Venus Veckobrev v.43

VENUS VECKOBREV V.43

 

Hej alla Venusar!

 

Veckan som gått: 

Den här veckan under mentortimme har vi fortsatt att diskutera och uppdatera mentordokumentet med några fler strategier för hur vi kan organisera skolarbete i mappar. Vi har också tittat på hur man skapar meddelanden och påminnelser i ipad-kalendern för att också hjälpa organisera och lägga in datum för olika händelser, som prov eller inlämningsuppgift.

 

Under mentortimme diskuterade vi också vad det innebär att vara tävlingsinriktad. Under samtalet kom många idéer fram, med olika åsikter om fördelar och nackdelar. Vi diskuterade skillnader mellan människor och hur olika attityder kan påverka i skolans sammanhang.

 

Under veckan har vi fortsatt enligt det normala schemat, men på fredagen hade vi var lite annorlunda då alla Ladan hade Halloween-tema. Det var en rolig sista dag före höstlov med några mycket spöklika utklädnader. 

 

Veckan som kommer:

Nästa vecka är höstlov. Eftersom vi har kommit genom hälften av terminen och dagarna blir kortare snabbare, är det en välförtjänt vila för att sen komma tillbaka i vecka 45 med laddade batterier. 

 

Ha en trevligt höstlov!

 

/mvh Venusteamet

 

HT 2020

Ansvarig/Ansvariga lärare: Joel Valverde

När, under vilka veckor? Hösttermin

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

– Berätta om din familj och dig själv

– Använda frågeord och göra en intervju

– Använda regelbundna och oregelbundna verb i presens

– Prata om skolan

– Berätta om din dag och använda tidsuttryck

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda digitala läromedlen. Under lektionstiden går vi tillsammans igenom kapitlen och övar med olika uppgifterna och korta projekt. 

Vi kommer också att använda extramaterial och varierande övningar för att utveckla elevernas läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet. 

Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp, och använda språket i på interaktiva sätt genom spel, presentationer, projekt och rollspel. 

Vi kommer att använda oss av Google Classroom, där extramaterialet kommer att finnas tillgängligt. Vi kommer också att använda Schoolsoft, där kommer ni att hitta veckans lektionsplanering och information om prov och läxor.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Formativ bedömning:

Läraren kommer att observera elevernas arbete under lektionerna och hjälpa eleverna att vara medvetna om sina mål inom ämnet, vad de behöver för att fortsätta att utvecklas inom språket och vad har de redan uppnått. 

 

Summativ bedömning:

Vi kommer att genomföra flera prov som läraren kommer att använda som stöd till slutbedömningen och betygsättning. Proven ska bedöma elevens språkliga förståelse och färdighet.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplaneringen finns tillgänglig på schoolsoft.

Veckobrev v 41

Fantastiska Venusar!

Vackra höstfärger pryder nu vår fina skolgård. Den här veckan har både bjudit på regn och rusk, och sol, precis som hösten brukar. Det är roligt att se att många av er letar er ut på rasterna fortfarande. Det är både bra för att hålla er friska och för att orka skoldagen. Höstlovet närmar sig med stormsteg – bara två veckor kvar till vår första pausvila.

Veckan som gått

Vi började veckan i vanlig ordning med mentorstid då vi bl a fortsatte prata och delge varandra smarta strategier och den här veckan la vi fokus på hur man kan skapa ett bra mappsystem i sin iPad. Vi kollade bl a på en guide och därefter delade vi med oss av smarta tips som vi sedan skrev ner i vårt mentorsdokument (delat dokument mellan mentor och elev). Därefter fortsatte vi med att prata smarta tips kring prov, läxor och inlämningar. Det kom fram många bra tips som att t ex börja i god tid, skriva ner svar på frågeställningar, bli förhörd av någon därhemma, läsa anteckningar från lektionen m m. Fråga gärna era barn vad de använder för strategier.

Annars har veckan flutit på i de olika ämnena. I no:n har ni avslutat biologin och gått över till kemi – kemisäkerhet, vardagskemi och grundläggande kemi. I engelskan skriver ni brev om de amerikanska staterna som ni forskat om. I matten har vi under veckan jobbat med matematiska uttryck och vikten av att följa överenskommelsen prioriteringsreglerna för att man alltid, oavsett vem som räknar, ska få fram samma resultat. Vi börjar alltid nästan varje lektion med en uppgift som alla får tänka till kring för att sedan tillsammans komma fram till viktiga saker, strategier eller regler inom maten. Det är roligt att se ert engagemang kring detta och hur ni tillsammans tar er an uppgifter. Nästa vecka ska vi fortsätta med att undersöka delbarhet och primtal.

Veckan som kommer

En vanlig skolvecka fram till fredag. På fredag 16/10 är det orienteringsdag dvs praktiskt och teoretiskt prov men den kommer även att innehålla en del vanliga lektioner. Information och exakta tider för dagen läggs ut på schoolsoft, men start- och sluttiderna kommer att vara densamma denna dag.

Övrig information

Vi har märkt att många elever inte har pennor till lektionerna. Vi på skolan delade ut pennor i början av terminen, därefter får eleverna ta med egna pennor. Det blir svårt att genomföra uppgifter om man inte har en penna av sig så se till att ta med en nästa vecka.

Kommande datum

V 44  Höstlov

Ha en skön hösthelg!

/Team Venus

 

Dystopi och notis

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell och Catrin Colliander

När v.40-42

Vad?
Du ska lära dig genretypiska drag för dystopisk novell och dikt.
Du ska skriva en dystopisk novell och en notis.

Frågeställning och följdfrågor:
Var hittar man dystopier och notiser?

Hur skriver man en dystopi eller en notis?

Vad är typiskt för en novell?

Hur ska vi arbeta?

Vi tittar på en film på NE om dystopi och notis.

Vi läser och analyserar dystopin “En sekund i taget”.

Du följer en skrivmall och skriver en egen dystopisk novell och en egen notis.

Catrin och Annica undervisar om novellens genretypiska drag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Du deltar i undervisningen genom samtal, frågor och diskussioner.
 • Du ska skriva en dystopisk novell och en notis. Hela processen bedöms från början till slut.
 • Du ska läsa din novell och spela in den.Förankring i kursplanens syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.Centralt innehåll från kursplanen
  Läsa och skriva:
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Berättande texter och sakprosatexter
  Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

  Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (finns även i uppgiften på Schoolsoft, samt i skrivmallen) Klicka på bilden för förstoring:

Här ligger skrivmallen och uppgiftsbeskrivningen:

Skrivmall, dystopisk novell

Venus Veckobrev v.40

 

Hej alla Venusar!

 

Veckan som gått: 

I måndags hade vi ett mycket trevligt möte under förmiddagen där Venus grön klass träffades på Ingarö församlingshem och provade olika slags aktiviteter för teambuilding. Under sessionen pratade vi med varandra och diskuterade olika ämnen. Det var i överlag en bra morgon som uppskattades av eleverna. Under mentorstiden kommer vi att fortsätta utveckla strategier och diskutera olika situationer som bidrar till teambuilding.

 

Höstvädret har innehållit några dimmiga morgonar vid skolan, men under dagen har det klarnat upp och varit ganska fint under veckan. Och även om biljardbordet fortsätter att vara en favorit under rasten, fortsätter många elever att välja att spendera lite tid utomhus, speciellt spela basket. 

 

När man lär sig ett nytt språk är det viktigt att utveckla förmågan att kommunicera och använda det ordförråd som vi har för att göra oss förstådda. På franska och spanska fortsätter vi att arbeta med användning av verb och att böja dem rätt. Under spanskalektionerna har vi till exempel jobbat med en intervju, där vi parvis behöver skriva och svara på några frågor med hjälp av verb och försöka utveckla vårt svar så mycket vi kan. Sedan ska vi skapa en konversationsvideo där vi kommer att tillämpa ordförråd, grammatik och uttal för att fortsätta utveckla våra kommunikationsförmåga på spanska.

 

Veckan som kommer:

Nästa vecka fortsätter vi enligt schemat.

 

Kommande datum:

Den 16 oktober kommer vi att ha vår orienteringsdag. Mer information kommer att finnas i schoolsoft.

 

Vi ses igen på måndag och ha en trevligt helg!

/mvh Venusteamet

 

Venus veckobrev v 38

Vilken härlig vecka vi haft! Veckan avslutades med ett tema i Ladan – myskläder. Kul att så många hakade på och mös till det på fredagen. Tyvärr har vi haft många sjuka elever under veckan. Tänk på att försöka få koll på vad du missat genom de olika ämnenas classroom, när ni är tillbaka eller om ni orkar jobba något när ni är hemma.

Veckan som gått

Under två mentorstimmar har vi nu ägnat tid åt att planera inför höstterminens utvecklingssamtal. Eleverna har fyllt i sina elevdokument där de bl a reflekterat kring trygghet och trivsel samt förtydligat dessa utifrån några frågeställningar som: Hur har starten varit?, hur gör du för att bidra till studiero?, vad gör du om du ser att någon sitter själv? samt vad gör du för att ha koll på info och läxor? Ni har även utvärderat era gamla mål, funderat kring styrkor och utvecklingsområden samt formulerat nya mål för terminen. Vi ser framemot att “träffa er alla” nästa vecka även om ni föräldrar inte kan vara på plats! Grundplanen är  fortfarande att vi mentorer sitter med er elever här i skolan och ni vårdnadshavare är med via google meet. Vi mentorer har via schoolsoft skickat ut en länk till ett dokument med era enskilda GoogleMeetlänkar. Hör av er om ni inte kan hitta dem.

I torsdags var Venus röd på Livskunskap i Ingarö församlingshem. Det blev en väldigt lyckad förmiddag med många olika gruppstärkande övningar. Klassen fick mycket beröm från ledarna på plats, kul! Den 28/8 är det Venus gröns tur.

Under fredagen delades det ut priser för individuella prestationer och ett klasspris till den klass som vann Lemshagaspelen förra veckan. Två elever i Venus fick priser för individuella prestationer – Grattis Carl och Jesper! Och ett stort grattis till Venus röd som tog hem Lemshagaspelen som klass. Superbra jobbat – vi är stolta över er!

I övrigt är ämnena igång för fullt. I matten jobbar vi just nu med tal- och taluppfattning och den här veckan har fokus legat på begrepp, huvudräkningsstrategier och metoder för de fyra räknesätten. Det är kul att se hur ni delar med er av era smarta strategier till varandra och ligger i och tränar olika metoder. Vi avslutade fredagen med en multiplikationstabellskahoot. Som ni säkert har läxorna så här långt varit beting i matten dvs det som inte hinns med av veckans jobb under lektionerna får man ta igen på fördjupningar eller hemma.

Veckan som kommer

 • Utvecklingssamtal må 21/9 Ingen mentorstid, ni börjar lektion efter mentorstiden
 • Utvecklingssamtal ti 22/9 Ni börjar som vanligt 9.30.
 • Utvecklingssamtalsdag on 23/9 – Ni är lediga, men en bra dag att ta igen saker hemma om du missat mycket i skolan.
 • All info inför utvecklingssamtalen finns på schoolsoft från respektive mentor.

Kommande datum

Må 28/9: Venus grön Livskunskap samling 8.30 på plats Ingarö kyrka. Därefter lunch på skolan och lektioner enligt schemat.

Ha en trevlig helg! Vi ses på måndag!

/mvh Venusteamet