Saturnus veckobrev v.36

Hej alla fantastiska Saturnusfamiljer!

Tack för en fin vecka tillsammans. Vi är glada över att många kompisar var tillbaka efter sjukdom, men vi saknade några även denna vecka. Sommaren håller sig kvar och vi njuter så länge vi kan av sol och värme. 

Svenska

Under veckan har vi arbetat vidare med kapitlet “Flickan och cirkushunden” som är en berättande text. I arbetsboken har vi arbetat med alfabetisk ordning genom att placera ord i rätt ordning. Då alla ord började på samma bokstav var vi tvungna att kolla vidare på andra eller tredje bokstaven för att hitta rätt. 

Vi avslutade kapitlet med att alla fick öva på att skriva en inledning. I inledningen får man ofta lära känna personerna och miljön. Inledningen ska göra läsaren nyfiken och intresserad. Vi började med att samla ord om vår karaktär och om miljön för att sedan skriva en egen inledning. 

Vi har även fortsatt arbetet med bedömningsstöd och har under veckan skrivit faktatexter om elefantens språk.

SO

Arbetet med demokrati och valet har fortsatt under veckan. Tillsammans pratade vi om vilka partier vi har i riksdagen samt hur deras olika loggor ser ut. Eleverna blev sedan indelade i grupper om 4 i varje som tillsammans bildade ett parti. Frågan som varje parti skulle fokusera på var “Hur kan vi göra skolgården bättre?”. Tillsammans i partiet skulle de sedan komma på ett partinamn, en egen logga samt 3-4 förslag med argument till förbättring. Barnen var så engagerade och alla gjorde fantastiska presentationer av sitt parti och argumenterade väl om varför deras förslag var bra.

 

Läxan

Eleverna har fått med sig läxan med en bok att läsa samt ett arbetsblad där de övar vidare på alfabetisk ordning. Hjälp era barn att få med sig läxan tillbaka på torsdagar så vi har möjlighet att förbereda nya läxor till fredagen. Hjälp även era barn med att se över deras läxa så att de får en chans att befästa det vi arbetar med i skolan. När de skriver i läxboken får ni gärna påminna om stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden. 

 

Skola och hem

Detta är det sista veckobrevet på hemsidan. I stället kommer vi att skriva ett så kallat månadsbrev en gång i månaden. Månadsbrevet kommer den första fredagen varje månad. Varje vecka får ni istället en hälsning via Meitner på er mejladress. OBS! Det är mycket viktigt ni lägger in/uppdaterar era mejladresser på Meitner.

 

Kommande händelser:


28/9 Utvecklingssamtalsdag ( ej skoldag ) 

Varmt välkomna till utvecklingssamtal! 

Vi kommer i år erbjuda fysiska möten på plats, tider och info om hur du bokar kommer under nästa vecka på Meitner. 

Vi kommer även komma ut med hur du som vårdnadshavare förbereder dig inför samtalet på bästa sätt. 

Det är ingen skoldag men fritids är öppet för de elever som behöver barnomsorg denna dag. Detta behöver anmälas på Meitner så fritids kan planera dagen för att den ska bli så bra som möjligt.

Kommande vecka:

Lektioner enligt schema. 

Måndag:

Tisdag: 

Onsdag: Friluftsliv, packa gärna med en frukt samt vattenflaska.

Torsdag: Läxan lämnas in.

Fredag: Idrott med dusch. Ny läxa lämnas ut.

 

Trevlig helg!/ Sara, Hanna och Mattias

 

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27

Veckobrev Mars v. 35

 

Hej alla Marsfamiljer!

Den här veckan har vi genomfört screening i svenska och matematik på Mars och för de elever som inte var med så gör vi ett uppsamlingstillfälle nästa vecka.

I SO fortsätter demokratiarbetet inför valet och på onsdag så kommer eleverna att få pröva hur det går till att rösta.

I svenska läser jag högläsning ur Dunkelstjärnan av Joseph A. Davis och ställer frågor om innehållet efter läsningen.

I NO har vi påbörjat tema Havet och eleverna har fått skriva ner vad de redan vet, vad de vill veta och beskriva hur de vill redovisa sina kunskaper och utifrån det tillsammans med kunskapskraven och centralt innehåll så planerar jag  upp arbetsområdet i NO. I Teknik börjar vi med att eleverna bygger katamaraner som vi planerar att sjösätta nästa fredag.

Maria har snabbt kommit in i gänget och fått elevernas förtroende och arbetar med ett nytt material i engelskan och fortsätter med Singma matematiken.

Vi hoppas att vi ses den 8.9 på föräldramötet. kl. 17.00 – 18. 30 i Storgården på Mars. Vi kommer att gå igenom Meitner vår nya skolplattform och berätta lite om årskurs 5 på Mars. Vi har ännu inte satt agendan för mötet ,men vi har en fråga till föräldrakoordinatorerna om de vill fortsätta sina uppdrag eller inte?

Nedan ser ni hur våra kreativa elever arbetar för fullt med sina arbetsuppgifter i teknik och träslöjd.

Trevlig helg

önskar

Agneta, Krister, Maria, Patricia & Åsa

 

Saturnus veckobrev v.35

Hej alla härliga Saturnusar!

Ännu en fin vecka tillsammans har passerat. Tyvärr verkar det vara någon bacill som hoppar runt så vi har saknat en del kompisar under veckan.

 

Svenska

Nu har vi startat upp med läsresan och den första texten i den nya läseboken “Flickan och Cirkushunden” är en berättande text. Vi har både lyssnat på berättelsen samt läst enskilt i läseboken. I arbetsboken har vi som vanligt vid uppstart av ett nytt kapitel inlett med att arbeta med förståelse för ord som vi möter i texten. Vi har även arbetat med läsförståelse och stavning av -ng ljudet. 

Läsläxan

Nu startar vi äntligen upp med läsläxan! Det kommer se ut i stort sett se ut som förut med småböcker. Nu har vi fått in ytterligare fler böcker i olika genrer som man läser under veckan. Det som är skillnad är att det tillsammans med läxan ligger med en läxbok. Inuti den finns en instruktion där det står hur man går tillväga. 

Du läser minst tre tillfällen i veckan. Läser man ut boken på mindre än tre tillfällen så kan man gärna välja en bok hemma eller läsa boken igen. När du läst klart din bok så finns det läsförståelsefrågor i slutet av boken. Skriv vilken bok du valt och välj tre frågor som du svarar på i din läxbok. Du som vårdnadshavare kan signera med ert namn och gärna en kommentar om hur det gått och om nivån var lagom. 

 

Matematik

I matematiken har vi arbetat vidare i Singma med talföljd genom att hitta de tal som saknas. Tillsammans och enskilt har vi övat på att se mönster i talföjder samt att öka och minska. Vidare har vi även övat på att kunna avrunda tal till närmaste tusental samt att använda symbolen för ungefär. 

 

I matematiken har vi även genomfört bedömningsstödet för den här terminen. Tid kommer att ges under nästkommande vecka för de som varit sjuka. 

 

SO

Arbetet med demokrati och valet har fortsatt under veckan. Vi har bland annat fördjupat oss i vilka som får rösta samt hur det går till när man röstar i ett demokratiskt val. Några kom med idén att eleverna skulle få skapa egna partier, så det ska vi göra under nästa vecka. 

 

Kommande vecka:

Lektioner enligt schema. 

 

Måndag: 

Tisdag: slöjd grupp A och B

Onsdag: slöjd grupp C

Torsdag: Läxan lämnas in

Fredag: Idrott med dusch, ny läxa delas ut.

 

Trevlig helg!/ Sara, Hanna och Mattias

 

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27

 

Saturnus veckobrev v.34

Hej alla fantastiska Saturnusar!

 

Tack för ännu en fin och solig vecka tillsammans. Vi har landat i villan och rutinerna börjar sätta sig. Det mesta har kommit igång under veckan och barnen har varit spända och glada över att ha bild i bildsalen i ladan, musik i musikladan och att äntligen få sätta igång med slöjden. 

 

Svenska

I svenskan har fokus fortsatt varit på läsning. Barnen startar som vanligt dagen med egen läsning. Vi har även läst i par, övat läsförståelse samt dagligen läst ur vår spännande högläsningsbok. Vi har fortsatt med bedömningsstöden i svenska och många har hunnit med läsdelen. 

 

Matematik

I matematiken har vi fortsatt arbeta med talen upp till 10.000 men även fokuserat på repetition av multiplikation samt likhetstecknets betydelse.

 

SO

Då valet närmar sig har vi valt att fördjupa oss i demokrati under veckorna fram till valet. Vi har lärt oss att ordet demokrati betyder folkstyre och vad det innebär att leva i ett demokratiskt land. Vi har jämfört demokrati och diktatur och pratat om demokratiska val. 

 

Utflykt

Torsdagen och vår utflykt “de fyra strändernas vandring” blev en dag att minnas. Efter bussturen gick vi till Bistro Björkvik där Lilys pappa Johan mötte oss med glass, vilket var mycket uppskattat! Sedan började vår vandring från stranden nedanför bistron till Lilla sand, vidare till Stora sand och slutligen vårt mål Klacknäset. Väl på plats åt vi lunch, lekte på stranden, byggde sandkreationer samt badade. 

Kommande vecka:

Lektioner enligt schema. 

Måndag: Hanna är på mattekurs

Tisdag: Hanna är på mattekurs

Onsdag: Packa gärna med en frukt samt vattenflaska till friluftslivet. 

Torsdag:

Fredag: Idrott med dusch 

 

Trevlig helg!

/ Sara, Hanna och Mattias

 

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27

 

Saturnus veckobrev v.33

Hej alla Saturnusar!

Vilken härlig första vecka vi har haft! Det var så fint att se alla barnen igen. 

Normer och Värden / Ansvar och inflytande

Under veckan har vi fokuserat på gruppen och arbetat med bland annat vårt värdegrundsarbete. 

Vi har satsat mycket nu i starten på hur vi vill ha det här i villan. Vi har diskuterat våra regler som vi behöver ha för att vi alla ska trivas och ha det bra tillsammans. Detta läsår har vi tryckt extra på eget ansvar och ordning och reda. 

Vi har arbetat med 5 värdeord; hjälpsamhet, artighet, positiv attityd, självförtroende och målmedvetenhet. Barnen har fått diskutera tillsammans vad de orden innebär. De blev sedan indelade i grupper med ett av orden och får själva komma på ett sätt att gestalta dess betydelse. Kreativiteten var hög! Det blir allt från bland annat teater, plakat och egenskrivna sånger.

Under onsdagens friluftsliv promenerade vi bort till scoutstugan och gjorde kompisbingo och lekte gemensam lek. 

Kunskaper

För information så kommer vi att starta med bedömningsstöden i svenska och matematik. I matten har vi startat upp kapitlet “Talen upp till 10 000” och i svenskan har vi fokuserat på att repetera meningsbyggnaden, läst enskilt och tillsammans i vår nya högläsningsbok, “Skogens systrar”. Vi startade även upp projektet “Valet” där vi tillsammans kommer lära oss om demokrati, politik och hur valet går till. 

Hälsning från de nya pedagogerna från slöjden

Slöjdlärarna Åsa och Victor hälsar alla barnen hjärtligt välkomna i olika grupper på tisdagar och torsdagar.

Skola och hem

Information kring kommande vecka och aktiviteter får ni i ett mailutskick via Meitner.

Trevlig helg!

/Sara, Hanna och Mattias

 

Solens veckobrev v.33

Hej allesammans!

Nu är vi igång och har börjat sista delen av ”Lemshagaresan” som vi kallar Solen! Här i starten har vi lyft fram just detta och som en del av att vara solenelev har ni elever blivit de äldsta på skolan. Med detta kommer möjligheter (mer om detta nedan) och ansvar. För att hjälpa till med att redan från början förstå detta med ansvar pratade vi direkt om fenomenet förebilder. Vad detta är och vad det kan innebära på en skola då att vara äldst innebär att du blir en förebild. Förståelsen och innebörden av fenomenet är ett av våra teman vi mentorer kommer ha med oss under hela året (mer även under Ladandagarna nedan)

Även om det har varit varmt dessa första dagar på terminen och det finns en viss ”jetlag” efter sommarlovet, har det inte hindrat oss att sätta fokus på tänkande i alla dess former. För att stötta detta fokus finns vårt upplägg runt ”Mobilfri skola” som är viktigt att alla tar del av för att se vad som förväntas och hur teknisk utrustning ska hanteras på skolan.
Mobilfri skola – ladan

Ladandagarna

Varje läsår startar men de kanske viktigaste dagarna för att få resten av året att landa rätt. Ladandagarna har fler viktiga syften. Vi vill dels att alla elever som ha koll på allt som är genensamt i Ladan, regler, normer, möjligheter till aktiviteter, nyheter mm. Ett annat viktigt syfte är att i detta skapa kontaktytor mellan årskurserna därav blandas eleverna åk 7-9. Detta blir ett sätt att välkomna de nya eleverna in i Ladan. Här kommer åter tanken om förebilder in. Dagarna är lysande tillfällen att öva just detta. Vi solenmentorer lyfte inför dagarna därför åter fram detta och vi har sett otroligt fina exempel på ledarskap! Elever som verkligen engagerat sig i de yngre eleverna, fått med dem i aktiviter, luncher ja det har blivit många glada miner. Vi mentorer blir verkligen imponerade och vi kommer jobba vidare och få fler att göra samma sak, vi tror på er alla!!

En av nyheterna under Ladandagarna är det som kallas ”Vägvalet” och ni kan läsa om detta i sin helhet i Policy Vägvalet-lämna skolans område ver 1.
Kort är detta ett tydliggörande av de förväntningar som finns på eleverna i Ladan när de rör sig från skolan på egen hand. Men Vägvalet är också en utbildning av alla elever i Ladan och ett sätt att få med sig alla som finns runt eleverna i Ladan att stötta dem när de rör sig runt skolan. Tveka inte att höra av er!
I detta upplägg har vårdnadshavare och elever fått möjlighet att vara med i dialogen och vi kommer längs vägen bygga på med mer utbildning och diskussioner runt detta, samt stämma av hur det går.

Våra Ladandagar avslutades på kungliga Djurgården och i Skansens fantastiska miljö! Vi hade det dock lite varmt. Många kämpade på fantastiskt och fortsatte att vara lysande förebilder trots förutsättningarna. Vi mentorer tar med oss energin från dessa och våra erfarenheter från dagen för att än fler ska kliva fram nästa gång! 

Gotland närmar sig och mer info finns i de utskick som föräldragruppen ordnat. På måndag kommer några av dessa ”hjältar” till skolan och informerar alla elever på plats. 

Vi mentorer tackar för en första vecka och vi ser framemot att hänga med er solisar på den sista delen i er Lemshagaresa!

Ha en fantastisk helg allesammans!

/Solenteamet