Jupiter vecka 12

Hej alla fantastiska Jupiter-familjer!

 

Den senaste veckan har verkligen inte varit någon vanlig vecka. Schema och klassindelningar har varierat under veckan och det har varit vikarie på flera lektioner. Vi vill tacka alla elever och vårdnadshavare för allt stöd och all förståelse ni visat.

 

Med det sagt har vi samtidigt haft en lugn och fin vecka där vi visat varandra extra omtanke och arbetat på bra under lektionstid. Det var förstås särskilt roligt att så många av er som var hemma idag, fredag, kunde vara med oss via Google Meet i eftermiddag. Ni är så saknade, allihopa!

 

Torsdagens idrottslektion bjöd på skön skogspromenad:

 

 

 

Östersjön – Ett ämnesövergripande projekt i svenska och NO

 

Just nu arbetar vi med Östersjön både i svenska och NO. För att underlätta för dig som arbetar hemma sker allt arbete digitalt på Google Classroom och gleerupsportal.se. Alla uppgifter ligger i klassrummet NO/Teknik under Klassuppgiften NO/SV – Östersjön. 

 

Den här veckan har vi främst arbetat med uppgiften Biologi – Natur och Samhälle – Ekologi. Vi har vi sett filmer och läst texter på Gleerups för att sedan svara på frågor om samspelet mellan djur och växter i vår natur i det bifogade dokumentet på Classroom. Centrala begrepp har bland annat varit organism, producent, konsument, näringsväv, predator, byte och biologisk mångfald.

 

 


Nästa vecka kommer vi avsluta den uppgiften och gå vidare till  Faktatext: Djur i Östersjön (NO/SV). Bifogat i den uppgiften finns en presentation som heter Planera och bearbeta faktatext. Där planerar du din faktatext i flera steg innan det är dags att skriva. När du planerat klart skriver du faktatexten i det bifogade dokumentet Min faktatext.

 

Läsläxan


För att underlätta i en tid av hög frånvaro har läsläxan gått och blivit digital. Du hittar den i Classroom i klassrummet Svenska Jupiter (Röd eller Grön beroende på klass). Precis som vanligt lämnas den in varje torsdag.

 

Distansundervisning


Eftersom många arbetar hemma just nu behöver vi bedriva en undervisning som fungerar att utföra både i skolan och hemma. De plattformar vi primärt använder är följande:

 

Schoolsoft – Används för att delge all typ av information som kommer från skolan. Håll koll här morgon och kväll för att säkerställa att ni har aktuell information. Sjukfrånvaro anmäls här som vanligt. Det är i lektionsplaneringen på schoolsoft du hittar information om var på classroom uppgifter finns.

 

Classroom: Används för skoluppgifter. Här finner eleverna alla sina skoluppgifter samt det material som behövs för att göra sitt skolarbete. Här kommer eleverna också att behöva anmäla sin närvaro. Detta gör man genom att svara på frågan ”Är du närvarande?” som läggs ut under ”Klassuppgifter” i aktuellt klassrum. Om det ska ske ett digitalt videomöte via Google Meet läggs länken ut i flödet i aktuellt klassrum.

 

 

Lemshagas hemsida: Här finner ni aktuella LPP (lokala pedagogiska planeringar) samt veckobrev.

 

gleerupsportal.se: Ett digitalt läromedel som används i många ämnen. Ofta är det så att du läser texter, ser filmer samt gör övningar på Gleerups och svarar på frågor, skriver texter och förklaringar i dokument eller presentation på Classroom.

 

 

Utrustning vid hemarbete


Ni som har datorer hemma behöver se till att ni har Google Chrome installerat som web-browser. Det är nödvändigt för att kunna ha live möten/genomgångar via Google Meet. En web-kamera kan vara bra, dock inte en nödvändighet. Någon form av mikrofon är dock nödvändigt att ha. De som inte har tillgång till dator/surfplatta hemma får låna med sig sin iPad hem.

 

 

Vad gäller vid hemarbete?

 

Om du är hemma men är tillräckligt pigg för att hänga med i skolarbete gäller följande:

Logga in på Schoolsoft innan första lektionen. Kolla först om en nyhet lagts ut, om det blir förändringar av något slag annonseras det där.

Innan varje lektion öppnar du lektionsplaneringen för den aktuella lektionen i schoolsoft. Där finns vidare direktiv om vilket klassrum på Classroom du ska gå in på och vilken uppgift du ska arbeta med.

Gå sedan in på angivet klassrum i Classroom. Klicka på ”Klassuppgifter” och svara på frågan ”Är du närvarande?”.

Om det ska vara video-möte/genomgång under lektionen används Google Meet. Länken läggs ut i flödet i aktuellt klassrum på Classroom.

Gå annars direkt in på angiven uppgift i aktuellt klassrum på Classroom och läs instruktioner för uppgiften där.

 

Måndag 23/3


På måndag är det kör under mentorstiden. Du som arbetar hemma behöver inte logga in till mentorstiden utan kommer istället in till första lektionen som börjar 10.40. Du loggar då alltså först in på schoolsoft först och om inga andra direktiv kommit ut följer du anvisningarna i lektionsplaneringen vidare in på Classroom där du anger närvaro och arbetar med uppgift enligt instruktion.

 

Ändrade starttider

 

Från och med måndag den 23 mars kommer SL att dra ner på antal turer. Av den anledningen ändrar vi våra scheman så att ingen lektion startar före 8.40 under den här perioden.

 

Studiedag onsdag 25/3

 

Med anledning av rådande läge behöver vi ha en studiedag redan nu på onsdag 25/3 för att kunna fortbilda pedagogisk personal i distansundervisning.  

 

Fritids/klubben kommer att hålla öppet fram till 15.00 denna dag för er i behov av det. Vi vädjar om att endast ni med behov nyttjar fritidsomsorgen denna dag. Detta för att vi önskar att även så många som möjligt av fritidspersonalen kan delta i fortbildningen. 

 

ALLA med fritids/klubbenplats behöver gå in på schoolsoft och under fliken Mina tider skriva under kommentar från vårdnadshavare: Ledig alt. närvaro. 


Detta är mycket viktigt att ni gör snarast möjligt (senast söndag 22/3) så att vi kan planera bemanningen inför denna dag. 

 

Hemma vid minsta förkylningssymptom


Just nu är det så att alla, både elever och personal, ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom samt vara hemma ytterligare två symptomfria dagar innan återgång. Elever som visar förkylningssymptom under dagen kommer att ringas hem.

 

Anmäl frånvaro i god tid


Då det under rådande omständigheter krävs ett omfattande arbete för att få ihop varje dag ber vi er anmäla eventuell frånvaro så tidigt som möjligt. Våra vikariesamordnare går varje kväll och tidig morgon in för att se hur många elever som är frånvaroanmälda och använder den informationen i vikarieplaneringen. Så länge ditt barn är förkylt kan du frånvaroanmäla tre dagar framåt  eftersom två symptomfria dagar gäller innan återgång till skola.  

 

Tid i förändring


Det är mycket som är nytt just nu och direktiv kan komma att ändras. Vi försöker hänga med och anpassa oss för att det ska fungera så bra som möjligt för alla. Det är troligt att vi kommer märka att vissa saker inte fungerar eller behöver modifieras för att fungera bättre. Vi får alla helt enkelt visa tålamod och göra vårt bästa för att det ska fungera.

 

Hoppas att ni får en härlig helg allihopa! Kom ihåg att hålla utkik på schoolsoft efter eventuell ny information inför måndag.

 

Kramar från Anna, Camilla, Catrin och Johanna

2 kommentarer

Kommenteringen är stängd.