

Eleverna upplevde att det var ett spännande och roligt avsnitt.  Efter avsnittet så testade vi tillsammans på att klappa i takt. Vi testade att klappa till låten We Will Rock You samt dansa i takt till YMCA något som gick väldigt bra. 

Syftet med programserien är att erbjuda en musikalisk verktygslåda för att utveckla förmågan att lyssna, sjunga, spela och skapa musik. Varje avsnitt ger inspiration till att ta vidare det som händer i programmen till elevernas eget musicerande och skapande.

 

Information: 

Läxa: 

Läsning

Ditt barn har fått med sig en bok från skolan. Böckerna de får är uppdelade i olika nivåer, så att texten utmanar just ditt barn. I samråd med oss lärare är det några barn som väljer en bok hemifrån

Läs en stund varje dag. Om ni hinner läsa klart boken innan läxan ska lämnas in får ni gärna läsa den om igen. Att läsa samma text flera gånger leder till att ditt barn får upp ett bättre flyt i läsningen och skaffar sig fler ordbilder.

När ni läst klart finns frågor till texten längst bak i boken. Dessa ställer ni till er barn för att öva läsförståelse.

Ni får med er ett läsprotokoll hem. Det fyller ni i tillsammans med ert barn samt noterar med datum och signatur de gånger ni läst. Då vi just börjat lära känna era barn kan det hända att nivån på boken är för lätt eller svår. Vi ber om överseende med det och ni får gärna kommentera i protokollet ifall det skulle vara så.

Skrivning

Ni får hem ett arbetsblad med uppgifter kopplade till vårt läromedel i svenska, “Läsresan”. Hemuppgiften speglar det vi övar på i skolan och är tänkt att vara en repetition med syfte att befästa ditt barns kunskaper.

Matematik

Nästa vecka får ditt barn med sig en matematikläxa hem istället för den skrivläxa som vi hade denna vecka.. Som vi skrev i ett tidigare veckobrev kommer vi att varva skrivläxa med matteläxa.

Matematikläxan kommer att vara digital. Ni kommer att få inlogg till vårt läromedel Singma under nästa vecka. Även denna läxa kommer att följa vår undervisning och vara repetition av sånt vi lärt oss i skolan.

OBS! Läxan lämnas in på onsdagar.

Nytt projekt kroppen!

Inför v. 37 så önskar vi att några elever tar med sig äggkartonger av storleken 15 ägg och 6 ägg vi kommer behöva 10 av varje storlek. Detta då vi snart kommer att börja prata om vår kropp, vilka organ finns? och hur fungerar dessa tillsammans?

Blänkare:

15/9 Föräldramöte Uranus info kommer på Meitner. 


26/9 Utvecklingssamtals eftermiddag 14.00-17.00

28/9 Utvecklingssamtalsdag 8.00-17.00 ( ej skoldag ) 

Varmt välkomna till utvecklingssamtal! 

Vi kommer i år erbjuda fysiska möten på plats, tider och info om hur du bokar kommer under nästa vecka på Meitner. 

Vi kommer även komma ut med hur du som vårdnadshavare förbereder dig inför samtalet på bästa sätt. 

Fritids är öppet för de elever som behöver barnomsorg denna dag. Detta behöver anmälas på Meitner så fritids kan planera dagen för att den ska bli så bra som möjligt. 

Nästa vecka: 

måndag: Kulturskolan Dans för Uranus Grön

tisdag: Idrott för Uranus Röd och Grön, ta med ombyte och handduk

onsdag: Friluftsliv, ta med vattenflaska och frukt

torsdag: Läs- och matematikläxa delas ut

fredag: 

Tack för den här veckan!

Frida, Camilla, Johanna och Cattis

Camilla Mauritzson (camilla.mauritzson@lemshaga.se)
Frida Skoglund (frida.skoglund@lemshaga.se)
Johanna Ohlander (johanna.ohlander@lemshaga.se)
Cattis Sooveér (catharina.sooveer@lemshaga.se)

Uranus veckobrev v.34

Hej alla fantastiska elever i Uranus!

Normer och värden: 

Utflykt till scoutstugan

Under torsdagens utflykt så gick vi till scoutstugan. Här lekte vi lekar tillsammans där eleverna fick träna på samspel och samarbete. Vi lekte leken ”Krama trädet” där eleverna fick lyssna till olika påståenden om vad de tycker om. Ex ”Jag tycker om glass” alla som tycker om glass fick därefter byta träd med en kompis. Denna aktivitet uppskattades mycket av eleverna och det var många som ville ställa sitt påstående till gruppen. 

Nästa lek bestod av små uppdrag som eleverna skulle klura ut tillsammans. Samla ett antal kottar. dubbelt så många pinnar och hälften så många stenar.

De fick även i uppdrag att skriva sitt namn med hjälp av naturmaterial. Något som kommer bli framsidan på en av våra böcker i Uranus. 

 

Vi lekte även en lek där alla eleverna skulle stå i 10 rockringar och allt eftersom leken fortgick så tog vi bort en rockring i taget. Eleverna lyckades få plats med 8 elever i en rockring helt fantastiskt. 

Självklart så var många helt galet hungriga redan då vi kom fram till scoutstugan vid 9. Som tur var så kunde vi locka med lekar och fri lek en stund men när klockan var 10.15 så kunde de inte hålla sig.

Förmiddagsrasten

I år kommer vi att låta eleverna leka i mindre lekgrupper på förmiddagsrasten. Vi gör nya lekgrupper varje vecka. I lekgruppen får eleverna träna på att samspela och samarbeta med alla i klassen. Syftet är att de ska lära känna varandra bättre och att vi ska hjälpas åt så att ingen hamnar utanför.

Kunskaper: 

Svenska – kapitel 1 En prick

Vi har fortsatt arbetet med kapitel 1 i Läsresan. Eleverna har fått analysera texten med syfte att förstå och lära sig hur en berättelse är uppbyggd. Vi har talat om en berättelses tre delar, inledning, handling och avslutning. I par fick eleverna fylla i en analysmodell där de beskrev vad som hände i berättelsens olika delar.

Under nästa lektion övade vi på ord med ljudenlig stavning, repeterade alfabetet och övade på alfabetisk ordning i olika sammanhang.

Matematik – Addition och subtraktion 0-100

Under förra veckan inledde vi lärandet kring uppställning i addition. Detta var något nytt för eleverna och vi bedömde att vi behövde stanna upp och ge tid för öva denna färdighet mer. Veckan inleddes därför med repetition av uppställning utan växling och vi gav tid till eleverna att färdighetsträna.

Senare under veckan gick vi vidare och övade på uppställning i addition med växling. Vi kommer att behöva ge eleverna tid att lära sig och öva för att bli säkra på denna räknemetod.

NO – Kroppen 

Förra veckan avslutades med att vi tillsammans såg filmen “Insidan ut”. I filmen får vi följa flickan Jenny som vägleds av sina känslor genom förändringar som sker i hennes liv. Att se filmen var uppstarten till vårt projekt om kroppen. Vi fortsatte den här veckan med att lära oss mer om känslor. I samtal kring en bok funderade vi över vilka känslor som finns och hur de känns. Eleverna fick göra charader för att visa hur en känsla kan se ut.

SO – Mytologiska väsen

Vi har valt “Jakten på Jack” som högläsningsbok. Den utspelar sig i Stockholm och vi får följa Jacks jakt på sina föräldrar som blivit tagna av varulvar. Med bakgrund av den boken lär vi oss nu om mytologiska väsen och folktro. I veckan lärde vis oss mer om vättar. Vi såg en film och under tiden vi tittade fick eleverna skriva ned stödord på sin whiteboardtavla. Efter att filmen var slut tog vi hjälp av deras stödord för att tillsammans skriva en faktatext om vättar. Slutligen skrev varje elev sin text och ritade en bild av en vätte.

Information: 

Läxa

På torsdag nästa vecka kommer vi att dela ut läsårets första läxa. I år kommer vi att ha följande upplägg; ojämna veckor – läs- och skrivläxa och jämna veckor – läsläxa och matematik. Eleverna får varsin plastficka som vi vill att läxorna förvaras i så att böckerna håller. Material som försvinner eller förstörs ersätts av er vårdnadshavare. Läxorna lämnas in på onsdagar.

Nästa vecka: 

måndag: Kulturskolan Dans för Uranus Grön
tisdag: Idrott för Uranus Röd och Grön, ta med ombyte och handduk
onsdag: Friluftsliv ta med vattenflaska och frukt
torsdag: Läs- och skrivläxa delas ut
fredag: 

 

Tack för en fantastisk vecka tillsammans!

Frida, Camilla, Johanna och Cattis

Camilla Mauritzson (camilla.mauritzson@lemshaga.se)
Frida Skoglund (frida.skoglund@lemshaga.se)
Johanna Ohlander (johanna.ohlander@lemshaga.se)
Cattis Sooveér (catharina.sooveer@lemshaga.se)

Uranus veckobrev v. 33

Hej alla härliga elever i Uranus,

Vår första vecka har bara susat förbi, det är så härligt att äntligen få träffa er. Vi har under veckan haft fokus på samarbete och vänskap. Något som vi kommer fortsätta med under hela terminen. Nästa vecka har vi tre dagar där vi kommer ha större fokus på just vänskap och samarbete då vi under onsdag-fredag kommer ha några utflykter i vår närmiljö. Under torsdagen ber vi er alla ta med lunchmatsäck. 

Normer och värden: 

Gemenskap i Uranus

Vänskap är ibland lite klurigt kanske tycker inte alla alltid lika. Vi har tillsammans samtalat om vad vi kan tänka på då vi är många tillsammans. Även vad man bör tänka på då man arbetar i mindre grupper. Vi har tittat på en kort animerad film om vänskap, detta ledde sen till ett samtal där vi lyfte hur vi vill vara mot varandra i klassen. Vi samlade barnens tankar och dessa ligger till grund för vårt fortsatta arbete med en trygg mötesplats för det kreativa lärandet. För att lära känna varandra mer spelade vi i veckan ett tärningsspel. I par fick eleverna en spelplan och två tärningar. De turades om att slå tärningen som ledde dem till en fråga på spelplanen. Frågorna var av typen “Vilket djur skulle du vilja vara?” och “Vilken är din favoritfärg?”.

 

Kunskaper: 

Svenska – kapitel 1 En prick

Vi har under veckan startat upp Läsresan för år 2. Vi fick under första lektion reflektera kring orden envist, snöstorm, noga, smetade, utställning, succé och log. Vi kunde tillsammans relatera kring orden genom att berätta olika händelser som man kanske hade upplevt eller sett. 

Under nästa lektion läste vi kapitlet ”En prick” här fick vi först förutse vad vi trodde skulle hända i berättelsen genom att titta på textens förstasida. Därefter läste vi texten först högt och därefter fick eleverna läsa berättelsen i par. 

 

När vi läst texten så sammanfattade vi innehållet, ställde frågor på texten och försökte reda ut oklarheter. Eleverna har också fått tid att arbeta enskilt med läsförståelse utifrån texten.

  

Matematik – Addition och subtraktion 0-100

Denna vecka startade vi upp Singma 2A. Vårt första kapitel handlar om addition, talen 0-100. När vi utforskade tillsammans så pratade eleverna om hur de kunde dela upp entalen och tiotalen för sig, för att därefter addera tiotalen och entalen och på så vis få fram summan. Vilket vi upplevde var den metod som flest elever tyckte om.  Boken tog även upp uppställning utan växling som vi fick testa på det. Detta är något som vi märkte var lite klurigt och kommer därför stanna upp och jobba lite extra med under nästa vecka innan vi går vidare med uppställning med växling. 

Info:

Schema:

Vi påminner om att starttiden för skoldagen är 8.10 detta läsår för Uranus.

Hyllan: 

Det är just nu väldigt varmt ute och även inne vilket gör att det är viktigt att alla elever har varsin vattenflaska på hyllan. Vi vill också påminna om att alla barn får ha med sig en frukt till skoldagens raster.

Friluftsliv:

Varannan vecka kommer vi att gå ut i naturen för att upptäcka och uppleva tillsammans. Friluftsliv är en del av Idrott och hälsa. Under dessa tillfällen så önskar vi att ert/era barn tar med frukt och en vattenflaska som de förvarar i en ryggsäck, detta för att det lätt ska gå att ta med ut i naturen. 

Idrott:

Vi kommer nästa vecka starta upp med idrott. Eleverna tar med sig ombyte och handduk.

Kulturskolan – Dansundervisning

Kulturskolan erbjuder dansundervisning för våra elever och redan nästa vecka kommer Uranus grön få börja sin undervisning. Detta kommer att pågå under 10 veckor därefter så är det Uranus röds tur. Dansundervisningen sker i halvklass. 

Nästa vecka: 

Måndag: Kulturskolan Dans för Uranus Grön
Tisdag: Idrott för Uranus Röd och Grön.
Onsdag: Friluftsliv ta med vattenflaska och frukt.
Torsdag: Lägerskoledag. Vi går på utflykt (se mer info i mail). Barnen behöver ha med sig matsäck och vattenflaska denna dag. (Tänk på att vi är en nötfri skola, viktigt med vattenflaska) Alla elever behöver en ryggsäck att bära sin mat i då det är en bit att gå.
Fredag: Lägerskoledag. Vi är på skolan och har samarbetsövningar. 

Tack för den här veckan!

Camilla Mauritzson (camilla.mauritzson@lemshaga.se)
Frida Skoglund (frida.skoglund@lemshaga.se)
Johanna Ohlander (johanna.ohlander@lemshaga.se)
Cattis Sooveér (catharina.sooveer@lemshaga.se)

Uranus sommarbrev

Hej alla familjer i Uranus!

 

Tack för ännu en härlig vecka tillsammans och en fin avslutning! Vi vill även tacka för de fina presenterna som vi fick av er föräldrar och barn!

Den sista tiden på läsåret har verkligen sprungit iväg och nu har tiden i Uranus kommit till sitt slut. Vilket fantastisk läsår vi har haft tillsammans och så mycket vi har hunnit med. 

I torsdags samlade vi båda grupperna och lämnade över våra kort som vi har pysslat ihop i smyg samt en liten avskedspresent till Linnea som lämnar oss för nya äventyr i en ny stad. Linnea överraskade även alla kompisar med att bjuda på glass. Som vi kommer sakna dig! 

Nu hoppass vi att ni alla får ett fantastiskt sommarlov!

Kommande händelser:

Vecka 24
Måndag: fritids stängt / planeringsdag.
Tisdag-fredag: fritids i Ladan 7.30-17.00.

 

Vecka 25
Måndag-onsdag: fritids i Ladan öppet som vanligt.
Torsdag: fritids stänger 15.00 (dag före helgdag).
Fredag: fritids stängt – Midsommarafton!

 

Sommarfritids
Tisdagen den 14/6 startar sommarfritids i Ladan eftersom Mellangården ska renoveras under sommaren. Alla som är anmälda till sommarfritids, Mellangårdens och fritidsklubbens elever, kommer att vara tillsammans i Ladans lokaler.

Inför dessa dagar behöver ditt barn ta med en ryggsäck med:
*extrakläder
*vattenflaska
*keps/hatt
*solkräm
*regnkläder/stövlar

Det kommer finnas ett skåp till varje barn att lägga sin ryggsäck i.

Stort tack för det här läsåret!

Vi önskar er en fantastiskt fin sommar!

Hanna, Sara och Mattias

Uranus veckobrev v.22

Hej alla kompisar i Uranus!

 

Tack igen för en rolig och händelserik vecka! Det känns otroligt att vi bara har en vecka kvar tills sommaravslutningen. 

Vi har jobbat på med allt möjligt i veckan och försöker knyta ihop säcken i alla ämnen. I veckan fick vi besök av en ny kompis som ska börja i den röda gruppen till hösten vilket var mycket roligt och spännande. Vi lärde känna varandra och avslutade med att leka lite gemensamma lekar utomhus. Vi avslutade veckan med vår efterlängtade skoldag för hundra år sedan samt planetspelen.
Denna vecka har ingen läxa delats ut.

Skoldag för 100 år sedan

Äntligen var den här! Tack alla engagerade vårdnadshavare som ordnade med klädsel och matsäck. Det blev verkligen en lyckad dag!

 

Barnen tilldelades nya namn som var vanliga på den tiden och alla gick verkligen in i de nya rollerna. Vi hade kristendomskap, naturlära, finskrivning och lekte gammaldagsa lekar. Var man stgg kunde det hända att man fick stå i skamvrån. Vilket var väldigt populärt att få prova!

Och vi försökte se allvarliga ut som de gjorde på den tiden, men det var en utmaning!:)

 

Planetspelen

Som tur var så bjöd fredagen på sol! Vi vandrade till Södersved där vi delade upp oss i blandade grupper från förskoleklass upp till åk 3. Vi lekte lekar i stationer varvat med fruktpaus och lunch som käket bjöd på. Det var bland annat lekar som  “samla varv”, “djungelvrål”, “forsla laget”, “pomeripossa” och “samla vatten”. Vi avslutade det hela med en gemensam stafett. Det var en härlig dag!

Praktisk info

Friluftsdag

På onsdag är det friluftsdag och vi kommer att vara med årskurs 3 och köra ”Bagare Hultmans bak”. Ta med ombyte av kläder, för det kommer att bli blött!

Fritids

Hej där hemma!

Snart är det sommaravslutning och sommarlovet drar igång!

Som vi skrivit i tidigare utskick kommer delar av skolan att renoveras under sommaren, mellangården är det första av husen som kommer få en utsmyckning genom målning av väggar.

I och med detta kommer fritids och klubben att byta hus under sommaren och vi kommer att vara i Ladan under sommarlovet.

För mer information, se utskick i schoolsoft.

Har ni funderingar eller svårt att hitta, maila oss på: 

fritids@lemshaga.se eller ring på 08 586 313 27.

Med vänliga hälsningar fritids och fritidsklubben.

Städning/ tömning av lådor

Under torsdagen ska vi tömma våra lådor och städa. Därför behöver barnen ha med sig en kasse till skolan gärna redan på onsdagen för att kunna ta med saker/papper/böcker hem. 

Sommaravslutning

Läsårsavslutning är det fredag 10 juni kl.9.00 i Amfiteatern med hela skolan. I år är även ni föräldrar varmt välkomna!

Efter den gemensamma avslutningen så träffas vi i klassrummen för en egen liten avslutning med fika. Vi har fått några som vill baka rulltårtor, men det behövs fler så maila gärna oss om ni vill vara med och bidra!

Kommande händelser:

  • v.23 – 8/6 Friluftsdag
  • v.23 – 10/6 Skolavslutning 

 

Nästa vecka:

Måndag- Sveriges nationaldag, skolan stängd

Tisdag- kör

Onsdag–  Friluftsdag, ta med vattenflaska, en frukt samt ombyte av kläder, för det kommer att bli blött!

Torsdag –  Tömning av lådor och böcker – ta med en kasse

Fredag-  Sommaravsluning

  

Vi önskar er en trevlig helg!

/ Sara, Hanna och Mattias

 

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27