Saturnus v.2

 

Hej alla Saturnusar!

Välkomna tillbaka till en ny termin! Vi hoppas att ni har haft ett skönt och avkopplande jullov. Vi välkomnar också vår nya klasskamrat Frida till klassen.

Allvaret startade direkt för oss och eleverna när vi kom tillbaka med vanliga lektioner.

Innan lovet gjorde vi en utvärdering med eleverna om hur de bl.a. tyckte att förra terminen varit, vilken vi presenterat för dem under veckan. Många nämner bristen på arbetsro som något som är störande i klassrummet och att för att de ska kunna göra sitt bästa behöver det vara tyst. Vi har samtalat en del med eleverna om detta och de har haft många kloka tankar. Tillsammans har vi kommit överens om att prova något vi kallar för “The secret student” eller “Den hemliga eleven”. Mer om det kan ni läsa om under Elevers ansvar och inflytande.

Flera elever nämner även att de kan koncentrera sig bättre om de kan lyssna på musik, men några tycker att de störs av det. En lösning är att de kan lyssna på sina iPads med hörlurar, så det vore toppen om ni har möjlighet att låta ert barn få ha ett par hörlurar i bänken (om de inte redan har det och önskar ha det).

 

Kunskaper

svenskalektionerna tänker vi vara tydliga med vilka mål vi arbetar med och repeterar så att vi kan “checka” av dem, samt träna mycket på de moment som kommer att komma i de Nationella proven. Denna vecka har vi fokuserat på målet: “Kunna läsa berättelser och återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.” med följande delmål: “Kunna svara på frågor om innehållet i en text, återge viktiga delar och återberätta textens handling.”,  “Kunna svara på frågor om budskapet i en text.” samt “Kunna koppla det jag läser till egna erfarenheter.” Med andra ord har vi till största delen arbetat med läsförståelse.

 

 

Under veckans matematiklektioner har vi summerat höstterminen. Vi gjorde en tankekarta över arbetsområden vi kom ihåg att vi arbetade med. Det blev en hel del! Eleverna fick därefter skriva egna uppgifter med utgång från det vi arbetat med. Därefter fick de byta uppgifter med en kompis och lösa uppgiften.

Vi har även påbörjat vårt nya mål, Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Vi har laborerat och sorterat bråktal i storleksordning. Till hjälp hade vi konkret material som vi kunde jämföra med för att på så sätt kunna lista ut vilket tal som var störst. Vi provade även på hur man räkna ut minsta gemensamma nämnaren för att se vilket bråk som var störst. Vi pratade även om begreppen täljare och nämnare.  

 

   

 

Eleverna i grupp A har idag fredag provat på programmering. Eleverna har tidigare arbetat med Scratch junior men nu gick vi vidare med att programmera Mio. Eleverna fick först bygga en bana för att sedan programmera hur roboten skulle åka. Det var en uppskattad lektion. Grupp B och C kommer att få arbeta med detta senare i vår.

 

   

    

 

I NO började vi med ett läsförståelsehäfte som handlade om de första telefonerna, vilket vi lärde oss mer om. Vi har också funderat på vad magnetism är för något och vad vi vill ta reda på mer eller prova vilket vi kommer att arbeta med i de närmaste veckorna.

 

Denna vecka har vi under SO-lektionerna pratat mycket om normer och värden och framförallt om mobbning och kränkande behandling. Till vår hjälp använde vi oss av två äpplen. På det ena äpplet fick eleverna skriva fina kommentarer, det andra äpplet skrev de fula kommentarer. Dagen efter pratade vi kring om det alltid syns på utsidan om någon har fått utstå kränkande ord eller handlingar och hur det kan kännas på insidan. Innan vi delade på äpplena för att titta på insidan diskuterade vi kring om det skulle vara någon skillnad på de olika äpplena. Det visade sig att det äpplet som hade fått fula kommentarer var brunare, mosigare och hade en annan doft. Vi diskuterade om likheten, hur det kan kännas för en människa som får fula kommentarer. Vi lyfte vikten av att stå upp för varandra och stoppa all form av mobbning och kränkande behandling.

 

   

 

Elevers ansvar och inflytande

Från och med nästa vecka fram till sportlovet kommer vi att prova “The secret student” i klassen. Varje dag kommer vi, personal att dra en hemlig elev. Vi kommer sedan att hålla ett extra öga på den eleven. Lyckas den eleven ha en bra skoldag utifrån våra förhållningsregler kommer klassen att få ett poäng. Lyckas den inte uteblir poängen. Den hemliga eleven avslöjas endast när den lyckats ge klassen poäng. Eleverna är sporrade att sätta igång. Vi ska bestämma oss för hur många poäng de ska ha innan belöning delas ut. Vi är övertygade om att de kommer att lyckas bra med denna utmaning.

 

Hem och skola

Läxa:

 • Nyckeln till skatten – Läs  kap 14 i läseboken.
  Välj sedan (minst) två av av följande uppgifter:
  Ordkunskap: Välj ut fem ord ur texten. Ta reda på vad orden betyder och sätt in dem i en mening. Du ska kunna berätta vad orden betyder.
  Stavning: Välj ut fem ord ur texten som du lär dig att stava.
  Läsförståelse: Skriv en kort sammanfattande text som beskriver vad texten handlar om.

 

Kommande händelser:

 • Utvecklingssamtalsdag – onsdagen den 7/2 är det dags för utvecklingssamtal. Skolan kommer att vara stängd men fritids är öppet för de som är i behov av det.
 • Skolbio – 8/2. Vi kommer att se filmen Viktor och Josefin.
 • Allaktivitetsdag – tisdagen den 13/2. Mer information kommer. 
 • Föräldramöte – onsdag den 21 februari kl 17:30-19:00. Välkomna!

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

[stc-subscribe category_in='Veckobrev']