Venus veckobrev v.3

Hej alla Venusar!

 

Veckan som gått: 

 

Den här veckan har varit ganska speciell eftersom vi för första gången kombinerade distansundervisning och normal undervisning i skolan. Under denna vecka har alla “gröna” grupper i varje årskurs gått i skolan med normala lektioner, medan alla “röda” grupper fortsätter med distansundervisning.

 

Detta har resulterat olika slags utmaningar både för elever och lärare, men både den gröna och röda gruppen har lyckats fantastiskt. För gröna gruppen har det varit en bra vecka då de kunde träffas i skolan för första gången sedan innan lovet, prata och leka med vänner.

 

Båda grupperna har följt det normala schemat, även om det i vissa ämnen är vissa skillnader beroende på om de är närvarande i skola eller har distansundervisning.

 

Veckan som kommer:

 

Nästa vecka fortsätter vi under mentorstimme med att titta på vår matris och förbereda presentationen för utvecklingssamtal. Tider för utvecklingssamtal kommer att informeras om under veckan som kommer. Samtalen kommer att hållas digitalt.

 

Nästa vecka är det dags för den Röd gruppen att vara på plats i skolan, medan Grön går tillbaka till distansundervisning. Det blir det en spännande vecka för många av våra elever i Röd som inte har träffat varandra sedan före jullovet.

 

Kommande datum:

Vecka 7: Utvecklingssamtal

 

Ha en fin helg!

 

/mvh Venusteamet

 

Skapa en egen dans!!

Ansvarig: Henke F.

När, under vilka veckor? v.3-v.8

Frågeställning:

 • Varför dansa?
 • Hur påverkas din hälsa vid dans?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

-röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
-planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll från kursplanen:

-Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
-Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
-Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen :

Aktivitet/tema E C A
Välj den låt som passar dig bäst. 
Gå igenom musikanalysen.
Väljer en låt.
Repeterar musikanalysen där du hittar de stora dragen i din valda låt.
Väljer en låt med rätt tempo och känsla till ditt syfte.
Tittar på musikanalysen för att kunna dela in i de rörelser som du tänker använda.
Väljer låt med rätt tempo och där musiks känsla speglar syftet.
Förstår musikanalysens uppbyggnad och följer den då du gör ditt program.
Rörelse till musikKunna forma egna rörelser till valfri musik som följer musikens teman. Anpassar dina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Du väljer rörelser som passar till sammanhanget.Du är oftast i takt, kan vara svårt att själv hitta tillbaka till takten när du tappar bort den.Dina rörelser är enkla och lätta att följa med i. Du väljer rörelser som passar väl in på sammanhanget och tanken.Du är oftast i takt, du hittar snabbt tillbaka om du tappar bort dig.Du varvar enkla rörelser med mer komplexa där både armar och ben inkluderas. Du väljer rörelser som passar mycket väl in på sammanhanget och din tanke med programmet. Du är genomgående i takt och har ett bra flyt genom hela programmet.Du varvar enkla rörelser med mer komplexa och använder även rummet på ett bra sätt med olika förflyttningar.
Rörelse till musikSvarar på frågorna på bifogat dokument. Förmågan till att samtala om den egna upplevelsen samt utvärdera aktiviteten och föra resonemang kring hur sambandet till hälsan finns.

 

Hur ska vi arbeta?

Inspiration av mig samt teorigenomgångar om hur man kan lägga upp ett dansprogram till musik.
Egna övningstillfällen där jag finns som handledare.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Spela in sig själv och om man vill visa upp sitt program. Skickas in senast fredag vecka 7 för grön och vecka 8 för röd.
Inlämning av rörelsebeskrivning – Senast idrottslektionen vecka 5 för grön och vecka 6 för röd.
Inlämning av reflektion.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Lektionsplaneringen ligger på classroom.

GE- Sårbara platser, fattigdom & flyktingar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.45-4

Vad?

Frågeställning och följdfrågor del 1
 • Hur uppkommer nederbörd på olika platser? (orografisk, Konvektionsnderbörd, frontregn)
 • Vad orsakar sårbara platser naturligt & skapat av människan?
 • Vad avgör hur sårbar en plats blir och vad gör FN vid katastrofer? (resiliens)
 • Vad är orsaken till jordbävningar och vilka konsekvenser får dessa ur perspektiv som familjer, företag & samhället? (Kontinentalplattor, Kontinentaldrift, Kollisionszon, Subduktionszon, – Spridningszoner,
 • Hur uppkommer vulkaner och bergskedjor? (Mittoceaniskaryggar, mantel, jordskorpa, inre & yttre kärnan, lava, magma, Gejser, geotermiskenergi, subduktionszon, djuphavsgravar, öbågar.
 • Vilka konsekvenser kan vulkanutbrott få?
 • Vad gör att tsunamis uppkommer och vad gör dem så farliga?
 • Vad menas med väder & klimat?
 • Vad avgör vilket klimat vi får på en plats? (Hav, höjd över havet, havsströmmar, Solen, El nino)
 • Vilka är de 5 stora klimatzonerna och vad skiljer dem åt?
 • Vad innebär det ekonomiskt att befinna sig i olika klimatzoner för t ex familjer, företag & länder?
 • Vad är monsuner och hur kan man se att detta hänger samman med översvämningar & erosion?
 • Hur kan klimatförändringar skapa fler sårbara platser
 • Hur kan man se att sårbara platser hänger samman med att människor befinner sig i en fattigdomscirkel?
 • Hur kan man se att sårbara platser hänger samman med att människor flyr?
 • Vad kan göras för att minska sårbarheten som uppkommer pga översvämningar?
 • Hur kan fattigdomscirkeln brytas?

Material:

 1. Sårbara platser – repetition (med länkar till NE + filmer):

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Geografi:
* Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­ eras.
* Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
* Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
* Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer längs vägen ha diskussioner där man alltid har chans att visa sin förståelse (kan inte sänka er). Mitt i har vi en mindre analys och sedan avslutar vi med en slutanalys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43 Muren och varför människor flyr till USA + Geoanalys Mellanamerika
v.45 Valet i USA – hur går det till? + Geoanalys Mellanamerika
v.46 Demokrati & diktatur & Hur styrs USA, Sårbara platser & nederbörd
v.47 Jämförelse FN & USAs styrelse + Sårbara platser med Geologiska hot
v.48 Geologiska hot + liten analys
v.49 Sårbara platser och geografiska kartanalyser – koppla till fattigdom och människors flykt
v.50 Geo analyser fortsättning, Olika typer av nederbörd
v.51 Orsaker till klimat, översvämningar & monsuner
v.2 Klimatzoner
v.3 Klimatförändringar som orsak till sårbara platser, fattigdom och människors flykt.
v.4  Kartanalyser, Repetition + Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Människor är i olika grad utsatt för katastrofer och de lever därför i mer eller mindre sårbara områden/platser. Vi ska studera orsaker till dessa katastrofer och konsekvenser av dem. Ett viktigt mål att se kopplingen mellan dessa platser och fattigdom för att i nästa led se hur detta påverkar människors behov av att fly.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Julbrev Venus v 51

Hej alla Venuselever med familjer!

Vi vill börja med att tacka för den fina julpresenten vi fick av er familjer i Venus. Tack!

Vilken termin vi haft – den har varit väldigt speciell på många sätt. Men som i talet till er elever igår på julavslutningen – är vi imponerade av er elever i Venus. Vi är stolta över er och ert jobb den här terminen.

Terminen som gått

Vi började vår resa tillsammans i flyktens tecken då ni fick känna på att vara flyktingar för en dag, ni har fått delta vid Lemshagaspelen för första gången, vi har haft viktiga mentorstimmar där vi pratat om planering, beskrivit oss själva med egenskaper, pratat om hur man kan visa lärare vad man och hur positiva kommentarer stärker en klass. Vi har haft lektioner tillsammans och ni har haft olika projekt igång i olika ämnen.

Ni har varit kreativa och visat förmåga att analysera saker och lösa problem.

Ni har fixat distansundervisning som krävt mycket ansvar från er elever, byte av lärare, nya lokaler…

Ni har hjälpt till att skapa “riktmärken” för vad vi ska jobba mot som klasser (våra tankekartor) där vi bl a tagit upp saker som bra stämning – ger trygghet -du kan hjälpa till och lärdomar hur man skapar en grupp alla vill vara i.

Ni har haft ett postivt humör trots dystra tider!

Men framför allt har ni lagt en fantastisk grund tillsammans som det ska bli roligt och spännande att bygga vidare på den tillsammans med er!

Fredspriset 2021

Fredspriset gick i år till vår kompis Wilma Kindahl Cordshagen. Motiveringen var följande:

Behandla alla lika och vilja alla väl

Respektera alla, elever såväl som vuxna på skolan

Vara hjälpsam och omtänksam på ett naturligt sätt

Stå upp mot personer som gör fel och våga säga ifrån

Använda ett schysst språk och vara trevlig, t.ex. hälsa på alla man möter

Vara aktiv i klassens välmående genom att bidra till glädje och en bra stämning

Inkludera alla och bjuda in till gemenskapen

Grattis Wilma! Tack för att du är du!

Vi kommer att uppmärksamma dig mer när vi är tillbaka igen.

Vi hoppas att ni får ett fantastiskt jullov med vila, mys, bus och skratt!

Vi ses igen måndagen den 11/1 2021, då vi kommer att ha lektioner enligt schemat.

God Jul och ett Gott Nytt År!

/Team Venus

Venus veckobrev v.50

Hej alla Venusar!

 

Veckan som gått: 

Nu har en vecka till gått enligt schemat och vi har tagit oss fram till den här höstterminens sista skolvecka. En vanlig skolvecka med prov och inlämningar under en termin som har varit allt annat än vanlig och full av alla slags utmaningar. Ni har alla klarat det utmärkt! 

 

Nu är det bara en vecka kvar innan vi får börja ett välförtjänt jullov. 

 

Veckan som kommer:

Som ni alla vet, håller vi oss uppdaterade gällande de senaste rekommendationerna från folkhälsomyndigheten. Om det sker några förändringar i vad som gäller för vår skola så kommer information om detta att publiceras i Schoolsoft.

 

Måndag 14 december: 

Nästa vecka börjar vi med årets speciella Luciafirande. Vi kommer att träffas som vanligt i vårt mentorklassrum (L3 / L4), där vi kommer att ha en corona-anpassad Luciafirande, med fika och en film som är gjord speciellt för detta tillfälle. Länken till filmen kommer även att finnas tillgänglig på schoolsoft, så att det blir möjligt att se den även för vårdnadshavare.

På måndag börjar vi också dekorera Ladan från kl 8:00, vilket blir kul och de elever som är intresserade av att komma lite tidigare för att hjälpa till är mycket välkomna!

Även på måndag ska finnas möjlighet att göra eller komplettera prov om ni har blivit informerade om detta från eran ämneslärare eller mentor.

 

Torsdag 17 december:

På torsdagen kommer vi att ha vår traditionella Jullunch, men naturligtvis på grund av rådande situationen kommer den att anpassas och firas i mindre grupper under deras vanliga lunchtider.

 

Fredag 18 december:

På fredag ​​blir det skolavslutning. Vi träffas klockan 9:00 i våra mentorklassrum (L3 / L4) för en kort samling och för att städa. Sen kommer vi att dela upp oss valfritt, några kan stanna i skolan för julpyssel medans andra tar buss till Ekvallen för att åka skridskor (hjälm är obligatorisk). Sedan kommer alla som var i skolan på förmiddagen att åka till Ekvallen där vi äter en gemensam lunch (korv och bröd) ca kl 12:00. Efter lunchen fortsätter vi åka skridskor tillsammans som avslutning fram till kl 14:00, då dagen slutar på Ekvallen.

 

Kommande datum:

11 jan: Skolstart vårtermin

 

Vi önskar er en glad 3:e advent och lucia!

/mvh Venusteamet

 

Venus veckobrev v 48

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Oj, vad tiden går snabbt! I helgen är det redan första advent och om tre veckor är det jullov. Såhär i slutet av terminen kan vi märka att en del elever är trötta, det är viktigt att vi försöker peppa varandra så att vi alla kan gå i mål med flaggan i topp.

Veckan som gått

Vi började veckan i vanlig ordning med mentorstimme. Även den här mentorstimmen fortsatte vi på vårt tema med gruppen i fokus. Vi diskuterade vidare följande frågeställningar;

 • Hur kan man visa sina lärare vad man kan?
 • Vad är vinsten med att hjälpa varandra?
 • Vad händer när vi kommenterar varandra?  Positivt och negativt. Hur kan vi göra istället?

Eleverna kom med många kloka tankar som de skrev ner i sina mentorsdokument och det här började vi sedan sammanställa i en digital eller analog plansch i par. Lyssna gärna med era barn vad de tänkte kring de olika frågeställningarna.

I  övrigt har det varit mycket på gång i alla olika ämnen den här veckan. I SO:n har det varit analys om USA och FN, i no:n jobbas det med grundläggande kemi och ni har fått lära känna Marie Curie och Niels Bohr och deras naturvetenskapliga upptäckter. I matten jobbar vi just nu med månghörningar och hur man kan beräkna vinkelsumman i dessa. Vi har bl a tränat på att namnge, rita och beskriva månghörningar för varandra i par. Vi har även gjort en mattelabb om vinkelsumman i trianglar och fyrhörningar för att upptäcka sambandet mellan dessa och hur vi kan utnyttja det i andra månghörningar.

Veckan som kommer

Vi har en vanlig skolvecka framför oss med lektioner enligt schemat.

Det kommer dock vara en schemaändring för Venus grön måndag 30/11. Ni kommer att ha svenska i no-lab kl 9.30-10.30. Under den tiden kommer det att vara en planerad brandövning i Storgården som ni också då kommer att vara med om.

Se till att ha koll på allt som ska lämnas in och om du missat något prov nu innan terminen är slut. Kontakta dina lärare.

Övrig information

 • Vi vill påminna er om att det är viktigt att du som elev tar ditt ansvar kring ditt skolarbete om du varit sjuk. Du behöver ta igen det du missat under tiden du varit sjuk. Det bästa är att gå in på respektive ämnes classroom och att fråga dina lärare. Det finns alltid en möjlighet att ta igen det här i skolan under t ex fördjupningarna, studietiden på tisdagar 8.20 och onsdagar 15.30. Stötta gärna era barn kring det här hemma.

I Skolans läroplan (Lgr 11) har det skett ett förtydligande kring just detta. Skolans mål är att varje elev

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. 

 • Julavslutningen kommer vi ha den 18:e och den kommer ske, som allt annat detta märkliga år, på ett annorlunda sett. Hur denna kommer se ut – har vi inte riktigt bestämt än. Mer info kommer. Det enda vi vet är att vi mentorer kommer hålla i den och vi kommer försöka göra något mysigt tillsammans med eleverna.

Kommande datum

9 dec Digitalt Föräldrakoordinatormöte kl.18.00

14 dec Lucia på morgonen.

18 dec Julavslutning tillsammans i Venus (inga föräldrar får komma)

11 jan skolstart enligt schema

Vi önskar er en fin första advent!

/Team Venus