Hälsa och Livsstil – Med kroppen som redskap

Ansvarig/Ansvariga lärare: Henrik

När, under vilka veckor? v.43-49

Frågeställning:

Hur kan vi stärka vår kropp?

Varför ska vi stärka vår kropp?

Vad är det för skillnad på att träna på gym och i hallen med kroppen som redskap?

Hur använder vi styrka/mod i redskapsgymnstiken?

Hur bygger vi tillsammans upp ett cirkelträningsprogram i klassen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E: Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Hälsa och livsstil
Eleven kan välja övningar som i huvudsak är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja övningar som är relativt väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål. Eleven kan välja övningar som är väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
Eleven kan ge enkla exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har viss kunskap om kroppens anatomi. Eleven kan ge utvecklade exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har bra kunskaper om kroppens anatomi. Eleven kan ge välutvecklade exempel på hur rörelseapparaten är uppbyggd och har stor kunskap om kroppens anatomi.
Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Rörelse
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom små korta genomgångar av teorin runtom träningslära och träning med kroppen. Vi jobbar med olika former av styrketräning som tabata, hinderbana, cirkelträning, övningar i redskap samt gör i grupp ett cirkelträningsprogram utifrån olika muskelgrupper.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftligt prov om tränings- näringslära samt såklart aktivt deltagande i de praktiska momenten. Inlämning av gruppuppgift kring övningar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

För lektionsplanering se classrooom.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media. Med rätt kunskap om kroppens rörelseanatomi kan eleven göra genomtänkta val och värderingar i fortsatta livet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Venus veckobrev v 42

Härliga Venus!

Då är det bara 1 vecka kvar inför ett välförtjänt lov! Det har ni verkligen förtjänat för ni har jobbat som bara den.

I svenskan har vi arbetat väldigt mycket med resonemang den sensate tiden. Vi utgick från ett exempel där det fanns med

VAD
VARFÖR
EXEMPEL
KONSEKEVENSER
SLUTSATS

Vi har utgått från boken vi läser “En sekund i taget” där vi tagit påstående och frågor och försökt resonera kring. Vi började med att resonera enskilt i våra skrivböcker där vi skrev ned en sak i taget. Ju längre vi arbetade desto enklare blev det att få det flytande i resonerande texter där allt gick i ett.

Det slutade med att vi i klassen (ena, då den andra hade orientering) kunde göra detta som en argumentation då alla fick ta ställning till frågan (från boken) “Ska Hedvig och Ella stanna eller gå”. Eleverna fick ställa sig i klassrummet efter “Stanna, gå, eller både och”.

När grupperna bildades, beroende på ställningstagande, fick de tillsammans ganska snabbt komma på ett resonemang till varför de valt just detta ställningstagande. Sedan började resonemangen och då också argumentationen för att sitt ställningstagande var det mest genomtänka och det “rätta”. Jättekul att se!

Orientering

Under tisdagen var det orienteringsdag för Venus runt skolområdet. Ni startade vid den beryktade mördarbacken och var sedan ute i markerna kring Lemshaga för orientering. Det var både praktiskt och teoretiskt under dagen. Henrik var med er ute, en grupp i uppehåll och en grupp i ganska ordentligt regn. Jag fick äran att hänga med er och göra det teoretiska provet.

Vad jag har fått höra av er var ni glada för dagen, om än lite trötta efter både ha tagit ut er fysiskt (sprigna) och psykiskt (provet och kolla karta).

Kommande

V 44- Höstlov

Ha en trevlig helg

Team Venus!

Venus veckobrev vecka 41

HEJ VENUSAR!!

Galet vad tiden rusar fram. Vi lägger vecka efter vecka bakom oss och närmar oss med stormsteg årets första lovvecka. Vi är väl medvetna om att det är ganska mycket i skolan nu vilket gör att lektionerna blir viktiga. Vi försöker lämna ganska mycket lektionstid till att ni får repetera inför kommande prov och då gäller det verkligen att ta vara på det. Viktigt att inte slarva med att vara ute under raster för att fylla på med dagsljus och frisk luft.

Veckan som gick: En lite annorlunda mentorstid avslutade måndagen. En mentor fysiskt närvarande, en iväg på möte och den tredje digitalt närvarande för frågor kring NO. Relativt många valde att stanna kvar för att nyttja tiden. Bra!! På onsdagen slussades ni hem redan vid lunch då vi i personalen ägnade tiden åt tydliggörande pedagogik med både klassen och individen i fokus. Det kändes riktigt härligt att kliva in i Ladan under fredagsmorgonen och mötas av alla fantastiska tolkningar kring dagens tema, djur. En bra avslutning på en intensiv vecka.

Veckan som kommer: Orienteringsdag med både praktisk och teoretisk examination (specialschema se schoolsoft). So-prov kring sårbara platser och matteprov i taluppfattning. Puh!! Men vi tar en sak i taget och jobbar med positiva tankar och jag gör mitt bästa!!!!
Har under veckan lyssnat till ett jättebra sommarprat med Lina Watz – som är elitsimmare och vid 17-års ålder amputerade sitt ena ben. Hon pratade mycket om att oftast är det enbart hjärna (vårt mindset) som sätter upp hinder för vad vi människor kan klara av. Tänkvärt!
Vi alla reagerar olika på stress och med en vecka som vi har framför oss är det än mer viktigt att vara lyhörd gentemot sina klasskompisar. Ett enkelt; Hur mår du idag? eller Kan jag hjälpa dig med något? hoppas jag vara frågor vi kan ställa till varandra.
En lite hälsning från NO-fröken Cristin att ni har koll på era brödbitar och fotar när första möglet (usch) börjar komma.

Övrig viktig info

Lunchen: Vi behöver alla fylla på ordentligt med energi för att orka med hela dagen. Vi tycker oss märka en något sämre uppslutning i matsalen samtidigt som försäljningen i lilla caféet ökar…… Eleverna får inte öppna caféet på lunchrasten eftersom vi vill att alla äter i matsalen men man kan ju handla tidigare på dagen för att spara till lunchen. Hmmmm. Självklart serveras det inte elevernas favoritmat alla dagar men prata hemma om vikten över att gå dit. Det finns alltid pasta, någon grönsak samt knäckebröd och mjölk som eleverna kan äta. Såklart bättre än ingenting. När vi nu skriver lite om kosten vill vi passa på att göra reklam för den gamla hederliga vattenflaskan!!! Skulle vara så bra om alla hade en ståendes i skåpet för att fylla på med vatten under dagarna.

Förebyggande arbete mot droger: Hoppas ni alla sett inbjudan till det digitala informationsmötet som skolledningen bjudit in till och att ni är många som har möjlighet att delta. Kan säkert kännas långt bort då våra elever “bara” går i sjuan men ett förebyggande arbete skall börja tidigt. Vi har även blivit kontaktade av VärmdöPolarna som vill komma ut och besöka klasserna och prata med våra elever. Än så länge har vi inte spikat något datum men så fort det är klart kommer ni nås av den informationen.

Provtiden: På onsdag mellan 15:30-17:00 är det provtid i Ladan. Detta innebär att alla som av olika anledningar har missat ett prov skriver det då. Tänker då först på de av er som var frånvarande idag under No-provet.

Kul på jobbet: Vi vill bara än en gång understryka hur roligt det är att undervisa och hänga med era ungdomar här på skolan. Vi har alla våra ups and downs och det måste man få ha men så mycket positiv energi som klasserna delar med sig av är underbart. Vi har kul på vårt jobb och det känns verkligen som om de flesta elever åtminstone nästan varje dag har kul på sitt 🙂

Ta hand om varandra i helgen!!!!!

//Team Venus

Venus veckobrev v.40

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Så har vecka 40 passerat i ett rasande tempo. Venus röd har varit på Livskunskap, ett besök som många uppskattade. Nu börjar också datum för prov och diverse inlämningar komma ut på Schoolsoft. Så glöm inte att se över dina uppgifter så att du inte missar något.

Under mentorstiden i måndags gjorde vi en uppgift som kallas papperskorgen. Den går ut på att var elev får tilldelat sig tre pappersbollar. Oberoende var man sitter i klassrummet ska man sedan försöka pricka en papperskorg som står längst fram i klassrummet. Förutsättningarna för alla är långt ifrån lika och de som prickar papperskorgen är för det mesta de som sitter på främre raden, så blev det även hos oss. De som satt på främre raden fick kolor som vinst för att de klarade uppgiften så bra vilket ledde till kraftiga reaktioner från de som satt längre bak. Det är orättvist! Tanken är som ni förstår att få fram åsikter som dessa.

Frågor som vi diskuterade efteråt var:

 • Var detta rättvist? Varför? Varför inte?
 • Hur kan man göra detta på ett rättvisare sätt?
 • Kan ni koppla den här situationen till liknande situationer i vårt samhälle?

Fler av er föräldrar har hört om det här hemma eftersom vi fått mycket positiv återkoppling. Roligt när något verkligen påverkar! Uppgiften är verkligen tänkvärd.

Kommande:

11/10 Pluggstuga under mentorstiden för de som vill i No och matte. Passa på att ställ dina frågor inför de kommande proven.

13/10 Skolan stänger 13:00 för planering-lunch erbjuds.

V 42 Orientering – specialschema men ungefär samma start och sluttider.

V 44 Höstlov

Blänkare: 

 • Glöm inte att se nyheten på  Schoolsoft om kommande Covid-19 vaccination.

 

Med önskan om en trevlig helg!

Marie, Henke, Charlotta & Cristin

 

Franska

HT21-VT22

När? –  Läsåret 21/22

Ansvarig: Sandra Gustafsson

 

Vad ska vi göra?
Fokus för terminens första period är att jobba med hälsningsfraser, presentera sig och ställa frågor. Vi lär oss fler namn på djur, fler räkneord (tiotal, hundratal och tusental), kläder, affärsfraser och lär oss lite om det franska skolsystemet.
Inom grammatiken går vi igenom obestämd artikel, un/une, il /elle. Uttal: stumma ändelser, intonation, des + vokal, konsonant, eu.

Fokus för året är att utveckla en allsidig kommunikationsförmåga på franska genom att träna på att berätta olika saker om sig själv, sin familj och sina kompisar. Under terminen kommer vi att träna skriv-, läs-, och hörförståelse och inte minst muntliga förmågor. Detta med målet att ha grundläggande kunskaper för att förstå, göra sig förstådd och kunna kommunicera (på olika sätt) med fransktalande människor.

 

Frågeställning och följdfrågor 

Att berätta om sig själv, sin familj, sina kompisar och sina intressen:

 • presentera sig själv och en annan person
 • ställa och besvara enkla frågor
 • kunna uttrycka vad man tycker om och inte tycker om
 • släktskapsord 
 • räkna till 100, hundratal och tusental
 • beskriva en bostad
 • namn på frukter, handla frukt, läsa ett recept
 • yrken och fritidsaktiviteter
 • klockan och tiden
 • klädesplagg
 • väderstreck
 • namn på djur
 • mat och dryck – kunna beställa något att äta och dricka
 • veckodagar, månader, datum, vädret och årstiderna

Realia som vävs in i de olika texterna, bl a:

 • Frankrikes geografi
 • franska matvanor
 • några klassiska franska sånger
 • den franska skolan

Grammatik vi går igenom:

 • obestämda artikeln: un, une, des
 • bestämda artikeln: le, la, l’ , les
 • verben être och avoir och faire
 • negationen ne…pas
 • possessiva pronomen
 • adjektivets böjning och placering
 • några prepositioner
 • -ER verb

Hur arbetar vi?
Vi använder oss av läromedlet La Nouvelle Chouette, textbok och övningsbok. Vi kommer också att använda extramaterial och varierande övningar för att utveckla elevernas läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig färdighet (t ex musik och film). Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp, och använda språket på olika interaktiva sätt och jobba med korta projekt.


Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varje lektionsuppgift står i Classroom och där finns också bilagor/material som hör till dagens uppgift.

I Schoolsoft står veckans lektionsplanering och information om läxor och prov.

Kunskapskrav Moderna språk
KUNSKAPSKRAV

 

Centralt innehåll från kursplanen

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Förankring i kursplanens syfte
Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Övergripande mål från LGR11 2.2
Att eleven

 • utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
 • fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
 • utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva (förklara och motivera) sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
 • utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet/vårt klassrumsarbete
“Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare”

“Våra internationella relationer och det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet” – (“Det livsvida lärandet”)

 

Venus veckobrev v 39

VENUS!

Nu har de allra flesta samtal gått av stapeln, det är bara enstaka samtal som är kvar. Vi vill passa på att tacka både elever och föräldrar för dessa samtal. Alltid kul att få träffa er och prata om era barn.

Frågor från elever och information

Vi har fått en fråga från eleverna om Spotify. Eleverna har haft många frågor just om de får ladda ned detta på sin iPad. Absolut får eleverna ladda ned Spotify men då måste ni har ett eget konto.

Livskunskap

På tisdag 5/10 är det dags för Livskunskap för Venus röd. Vi samlas på plats där och vi startar kl 8:30.

Omklädning/dusch

Under utvecklingssamtalen har det framkommit lite frågor kring duschandet efter idrottslektionen. Vi vill att alla duschar efter idrottslektionen, både för ens egens skull men också för att visa hänsyn till alla runt omkring. Vi börjar bli äldre vilket medför att svetten nu börjar lukta. Dusch efter idrottslektionen behövs med tanke på hur fysiska ni är på lektionen. Vi vill bara förmedla detta här så ni kan tala om detta hemma.

Kommande

5/10 Livskunskap röd
13/10 Skolan stänger 13:00 för planering
V 42 Orientering
V 44 Höstlov

Ha en superhärlig helg

Charlotta, Henrik, Cristin och Marie